Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 6, 48

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 06.01.2005 nr 2

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414; 84, 568; 89, 604) § 11 lõike 1 alusel:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447; 81, 1249 ja 1252; 2003, 2, 11 ja 12; 81, 1191 ja 1192; 100, 1517; 133, 2173 ja 2174; 2004, 24, 376; 93, 1453; 94, 1468) järgmised muudatused:

1) kanda nimekirja järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

1. Tallinn Reg kood
Eesti Beneventum Grupp 80188182
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon 80086033
Eesti Pensionäride Liit 80100649
Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus «Innove» 90008287
Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool 80059220
Mittetulundusühing Eesti Koolinoorte Segakoor EKNS 80166996
Mittetulundusühing TALLINNMEETING 80178002
MTÜ Noorte Kardiklubi Kardistart 80213135
Ratsaspordiklubi CAF 80198654
Seiklusklubi Xdream 80212615
Sihtasutus Eesti Teatri Festival 90008560
Sihtasutus JCI Estonia Heategevusfond 90008620
Sihtasutus Sipelgad 90008577
Tallinna Humanitaargümnaasiumi Arengu Sihtasutus 90006992
Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts 80007163
TTÜ Korvpalliklubi 80177787
2. Harju maakond  
Mittetulundusühing Uks Ellu 80111096
5. Ida-Viru maakond  
Hokiklubi Järve Keemik 80189112
Ida-Viru Jahilaskurklubi 80076678
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 80189879
Jõhvi Muuseumi Selts 80121597
Kohtla-Järve Veespordiklubi 80170684
Spordiklubi EDU 80033551
Spordiklubi Valge Ratsu 80204461
6. Jõgeva maakond  
Esku Külaselts 80207421
Mittetulundusühing Saduküla Hooldekodu 80101873
8. Lääne maakond  
Haapsalu Lauatenniseklubi 80126643
Kullamaa Muusika Selts 80205377
9. Lääne-Viru maakond  
Mittetulundusühing Vajangu Noorsootöö Keskus 80189610
Sihtasutus Roheline Maakond 90003249
10. Põlva maakond  
Mittetulundusühing Põlva Valla Avatud Noortekeskus 80186823
12. Rapla maakond  
Kohila Tantsu, Laulu ja Mängu Selts 80141097
Mittetulundusühing Segakoor Cantus 80192930
Naiskoor ÕNNEHEIN 80184942
Riinimanda Kooristuudio 80212041
14. Tartu maakond  
Eesti Kogelejate Ühing 80109395
Eesti Lastevanemate Liit 80046358
MP Tempera MTÜ 80207749
MTÜ Generating Ideas 80194828
Sihtasutus Vara Sport 90007661
Spordiklubi 10 80012141
Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus 80207502
Tantsuklubi «STIIL» 80077420
16. Viljandi maakond  
Mittetulundusühing Männimäe Lasteaed 80203125
Mittetulundusühing Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad 80203409
Mittetulundusühing VÕRKORAV 80203616
17. Võru maakond  
Võru Sümfoonilise Muusika Ühing 80194886;

2) nimekirja punktis 1 «Tallinn» asendada mittetulundusühingu nimi «Eesti Saalibändi Liit» nimega «Eesti Saalihoki Liit»;

3) nimekirja punktis 1 «Tallinn» asendada mittetulundusühingu nimi «Mittetulundusühing Gošhin Klubi» nimega «Gošhin Klubi»;

4) nimekirja punktis 1 «Tallinn» asendada mittetulundusühingu nimi «Mittetulundusühing Zlata-Plus» nimega «Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus ZLATA»;

5) nimekirja punktis 1 «Tallinn» asendada mittetulundusühingu nimi «Pro Jalgratturite Klubi» nimega «Mittetulundusühing Pro Jalgratturite Klubi»;

6) nimekirja punktis 1 «Tallinn» asendada mittetulundusühingu nimi «Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts» nimega «Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts»;

7) nimekirja punktis 1 «Tallinn» asendada mittetulundusühingu nimi «Tallinna Loomaaia Sõprade Selts» nimega «Mittetulundusühing Tallinna Loomaaia Sõprade Selts»;

8) nimekirja punktis 1 «Tallinn» asendada mittetulundusühingu nimi «Tallinna Kõrgema Tehnikakooli Arenduskeskus» nimega «Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus»;

9) nimekirja punktis 14 «Tartu maakond» asendada mittetulundusühingu nimi «Vanemliku Hoolitsuseta Laste ja Noorte Toetajate Ühing Vahtramäe» nimega «MTÜ Vahtramägi».

2. Korraldust rakendatakse 1. jaanuarist 2005. a.

Majandus- ja
kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json