Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 6, 49

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 06.01.2005 nr 3

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414; 84, 568; 89, 604) § 11 lõigete 1 ja 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrusega nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord» (RT I 2000, 24, 134):

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447; 81, 1249 ja 1252; 2003, 2, 11 ja 12; 81, 1191 ja 1192; 100, 1517; 133, 2173 ja 2174; 2004, 24, 376; 93, 1453; 94, 1468) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

1) punktist 1 «Tallinn» Eesti Lauatenniseliit (registrikood 80079180) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punktide 1 ja 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4453;

2) punktist 1 «Tallinn» Eesti Luterliku Tunni Teenistus (registrikood 80010834) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4463;

3) punktist 1 «Tallinn» Heategevusühing Emma (registrikood 80110139) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punktide 2 ja 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4467;

4) punktist 1 «Tallinn» Hooldusühing HERM (registrikood 80089333) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4454;

5) punktist 1 «Tallinn» Kirja Nova Mittetulundusühing (registrikood 80147993) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4457;

6) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Eesti Pere (registrikood 80067567) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 11. oktoobri 2004. a otsusele nr 4358;

7) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Sotsiaalse Integratsiooni Arenduskeskus (registrikood 80126519) mittetulundusühingu enda 30. septembri 2004. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4487;

8) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Tallinna Barokkorkester (registrikood 80010449) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4456;

9) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Timur (registrikood 80119123) mittetulundusühingu enda 29. septembri 2004. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4468;

10) punktist 1 «Tallinn» Tallinna Kristlik Hoolekandekeskus (registrikood 80070084) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punktide 2 ja 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4464;

11) punktist 1 «Tallinn» Tervislike Eluviiside Ühing (registrikood 80135470) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4455;

12) punktist 2 «Harju maakond» Enn Roosi Mitmevõistluse Klubi (registrikood 80059993) mittetulundusühingu enda 11. oktoobri 2004. a avalduse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4465;

13) punktist 2 «Harju maakond» Kehra Noorte Jalgpalliklubi (registrikood 80043035) mittetulundusühingu enda 15. oktoobri 2004. a avalduse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 21. oktoobri 2004. a otsusele nr 4637;

14) punktist 2 «Harju maakond» Ühing Paldiski Linna Ujumisklubi (registrikood 80126838) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 4466;

15) punktist 3 «Hiiu maakond» Sihtasutus Tuuru (registrikood 90000452) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 1 ja lõike 6 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lääne maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 8-11/916;

16) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Mittetulundusühing Psühholoogilis-Konsultatiivne Grupp (registrikood 80069460) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 8-11/27/432;

17) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Õigeusu Kultuuri- ja Haridusühing Sillamäel (registrikood 80008889) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 8-11/28/433;

18) punktist 7 «Järva maakond» Sihtasutus Türi Vanuritekeskuse Fond (registrikood 90005136) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lääne maksukeskuse 15. oktoobri 2004. a otsusele nr 8-11/917;

19) punktist 14 «Tartu maakond» Jalgpalliklubi Merkuur (registrikood 80069017) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punktide 2 ja 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 8. oktoobri 2004. a otsusele nr 8-11/1185;

20) punktist 14 «Tartu maakond» Kultuuriselts Miraakel (registrikood 80046565) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 14. oktoobri 2004. a otsusele nr 8-11/1217;

21) punktist 14 «Tartu maakond» MTÜ Lõuna-Eesti Õigeusu Toetajate Ühing (registrikood 80165502) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 29. septembri 2004. a otsusele nr 8-11/1123;

22) punktist 15 «Valga maakond» Otepää Invaühing (registrikood 80051618) mittetulundusühingu enda 4. septembri 2004. a avalduse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 7. oktoobri 2004. a otsusele nr 8-11/1170.

2. Maksu- ja Tolliametil teha käesolev korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldust rakendatakse 1. jaanuarist 2005. a.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329; 56, 403) sätestatud korras.

Majandus- ja
kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json