Teksti suurus:

Täitmisplaan

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 126, 2016

Täitmisplaan

Vastu võetud 29.11.2000 nr 55

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) paragrahvi 5 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Täitmisplaani koostamise eesmärk

(1) Täitmisplaanis nähakse ette Justiitsministeeriumi valitsemisalas olevate vanglate pädevus.

(2) Kinnipeetava ja vahistatu vanglasse paigutamise ja ümberpaigutamise suhtes kohaldatakse täitmisplaanis sätestatud korda, arvestades «Vangistusseaduse» põhimõtteid.

2. peatükk
VAHISTATU PAIGUTAMINE

§ 2. Vahistatu paigutamise üldjuhud

Vahistatu paigutatakse vanglasse järgmiselt (lisa 2):
1) täiskasvanud meessoost vahistatu paigutatakse Keskvanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahistamist kohaldanud Hiiu Maakohus, Jõgeva Maakohus, Järva Maakohus, Lääne Maakohus, Lääne-Viru Maakohus, Põlva Maakohus, Pärnu Maakohus, Pärnu Linnakohus, Rapla Maakohus, Saare Maakohus, Tartu Linnakohus, Valga Maakohus, Viljandi Maakohus või Võru Maakohus;
2) täiskasvanud meessoost vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahistamist kohaldanud Harju Maakohus, Ida-Viru Maakohus, Kohtla-Järve Linnakohus, Narva Linnakohus või Tallinna Linnakohus;
3) alaealine meessoost vahistatu paigutatakse Maardu Vanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust;
4) alaealine või täiskasvanud naissoost vahistatu paigutatakse Keskvanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust.

§ 3. Vahistatu paigutamise erandjuhud ja vahistatu ümberpaigutamine

(1) Justiitsministeerium võib paigutada vahistatu vanglasse paragrahvi 2 järgimata, kui see on vajalik kriminaalmenetluse või vahistatu julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.

(2) Vahistatu võib täitmisplaaniga määratud vanglast paigutada teise vanglasse üksnes lõikes 1 sätestatud alustel.

3. peatükk
KINNIPEETAVA PAIGUTAMINE

§ 4. Kinnipeetava paigutamise üldjuhud

Kinnipeetav paigutatakse vanglasse järgmiselt (lisa 1):
1) naissoost kinnipeetav paigutatakse Harku Vanglasse;
2) noorem kui kahekümne ühe aastane meessoost kinnipeetav paigutatakse Viljandi või Murru Vanglasse;
3) esimest korda reaalse vabadusekaotusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru või Tallinna Vanglasse;
4) vähemalt teist korda reaalse vabadusekaotusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru, Ämari või Pärnu Vanglasse või Keskvanglasse.

§ 5. Kinnipeetava paigutamise erandjuhud

Justiitsministeerium võib kinnipeetavat vanglasse paigutades kalduda paragrahvis 4 sätestatust kõrvale, kui see on vajalik vangla ülekoormuse tõttu või kinnipeetava julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel. Kinnipeetav, keda on karistatud eluaegse vabadusekaotusega, paigutatakse Justiitsministeeriumi määratud vanglasse.

§ 6. Väljasaadetava paigutamine

Väljasaadetav paigutatakse Tallinna Vanglasse.

Minister Märt RASK

Kantsler Mihkel OVIIR

Lisa 1
justiitsministri 29. novembri 2000. a määrusele nr 55

KINNIPEETAVA PAIGUTAMINE VANGLASSE

KINNIPEETAV ESMAKORDNE REAALNE VABADUSEKAOTUS VÄHEMALT TEISTKORDNE REAALNE VABADUSEKAOTUS ELUAEGNE
Meessoost Tallinna või Murru Vangla   Keskvangla või Pärnu Vangla
Naissoost

Harku Vangla

Keskvangla
Noorem kui 21-aastane, meessoost

Viljandi Vangla või Murru Vangla

Keskvangla

Lisa 2
justiitsministri 29. novembri 2000. a määrusele nr 55

VAHISTATU PAIGUTAMINE

Kohus Täiskasvanud meessoost vahistatu Alaealine meesoost vahistatu Täiskasvanud või alaealine naissoost vahistatu
Harju Maakohus Tallinna Vangla Maardu Vangla Keskvangla
Hiiu Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Ida-Viru Maakohus Tallinna Vangla Maardu Vangla Keskvangla
Jõgeva Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Järva Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Lääne Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Lääne-Viru Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Põlva Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Rapla Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Saare Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Tartu Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Valga Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Viljandi Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Võru Maakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Narva Linnakohus Tallinna Vangla Maardu Vangla Keskvangla
Kohtla-Järve Linnakohus Tallinna Vangla Maardu Vangla Keskvangla
Pärnu Linnakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla
Tallinna Linnakohus Tallinna Vangla Maardu Vangla Keskvangla
Tartu Linnakohus Keskvangla Maardu Vangla Keskvangla

/otsingu_soovitused.json