Teksti suurus:

Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2003
Avaldamismärge:RTL 2000, 121, 1892

Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad

Vastu võetud 20.11.2000 nr 46

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) paragrahvi 112 lõike 2 alusel.

§ 1. Vangla peainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) vangla direktor;
2) vangla direktori asetäitja;
3) Sisekaitseakadeemia korrektsioonikolledži direktor ning erialaõppetooli juhataja;
4) vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu õppeasutuse juht.

§ 2. I klassi vanglainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) osakonna ja talituse juhataja ning peaspetsialist vangla koosseisus määratud kohal;
2) Sisekaitseakadeemia korrektsioonikolledži erialaõppejõud;
3) vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu õppeasutuse vanglaametniku eriala õppejõud.

§ 3. II klassi vanglainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) inspektor;
2) spetsialist vangla koosseisus määratud kohal.

§ 4. I klassi valvuri ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) vanemvalvur;
2) vanemsaatja.

§ 5. II klassi valvuri ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) valvur;
2) saatja.

§ 6. Määrus jõustub 1. detsembril 2000. a.

Minister Märt RASK

Kantsler Mihkel OVIIR

/otsingu_soovitused.json