Teksti suurus:

Töödeldud põllumajandustoodete lisakoodid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RTL 2005, 15, 146

Töödeldud põllumajandustoodete lisakoodid

Vastu võetud 13.01.2005 nr 2

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 41 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2004. a määruse nr 328 «Volituse andmine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest» tuleneva õigusakti kehtestamiseks» (RT I 2004, 79, 536) alusel.

Töödeldud põllumajandustoodete 8-kohalise KN koodi, samuti 8-kohalise tootekoodi 4-kohalised lisakoodid on toodud lisas.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 2 «Töödeldud põllumajandustoodete lisakoodid»
lisa

TÖÖDELDUD PÕLLUMAJANDUSTOODETE 8-KOHALISED KN KOODID JA 8-KOHALISED TOOTEKOODID NING 4-KOHALISED LISAKOODID

1) Põhitooted

PIIM JA PIIMATOOTED
TOOTEKOOD
LISAKOOD
Vadak pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, ilma suhkru- ja muu magusainelisandita (TR 1).
0404 10 02
5790
Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, ilma suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus kuni 1,5 massiprotsenti (TR 2):
- KN koodiga 3501 kauba eksportimisel,
0402 10 19
5795
- muu kauba eksportimisel.
0402 10 19
5789
Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- ja muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 26 massiprotsenti (TR 3):
- sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 2571/97 alusel saadud alandatud hinnaga võid või koort TR 3-ga samalaadsete toodete kujul,
0402 21 19
5791
- muu kauba eksportimisel.
0402 21 19
5789
Või, mille rasvasisaldus on kuni 82 massiprotsenti (TR 6):
- sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 2571/97 alusel saadud alandatud hinnaga võid või koort TR 3-ga samalaadsete toodete kujul,
0405 10 00
5793
- KN-koodiga 2106 90 98 kauba eksportimisel, mis sisaldab piimarasva vähemalt 40% massist,
0405 10 00
5788
- muu kauba eksportimisel.
0405 10 00
5789
Laktoos, mille puhtuse määr kuivas olekus on 98,5 massiprotsenti (TR 12).
1702 19 00
5790

MUNATOOTED
TOOTEKOOD
LISAKOOD
Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud, välja arvatud haudemunad:
- KN-koodiga 3502 11 90 või 3502 19 90 ovoalbumiini eksportimisel,
0407 00 30
5297
- muu kauba eksportimisel
0407 00 30
5289
Inimtoiduks tarvitatavad munarebud, värsked, kuivatatud, vees keedetud või aurutatud, vormitud, külmutatud või muul viisil konserveeritud, suhkrut pole lisatud:
- kuivatatud,
0408 11 80
5286
- vedelal kujul,
0408 19 81
5285
- muud, kaasa arvatud külmutatud.
0408 19 89
5284
Inimtoiduks tarvitatavad kooreta munad, värsked, kuivatatud, vees keedetud või aurutatud, vormitud, külmutatud või muul viisil konserveeritud, suhkrut pole lisatud:
- kuivatatud,
0408 91 80
5286
- muudel juhtudel.
0408 99 80
5287

TERAVILJATOOTED
TOOTEKOOD
LISAKOOD
Kõva nisu:
- makaronitoodetes KN koodiga 1902 11 ja 1902 19:
- - USA-sse eksporditav teravili,
1001 10 00
5183
- - teistesse riikidesse eksporditav teravili,
1001 10 00
5182
- teistes valmistoodetes.
1001 10 00
5189
Pehme nisu ning nisu ja rukki segu:
- makaronitoodetes KN koodiga 190211 ja 190219:
- - USA-sse eksporditav teravili,
1001 90 99
5183
- - teistesse riikidesse eksporditav teravili,
1001 90 99
5182
- modifitseeritud tärklises KN koodiga 3505 10 50,
1001 90 99
5192
- piirituses, viinas ja teistes alkoholisisaldusega jookides KN koodiga 2208,
1001 90 99
5194
- teistes valmistoodetes.
1001 90 99
5189
Rukis
1002 00 00
5190
Oder:
- eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena,
1003 00 90
5194
- muudel juhtudel.
1003 00 90
5189
Kaer
1004 00 00
5190
Töötlemata mais:
- piirituses, viinas ja teistes alkoholisisaldusega jookides KN koodiga 2208,
1005 90 00
5194
- teistes valmistoodetes.
1005 90 00
5189
Mais pooltoodete tärklise, glükoosi, glükoossiirupi, maltodekstriini ja maltodekstriinsiirupi kujul:
- kartulitärklis:
- - modifitseeritud tärklises KN koodiga 3505 10 50,
1005 90 00
5692
- - piirituses, viinas ja teistes alkoholisisaldusega jookides KN koodiga 2208,
1005 90 00
5681
- - teistes valmistoodetes,
1005 90 00
5689
- muu tärklis, välja arvatud nisutärklis:
- - modifitseeritud tärklises KN koodiga 3505 10 50,
1005 90 00
5192
- - piirituses, viinas ja teistes alkoholisisaldusega jookides KN koodi all 2208
1005 90 00
5194
- - teistes valmistoodetes,
1005 90 00
5179
- glükoos, glükoossiirup, maltodekstriin ja maltodekstriinsiirup:
- - tahkel kujul:
- - - modifitseeritud tärklises KN koodiga 3505 10 50,
1005 90 00
5892
- - - piirituses, viinas ja teistes alkoholisisaldusega jookides KN koodiga 2208,
1005 90 00
5881
- - - teistes valmistoodetes,
1005 90 00
5889
- - vedelal kujul:
- - - modifitseeritud tärklises KN koodiga 3505 10 50,
1005 90 00
5592
- - - piirituses, viinas ja teistes alkoholisisaldusega jookides KN koodiga 2208
1005 90 00
5581
- - - teistes valmistoodetes,
1005 90 00
5689
Mais teiste pooltoodete kujul:
- piirituses, viinas ja teistes alkoholisisaldusega jookides KN koodiga 2208,
1005 90 00
5194
- teistes valmistoodetes.
1005 90 00
5189
Terasorgo seemneks, välja arvatud hübriid
1007 00 90
5190

RIISITOOTED
TOOTEKOOD
LISAKOOD
Kroovitud riis:
- ümarateraline riis:
- - aurutatud,
1006 30 61
5481
- - muudel juhtudel.
1006 30 92
5491
- keskmiseteraline riis:
- - aurutatud,
1006 30 63
5481
- - muudel juhtudel.
1006 30 94
5491
- pikateraline riis:
- - aurutatud:
- - - riisitera pikkuse ja laiuse suhe üle kahe, aga alla kolme,
1006 30 65
5471
- - - riisitera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt kolm,
1006 30 67
5472
- - muudel juhtudel:
- - - riisitera pikkuse ja laiuse suhe üle kahe, aga alla kolme,
1006 30 96
5471
- - - riisitera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt kolm.
1006 30 98
5472
Töötlemata purustatud riis
1006 40 00
5490
Purustatud riis pooltootena riisitärklise kujul
1006 40 00
5499
Purustatud riis teiste pooltoodete kujul
1006 40 00
5489

SUHKRUTOOTED
TOOTEKOOD
LISAKOOD
Töötlemata valge suhkur
1701 99 10
5390
Valge suhkur, arvestatuna pooltootest ümber baastooteks sahharoosi alusel
1701 99 10
5380
Valge suhkur, arvestatuna pooltootest ümber baastooteks kuivaine alusel
1701 99 10
5370
Melass, mis on saadud suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel:
- roosuhkrust,
1703 10 00
5376
- teised tooted.
1703 90 00
5377

2) Pooltooted

PIIM JA PIIMATOOTED
TOOTEKOOD
LISAKOOD
Piim ja piimatooted
Piim, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus maksimaalselt 0,1 massiprotsenti:
- toodetes KN koodiga 3501
0401 10 00
5095
- muudes toodetes
0401 10 00
5090
Jogurt, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus maksimaalselt 0,1 massiprotsenti:
- toodetes KN koodiga 3501
0403 10 11
5095
- muudes toodetes
0403 10 11
5090
Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus maksimaalselt 0,1 massiprotsenti:
- toodetes KN koodiga 3501
0403 90 51
5095
- muudes toodetes
0403 90 51
5090
Piim ja rõõskkoor kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 3,2 massiprotsenti:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0401 20 00
5051
- muudel juhtudel
0401 20 00
5050
Jogurt, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 3,2 massiprotsenti:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0403 10 11
5051
- muudel juhtudel
0403 10 11
5050
Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 3,2 massiprotsenti:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0403 90 53
5051
- muudel juhtudel
0403 90 53
5050
Piim ja rõõskkoor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 3,2 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0401 20 00
5061
- muudel juhtudel
0401 20 00
5060
Jogurt, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 3,2 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0403 10 11
5061
- muudel juhtudel
0403 10 11
5060
Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 3,2 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0403 90 53
5061
- muudel juhtudel
0403 90 53
5060
Piim ja rõõskkoor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines maksimaalselt 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0401 20 00
5081
- muudel juhtudel
0401 20 00
5080
Jogurt, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines maksimaalselt 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0403 10 11
5081
- muudel juhtudel
0403 10 11
5080
Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines maksimaalselt 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0403 90 53
5081
- muudel juhtudel
0403 90 53
5080
Kuivainemeetod
Piim ja rõõskkoor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines üle 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi,
0401 20 00
5071
- muudel juhtudel.
0401 20 00
5070
Jogurt, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines üle 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0403 10 11
5071
- muudel juhtudel
0403 10 11
5070
Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines üle 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0403 90 53
5071
- muudel juhtudel
0403 90 53
5070
Alternatiivne ümberarvestusmeetod
Piim ja rõõskkoor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi:
- - rasvasisaldus on kuni 1% massist
0401 10 00
5072
- - rasvasisaldus üle 1%, kuid mitte üle 6% massist
0401 20 00
5072
- muudel juhtudel:
- - toodetes KN koodiga 3501, rasvasisaldus on kuni 1% massist
0401 10 00
5075
- - toodetes KN koodiga 3501, rasvasisaldus üle 1%, kuid mitte üle 6% massist
0401 20 00
5075
- - teistes toodetes, rasvasisaldus on kuni 1% massist
0401 10 00
5079
- - teistes toodetes, rasvasisaldus üle 1%, kuid mitte üle 6% massist
0401 20 00
5079
Alternatiivne ümberarvestusmeetod
Jogurt, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0403 10 00
5072
- muudel juhtudel:
- - toodetes KN koodiga 3501
0403 10 00
5075
- - teistes toodetes
0403 10 00
5079
Alternatiivne ümberarvestusmeetod
Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 0,1 massiprotsendi, ent maksimaalselt 6 massiprotsenti:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse 2571/97 järgi
0403 90 00
5072
- muudel juhtudel:
- - toodetes KN koodiga 3501
0403 90 00
5075
- - teistes toodetes
0403 90 00
5079
Piim ja rõõskkoor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 6 massiprotsendi:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0401 30 00
5091
- muudel juhtudel
0401 30 00
5099
Jogurt, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 6 massiprotsendi:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 10 19
5091
- muudel juhtudel
0403 10 19
5099
Petipiim, kalgendatud piim või koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, ka külmutatud, piimarasvasisaldus üle 6 massiprotsendi:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 90 59
5091
- muudel juhtudel
0403 90 59
5099
Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, ilma suhkru- ja muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus alla 1,5 massiprotsendi:
- toodetes KN koodiga 3501
0402 10 00
5095
- teistes toodetes
0402 10 00
5090
Jogurt pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, ilma suhkru- ja muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus alla 1,5 massiprotsendi:
- toodetes KN koodiga 3501
0403 10 11
5095
- teistes toodetes
0403 10 11
5090
Petipiim, kalgendatud piim või koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus alla 1,5 massiprotsendi:
- toodetes KN koodiga 3501
0403 90 11
5095
- teistes toodetes
0403 90 11
5090
Piim ja rõõskkoor pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 1,5 massiprotsenti ja üle selle, ent vähem kui 45 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines maksimaalselt 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0402 21 00
5082
- muudel juhtudel
0402 21 00
5083
Jogurt pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 1,5 massiprotsenti ja üle selle, ent vähem kui 45 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines maksimaalselt 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 10 11
5082
- muudel juhtudel
0403 10 11
5083
Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim pulbrina, graanulitena  või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 1,5 massiprotsenti ja üle selle, ent vähem kui 45 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines maksimaalselt 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 90 13
5082
- muudel juhtudel
0403 90 13
5083
Piim ja rõõskkoor pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 1,5 massiprotsenti ja üle selle, ent vähem kui 45 massiprotsenti ja kus piimarasvasisaldus kuivaines on maksimaalselt 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0402 21 00
5076
- muudel juhtudel
0402 21 00
5073
Jogurt pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 1,5 massiprotsenti ja üle selle, ent vähem kui 45 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines maksimaalselt 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 10 11
5076
- muudel juhtudel
0403 10 11
5073
Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim pulbrina, graanulitena  või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 1,5 massiprotsenti ja üle selle, ent vähem kui 45 massiprotsenti, piimarasvasisaldus kuivaines maksimaalselt 27%:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 90 13
5076
- muudel juhtudel
0403 90 13
5073
Alternatiivne ümberarvestusmeetod
Piim ja rõõskkoor pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 1,5 massiprotsenti ja üle selle, ent alla 45 massiprotsendi:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0402 91 00
5082
- muudel juhtudel:
- - toodetes KN koodiga 3501
0402 91 00
5085
- - teistes toodetes
0402 91 00
5079
Alternatiivne ümberarvestusmeetod
Jogurt pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 1,5 massiprotsenti ja üle selle, ent alla 45 massiprotsendi:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 10 00
5082
- muudel juhtudel:
0403 10 00
5085
- - toodetes KN koodiga 3501
0403 10 00
5079
- - teistes toodetes
Alternatiivne ümberarvestusmeetod
Petipiim, kalgendatud piim või koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus alla 1,5 massiprotsendi ja üle selle, ent alla 45 massiprotsendi:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 90 00
5082
- muudel juhtudel:
- - toodetes KN koodiga 3501
0403 90 00
5085
- - teistes toodetes
0403 90 00
5079
Piim ja koor pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 45 massiprotsenti või üle selle:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0402 21 91
5092
- muudel juhtudel
0402 21 91
5098
Jogurt pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 45 massiprotsenti või üle selle:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 10 11
5092
- muudel juhtudel
0403 10 11
5098
Petipiim, kalgendatud piim või koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim ja koor pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, piimarasvasisaldus 45 massiprotsenti või üle selle:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 90 19
5092
- muudel juhtudel
0403 90 19
5098
Kontsentreeritud piim ja koor, mitte pulbri ega graanulitena ega muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi,
0402 91 00
5093
- muudel juhtudel:
- - toodetes KN koodiga 3501
0402 91 00
5095
- - teistes toodetes
0402 91 00
5086
Kontsentreeritud jogurt, mitte pulbri ega graanulitena ega muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi,
0403 10 00
5094
- muudel juhtudel:
- - toodetes KN koodiga 3501
0403 10 00
5095
- - teistes toodetes
0403 10 00
5086
Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim ja koor, kontsentreeritud, mitte pulbri ega graanulitena ega muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita:
- alandatud hinnaga koor või või EK määruse nr 2571/97 järgi
0403 90 00
5097
- muudel juhtudel:
- - toodetes KN koodiga 3501
0403 90 00
5095
- - teistes toodetes
0403 90 00
5086
Või ja muud piimarasvad, piimarasvasisaldus vähemalt 62 massiprotsenti, kuid mitte üle 85 massiprotsendi:
- alandatud hinnaga või EK määruse nr 2571/97 järgi
0405 00 00
5096
- toodetes KN-koodiga 21069098, rasvasisaldus 40 massiprotsenti ja rohkem
0405 00 00
5088
- muudel juhtudel, siinhulgas alandamata hinnaga või
0405 00 00
5099
Juust
0406 00 00
5087

TERAVILJATOOTED
TOOTEKOOD
LISAKOOD
Nisujahu pehmest nisust ning meslinijahu:
- tuhasisaldus 100 g kohta 0 kuni 900 mg:
- - kasutatud USA-sse eksporditavates makaronitoodetes KN koodiga 190211 ja 190219, pehmest nisust ja speltanisust jahu korral
1101 00 15
5395
- - kasutatud USA-sse eksporditavates makaronitoodetes KN koodiga 190211 ja 190219, meslinjahu korral
1101 00 90
5395
- - muudel juhtudel,  pehmest nisust ja speltanisust jahu korral
1101 00 15
5398
- - muudel juhtudel, meslinjahu korral
1101 00 90
5398
- tuhasisaldus 100 g kohta 901 kuni 1900 mg:
- - kasutatud USA-sse eksporditavates makaronitoodetes KN koodiga 190211 ja 190219, pehmest nisust ja speltanisust jahu korral
1101 00 15
5195
- - kasutatud USA-sse eksporditavates makaronitoodetes KN koodiga 190211 ja 190219, meslinjahu korral
1101 00 90
5195
- - muudel juhtudel, pehmest nisust ja speltanisust jahu korral
1101 00 15
5396
- - muudel juhtudel, meslinjahu korral
1101 00 90
5396
Püülijahu, v.a nisust ja meslinist:
- rukkijahu, tuhasisaldus 100 g kohta:
- - 0 kuni 1400 mg
1102 10 00
5391
- - 1401 kuni 2000 mg
1101 00 00
5391
- maisijahu:
- - rasvasisaldusega kuni 1,5 massiprotsenti:
- - - toodetes KN koodiga 2208
1102 20 10
5397
- - - teistes toodetes
1102 20 10
5399
- - rasvasisaldus üle 1,5 massiprotsendi:
- - - toodetes KN koodiga 2208
1102 20 90
5397
- - - teistes toodetes
1102 20 90
5399
- odrajahu:
- - toodetes KN koodiga 2208
1102 90 10
5397
- - teistes toodetes
1102 90 10
5399
- kaerajahu
1102 90 30
5391
Kroov- ja jäme jahu:
- kõvast nisust:
- - kasutatud USA-sse eksporditavates makaronitoodetes KN koodiga 190211 ja 190219
1103 11 10
5395
- - muudel juhtudel
1103 11 10
5398
- harilikust nisust ja speltanisust, tuhasisaldus 100 g kohta 0 kuni 600 mg:
- - kasutatud USA-sse eksporditavates makaronitoodetes KN koodiga 190211 ja 190219
1103 11 90
5395
- - muudel juhtudel
1103 11 90
5398
- maisist:
- - rasvasisaldus 1,5 massiprotsenti ja vähem:
- - - toodetes KN koodiga 2208
1103 13 10
5397
- - - teistes toodetes
1103 13 10
5399
- - rasvasisaldusega üle 1,5 massiprotsendi:
- - - toodetes KN koodiga 2208
1103 13 90
5397
- - - teistes toodetes
1103 13 90
5399
- rukkist
1103 19 10
5391
- odrast
1103 19 30
5391
- kaerast
1103 19 40
5391
Graanulid:
- rukkist
1103 20 10
5391
- odrast:
- - toodetes KN koodiga 2208
- - teistes toodetes
1103 20 20
5391
- kaerast
1103 20 30
5391
- maisist:
- - toodetes KN koodiga 2208
- - teistes toodetes
1103 20 40
5399
- nisust
1103 20 60
5391
Valtsitud või helvestatud teravili:
- kaer:
- - helvestatud
1104 12 90
5391
- nisu
1104 19 10
5391
- rukis
1104 19 30
5391
- mais
1104 19 50
5391
- oder:
- - helvestatud.
1104 19 69
5391
Muu töödeldud teravili (nt kroovitud, poleeritud, lõigatud või jämedalt purustatud):
- oder:
- - ainult kroovitud
1104 29 01
5391
- - kroovitud ja lõigatud või purustatud
1104 29 03
5391
- - poleeritud (kruubid)
1105 29 05
5391
- kaerast:
- - ainult kroovitud
1104 22 20
5391
- - kroovitud ja lõigatud või purustatud
1104 22 30
5391
- mais:
- - kooritud, ka lõigatud või purustatud
1104 23 10
5391
- muud teraviljasordid:
- - kroovitud, ka lõigatud või purustatud:
- - - nisu
1104 29 11
5391
- - ainult purustatud:
- - - nisu
1104 29 51
5391
- - - rukis
1104 29 55
5391
Terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud:
- nisust
1104 30 10
5391
- muudest teraviljasortidest
1104 30 90
5391
Röstimata linnased:
- nisust:
- - jahvatatud
1107 10 11
5391
- - muudel juhtudel
1107 10 19
5398
- muudest teraviljasortidest:
- - jahvatatud
1107 10 91
5391
- - muudel juhtudel
1107 10 99
5398
Röstitud linnased
1107 20 00
5391
Tärklis:
- nisutärklis
1108 11 00
5391
 
1108 11 00
5392
 
1108 11 00
5394
- maisitärklis
1108 12 00
5391
 
1108 12 00
5392
 
1108 12 00
5394
- kartulitärklis
1108 13 00
5391
 
1108 13 00
5392
 
1108 13 00
5394
- odra- või rukkitärklis
1108 19 90
5391
 
1108 19 90
5392
 
1108 19 90
5394
Glükoos ja glükoosisiirup (välja arvatud isoglükoos), mis ei sisalda fruktoosi või sisaldab seda alla 20 massiprotsendi kuivaine kaalust:
- glükoosisisaldus 99 massiprotsenti kuivaine kaalust ja rohkem:
- - valge kristalliline pulber, ka aglomeeritud:
- - - valmistatud teraviljast, kartulitest või riisist toodetud tärklisest
1702 30 51
5391
 
1702 30 51
5392
 
1702 30 51
5394
- - muudel juhtudel:
- - - valmistatud teraviljast, kartulitest või riisist toodetud tärklisest
1702 30 59
5391
 
1702 30 59
5392
 
1702 30 59
5394
Glükoos ja glükoosisiirup (välja arvatud isoglükoos), mis ei sisalda fruktoosi või sisaldab seda alla 20 massiprotsendi kuivaine kaalust:
- glükoosisisaldus alla 99 massiprotsendi kuivaine kaalust:
- - valge kristalliline pulber, ka aglomeeritud:
- - - valmistatud teraviljast, kartulitest või riisist toodetud tärklisest
1702 30 91
5391
 
1702 30 91
5392
 
1702 30 91
5394
- - muudel juhtudel:
- - - valmistatud teraviljast, kartulitest või riisist toodetud tärklisest
1702 30 99
5391
 
1702 30 99
5392
 
1702 30 99
5394
Maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup:
- valmistatud teraviljast, kartulitest või riisist toodetud tärklisest:
- - valge kristalliline pulber, ka aglomeeritud
1702 90 50
5191
 
1702 90 50
5193
 
1702 90 50
5196
- - muudel juhtudel
1702 90 50
5291
 
1702 90 50
5292
 
1702 90 50
5294
Karamell:
- sisaldab sahharoosi alla 50 massiprotsendi kuivaine kaalust:
- - pulber, ka aglomeeritud:
- - - valmistatud teraviljast, kartulitest või riisist toodetud tärklisest
1702 90 75
5391
 
1702 90 75
5392
 
1702 90 75
5394
- - muudel juhtudel:
- - - valmistatud teraviljast, kartulitest või riisist toodetud tärklisest
1702 90 79
5391
 
1702 90 79
5392
 
1702 90 79
5394
Maitsestatud ja värvilisandiga siirupid ja muud suhkrulahused:
- glükoosist või maltodekstriinist:
- - valmistatud teraviljast, kartulitest või riisist toodetud tärklisest
2106 90 55
5391
 
2106 90 55
5392
 
2106 90 55
5394

RIISITOOTED
TOOTEKOOD
LISAKOOD
Kooritud riis
- ümarateraline riis:
- - aurutatud
1006 20 11
5290
- - muudel juhtudel
1006 20 92
5291
- keskmiseteraline riis:
- - aurutatud
1006 20 13
5290
- - muudel juhtudel
1006 20 94
5291
- pikateraline riis:
- - aurutatud:
- - - riisitera pikkuse ja laiuse suhe üle kahe, ent alla kolme
1006 20 15
5290
- - - riisitera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt kolm
1006 20 17
5290
- - muudel juhtudel:
- - - riisitera pikkuse ja laiuse suhe üle kahe, ent alla kolme
1006 20 96
5291
- - - riisitera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt kolm
1006 20 98
5291
Riisijahu
1102 30 00
5299
Riisist valmistatud kroov- ja jäme jahu
1103 19 50
5299
Riisigraanulid
1103 20 50
5299
Riisihelbed
1104 19 91
5299
Riisitärklis
1108 19 10
5299

SUHKRUTOOTED
TOOTEKOOD
LISAKOOD
Rafineerimata suhkur, maitse- ja värvainelisanditeta:
- roosuhkur
1701 11 90
5390
- peedisuhkur
1701 12 90
5390
Roo- ja peedisuhkur, maitse- ja värvainelisandiga
1701 91 00
5390
Roo- ja peedisuhkur, välja arvatud valge suhkur, maitse- ja värvainelisandita
1701 99 90
5390
Isoglükoos, valmistatud glükoosi isomeerimise teel, sisaldab fruktoosi 41% kuni 50% kuivaine kaalust, polüsahhariidide ja oligosahhariidide kogusisaldus, kaasa arvatud di- või trisahhariidide sisaldus, kuni 8,5% kuivaine kaalust
1702 40 10
5390
Isoglükoos, valmistatud glükoosi isomeerimise teel, sisaldab fruktoosi üle 50% kuivaine kaalust, polüsahhariidide ja oligosahhariidide kogusisaldus, kaasa arvatud di- või trisahhariidide sisaldus, kuni 8,5% kuivaine kaalust
1702 60 10
5390
Muu fruktoos või fruktoosisiirup, välja arvatud isoglükoos ja inuliinisiirup, sisaldab fruktoosi vähemalt 50% kuivaine kaalust, siirupite puhtuse määr peab olema vähemalt 85%
1702 60 95
5390
Isoglükoos, valmistatud glükoosi isomeerimise teel, sisaldab fruktoosi vähemalt 41% kuivaine kaalust, polüsahhariidide ja oligosahhariidide kogusisaldus, kaasa arvatud di- või trisahhariidide sisaldus, kuni 8,5% kuivaine kaalust
1702 90 30
5390
Tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata
1702 90 60
5390
Karamell, sisaldab sahharoosi 50 massiprotsenti ja rohkem kuivaine kaalust
1702 90 71
5390
Muu suhkur tahkel kujul ja sahharoosisiirup, mille puhtuse määr on vähemalt 85%, ilma maitse- ja värvainelisanditeta. Keemiliselt puhas maltoos, isoglükoos, maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup, tehismesi, karamell ja inuliinisiirup
1702 90 99
5390
Isoglükoosisiirup ja muud suhkrulahused, maitse- ja värvainelisanditega, valmistatud glükoosi isomeerimise teel, sisaldab fruktoosi vähemalt 41% kuivaine kaalust, polüsahhariidide ja oligosahhariidide kogusisaldus, kaasa arvatud di- või trisahhariidide sisaldus, kuni 8,5% kuivaine kaalust
2106 90 30
5390
Muust suhkrust, välja arvatud isoglükoos, laktoos, glükoos ja maltodekstriin, valmistatud siirup, mille puhtuse määr on vähemalt 85%, ning muud maitse- ja värvainelisanditega suhkrulahused
2106 90 59
5390

3) Lõpptooted

LÕPPTOOTED
KN KOOD
LISAKOOD
Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseainetega, pähkli-, kakao- või puuviljalisandiga või ilma:
- jogurt:
- - Lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga
- - - pulbrina, graanulites või muul tahkel kujul,
piimarasvasisaldus:
- - - - kuni 1,5% massist:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 10 51
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- või pähklilisandiga
0403 10 51
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 10 51
5500
- - - - üle 1,5%, kuid mitte üle 27% massist:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 10 53
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- või pähklilisandiga
0403 10 53
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 10 53
5500
- - - - üle 27% massist:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 10 59
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- või pähklilisandiga
0403 10 59
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 10 59
5500
- - - Muud, piimarasvasisaldus:
- - - - kuni 3% massist:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 10 91
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- või pähklilisandiga
0403 10 91
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 10 91
5500
- - - - Üle 3%, kuid mitte üle 6% massist:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 10 93
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- või pähklilisandiga
0403 10 93
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 10 93
5500
- - - - - Üle 6% massist:
- - - - - - lõhnaainelisandiga
0403 10 99
5300
- - - - - - teised tooted:
- - - - - - - puuvilja- või pähklilisandiga
0403 10 99
5400
- - - - - - - kakaolisandiga
0403 10 99
5500
- Muud:
- - Lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:
- - - pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul,
piimarasvasisaldus:
- - - - 1,5 massiprotsenti ja vähem:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 90 71
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- või pähklilisandiga
0403 90 71
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 90 71
5500
- - - - Üle 1,5%, kuid mitte üle 27% massist:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 90 73
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- või pähklilisandiga
0403 90 73
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 90 73
5500
- - - - Üle 27% massist:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 90 79
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- või pähklilisandiga
0403 90 79
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 90 79
5500
- - - Muul kujul, piimarasvasisaldus:
- - - - Kuni 3% massist:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 90 91
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- ja pähklilisandiga
0403 90 91
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 90 91
5500
- - - - Üle 3%, kuid mitte üle 6% massist:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 90 93
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- ja pähklilisandiga
0403 90 93
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 90 93
5500
- - - - Üle 6% massist:
- - - - - lõhnaainelisandiga
0403 90 99
5300
- - - - - teised tooted:
- - - - - - puuvilja- ja pähklilisandiga
0403 90 99
5400
- - - - - - kakaolisandiga
0403 90 99
5500
Piimarasvavõided:
- Rasvasisaldus vähemalt 39%, kuid alla 60% massist
0405 20 10
5000
- Rasvasisaldus vähemalt 60%, kuid mitte üle 75% massist
0405 20 30
5000
Külmutatud köögivili, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud:
- suhkrumais:
- - tõlvikud
0710 40 00
5100
- - terad:
- - - maisiterad, mille niiskussisaldust on vähendatud 72 massiprotsendini või alla selle
0710 40 00
5200
- - - muudel juhtudel
0710 40 00
5800
Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud:
- suhkrumais:
- - tõlvikud
0711 90 30
5100
- - terad:
- - - maisiterad, mille niiskussisaldust on vähendatud 72 massiprotsendini või alla selle
0711 90 30
5200
- - - muudel juhtudel
0711 90 30
5800
Margariin; toidusegud või tooted loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või mitmesuguste käesolevasse kaubarühma kuuluvate rasvade ja õlide fraktsioonidest, v.a need, mis on valmistatud rubriiki 1516 kuuluvatest toidurasvadest ja -õlidest ning nende fraktsioonidest:
- margariin, välja arvatud vedel margariin:
- - Piimarasvade sisaldusega üle 10%, kuid mitte üle 15% massist
1517 10 10
5000
- teised tooted:
- - Piimarasvade sisaldusega üle 10%, kuid mitte üle 15% massist
1517 90 10
5000
Keemiliselt puhas fruktoos
1702 50 00
5000
Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod:
- Närimiskumm, suhkruga kaetud või katmata:
- - Sahharoosisisaldusega (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur) alla 60% massist:
- - - lehtedena
1704 10 11
5000
- - - muudel juhtudel
1704 10 19
5000
- - Sahharoosisisaldusega (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur) üle 60% massist:
- - - lehtedena
1704 10 91
5000
- - - muudel juhtudel
1704 10 99
5000
- Teised tooted:
- - valge šokolaad,
1704 90 30
5000
- - teised tooted:
- - - kondiitritootemassid, k.a martsipan, kontaktpakendis netomassiga vähemalt 1 kg
1704 90 51
5000
- - - kurgupastillid ja köhatropsid
1704 90 55
5000
- - - dražeed (kõva suhkruglasuuriga tooted)
1704 90 61
5000
- - - teised tooted:
- - - - kummikompvekid, marmelaad, sefiir, pastillid, želeetooted ja puuviljapasta suhkrutoodetena
1704 90 65
5000
- - - - karamellkompvekid täidisega või ilma (klaaskaramell)
1704 90 71
5000
- - - - iirised, (toffee) jms kondiitritooted
1704 90 75
5000
- - - - teised tooted:
- - - - - pressitud tabletid
1704 90 81
5000
- - - - - muudel juhtudel
1704 90 99
5000
Šokolaad ja muud kakaod sisaldavad toiduained:
- kakaopulber, suhkru- või muu magusainelisandiga:
- - mis ei sisalda sahharoosi või sisaldab sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või sahharoosina väljendatud isoglükoosi alla 5% massist:
- - - ainult sahharoosiga
1806 10 15
5600
- - - muudel juhtudel
1806 10 15
5900
- - mis sisaldab sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või sahharoosina väljendatud isoglükoosi vähemalt 5%, kuid alla 65% massist:
- - - ainult sahharoosiga
1806 10 20
5600
- - - muudel juhtudel
1806 10 20
5900
- - mis sisaldab sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või sahharoosina väljendatud isoglükoosi vähemalt 65%, kuid alla 80% massist:
- - - ainult sahharoosiga
1806 10 30
5600
- - - muudel juhtudel
1806 10 30
5900
- - mis sisaldab sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või sahharoosina väljendatud isoglükoosi vähemalt 80% massist:
- - - ainult sahharoosiga
1806 10 90
5600
- - - muudel juhtudel
1806 10 90
5900
- Muud tooted plokkide, tahvlite või batoonidena massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, mahutis või kontaktpakendis massiga üle 2 kg:
- - mis sisaldavad kakaovõid või kakaovõid ja piimarasva kokku vähemalt 31% massist
1806 20 10
5000
- - Mis sisaldavad kakaovõid või kakaovõid ja piimarasva kokku vähemalt 25%, kuid alla 31% massist
1806 20 30
5000
- - muudel juhtudel:
- - - mis sisaldavad kakaovõid vähemalt 18% massist
1806 20 50
5000
- - - granuleeritud piimašokolaad
1806 20 70
5000
- - - maitsestatud šokolaadiglasuur
1806 20 80
5000
- - - teised tooted
1806 20 95
5000
- Muud tooted plokkide, tahvlite või batoonidena:
- - täidisega
1806 31 00
5000
- - ilma täidiseta:
- - - teravilja-, puuvilja-, marja- või pähklilisandiga
1806 32 10
5000
- - - muudel juhtudel
1806 32 90
5000
- Teised tooted:
- - šokolaad ja šokolaaditooted:
- - - šokolaadikompvekid, täidisega või täidiseta:
- - - - alkoholi sisaldavad
1806 90 11
5000
- - - - muudel juhtudel
1806 90 19
5000
- - - teised tooted:
- - - - täidisega
1806 90 31
5000
- - - - täidiseta
1806 90 39
5000
- - kakaod sisaldavad suhkrukondiitritooted või suhkruasendajatest valmistatud kondiitritooted
1806 90 50
5000
- - kakaovõided
1806 90 60
5000
- - kakaod sisaldavad tooted jookide valmistamiseks
1806 90 70
5000
- - teised tooted
1806 90 90
5000
Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40% massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse 0401 kuni 0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod alla 5% massist arvestatuna täiesti rasvavabalt:
- jaemüügiks pakendatud imikutoidud:
- - töödeldud toiduained, valmistatud rubriikides 0401–0404 nimetatud toodetest, sisaldavad kakaod alla 5 massiprotsendi, arvestatuna täiesti rasvavabalt
1901 10 00
5700
- - muudel juhtudel
1901 10 00
5900
- segud ja taignad rubriigis 1905 nimetatud pagaritoodete valmistamiseks:
- - töödeldud toiduained, valmistatud rubriikides 0401–0404 nimetatud toodetest, sisaldavad kakaod alla 5 massiprotsendi, arvestatuna täiesti rasvavabalt
1901 20 00
5700
- - muudel juhtudel
1901 20 00
5900
- teised tooted:
- - linnaseekstrakt:
- - - kuivainesisaldus vähemalt 90% massist
1901 90 11
5000
- - - muudel juhtudel
1901 90 19
5000
- - teised tooted:
- - - muudel juhtudel:
- - - töödeldud toiduained, valmistatud rubriikides 0401–0404 nimetatud toodetest, sisaldavad kakaod alla 5 massiprotsendi, arvestatuna täiesti rasvavabalt,
1901 90 99
5700
- - - - muudel juhtudel
1901 90 99
5900
Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või täidiseta, muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni jms; kuskuss, valmistoiduna või mitte:
- Täidiseta pastatooted, kuumtöötlemata ja muul viisil toiduks valmistamata:
- - muna sisaldavad:
- - - valmistatud ainult teraviljast:
- - - - valmistatud kõvast nisust, võib sisalda ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) on:
- - - - - kuni 0,95 massiprotsenti
1902 11 00
5110
- - - - - 0,95 kuni 1,10 massiprotsenti
1902 11 00
5120
- - - - - 1,10 kuni 1,30 massiprotsenti
1902 11 00
5130
- - - - - üle 1,30 massiprotsendi
1902 11 00
5140
- - - - muudel juhtudel:
- - - - - sisaldavad kõva nisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi):
- - - - - - kuni 0,87 massiprotsenti
1902 11 00
5210
- - - - - - 0,87 kuni 0,99 massiprotsenti
1902 11 00
5220
- - - - - - 0,99 kuni 1,15 massiprotsenti
1902 11 00
5230
- - - - - - üle 1,15 massiprotsendi
1902 11 00
5240
- - - - - sisaldab kõva nisu kuni 80 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi):
- - - - - - kuni 0,75 massiprotsenti
1902 11 00
5310
- - - - - - 0,75 kuni 0,83 massiprotsenti
1902 11 00
5320
- - - - - - 0,83 kuni 0,93 massiprotsenti
1902 11 00
5330
- - - - - - üle 0,93 massiprotsendi
1902 11 00
5340
- - - makaronitooted, mis ei ole valmistatud ainult teraviljast
1902 11 00
5410
- - muud:
- - - valmistatud ainult teraviljast:
- - - - valmistatud kõvast nisust, võib sisalda ka teisi teraviljasorte 3 massiprotsenti või rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) on:
- - - - kuni 0,95 massiprotsenti (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5110
- - - - kuni 0,95 massiprotsenti (muudel juhtudel)
1902 19 90
5110
- - - - - 0,95 kuni 1,10 massiprotsenti (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5120
- - - - - 0,95 kuni 1,10 massiprotsenti (muudel juhtudel)
1902 19 90
5120
- - - - - 1,10 kuni 1,30 massiprotsenti (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5130
- - - - - 1,10 kuni 1,30 massiprotsenti (muudel juhtudel)
1902 19 90
5130
- - - - - üle 1,30 massiprotsendi (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5140
- - - - - üle 1,30 massiprotsendi (muudel juhtudel)
1902 19 90
5140
- - - - muudel juhtudel:
- - - sisaldavad kõva nisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivainekaalu järgi):
- - - - kuni 0,87 massiprotsenti (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5210
- - - - kuni 0,87 massiprotsenti (muudel juhtudel)
1902 19 90
5210
- - - - - - 0,87 kuni 0,99 massiprotsenti (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5220
- - - - - - 0,87 kuni 0,99 massiprotsenti (muudel juhtudel)
1902 19 90
5220
- - - - - - 0,99 kuni 1,15 massiprotsenti (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5230
- - - - - - 0,99 kuni 1,15 massiprotsenti (muudel juhtudel)
1902 19 90
5230
- - - - - - üle 1,15 massiprotsendi (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5240
- - - - - - üle 1,15 massiprotsendi (muudel juhtudel)
1902 19 90
5240
- - - - - sisaldavad kõva nisu kuni 80 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi):
- - - - - - kuni 0,75 massiprotsenti (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5310
- - - - - - kuni 0,75 massiprotsenti (muudel juhtudel)
1902 19 90
5310
- - - - - - 0,75 kuni 0,83 massiprotsenti (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5320
- - - - - - 0,75 kuni 0,83 massiprotsenti (muudel juhtudel)
1902 19 90
5320
- - - - - - 0,83 kuni 0,93 massiprotsenti (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5330
- - - - - - 0,83 kuni 0,93 massiprotsenti (muudel juhtudel)
1902 19 90
5330
- - - - - - üle 0,93 massiprotsendi (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5340
- - - - - - üle 0,93 massiprotsendi (muudel juhtudel)
1902 19 90
5340
- - - makaronitooted, mis ei ole valmistatud ainult teraviljast (toode ei sisalda harilikku nisujahu või -püüli)
1902 19 10
5410
- - - makaronitooted, mis ei ole valmistatud ainult teraviljast (muudel juhtudel)
1902 19 90
5410
- Täidisega pastatooted, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte:
- - muud:
- - - kuumtöödeldud
1902 20 91
5000
- - - muudel juhtudel
1902 20 99
5000
- muud pastatooted:
- - kuivatatud
1902 30 10
5000
- - muudel juhtudel
1902 30 90
5000
- Kuskuss:
- - töötlemata:
- - - valmistatud kõvast nisust, võib sisalda ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) on:
- - - - kuni 0,95 massiprotsenti
1902 40 10
5510
- - - - 0,95 kuni 1,10 massiprotsenti
1902 40 10
5520
- - - - 1,10 kuni 1,30 massiprotsenti
1902 40 10
5530
- - - - üle 1,30 massiprotsendi
1902 40 10
5540
- - - muudel juhtudel (välja arvatud kõvast nisust valmistatud tooted)
1902 40 10
5900
- - töödeldud
1902 40 90
5000
Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena vms kujul
1903 00 00
5000
Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toidukaubad (näiteks maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud mujal nimetamata teravili (v.a mais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu, püülijahu ja tangud) toiduks valmistatud teraviljad:
- teravilja või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toidukaubad:
- - maisitooted:
- - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 10 10
5610
- - - muudel juhtudel
1904 10 10
5900
- - riisitooted:
- - - paisutatud riis, suhkrulisandita:
- - - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 10 30
5620
- - - - muudel juhtudel
1904 10 30
5630
- - - teised tooted:
- - - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 10 30
5640
- - - - muudel juhtudel
1904 10 30
5910
- - teised tooted:
- - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 10 90
5610
- - - muudel juhtudel
1904 10 90
5900
- röstimata teraviljahelvestest või nende segudest ja röstitud teraviljahelvestest või paisteradest valmistatud toidukaubad:
- - müsli tüüpi tooted röstimata teraviljahelvestest:
- - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 20 10
5610
- - - muudel juhtudel
1904 20 10
5900
- - teised tooted:
- - - maisitooted:
- - - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 20 91
5610
- - - - muudel juhtudel
1904 20 91
5900
- - - riisitooted:
- - - - paisutatud riis, suhkrulisandita:
- - - - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 20 95
5620
- - - - - muudel juhtudel
1904 20 95
5630
- - - - teised tooted:
- - - - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 20 95
5640
- - - - - muudel juhtudel
1904 20 95
5910
- - - teised tooted:
- - - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 20 99
5610
- - - - muudel juhtudel
1904 20 99
5900
- bulgurnisu:
- - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 30 00
5610
- - muudel juhtudel
1904 30 00
5900
- teised tooted:
- - riis:
- - - eelnevalt keedetud:
- - - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 90 10
5650
- - - - muudel juhtudel
1904 90 10
5660
- - - teised tooted:
- - - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 90 10
5640
- - - - muudel juhtudel
1904 90 10
5910
- - teised tooted:
- - - kakaosisaldus maksimaalselt 6%
1904 90 80
5610
- - - muudel juhtudel
1904 90 80
5900
Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised jms pagaritooted, kakaoga või kakaota; armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms:
- kuivikleivad (näkileib)
1905 10 00
5000
- meekoogid, piparkoogid jms:
- - mis sisaldavad alla 30% massist sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur)
1905 20 10
5000
- - mis sisaldavad sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur) vähemalt 30%, kuid alla 50% massist
1905 20 30
5000
- - mis sisaldavad sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur) vähemalt 50% massist
1905 20 90
5000
- magusad küpsised; vahvlid:
- - magusad küpsised:
- - - täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate valmististega kaetud:
- - - - kontaktpakendis netomassiga kuni 85 g
1905 31 11
5000
- - - - muudel juhtudel
1905 31 19
5000
- - - muudel juhtudel:
- - - - sisaldavad piimarasva vähemalt 8% massist
1905 31 30
5000
- - - - muudel juhtudel:
- - - - - kihilised küpsised
1905 31 91
5000
- - - - - teised tooted
1905 31 99
5000
- - vahvlid:
- - - sisaldavad vett üle 10% massist
1905 32 05
5000
- - - muudel juhtudel:
- - - - täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate valmististega kaetud:
- - - - - kontaktpakendis netomassiga kuni 85g
1905 32 11
5000
- - - - - muudel juhtudel
1902 32 19
5000
- - - - muudel juhtudel:
- - - - - soolased, täidisega või täidiseta
1905 32 91
5000
- - - - - muudel juhtudel
1905 32 99
5000
- kuivikud jms, röstitud leiva- ja saiatooted:
- - kuivikud
1905 40 10
5000
- - teised tooted
1905 40 90
5000
- teised tooted:
- - matsa
1905 90 10
5000
- - armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstuse jaoks, pitserleib, oblaadid, riispaber ja sarnased tooted jahust või tärklisest
1905 90 20
5000
- - leiva- ja saiatooted, mis ei sisalda mett, mune, juustu, marju ega puuvilju ning mis sisaldab suhkrut kuni 5% massist ning rasva kuni 5% massist kuivaines
1905 90 30
5000
- - küpsised (kreekerid jms)
1905 90 45
5000
- - pressitud või paisutatud tooted, maitseainelisandi või soolased
1905 90 55
5000
- - teised tooted:
- - - magusainelisanditega
1905 90 60
5000
- - - muudel juhtudel
1905 90 90
5000
Köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid jm taimede söödavad osad, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud:
- suhkrumais (Zea mays var. saccharata):
- - tõlvikud
2001 90 30
5100
- - terad:
- - - maisiterad, mille niiskussisaldust on vähendatud 72 massiprotsendini või alla selle
2001 90 30
5200
- - - muudel juhtudel
2001 90 30
5800
- jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad vähemalt 5% massist tärklist
2001 90 40
5000
Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädikata või äädikhappeta, külmutamata, välja arvatud rubriigis 2006 nimetatud tooted:
- kartulid:
- - muudel juhtudel:
- - - jahu või helvestena
2004 10 91
5000
- muud köögiviljad, sh köögiviljasegud:
- - suhkrumais (Zea mays var. saccharata):
- - - tõlvikud
2004 90 10
5100
- - - terad:
- - - - maisiterad, mille niiskussisaldust on vähendatud 72 massiprotsendini või alla selle
2004 90 10
5200
- - - - muudel juhtudel
2004 90 10
5800
Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädikata või äädikhappeta, külmutamata, välja arvatud rubriigis 2006 nimetatud tooted:
- kartulid:
- - jahu või helvestena
2005 20 10
5000
- suhkrumais (Zea mays var. saccharata):
- - tõlvikud
2005 80 00
5100
- - terad:
- - - maisiterad, mille niiskussisaldust on alandatud 72 massiprotsendini või alla selle
2005 80 00
5200
- - - muudel juhtudel
2005 80 00
5800
Puuviljad ja marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, mujal nimetamata, suhkru-, muu magusaine- või piirituselisandiga või ilma:
- piirituselisandita:
- - suhkrulisandita:
- - - mais, välja arvatud suhkrumais (Zea mays var. saccharata):
2008 99 85
5100
- - - - tõlvikud
- - - - terad:
- - - - - maisiterad, mille niiskussisaldus on alandatud 72 massiprotsendini või alla selle
2008 99 85
5200
- - - jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5% massist
2008 99 91
5000
Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid nendest:
- kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil ning tema ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:
- - tooted kohvist või selle ekstraktidest, essentsidest või kontsentraatidest:
- - - tooted, mis põhinevad nendel ekstraktidel, essentsidel või kontsentraatidel,
- - - teised tooted.
2101 12 98
5000
- Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, teel või matel või nende ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:
- - ekstraktid, essentsid või kontsentraadid
- - valmistised:
- - - tooted, mis põhinevad tee- või mateekstraktidel, -essentsidel või -kontsentraatidel,
- - - muudel juhtudel.
2101 20 98
5000
- Röstitud sigur ja muud röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:
- - röstitud sigur ja muud röstitud kohviasendajad:
- - - röstitud sigur
- - - teised tooted
2101 30 19
5000
- - ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid röstitud sigurist ja muudest röstitud kohviasendajatest:
- - - ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid röstitud sigurist
- - - teised tooted
2101 30 99
5000
Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulised mikroorganismid (v.a rubriigis 3002 nimetatud vaktsiinid); valmis küpsetuspulbrid:
- aktiivpärmid:
- - pagaripärmid:
- - - kuivatatud
2102 10 31
5000
- - - teised tooted
2102 10 39
5000
Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota:
- mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid alla 3% massist:
- - kakaolisandiga
2105 00 10
5710
- - muudel juhtudel
2105 00 10
5900
- mis sisaldavad piimarasvu massist:
- - vähemalt 3%, kuid alla 7% massist:
- - - kakaolisandiga
2105 00 91
5710
- - - muudel juhtudel
2105 00 91
5900
- - vähemalt 7% massist:
- - - kakaolisandiga
2105 00 99
5710
- - - muudel juhtudel
2105 00 99
5900
Mujal nimetamata toiduained:
- valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained
- teised tooted:
- - fondüüjuustud
2106 90 10
5000
- - siirup ja muud suhkrulahused, maitseaine- ja värvainelisandiga
- - teised tooted:
- - - mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5% massist, sahharoosi või isoglükoosi alla 5% massist, glükoosi või tärklist alla 5% massist:
- - - - ilma vedelikuta (marinaadi/soolveeta)
2106 90 92
5720
- - - - vedelikuga (marinaadi/soolveega)
2106 90 92
5730
- - - muudel juhtudel
2106 90 98
5000
Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega, ja muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja juurviljamahlad:
- vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega
2202 10 00
5000
- teised tooted:
- - mis ei sisalda rubriikidesse 0401–0404 kuuluvaid tooteid või rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu:
- - - linnaseõlu, mille tegelik alkoholisisaldus on kuni 0,5 mahuprotsenti:
- - - - valmistatud odra- või nisulinnastest, ei sisalda linnasteks töötlemata teravilja, riisi (või nende töötlemisest saadud tooteid) ega suhkrut (sahharoosi või invertsuhkrut)
2202 90 10
5810
- - - - muudel juhtudel
2202 90 10
5820
- - - teised tooted
2202 90 10
5900
- - Muud, mis sisaldavad rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu:
- - - alla 0,2% massist
2202 90 91
5000
- - - vähemalt 0,2%, kuid alla 2% massist
2202 90 95
5000
- - - vähemalt 2% massist
2202 90 99
5000
Vermut jm taimede või muude aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest:
- nõudes mahuga kuni 2 liitrit:
- - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18% mahust
2205 10 10
5000
- - tegeliku alkoholisisaldusega üle 18% mahust
2205 10 90
5000
- muudel juhtudel:
- - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18% mahust
2205 90 10
5000
- - tegeliku alkoholisisaldusega üle 18% mahust
2205 90 90
5000
Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80% mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid:
- Piiritusjoogid, valmistatud destilleerimise teel viinamarjaveinist või viinamarjade pressimisjääkidest:
- - nõudes mahuga kuni 2 liitrit:
- - - konjak
2208 20 12
5000
- - - armanjakk
2208 20 14
5000
- - - grappa
2208 20 26
5000
- - - Brandy de Jerez
2208 20 27
5000
- - - teised tooted
2208 20 29
5000
- - nõudes mahuga üle 2 liitri:
- - - toordestillaat
2208 20 40
5000
- - - muudel juhtudel:
- - - - konjak
2208 20 62
5000
- - - - armanjakk
2208 20 64
5000
- - - - grappa
2208 20 86
5000
- - - - Brandy de Jerez
2208 20 87
5000
- - - - teised tooted
2208 20 89
5000
- viski:
- - bourboni viski
- - määruses nr 2825/93 nimetatud viski
- - muudel juhtudel:
- - - Šoti viski:
- - - - linnaseviski, nõudes mahuga:
- - - - - kuni 2 liitrit
2208 30 32
5000
- - - - - üle 2 liitri
2208 30 38
5000
- - - - segatud viski, nõudes mahuga:
- - - - - kuni 2 liitrit
2208 30 52
5000
- - - - - üle 2 liitri
2208 30 58
5000
- - - - muud, nõudes mahuga:
- - - - - kuni 2 liitrit
2208 30 72
5000
- - - - - üle 2 liitri
2208 30 78
5000
- - - muud, nõudes mahuga:
- - - - kuni 2 liitrit
2208 30 82
5000
- - - - üle 2 liitri
2208 30 88
5000
- rumm ja taffia
- džinn, nõudes mahuga:
- - kuni 2 liitrit
2208 50 11
5000
- - üle 2 liitri
2208 50 19
5000
- genever, nõudes mahuga:
- - kuni 2 liitrit
2208 50 91
5000
- - üle 2 liitri
2208 50 99
5000
- viin:
- - alkoholisisaldusega kuni 45,4% mahust, nõudes mahuga:
- - - kuni 2 liitrit
2208 60 11
5000
- - - üle 2 liitri
2208 60 19
5000
- - alkoholisisaldusega üle 45,4% mahust, nõudes mahuga:
- - - kuni 2 liitrit
2208 60 91
5000
- - - üle 2 liitri
2208 60 99
5000
- liköörid ja kordialid:
- - nõudes mahuga kuni 2 liitrit
2208 70 10
5000
- - nõudes mahuga üle 2 liitri
2208 70 90
5000
- teised tooted:
- - ploomi-, pirni- või kirsiviin (v.a liköörid) nõudes mahuga
- - muud piiritusjoogid ja muud alkohoolsed joogid nõudes mahuga:
- - - kuni 2 liitrit:
- - - - ouzo,
2208 90 41
5000
- - - - teised tooted:
- - - - - piiritusjoogid (v.a liköörid):
- - - - - - aetud puuviljadest või marjadest:
- - - - - - - kalvados
2208 90 45
5000
- - - - - - - teised tooted
2208 90 48
5000
- - - - - - muudel juhtudel
- - - - - - - korn (teraviljast valmistatud alkohoolsed joogid)
2208 90 52
5000
- - - - - - - teised tooted
2208 90 56
5000
- - - - - muud alkohoolsed joogid
2208 90 69
5000
- - - üle 2 liitri:
- - - - piiritusjoogid (v.a liköörid):
- - - - - aetud puuviljadest või marjadest:
2208 90 71
5000
- - - - - muudel juhtudel
2208 90 77
5000
- - - - muud alkohoolsed joogid
2208 90 78
5000
Gruppi 29 kuuluvad lõpptooted2
Orgaanilised kemikaalid:
- atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- või nitrosoderivaadid:
- - muud mitmehüdroksüülsed alkoholid:
- - - mannitool:
- - - - valmistatud sahharoosist
2905 43 00
5830
- - - - valmistatud tärklisest
2905 43 00
5840
- - - D-glütsitool (sorbitool):
- - - - vesilahusena:
- - - - - sisaldab D-mannitooli kuni 2% D-glütsitooli massist:
- - - - - - valmistatud tärklisest
2905 44 11
5840
- - - - - - valmistatud sahharoosist
2905 44 11
5830
- - - - muudel juhtudel:
- - - - - - valmistatud tärklisest
2905 44 19
5840
- - - - - - valmistatud sahharoosist
2905 44 19
5830
- - - - muud tooted (mitte vesilahusena):
- - - - - sisaldab mannitooli 2 massiprotsenti ja arvestatud D-glütsitooli sisalduse alusel:
- - - - - - valmistatud tärklisest
2905 44 91
5840
- - - - - - valmistatud sahharoosist
2905 44 91
5830
- - - - - muudel juhtudel:
- - - - - - valmistatud tärklisest
2905 44 99
5840
- - - - - - valmistatud sahharoosist
2905 44 99
5830
Lõhnaainesegud ning ühel või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud (k.a alkoholilahused), kasutamiseks tööstustoormena; muud valmistised lõhnaainete baasil, jookide valmistamiseks:
- Kasutamiseks toiduainetetööstuses ja jookide tootmisel:
- - kõiki joogi aroomiaineid sisaldavad valmistised:
- - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 0,5% mahust
- - - muudel juhtudel:
- - - - mis ei sisalda piimarasva, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad massist alla 1,5% piimarasva, alla 5% sahharoosi või isoglükoosi ja alla 5% glükoosi või tärklist
- - - - muudel juhtudel
3302 10 29
5000
Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid:
- kaseiin:
- - regenereeritud tekstiilkiudude valmistamiseks
3501 10 10
5000
- - tööstuslikuks otstarbeks, v.a toidukaupade ja loomasöötade valmistamiseks
3501 10 50
5000
- - muudel juhtudel
3501 10 90
5000
- teised tooted:
- - kaseiinliimid
3501 90 10
5000
- - teised tooted
3501 90 90
5000
Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80% kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid:
- munaalbumiin:
- - kuivatatud munaalbumiin:
- - - munaalbumiin, mis on inimtoiduks kõlbmatu või muudetakse inimtoiduks kõlbmatuks
- - - muudel juhtudel:
- - - - kuivatatud munaalbumiin, mõne muu valmistoote koostisosana
3502 11 90
5850
- - - - kuivatatud munaalbumiin, mitte mõne muu valmistoote koostisosana
3502 11 90
5860
- - muudel juhtudel:
- - - inimtoiduks kõlbmatu või selline, mida saab muuta inimtoiduks kõlbmatuks,
- - - muudel juhtudel:
- - - - munaalbumiin, mitte kuivatatud, muu valmistoote koostisosana,
3502 19 90
5870
- - - - munaalbumiin, mitte kuivatatud, mitte mõne muu valmistoote koostisosana,
3502 19 90
5880
- piimaalbumiin, k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid:
- - piimaalbumiin, mis on inimtoiduks kõlbmatu või muudetakse inimtoiduks kõlbmatuks,
- - muudel juhtudel:
- - - kuivatatud (näiteks tahvlid, soomused, helbed, pulber)
3502 20 91
5000
- - - muudel juhtudel
3502 20 99
5000
Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid:
- dekstriinid ja muud modifitseeritud tärklised:
- - dekstriinid
3505 10 10
5000
- - muud modifitseeritud tärklised:
- - - esterdatud ja eeterdatud tärklised
3505 10 50
5000
- - - teised tooted
3505 10 90
5000
- liimid:
- - mis sisaldavad alla 25% massist tärklist, dekstriine või muid modifitseeritud tärklisi
3505 20 10
5000
- - mis sisaldavad massist vähemalt 25%, kuid alla 55% tärklist, dekstriine või muid modifitseeritud tärklisi
3505 20 30
5000
- - mis sisaldavad massist vähemalt 55%, kuid alla 80% tärklist, dekstriine või muid modifitseeritud tärklisi
3505 20 50
5000
- - mis sisaldavad massist vähemalt 80% tärklist, dekstriine või muid modifitseeritud tärklisi
3505 20 90
5000
Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid):
- tärklisainete baasil:
- - tärklisainete sisaldusega alla 55% massist
3809 10 10
5000
- - tärklisainete sisaldusega vähemalt 55%, kuid alla 70% massist
3809 10 30
5000
- - tärklisainete sisaldusega vähemalt 70%, kuid alla 83% massist
3809 10 50
5000
- - tärklisainete sisaldusega 83% massist ja rohkem
3809 10 90
5000
Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata tooted ja valmistised (k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid):
- sorbitool, välja arvatud alamrubriiki 2905 44 kuuluvad:
- - vesilahusena:
- - - mis sisaldab D-mannitooli kuni 2% D-glütsitooli massist:
- - - - valmistatud tärklisest,
3824 60 11
5840
- - - - valmistatud sahharoosist,
3824 60 11
5830
- - - muudel juhtudel:
- - - - valmistatud tärklisest,
3824 60 19
5840
- - - - valmistatud sahharoosist,
3824 60 19
5830
- - muud tooted (mitte vesilahusena):
- - - mis sisaldab D-mannitooli kuni 2% D-glütsitooli massist:
- - - - valmistatud tärklisest,
3824 60 91
5840
- - - - valmistatud sahharoosist,
3824 60 91
5830
- - - muudel juhtudel:
- - - - valmistatud tärklisest,
3824 60 99
5840
- - - - valmistatud sahharoosist.
3824 60 99
5830

1 Määruses sätestatud kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigid kehtestatakse seisuga 1. jaanuar 2005. a.

2 Kõikide gruppi 29 kuuluvate lõpptoodete puhul (v.a lõpptooted KN koodiga 2905 43 ja 2905 44) on lisakood 5555.

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json