Teksti suurus:

Kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määruse nr 25 «Kultuurimälestiseks tunnistamine» muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 124, 1972

Kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määruse nr 25 «Kultuurimälestiseks tunnistamine» muutmine

Vastu võetud 27.11.2000 nr 17

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1, paragrahvi 25 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» punktidele 3 ja 5.

§ 1. Kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määruse nr 25 «Kultuurimälestiseks tunnistamine» (RTL 1998, 342/343, 1397) punkti 122 täiendatakse pärast sõnu «Koguva küla planeering kiviaedade, haljastuse ja teedega» järgmiselt:

«Kaitsevöönd kehtestatakse vastavalt piiri plaanile (juurde lisatud)*.»

Minister Signe KIVI

Kantsler Margus ALLIKMAA

* Plaaniga saab tutvuda Muinsuskaitseinspektsioonis ja Muhu Vallavalitsuses.

/otsingu_soovitused.json