Teksti suurus:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2005
Avaldamismärge:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri

Vastu võetud 08.02.2000 nr 94
RTL 2000, 21, 298
jõustumine 08.02.2000

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse korraldustega (vastuvõtmise kuupäev, number, avaldamine Riigi Teataja Lisas, jõustumise/rakendamise aeg):

25. 07. 2000 nr 624-k  (RTL 2000, 87, 1328)      vastavalt §-le 6

19. 12. 2000 nr 1045-k                                      (RTL 2000, 131, 2127)           1. 01. 2001

24. 04. 2001 nr 263-k  (RTL 2001, 53, 737)        1. 01. 2001

19. 06. 2001 nr 418-k  (RTL 2001, 78, 1078)      1. 07. 2001

28. 12. 2001 nr 852-k  (RTL 2002, 4, 48)            1. 01. 2002

10. 07. 2002 nr 464-k  (RTL 2002, 81, 1249)      1. 07. 2002

10. 07. 2002 nr 467-k  (RTL 2002, 81, 1252)      1. 07. 2002

17. 12. 2002 nr 868-k  (RTL 2003, 2, 11)            17. 12. 2002    rakendatakse alates 1. 01. 2003

17. 12. 2002 nr 869-k  (RTL 2003, 2, 12)            17. 12. 2002    rakendatakse alates 1. 01. 2003

1. 07. 2003 nr 406-k    (RTL 2003, 81, 1191)      1. 07. 2003

1. 07. 2003 nr 407-k    (RTL 2003, 81, 1192)      1. 07. 2003

5. 09. 2003 nr 544-k    (RTL 2003, 100, 1517)    5. 09. 2003      rakendatakse 1.07.2003

22. 12. 2003 nr 853-k  (RTL 2003, 133, 2173)    22.12.2003      rakendatakse 1.01.2004

22. 12. 2003 nr 854-k  (RTL 2003, 133, 2174)    22.12.2003      rakendatakse 1.01.2004

27.02.2004 nr 119-k    (RTL 2004, 24, 376)        27.02.2004      kohaldatakse alates 1.01.2004

1.07.2004 nr 474-k      (RTL 2004, 93, 1453)      1.07.2004

1.07.2004 nr 475-k      (RTL 2004, 94, 1468)      1.07.2004

6.01.2005 nr 2             (RTL 2005, 6, 48)            6.01.2005        rakendatakse 1.01.2005

6.01.2005 nr 3             (RTL 2005, 6, 49)            6.01.2005        rakendatakse 1.01.2005

 

Muudatusi sisaldaval real on sulgudes viide korraldus(t)e kuupäeva(de)le, millega kehtestati praegune sõnastus.

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544) paragrahvi 11 lõike 1 alusel:

1. Kinnitada «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» (juurde lisatud).

2. Nimekirja kantud isikutele kingituste ja annetuste tegijate suhtes rakendatakse tulumaksusoodustust alates 1. jaanuarist 2000. a.

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k

 

TULUMAKSUSOODUSTUSEGA MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE NIMEKIRI

 

1. Tallinn                                                                                                    Reg. kood

Anna Levandi Iluuisutamisklubi                                                                 80070888

Ansambel-Stuudio Linnamuusikud                                                            80043615

Arheoloogiakeskus [22.12.2003]                                                              80177600

ASSITEJ Eesti Keskus [25.07.2000]                                                           80013436

Audentese Spordiklubi [19.06.2001]                                                         80132187

Audentese Ülikooli Võrkpalliklubi [19.06.2001]                                          80132193

Avalik Sõna                                                                                                80013146

Avatud Eesti Fond                                                                                     90000334

Avatud Piibli Ühing                                                                                     80064971

Balthasar Russowi Ühing                                                                           80100000

Balti Haridus- ja Kultuuriühing                                                                   80007387

Budoklubi Mitsubachi [1.07.2004]                                                             80201706

Caritas Eesti [22.12.2003]                                                                        80005460

EELK Kirikumuusika Liit [1.07.2004]                                                         80199501

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus [1.07.2004]                                     80197040

Eesti 470 Klassiliit                                                                                    80086323

Eesti Afaasialiit [28.12.2001]                                                                    80023972

Eesti Allergialiit                                                                                          80048848

Eesti Allveeliit                                                                                            80088109

Eesti Assotsiatsioon Anti-Aids                                                                   80010219

Eesti Automudelspordi Klubi [28.12.2001]                                                80039588

Eesti Autospordi Liit                                                                                  80076023

Eesti Beneventum Grupp [6.01.2005]                                                       80188182

Eesti Diabeediliit                                                                                        80044520

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus                                                   80064741

Eesti Filmi Sihtasutus                                                                                90000357

Eesti Genealoogia Selts                                                                            80027817

Eesti Gregoriaani Ühing                                                                            80018445

Eesti Harrastusteatrite Liit                                                                        80070776

Eesti Homöopaatia Ühing [1.07.2003]                                                      80010886

Eesti Indiaca Liit                                                                                        80102134

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus [19.12.2000]                                         90005872

Eesti Inseneride Liit                                                                                  80007571

Eesti Interpreetide Liit                                                                              80085453

Eesti Invaspordi Liit                                                                                   80018936

Eesti Jahispordi Liit                                                                                    80011710

Eesti Jahtklubide Liit                                                                                  80074834

Eesti Jalgratturite Liit                                                                                80057497

Eesti Judoliit                                                                                              80056457

Eesti Jungi Selts [19.12.2000]                                                                   80119732

Eesti Jääpurjetamise Liit                                                                           80075822

Eesti Kabeliit                                                                                             80070233

Eesti Kahevõistluse ja Suusahüpete Veteranide Klubi                              80014878

Eesti Kandleliit [22.12.2003]                                                                     80166855

Eesti Karate Föderatsioon                                                                         80066792

Eesti Kardioloogide Selts [19.12.2000]                                                     80086412

Eesti Kaubandus-, Ärindus-, Rahandus- ja Majanduskoolide Vilistlaskogu Kärm [19.06.2001]            80032592

Eesti Kergejõustikuliit                                                                                80079122

Eesti Kick-Boxingu Liit                                                                                80043348

Eesti Kinoliit                                                                                              80064853

Eesti Kirikute Nõukogu [17.12.2002]                                                         80044678

Eesti Kirjanike Liit                                                                                      80080786

Eesti Klavessiinisõprade Tsunft [19.06.2001]                                           80140882

Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskselts                                               80107338

Eesti Koolispordi Liit                                                                                  80086369

Eesti Koolitusettevõtete Keskliit [1.07.2003]                                            80177161

Eesti Kooriühing                                                                                        80039536

Eesti Korvpalliliit                                                                                        80007140

Eesti Kristlik Konfessioonidevaheline Misjon Agape                                  80063807

Eesti Kujurite Ühendus [19.12.2000]                                                        80086820

Eesti Kurtide Liit                                                                                        80007861

Eesti Kurtide Spordiliit                                                                               80092803

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit                                             80000540

Eesti Käsipalliliit                                                                                         80066355

Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant                                      80036845

Eesti Langevarjuklubi [19.12.2000]                                                          80049612

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon [6.01.2005]                                  80086033

Eesti Laskurliit [25.07.2000]                                                                     80059094

Eesti Laste Südameliit                                                                               80100773

Eesti Lastemisjon                                                                                      80048417

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus                                                        90005188

Eesti Lennuspordi Föderatsioon                                                                80060967

Eesti Lihasehaigete Selts                                                                          80043118

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit                                                          80067455

Eesti Looduskaitse Selts                                                                           80015004

Eesti Loomakaitse Selts [1.07.2004]                                                         80118299

Eesti Lugemisühing [19.06.2001]                                                              80111084

Eesti Maaspordi Liit Jõud                                                                          80040031

Eesti Meestelaulu Selts                                                                             80071327

Eesti Metallikunstnike Liit                                                                          80071511

Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Sihtasutus [22.12.2003]           90008181

Eesti Moodsa Viievõistluse Liit                                                                   80071758

Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts                                                             80085654

Eesti Muusika Infokeskus [22.12.2003]                                                    80092430

Eesti Muusikaühing Classic [19.12.2000]                                                  80115013

Eesti Mälumänguliit                                                                                   80075012

Eesti Naabrivalve [19.12.2000]                                                                 80130248

Eesti Naislaulu Selts                                                                                  80035521

Eesti Naisliit                                                                                               80106161

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus                                                          80005690

Eesti Neeruhaigete Liit                                                                              80022694

Eesti Noorteühenduste Liit [22.12.2003]                                                  80174062

Eesti Olümpiakomitee                                                                                80059467

Eesti Olümpiasportlaste Ühendus [22.12.2003]                                        80188974

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing                                                                   80091554

Eesti Orienteerumisliit                                                                               80040568

Eesti Paraolümpiakomitee                                                                         80097278

Eesti Patsientide Esindusühing [1.07.2004]                                              80071184

Eesti Pensionäride Liit [6.01.2005]                                                           80100649

Eesti Pensionäride Ühendus                                                                     80000528

Eesti Pereplaneerimise Liit                                                                        80102393

Eesti Piibliselts                                                                                          80040723

Eesti Pimedate Liit                                                                                     80000600

Eesti Pimekurtide Tugiliit                                                                           80096296

Eesti Pimemassööride Ühing [28.12.2001]                                                80067596

Eesti Poksiliit [19.12.2000]                                                                        80089586

Eesti Psoriaasi Liit                                                                                     80048127

Eesti Punane Rist                                                                                      80064706

Eesti Puuetega Inimeste Koda                                                                  80014660

Eesti Raadioamatööride Ühing [1.07.2003]                                               80064729

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium [25.07.2000]                                80013459

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts [19.12.2000]                           80075472

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu [19.06.2001]                                         80007921

Eesti Rannavolle Klubi                                                                               80028840

Eesti Reservohvitseride Kogu                                                                    80018646

Eesti Reumaliit                                                                                           80035225

Eesti Saalihoki Liit [6.01.2005]                                                                  80089971

Eesti Samboliit [17.12.2002]                                                                     80067900

Eesti Sclerosis Multiplex-I Tugiliit [17.12.2002]                                         80167659

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts [6.01.2005]                         80115579

Eesti Skautide Ühing                                                                                 80048529

Eesti Spordiselts Põhjakotkas [25.07.2000]                                             80080734

Eesti Spordiseltsi «Kalev» Veteranide Ühendus                                        80044611

Eesti Spordiveteranide Liit                                                                        80018066

Eesti Sportlaste Ühendus                                                                          80099248

Eesti Squashiföderatsioon [22.12.2003]                                                   80188609

Eesti Suurperede Abistamise Selts                                                            80000037

Eesti Suusaliit [28.12.2001]                                                                      80071971

Eesti Sõjainvaliidide Abistamise Sihtasutus [10. 07. 2002]                       90006453

Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing                                          80028679

Eesti Sõudeliit                                                                                           80071221

Eesti Südameliit                                                                                         80004294

Eesti Tauramusoryu Kobujutsu Liit [1.07.2004]                                        80201675

Eesti Tehnika- ja Spordiliit                                                                         80017724

Eesti Tekstiilikunstnike Liit                                                                         80085418

Eesti Tennise Liit                                                                                       80064221

Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing [19.12.2000]                                    80085594

Eesti Triatloni Liit [22.12.2003]                                                                 80075839

Eesti Turniiribridžiliit                                                                                  80088457

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras [19.12.2000]       80070339

Eesti Uimastipreventsiooni Sihtasutus                                                      90000593

Eesti Uisuliit                                                                                              80048860

Eesti Ujumisliit                                                                                           80086145

Eesti Vabadusvõitlejate Liit                                                                       80089014

Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus                                                80028292

Eesti Vabagraafikute Ühendus                                                                  80091117

Eesti Vaimse Tervise Ühingute Liit [22.12.2003]                                      80017411

Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit                                             80032400

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit                                                        80023392

Eesti Vehklemisliit                                                                                      80044804

Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing                                                          80048400

Eesti Võimlemisliit [25.07.2000]                                                                80036970

Eesti Võistlustantsu Liit [5.09.2003]                                                         80088821

Eesti Võrkpalli Föderatsioon                                                                     80023481

Eesti Vähiliit                                                                                               80010716

Eesti Väitlusselts                                                                                       80039660

Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu MEMENTO Tallinna Ühendus  80071244

Eestimaa Rahvuste Ühendus                                                                    80085737

EKE Inseneride Meeskoor                                                                         80052657

Elioni Spordiklubi [22.12.2003]                                                                  80013034

Ellerheina Selts                                                                                        80044046

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus «Innove» [6.01.2005]                90008287

E-riigi Akadeemia Sihtasutus [1.07.2003]                                                 90007000

Euroopa Noorsooparlamendi Eesti Komitee [28.12.2001]                         80005268

Gošhin Klubi [6.01.2005]                                                                           80022814

Harjumaa Huvijuhtide Ühendus [19.06.2001]                                           80123892

Hea Muusika Selts                                                                                     80097640

Heateo Sihtasutus [22.12.2003]                                                               90008175

HI-TO Ühing                                                                                               80040829

Hokiklubi Viiking Sport [22.12.2003]                                                          80022949

Huvi- ja spordiklubi ABC-SPORT [17.12.2002]                                           80167624

Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK [17.12.2002]                                         80064095

Iluuisutamise Klubi SKATING [22.12.2003]                                                80017150

Iluuisutamise Klubi Hõbeuisk [28.12.2001]                                               80099840

Iluuisutamise Klubi Serpantiin [19.12.2000]                                              80123969

Iluuisutamisklubi Medal [19.06.2001]                                                        80039648

Iluuisutamisklubi Oiler                                                                               80044230

Inglise Kolledži Sihtasutus                                                                        90000883

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus [19.12.2000]     90005219

Jaan Künnapi alpinismiklubi [28.12.2001]                                                 80091652

Jaan Tõnissoni Instituut                                                                            80088411

Jalgpalliklubi Ajax TLMK [28.12.2001]                                                        80100885

Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool [6.01.2005]                                                80059220

Jalgpalliklubi Tondi [1.07.2003]                                                                 80166466

Johannes Aaviku Selts                                                                              80092559

Jäähokiklubi T.H.S.K.2002 [22.12.2003]                                                    80167903

Kalevi Kammerkoor [19.12.2000]                                                              80135085

Karate-do Klubi Nüke                                                                                80060826

Karateklubi IVL [22.12.2003]                                                                    80079470

Karla Auto Racing Club [28.12.2001]                                                         80130099

Katleri Lastekaitsekeskus [1.07.2003]                                                      80130366

Keskhaigla Sisehaiguste Kliiniku Arenduskeskus                                       80048481

Kesklinna Lastekaitse Ühing                                                                     80011549

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus                                                                    90000951

Kodanikuhariduse Sihtasutus                                                                    80110607

Korvpalliklubi Kalev                                                                                    80048908

Korvpalliklubi Kalevi Pojad                                                                         80052614

Korvpalliklubi Meelis [19.06.2001]                                                             80044974

Kristliku Muusika Ühing SONICO [10. 07. 2002]                                       80157419

Kultuuriselts Hirvepark [17.12.2002]                                                         80167168

Kunsti ja Käsitööklubi TÄRN                                                                       80018190

Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi                                                  80088552

Lasnamäe Jumalaema Kiriku Sihtasutus [1.07.2003]                                90006976

Lasnamäe Male-Kabeklubi                                                                         80092542

Laste- ja Noortekeskus Tuluke                                                                  80017533

Lasteansambel Neposedõ                                                                        80005371

Lastekaitse Liit                                                                                          80013442

Laste Teatrikunstikeskus Grotesk [19.12.2000]                                        80052347

Lions-Klubi LC Tallinn Eesti 1                                                                     80079398

Liturgilise Muusika Ühing Scandicus                                                          80106089

Ma kuulan teid                                                                                           80010863

Maadlusklubi Dünamo [28.12.2001]                                                          80122817

Maadlusklubi Nelson                                                                                 80115680

Magistrite Klubi [28.12.2001]                                                                    80153151

Merimetsa Tugikeskus                                                                               80014281

Metsanoorte Ühendus                                                                               80052531

Mitmespordiklubi [19.06.2001]                                                                  80111914

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus                                                90000788

Mittetulundusühing AIESEC Eesti [1.07.2004]                                           80052592

Mittetulundusühing Aitado Klubi                                                                80080316

Mittetulundusühing Ansambel Romanss [17.12.2002]                              80103079

Mittetulundusühing Arno Tali Sihtkapital                                                   80107290

Mittetulundusühing Eesti Demograafia Assotsiatsioon                              80031954

Mittetulundusühing Eesti Eriolümpia                                                         80039022

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum [19.06.2001]                             80135866

Mittetulundusühing Eesti Instituut                                                            80007298

Mittetulundusühing Eesti Iseseisva Elu Keskus                                         80027616

Mittetulundusühing Eesti Juudi Kogukond                                                 80086091

Mittetulundusühing Eesti Koolinoorte Segakoor EKNS [6.01.2005]           80166996

Mittetulundusühing Eesti Kristlik Televisioon [25.07.2000]                       80097686

Mittetulundusühing Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus    80031948

Mittetulundusühing Eesti Maadlusliit                                                         80040381

Mittetulundusühing Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit        80005069

Mittetulundusühing Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon                       80087009

Mittetulundusühing Eesti Muusikakultuuri Jäädvustamise Fond                80100253

Mittetulundusühing Eesti Muusikanõukogu [17.12.2002]                          80088291

Mittetulundusühing Eesti Spordiselts Kalev                                               80028946

Mittetulundusühing Eesti Vaimse Tervise Ühing                                        80010432

Mittetulundusühing Eesti Õpetajate Meeskoor [25.07.2000]                    80106244

Mittetulundusühing Eksperimentaalse Liikumise Keskus                           80060223

Mittetulundusühing Eluliin                                                                         80011957

Mittetulundusühing Ensemble Voces Musicales [1.07.2004]                     80195265

Mittetulundusühing Evald Kree Spordimaailm [19.12.2000]                      80043199

Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum [1.07.2003]                           80140867

Mittetulundusühing Fenno-Ugria Asutus                                                   80057988

Mittetulundusühing Fond Rõõmukuulutus [28.12.2001]                           80066450

Mittetulundusühing Gals [22.12.2003]                                                      80099805

Mittetulundusühing Golfiklubi Mark I [1.07.2003]                                      80182446

Mittetulundusühing Harrastajate Hokiliiga [22.12.2003]                           80123716

Mittetulundusühing Halastaja Samariitlane [19.12.2000]                         80133169

Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus ZLATA [6.01.2005]     80099662

Mittetulundusühing HC Panter [28.12.2001]                                             80149041

Mittetulundusühing Hea Laps                                                                    80022234

Mittetulundusühing HEREDITAS                                                                 80103926

Mittetulundusühing Iluuisutamisklubi Kristalluisk                                      80088894

Mittetulundusühing Inimõiguste Instituut [19.12.2000]                            80013293

Mittetulundusühing Inimõiguste Teabekeskus                                          80005922

Mittetulundusühing I.V.K. Estonian Sitting Volleyball Club [1.07.2003]     80118615

Mittetulundusühing Jüriöö Park [17.12.2002]                                            80119425

Mittetulundusühing Kuljus Klubi [17.12.2002]                                           80027579

Mittetulundusühing Lapsele Oma Kodu                                                     80060341

Mittetulundusühing Laste ja Noorte Kriisiprogramm [28.12.2001]           80154088

Mittetulundusühing Laste Rõõm [22.12.2003]                                          80191770

Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn [28.12.2001]                          80142599

Mittetulundusühing Maarjamaa Konvent                                                   80060602

Mittetulundusühing Mauritiuse Instituut [19.12.2000]                              80075928

Mittetulundusühing Miikaeli Ühendus                                                        80017581

Mittetulundusühing Motorex                                                                      80031150

Mittetulundusühing Mustpeade Maja [17.12.2002]                                   80157572

Mittetulundusühing Männiku Lastepäevakeskus [10. 07. 2002]               80161600

Mittetulundusühing Noor Muusik [28.12.2001]                                          80143653

Mittetulundusühing Noorte Kodupaik [19.06.2001]                                   80080042

Mittetulundusühing Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes                       80099366

Mittetulundusühing Olde Hansa Keskaja Kool [10. 07. 2002]                   80157069

Mittetulundusühing Oleviste Hoolekanne [1.07.2004]                              80196431

Mittetulundusühing Pelgulinna Tantsurühmad                                          80096824

Mittetulundusühing Perekeskus Varjulill                                                   80013169

Mittetulundusühing Peterburi Jaani Kiriku Fond [19.12.2000]                   80119413

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival [22.12.2003]                  80044767

Mittetulundusühing Pro Jalgratturite Klubi [6.01.2005]                             80112339

Mittetulundusühing Põhja- ja Baltimaade Arhitektuuritriennaal                80018356

Mittetulundusühing Päikeselapsed [28.12.2001]                                      80147125

Mittetulundusühing Riho Pätsi Koolimuusika Fond [22.12.2003]               80187550

Mittetulundusühing Ratsaspordiklubi GKG [10. 07. 2002]                         80151730

Mittetulundusühing Saagu Valgus [28.12.2001]                                       80131495

Mittetulundusühing Segakoor Noorus [19.06.2001]                                  80011101

Mittetulundusühing S-KESKUS [19.12.2000]                                             80091488

Mittetulundusühing Slaavi Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis [19.12.2000]  80031440

Mittetulundusühing Soome Mereväes Teeninud Eestlaste Gild                 80079079

Mittetulundusühing Spordiklubi Meduus [1.07.2004]                                80174122

Mittetulundusühing Spordiklubi “Rafter” [22.12.2003]                              80115935

Mittetulundusühing Stuudio Theatrum                                                      80092246

Mittetulundusühing Subboteja [17.12.2002]                                            80171572

Mittetulundusühing Suitsidoloogia Instituut                                              80011851

Mittetulundusühing Suurte Tegude Fond [1.07.2003]                               80187412

Mittetulundusühing Tallinna Allergiaühendus [19.12.2000]                       80043644

Mittetulundusühing Tallinna Iluuisutamiskool [1.07.2004]                        80141387

Mittetulundusühing Tallinna Jalgpalliklubi [22.12.2003]                            80107947

Mittetulundusühing Tallinna Kohanemiskeskus Danko                              80049279

Mittetulundusühing Tallinna Loomaaia Sõprade Selts [6.01.2005]            80088767

Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital                     80070960

Mittetulundusühing Tallinna Rakenduskunsti Triennaali Ühendus             80085878

Mittetulundusühing Tallinna Töö- ja Tehnikaõpetajate Selts                     80040025

Mittetulundusühing TALLINNMEETING [6.01.2005]                                    80178002

Mittetulundusühing Tantsustuudio KREEDO DANCE [22.12.2003]             80151302

Mittetulundusühing Teater BEL-ETAGE [1.07.2004]                                   80142642

Mittetulundusühing Teine Tants [17.12.2002]                                           80097812

Mittetulundusühing Tolaram Foundation [17.12.2002]                             80173453

Mittetulundusühing Triatloniklubi 21,CC                                                    80023357

Mittetulundusühing UNIC [25.07.2000]                                                     80039987

Mittetulundusühing Vanglamisjon [10. 07. 2002]                                      80151747

Mittetulundusühing VAT Teater [25.07.2000]                                            80071149

Mittetulundusühing Vene Koorikapell [1.07.2004]                                     80133034

Mittetulundusühing Venemaa Kultuurifondi Balti Osakond                        80060536

Mittetulundusühing Viivo Muusika [19.12.2000]                                        80028509

Mittetulundusühing Võrgustik                                                                    80039312

Mittetulundusühing Ökoskaudid [19.06.2001]                                          80142843

Mittetulundusühing YFU Eesti [25.07.2000]                                              80011526

MTÜ Eesti Jäähoki Liit [1.07.2003]                                                            80048096

MTÜ H. Spordiklubi [1.07.2004]                                                                 80188822

MTÜ Noorte Kardiklubi Kardistart [6.01.2005]                                           80213135

MTÜ Sõjaväemuusika Sõprade Selts [22.12.2003]                                    80188704

MTÜ Tallinna Tõnismäe Reaalkooli Sõprade Selts [22.12.2003]                 80187129

Mulkide Selts Tallinnas                                                                              80067136

Munkācsy M. nimeline Eestimaa Ungarlaste Ühing                                    80089631

Murelaste ja Probleemsete Noorukite Toetajate Ühing OMOS [19.12.2000]   80053507

Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus                                                          90000096

Muusikute Täiendõppe Keskus [1.07.2004]                                              80182742

Mäe Ratturite Klubi                                                                                    80071959

Naiskoor BALTIKA [1.07.2003]                                                                  80184327

Natalja Zentšenko vokaal- ja tantsukeskus Diapasoon [28.12.2001]       80004512

Noorte Spordi- ja Tehnikaklubi Master [17.12.2002]                                 80150156

Noorteühing Eesti Pyladese Liit [10. 07. 2002]                                         80040516

Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis [19.12.2000]                          80131288

Nõmme Erahariduse Sihtasutus [17.12.2002]                                          90006549

Nõmme Kergejõustikuklubi                                                                        80011532

Nõmme Lastekaitse Liit                                                                             80067076

Nõmme Vaegkuuljate Selts                                                                       80107508

Nõmme Vanurite Abistamise Selts VALGE RIST [25.07.2000]                    80023305

Orienteerumisklubi Kooperaator [28.12.2001]                                          80063078

Orienteerumisklubi Orion                                                                           80080875

Orienteerumisklubi TON [10. 07. 2002]                                                    80004058

Patsiendikaitse Keskus RADIX                                                                   80040858

Paul Kerese Maleklubi                                                                               80056026

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus [1.07.2003]                                                 80118750

Perekonna ja Lapse Rehabilitatsiooni ning Integratsiooni Keskus Logosvita  80040730

Pirita Palliklubi [1.07.2003]                                                                        80172353

Poiste Kooristuudio Cantilena [19.12.2000]                                              80088776

Positiivse Mõtlemise ja Kultuuri Edendamise Sihtasutus [19.06.2001]      90005679

Purjetamisklubi 470                                                                                   80086180

Põhja-Eesti Neeruhaigete Selts                                                                80007683

Põhja-Eesti Pimedate Ühing                                                                      80059823

Päästearmee Eestis                                                                                  80057936

Püha Nikolause Õigeusuühing [10. 07. 2002]                                           80070138

Raadio 7                                                                                                    80072002

Rahvajooksu Klubi                                                                                     80086547

Rahvakunsti Klubi                                                                                      80011615

Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing [17.12.2002]                                  80140376

Rahvusvaheline Integraalteaduste Instituut                                             80107077

Rahvusvahelise Teabe Ühing Pimedatele [22.12.2003]                            80193007

Ratsaspordiklubi CAF [6.01.2005]                                                             80198654

Riveta Spordiklubi [28.12.2001]                                                                80089273

Rocca al Mare Kooli Sihtasutus [25.07.2000]                                            90005828

Sally Stuudio                                                                                             80036012

Sathya Sai Baba Ühendus Eestis                                                              80017902

Seiklusklubi Xdream [6.01.2005]                                                               80212615

Sihtasutus Anti-Liew &Hingehooldus [1.07.2003]                                     90005685

Sihtasutus Balti Meedia- ja Kultuuriarenduse Fond [19.12.2000]             90006064

Sihtasutus Children’s Fire & Burn Trust Estonia [1.07.2003]                     90007017

Sihtasutus DHARMA [10. 07. 2002]                                                           90006518

Sihtasutus EBS Vilistlasfond [25.07.2000]                                                 90000972

Sihtasutus Edukool                                                                                   90000736

Sihtasutus EELK Misjonikeskus [1.07.2004]                                              90008407

Sihtasutus Eesti Krediidipanga Suurperede Fond [19.12.2000]                90006041

Sihtasutus Eesti Kunsti Toetusfond [1.07.2004]                                       90008301

Sihtasutus Eesti Kutsehariduse Reform                                                    90000722

Sihtasutus Eesti Lastefond                                                                       90000653

Sihtasutus Eesti Migratsioonifond [10. 07. 2002]                                      90000937

Sihtasutus Eesti Muusikafond                                                                   90000742

Sihtasutus Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond                                   90000535

Sihtasutus Eesti Polaarfond [17.12.2002]                                                 90000191

Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond                                                90000145

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond                                                       90000340

Sihtasutus Eesti – Rumeenia Suhete Arendamise Fond [28.12.2001]       90005998

Sihtasutus Eesti Sotsiaalarengukeskus                                                    90000943

Sihtasutus Eesti Tantsuagentuuri Tantsukeskus [1.07.2003]                   90006822

Sihtasutus Eesti Teatri Festival [6.01.2005]                                              90008560

Sihtasutus Eesti Vabadusvõitlejate Abistamise Fond                                90005389

Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut [17.12.2002]                               90006087

Sihtasutus EHF [22.12.2003]                                                                    90005120

Sihtasutus Erki Noole kümnevõistluse fond [22.12.2003]                         90006682

Sihtasutus Fine 5 Tantsuteater [1.07.2003]                                             90006845

Sihtasutus JCI Estonia Heategevusfond [6.01.2005]                                90008620

Sihtasutus Junior Achievement’i Arengufond                                             90000587

Sihtasutus Kaarli Kiriku Remondifond [28.12.2001]                                   90006302

Sihtasutus Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus                                               90000920

Sihtasutus Kuningas Arturi Fond [28.12.2001]                                          90006265

Sihtasutus Lootsi Koda [22.12.2003]                                                        90006905

Sihtasutus Lutreola [28.12.2001]                                                             90005573

Sihtasutus MDAC [28.12.2001]                                                                90006288

Sihtasutus Mänguväljaku Fond [10. 07. 2002]                                          90000564

Sihtasutus Neeme Järvi Fond [28.12.2001]                                               90006147

Sihtasutus Niguliste Pastoraat [22.12.2003]                                            90006785

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus                                            90000676

Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond [19.12.2000]                 90005937

Sihtasutus Professor Heinrich Laulu Nimeline Fond [22.12.2003]             90008212

Sihtasutus Pühavaimu Seek                                                                      90005277

Sihtasutus Robin et Marion                                                                       90005610

Sihtasutus Sipelgad [6.01.2005]                                                               90008577

Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus [17.12.2002]    90000966

Sihtasutus Tallinna Graafikatriennaal [19.12.2000]                                 90005892

Sihtasutus Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fond                                                90005295

Sihtasutus Tallinna Kunstihoone Fond                                                      90000127

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond                                              90000647

Sihtasutus Tallinna Poistekoori Fond                                                         90000185

Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus                                          90005596

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond                                         90000771

Sihtasutus Tuletorn Fond [22.12.2003]                                                     90008241

Sihtasutus UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon [10. 07. 2002]                   90005797

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu [25.07.2000]                  90005780

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo [28.12.2001]                                         90006236

Sihtasutus Õpilasmalev [1.07.2003]                                                         90006271

Sihtasutus Ühtsus [25.07.2000]                                                               90005538

Slaavi Kultuuride ühing                                                                              80048668

Soomepoiste Pärimusühing [25.07.2000]                                                 80123981

SOS Lasteküla Eesti Ühing                                                                        80088606

SOS-Kinderdorf International Koordinatsioonikeskus                                80039565

Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Edendamise Sihtasutus SORES [1.07.2003] 90006957

Spordiklubi Aeg [19.12.2000]                                                                    80079205

Spordiklubi Biathlon [22.12.2003]                                                             80177913

Spordiklubi Budo                                                                                      80007694

Spordiklubi Bu-Sport 2000 [22.12.2003]                                                   80127393

Spordiklubi Condor                                                                                    80050006

Spordiklubi Dvigatel                                                                                   80067254

Spordiklubi Elite Sport [28.12.2001]                                                          80005046

Spordiklubi Erger                                                                                      80086139

Spordiklubi Garant [19.12.2000]                                                               80066757

Spordiklubi HC Tallas [19.06.2001]                                                           80022688

Spordiklubi HOOLER [25.07.2000]                                                             80011992

Spordiklubi Impact                                                                                     80107858

Spordiklubi Kivilind                                                                                     80048216

Spordiklubi KLAVIS [1.07.2003]                                                                 80174464

Spordiklubi Leksi 44 [19.12.2000]                                                             80063983

Spordiklubi Marcus [19.12.2000]                                                               80131727

Spordiklubi MENS SPORT [17.12.2002]                                                      80111601

Spordiklubi Raua [17.12.2002]                                                                  80135122

Spordiklubi Reval-Sport                                                                             80092565

Spordiklubi Roi [19.06.2001]                                                                     80135493

Spordiklubi RULLEST                                                                                  80028277

Spordiklubi Sinimäe [19.12.2000]                                                              80013962

Spordiklubi Taifu [19.12.2000]                                                                  80040717

Spordiklubi THK-88 [22.12.2003]                                                               80080378

Spordimeditsiini Sihtasutus [28.12.2001]                                                  90000682

Spordiürituste Korraldamise Klubi [28.12.2001]                                        80140548

Stuudio Sonare                                                                                         80052502

Sylvesteri Spordiklubi [10. 07. 2002]                                                         80154450

Šmigunide Suusaklubi                                                                               80011874

TA Orienteerumisklubi                                                                               80071899

Tallinna 21. Keskkooli Arengu Edendamise Ühing [1.07.2003]                  80099627

Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugühing [1.07.2004]                          80066836

Tallinna Botaanikaaia Sõprade Selts                                                         80075638

Tallinna Epilepsiaühendus                                                                         80088440

Tallinna Humanitaargümnaasiumi Arengu Sihtasutus [6.01.2005]            90006992

Tallinna Invaspordiühing                                                                           80064793

Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing [1.07.2004]                                        80099165

Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühing [19.06.2001]                            80118321

Tallinna Jahtklubi                                                                                       80097657

Tallinna Jalgpalliklubi Stivet [19.12.2000]                                                  80126726

Tallinna Joogaühing                                                                                   80096095

Tallinna Keskhaigla Sünnitusabi Sihtasutus                                              90005231

Tallinna Kolmikute Pereklubi                                                                      80031380

Tallinna Kurtide Spordiselts Talkur                                                            80044916

Tallinna Laste Tugikeskus                                                                         80036549

Tallinna Lastekaitse Ühing                                                                        80064818

Tallinna Lauatenniseklubi Kalev                                                                80100827

Tallinna Liikumispuuetega Inimeste Ühing                                                80048601

Tallinna Noorteklubi Kodulinn                                                                   80080125

Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing [22.12.2003]        80007720

Tallinna Parkinsonihaiguse Selts [22.12.2003]                                          80044796

Tallinna Pensionäride Ühendus                                                                 80004259

Tallinna Pereraadio Ühing [10. 07. 2002]                                                  80075975

Tallinna Psüühikahäiretega Inimeste Tugikeskus [10. 07. 2002]              80164164

Tallinna Puuetega Inimeste Koda                                                              80010550

Tallinna Raskejõustiku Liit                                                                         80070368

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts [6.01.2005]                                     80007163

Tallinna Saarlaste Segakoor                                                                      80036153

Tallinna Saarlaste Ühendus                                                                       80056664

Tallinna Sadama Puhkpilliorkester [19.12.2000]                                       80036064

Tallinna Sparta Käsipalliklubi [17.12.2002]                                                80153114

Tallinna Spordiklubi Jõud                                                                           80091531

Tallinna spordiklubi MELLA [10. 07. 2002]                                                 80132448

Tallinna Spordiselts Kalev                                                                          80031960

Tallinna Spordiveteranide Koondis                                                            80036928

Tallinna Suhkruhaigete Selts                                                                     80039507

Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus [6.01.2005]                              80035509

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor [22.12.2003]                  80106706

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor                                         80040999

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi                                                           80011466

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu                                                         80086122

Tantsuansambel Sõprus                                                                           80064468

Tiigrihüppe Sihtasutus                                                                               90000200

Tiit Soku Korvpallikool                                                                                80007329

TOP-i Ujumisklubi                                                                                       80080869

TTÜ Korvpalliklubi [6.01.2005]                                                                   80177787

Vaata Maailma Sihtasutus [28.12.2001]                                                   90006377

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing                                                     80007335

Vehklemisklubi Espada [28.12.2001]                                                        80140287

Vehklemisklubi Rünnak [1.07.2003]                                                          80079636

Vehklemisklubi Tallinna Mõõk                                                                    80052904

Veloplus Klubi Mittetulundusühing [10. 07. 2002]                                     80160083

Vene Romansi Klubi [28.12.2001]                                                             80048653

Võimlemisklubi Janika Tallinn [1.07.2004]                                                  80192545

Ühendus Alkoholivaba Eesti [22.12.2003]                                                 80112575

Ühendus R.A.A.A.M. [19.06.2001]                                                              80127306

Ühendus Sinilind [1.07.2004]                                                                    80192232

Ühendus Sport Kõigile [22.12.2003]                                                         80064333

Ühiskondliku Leppe Sihtasutus [22.12.2003]                                            90007081

Üliõpilaskorporatsioon Tehnola Vilistlaskogu [22.12.2003]                       80118543

Üliõpilaste Praktikavahetuse Rahvusvahelise Assotsiatsiooni Eesti Rahvuskomitee   80064445

2. Harju maakond                                                                                     

Aruküla Kultuuriselts [19.12.2000]                                                            80057480

Diabeetikute toetusklubi AIREIN [19.12.2000]                                          80118313

Eesti Kurnimänguliit                                                                                   80086889

Haiba Lastekodu Sihtasutus [19.12.2000]                                                90005414

Haiba Spordiklubi                                                                                     80057155

Harju Kehalise Kasvatuse Õpetajate Ühendus                                         80085111

Harju KEK Ralliklubi                                                                                    80070894

Harju Matkaklubi                                                                                       80039499

Harju Spordiliit Jõud                                                                                  80035780

Harju Spordiveteranide Klubi                                                                     80104050

Harjumaa Diabeetikute Selts                                                                     80043555

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda                                                    80064801

Ida-Harjumaa Invaühing                                                                           80052235

Jalgpalliklubi FS Junior                                                                               80031368

Jalgpalliklubi Kernu Kadakas [19.12.2000]                                                80049227

Jalgpalliklubi Tempori                                                                                 80039625

Jooksuklubi Jotai [1.07.2003]                                                                    80028722

Keila Kabeklubi                                                                                          80056687

Keila Korvpalliklubi [19.12.2000]                                                               80127016

Keila Maleklubi                                                                                           80074277

Keila Mudellennu Klubi                                                                               80100738

Keila Pesapalliklubi                                                                                    80070173

Keila Suusaklubi [19.12.2000]                                                                   80000422

Kergejõustikuklubi Kose 2000 [19.12.2000]                                             80133933

Kergejõustikuklubi TIPP [19.06.2001]                                                       80043489

Kindral Johan Laidoneri Selts                                                                    80102697

Kolgaküla Spordiklubi Rada                                                                      80040812

Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus [19.06.2001]         80140637

Koroonaklubi Tirts                                                                                     80048452

Koroonamänguklubi Kehra                                                                        80049322

Koroonamänguklubi KeSa                                                                         80023088

Koroonamänguklubi KiiNa                                                                          80031026

Koroonamänguklubi Purekkari                                                                   80044827

Koroonamänguklubi Vaida                                                                         80028656

Koroonamänguklubi Viimsi                                                                         80048765

Koroonamänguklubi Viinistu                                                                      80040189

Kose Korvpalliklubi                                                                                    80048759

Kose Orienteerumisklubi                                                                           80040098

Kose RG Ujumisklubi                                                                                  80040746

Kose Võimula Maadlusklubi [19.12.2000]                                                  80059214

Kuusalu Karateklubi                                                                                  80075271

Kuusalu Koroonaklubi Litter                                                                      80032764

Kuusalu Spordiklubi [19.06.2001]                                                             80052850

Loksa Rahvaspordiklubi                                                                             80040485

Maardu Gümnaasiumi Käsipalliklubi [28.12.2001]                                     80126985

Maardu Kabeklubi                                                                                      80089505

Maleklubi Olympic                                                                                      80070925

Mittetulundusühing Aktiivsünnituse Perekeskus [1.07.2003]                    80005483

Mittetulundusühing Ecologia Eesti [28.12.2001]                                       80154237

Mittetulundusühing Eesti Heategu [22.12.2003]                                       80188377

Mittetulundusühing Eestimaa Puhtaks [19.06.2001]                                 80142352

Mittetulundusühing Harju KEK Rahvaspordiklubi [1.07.2004]                    80039861

Mittetulundusühing Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester [19.06.2001]       80136498

Mittetulundusühing Keila Gümnaasiumi Õpilasomavalitsus [28.12.2001]  80133761

Mittetulundusühing Ohtu Külaselts [19.12.2000]                                     80118425

Mittetulundusühing Saku Suusaklubi [1.07.2004]                                     80010745

Mittetulundusühing Silver Spur Equestrian Team [28.12.2001]                 80066823

Mittetulundusühing Uks Ellu [6.01.2005]                                                   80111096

Nissi Noorte Spordiklubi                                                                            80070397

Oru Külaarendamise Selts [28.12.2001]                                                   80127157

Paldiski Ujumisklubi Majakas [17.12.2002]                                                80063948

Pakri Spordiklubi [10. 07. 2002]                                                               80005626

Peningi Koroonamänguklubi                                                                      80027154

Raasiku Jalgpalliklubi                                                                                 80040479

Rae Rahvaspordi Orienteerumisklubi [19.12.2000]                                   80133175

Rahvaspordiklubi Kuuse                                                                            80036532

Rahvaspordiklubi Loo                                                                                80044744

Rahvaspordiklubi Rae                                                                                80080065

Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus [19.06.2001] 80136825

Rävälä Skautide Malev [19.06.2001]                                                         80114835

Saku Jalgpalliklubi [19.12.2000]                                                                80115964

Saku Maleklubi                                                                                          80032221

Saku Orienteerumisklubi                                                                           80079317

Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing [28.12.2001]                           80136630

Saue Gümnaasiumi spordiklubi KS Saue                                                    80059970

Saue Naisselts [19.12.2000]                                                                    80114829

Saue Orienteerumisklubi                                                                           80063109

Sihtasutus Alma Fond                                                                                90001003

Sihtasutus Kuusalu Almakeskus [10. 07. 2002]                                        90006526

Spordiklubi Kehra Käsipall                                                                         80096505

Spordiklubi Saue Tammed                                                                         80040491

Spordiklubi Talke                                                                                       80049380

Sulgpalliklubi Saku Sulg                                                                             80060335

TA Raasiku valla orienteerujate ühing                                                       80074395

Tabasalu Palliklubi                                                                                     80044905

Tabasalu Triatloniklubi [25.07.2000]                                                         80079837

Tallinna Rahvusvaheline Naiste Klubi [1.07.2004]                                     80131360

Vaimupuuetega Laste Vanemate Ühing [10. 07. 2002]                             80115734

Vasalemma Aedlinna Selts                                                                        80010194

Veljo Tormise Kultuuriselts [17.12.2002]                                                   80027763

Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise Sihtasutus [17.12.2002]                           90006213

Viimsi Maleklubi                                                                                         80036584

Viimsi Perekodu                                                                                         80100170

Viimsi Võrkpalliklubi                                                                                   80060358

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus [28.12.2001]                                 90005834

Ühendus Maardu Sport                                                                             80079228

3. Hiiu maakond                                                                                        

Emmaste Spordiklubi [19.06.2001]                                                           80135524

Haridusselts EDU [19.12.2000]                                                                 80067509

Hiiu Purjelaeva Selts [25.07.2000]                                                            80027444

Hiiumaa Arengupuuetega Laste Tugiliit                                                     80011638

Hiiumaa Diabeediselts [19.12.2000]                                                         80127819

Hiiumaa Laskespordi Klubi [19.12.2000]                                                   80027473

Hiiumaa Maleklubi [19.06.2001]                                                               80091169

Hiiumaa Orienteerujate Klubi [25.07.2000]                                               80031701

Hiiumaa Võrkpalliklubi [19.06.2001]                                                          80035254

Jalgpalliklubi Kärdla Linnameeskond [17.12.2002]                                    80167211

Mittetulundusühing Kassari Haridusselts [19.06.2001]                             80031859

Mittetulundusühing Kassari Ratsamatkad [19.06.2001]                            80023512

Pühalepa Suusaklubi Põhjakotkas [22.12.2003]                                       80150127

Sihtasutus Hiiumaa Lastefond                                                                   90000601

Soera kodu-uurimise selts [28.12.2001]                                                   80150311

Ühendus Hiiumaa EELK Diakooniakeskus                                                  80067001

Ühendus Hiiumaa Spordiliit [25.07.2000]                                                  80075905

Ühendus Kodukant Hiiumaa [22.12.2003]                                                 80177020

Ühendus Käina Valla Harrastusteater [1.07.2004]                                    80135665

Ühing Meedia Misjon [1.07.2004]                                                              80199062

4. Narva                                                                                                    

Heategevusselts ALGUS [17.12.2002]                                                      80162455

Hokiklubi Idasport [19.06.2001]                                                                80113907

Ida-Eesti Pimedate Ühing [22.12.2003]                                                    80054048

Jalgpalliklubi Narva Trans [28.12.2001]                                                     80069833

Laste Päevakeskus LAD                                                                            80069371

Mittetulundusühing Campus Caritas Estonia [17.12.2002]                       80170360

Mittetulundusühing Narva Heategevuse Kultuuriselts                               80015412

Narva Elektrijaamade Spordiklubi                                                              80105405

Narva Evangeelsete Kristlaste-Nelipühilaste Misjon HALASTUS                 80045465

Narva Iluuisutamise Klubi Pääsuke [28.12.2001]                                      80033947

Narva Invaliidide Ühing EENAR                                                                  80029874

Narva Juudi Kogukond [19.06.2001]                                                         80038040

Narva Linna Slaavi Kultuuriselts SV��TOGOR  [10. 07. 2002]                      80033315

Narva Muusikaselts [17.12.2002]                                                              80162685

Narva Paljulapseliste Perede Ühendus Suur Perekond                             80076655

Narva Spordiveteranide Koondis [1.07.2003]                                           80082118

Narva Võistlustantsu Liit                                                                          80070003

Poksiklubi Mere [19.12.2000]                                                                    80069218

Sihtasutus Narva Elektrijaamade Sotsiaalfond [28.12.2001]                    90003189

Spordiklubi Albatros [17.12.2002]                                                             80077057

Spordiklubi Narva Ski Team [22.12.2003]                                                  80170199

Spordiklubi Paemurru [1.07.2004]                                                             80128719

Spordiklubi Viktoria [19.06.2001]                                                              80061955

Spordiklubi White River [19.12.2000]                                                        80113942

Õigusvastaselt Represseeritute Narva koondis [19.12.2000]                   80113209

Üksikemade Selts Emme [19.12.2000]                                                      80033210

5. Ida-Viru maakond                                                                                 

Alutaguse Suusaklubi                                                                                80069081

Aseri Spordiklubi                                                                                        80061300

Avatud Hariduse Liidu Kohtla-Järve Õppekeskus                                      80045577

Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus [19.12.2000]                                      80121918

Eesti Koolimetsade Ühendus [1.07.2004]                                                 80189773

Hokiklubi Järve Keemik [6.01.2005]                                                           80189112

Ida-Viru Jahilaskurklubi [6.01.2005]                                                          80076678

Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts                                                           80082845

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit [6.01.2005]                                              80189879

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda                                                      80069916

Ida-Virumaa Spordiliit                                                                                80045596

Ida-Virumaa Spordiveteranide Ühendus [1.07.2004]                                80170803

Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühing                                                             80054625

Ida-Virumaa Uimastipreventsiooni Sihtasutus [10. 07. 2002]                   90003226

Ida-Virumaa Valgevene Kultuuriselts BEZ                                                 80069827

Jalgpalliklubi PENALTI [28.12.2001]                                                           80137606

Jõhvi Muuseumi Selts [6.01.2005]                                                             80121597

Jõhvi Puuetega Laste Vanemate Ühendus                                                80069520

Jõhvi Rahvatantsu ja Folklooriselts GEVI [17.12.2002]                             80158778

Kergejõustikuklubi Visa                                                                             80045169

Kiviõli Suusaklubi [1.07.2003]                                                                  80175417

Kohtla-Järve Invaühing [1.07.2004]                                                          80038028

Kohtla-Järve Kergejõustikuklubi Atleetika [19.12.2000]                            80021134

Kohtla-Järve Spordiklubi EOLA [19.12.2000]                                             80008576

Kohtla-Järve Veespordiklubi [6.01.2005]                                                   80170684

Maarahvaselts Vanatare [17.12.2002]                                                      80113511

Mittetulundusühing Avatud Värav [19.06.2001]                                        80128435

Mittetulundusühing Ida-Virumaa Külade Esindus                                      80033723

Mittetulundusühing Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus [28.12.2001]           80145126

Mittetulundusühing Lille Turvakodu [19.12.2000]                                     80045643

Mittetulundusühing Miloserdie                                                                   80022010

Mittetulundusühing Sportpaintball Klubi X-Treme Games [19.06.2001]     80137629

Mittetulundusühing Teekond Elu Juurde [22.12.2003]                              80189313

Mittetulundusühing Virumaa Info- ja Koolituskeskus [19.06.2001]           80128300

Mittetulundusühing Virumaa Teabekeskus [28.12.2001]                          80145741

Muusika-lauluselts Metsakaja [19.12.2000]                                             80029615

Poksiklubi Järve Boxing [19.12.2000]                                                        80054398

Poksiklubi Loit                                                                                           80021950

Poksiveteranide Ühing [10. 07. 2002]                                                       80137322

Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing [28.12.2001]                                           80138043

Rahvaspordiklubi Jõhvikas                                                                         80054033

Sihtasutus EMK Kristlik Laager Gideon [17.12.2002]                                 90003137

Spordiklubi Diagonaal                                                                                80054323

Spordiklubi Dilan [28.12.2001]                                                                  80137440

Spordiklubi EDU [6.01.2005]                                                                     80033551

Spordiklubi EVAIL-ATHLETICS [17.12.2002]                                               80145758

Spordiklubi Fööniks [19.12.2000]                                                              80038324

Spordiklubi Indever [28.12.2001]                                                              80137813

Spordiklubi INTRO [10. 07. 2002]                                                              80137546

Spordiklubi Järve [28.12.2001]                                                                  80145474

Spordiklubi Kuldkaru [28.12.2001]                                                            80129067

Spordiklubi Muskel-Sport                                                                           80025296

Spordiklubi TAISEI [19.06.2001]                                                                80045471

Spordiklubi Valge Ratsu [6.01.2005]                                                         80204461

Spordiklubi Viru Sputnik [22.12.2003]                                                       80158933

Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi                                             80096043

Ühing Uus Elu [10. 07. 2002]                                                                    80137997

6. Jõgeva maakond                                                                                   

Avita Klubi                                                                                                 80041485

Esku Külaselts [6.01.2005]                                                                       80207421

Hiina võitluskunstide klubi                                                                         80109550

Jõgeva Diakooniakeskus                                                                           80072249

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda [17.12.2002]                                  80134476

Jõgeva meeskoor «Mehis»                                                                        80077382

Jõgeva Segarahvatantsurühm Kaaratsim                                                  80087423

Jõgeva Spordiklubi Tähe                                                                           80051106

Jõgeva Spordiklubi Visa                                                                             80077637

Jõgeva Spordiveteranide Selts                                                                  80041697

Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing [1.07.2004]                                            80144894

Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus [1.07.2003]                    80169291

Jõgevamaa Spordiliit Kalju                                                                         80087558

Kultuuri- ja Spordiklubi Torma                                                                   80019108

Linnamäe Krossiklubi [19.06.2001]                                                           80139338

Lions-klubi Palamuse [19.12.2000]                                                           80124851

Lustivere Hooldekodu [19.12.2000]                                                          80134157

Mittetulundusühing MELIMAR [17.12.2002]                                               80166039

Mittetulundusühing Saduküla Hooldekodu [6.01.2005]                             80101873

Mittetulundusühing The Alexandrine Christian Tradition Charitable Society [19.12.2000]       80041912

Mittetulundusühing Tootsi toa selts [22.12.2003]                                     80186728

Palamuse Naisselts                                                                                   80012230

Palamuse Spordiklubi                                                                                80109411

Põltsamaa Emadeklubi [28.12.2001]                                                         80046938

Põltsamaa Jalgpalliklubi Sport                                                                   80030073

Põltsamaa Käsitööselts [25.07.2000]                                                       80077531

Põltsamaa LIONS-klubi [19.06.2001; 28.12.2001]                                    80016908

Sihtasutus Betti Alveri Fond                                                                      90001440

Sihtasutus Põltsamaa Lossi Fond [28.12.2001]                                        90001888

Spordiklubi «W-Willem»                                                                             80112115

Spordiklubi NIPI                                                                                         80110027

7. Järva maakond                                                                                     

Imavere Sotsiaalkapital                                                                             80048357

Järva Diabeetikute Selts                                                                            80040462

Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts [25.07.2000]                                80067700

Järva Noorte Maleklubi                                                                              80057178

Järvamaa Kabeklubi                                                                                  80060499

Järvamaa Noorte Spordiliit                                                                        80092691

Järvamaa Pensionäride Koondis                                                                80013264

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda [25.07.2000]                                     80027935

Järvamaa Spordiliit                                                                                    80057126

Järvamaa Südamehaigete Ühing [28.12.2001]                                         80136191

Järvamaa Sümfoniettorkester                                                                   80052488

Järvamaa Vaegkuuljate Ühing [25.07.2000]                                             80115556

Järvamaa Vähihaigete Ühing [19.06.2001]                                               80022381

Järva Reumaselts [10. 07. 2002]                                                               80160953

Kabala Kultuuri ja Spordi Selts [28.12.2001]                                            80136162

Karateklubi Täht [25.07.2000]                                                                  80052940

Kergejõustikuklubi JÄRVALA [10. 07. 2002]                                               80092766

Kesk-Eesti Noortekeskus [19.12.2000]                                                     90005923

Koigi Kultuuriselts [10. 07. 2002]                                                              80136087

Kodukant Järvamaa MTÜ [22.12.2003]                                                      80000942

Kodumetsa Sihtasutus [25.07.2000]                                                         90005840

Koigi Spordiklubi [19.12.2000]                                                                  80119175

Korvpalliklubi SEITSE                                                                                 80056546

Linnape Küla Selts                                                                                     80031138

Lions Klubi Paide Bastion [19.12.2000]                                                     80070248

Mittetulundusühing Eesti Ringhäälingumuuseum                                      80100023

Mittetulundusühing Järvamaa Kutsehaigete Ühing                                   80036457

Mittetulundusühing Reaalsuse Misjon Eestis [1.07.2004]                         80171448

Müüsleri Küla Selts [22.12.2003]                                                               80110760

Orienteerumisklubi Järva Karud                                                                 80074627

Paide Linna Eakate Klubi Hämarik                                                             80043443

Paide Vabatahtliku Tuletõrje Selts [10. 07. 2002]                                     80147674

Paide Võimlemisklubi                                                                                 80074107

Paide Võrkpalliklubi [25.07.2000]                                                              80115177

Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts                                                   80032907

Sihtasutus Eesti Forell [1.07.2004]                                                           90008413

Spordiklubi Esto                                                                                        80070919

Spordiklubi Imavere                                                                                  80056210

Spordiklubi Vargamäe [28.12.2001]                                                          80127619

Taadikvere Küla Selts [17.12.2002]                                                          80114108

Taastuskeskus Uuestisünd [1.07.2004]                                                    80164112

Türi Inner Wheel Klubi                                                                               80032480

Türi Rotary Klubi                                                                                       80072031

Türi Spordiklubide Liit                                                                                80049061

Ühiskonna Arhitektid [17.12.2002]                                                            80167607

8. Lääne maakond                                                                                    

Eesti Koduabi Selts                                                                                   80005052

Eesti Primaarse Immuunpuudulikkusega Patsientide Ühing [19.06.2001]       80027065

Eesti Raudteemuuseumi Selts                                                                   80060811

Haapsalu Jalgpalliklubi FC Haapsalu                                                          80091502

Haapsalu Käsitööselts                                                                               80085967

Haapsalu Lauatenniseklubi [6.01.2005]                                                    80126643

Haapsalu Pereraadio Ühing                                                                       80064913

Haapsalu Rotary Klubi [19.06.2001]                                                          80096422

Haapsalu Vaegliikujate Ühendus Semud                                                   80031078

Hanila Muuseumi Selts                                                                              80097195

Korvpalliklubi Haapsalu [19.06.2001]                                                       80097901

Kristlik Pensionäride Ühing Eelim                                                               80070285

Kullamaa Muusika Selts [6.01.2005]                                                         80205377

Laste Koreograafiastuudio Lootos [19.12.2000]                                       80044833

Lihula LIONS Klubi                                                                                     80052790

Lihula Meeskoor                                                                                        80063546

Lossi Squashi Klubi [10. 07. 2002]                                                            80161177

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela                                                          80092335

Lääne Skautide Malev                                                                               80097172

Läänemaa Invaühing                                                                                80018095

Läänemaa Kergejõustikuklubi                                                                   80088629

Läänemaa Koolispordi Liit [25.07.2000]                                                    80053720

Läänemaa Lasteabikeskus                                                                        80075124

Läänemaa Lastekaitse Ühing [28.12.2001]                                              80079607

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda                                                        80059846

Läänemaa Reumaliit [19.12.2000]                                                            80118158

Läänemaa Suhkruhaigete Selts                                                                80044721

Läänemaa Suusaklubi Sula                                                                       80011911

Läänemaa Usaldustelefon                                                                         80014246

Mittetulundusühing Läänemaa Kriisiabikeskus [22.12.2003]                    80119028

Mittetulundusühing Teater Randlane [10. 07. 2002]                                 80088121

Mittetulundusühing T-Stuudio [10. 07. 2002]                                           80160982

NMKÜ Haapsalu Liiga [1.07.2003]                                                             80074159

Noarootsi Koolituskeskus                                                                          80014140

Orienteerumisklubi Okas                                                                           80070078

Ralliklubi Oru Ralli Team                                                                             80049345

Samaaria Eesti Misjon                                                                               80031109

Segarahvatantsurühm WEST                                                                    80089787

Sihtasutus Edward ja Madli Kirchhoff (Roosiorg) Stipendiumi Fond [19.12.2000]        90005981

Sihtasutus Läänemaa Kutseõpe [1.07.2004]                                            90008330

Silma Laskurklubi [19.06.2001]                                                                 80092045

Spordiklubi Nõva                                                                                       80106586

Spordiklubi Palivere                                                                                   80092128

Spordiklubi Reket                                                                                      80048630

Spordiklubi Topten                                                                                    80040841

Tantsuklubi Liilia                                                                                        80007447

Tantsurühm Lustlik [28.12.2001]                                                              80156466

Tenniseklubi Promenaad                                                                           80088664

Vehklemisklubi En Garde                                                                           80110412

Võrkpalliklubi Hani                                                                                     80089712

9. Lääne-Viru maakond                                                                            

A. J. von Krusensterni nimeline mittetulundusühing [19.06.2001]             80082443

Eesti Biokütuste Ühing                                                                              80038985

Eesti Leegioni Veteranide Virumaa Klubi                                                   80076187

Helmi Elleri nimeline mittetulundusühing [1.07.2004]                                80181010

Huviklubi NELSON [19.12.2000]                                                                80121947

Imastu Kooli Selts [25.07.2000]                                                                80121367

Jaaka Klubi [19.12.2000]                                                                           80095658

Kadrina Puuetega Inimeste Ühing [28.12.2001]                                       80121427

Korvpalliklubi Rakvere [19.12.2000]                                                          80105954

Linnakalmistu Hoolduse Ühing [19.06.2001]                                             80105575

Lions-Klubi Tamsalu [25.07.2000]                                                             80082093

Loominguline Selts Athena Maja [28.12.2001]                                          80021097

Lääne-Viru Maaspordi Selts «Jõud»                                                          80069388

Lääne-Virumaa Kutsehaigete Ühing [19.12.2000]                                   80121255

Lääne-Virumaa Mõisakoolide Ühendus [19.06.2001]                                80069767

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda                                                  80045838

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis                                                80033962

Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendus                                                   80045459

Mittetulundusühing Arenduskoda                                                              80015180

Mittetulundusühing Juhan Kunderi Selts                                                   80054085

Mittetulundusühing Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu [17.12.2002]             80145422

Mittetulundusühing Kadrina Päevakeskus [17.12.2002]                           80145646

Mittetulundusühing Kunda Elulõng [19.12.2000]                                      80128629

Mittetulundusühing Männikumägi                                                              80008798

Mittetulundusühing Rahvamuusikaansambel Kungla [10. 07. 2002]         80152623

Mittetulundusühing Rakvere Diakooniakeskus                                          80076336

Mittetulundusühing Roela Rahva Maja [28.12.2001]                                 80015820

Mittetulundusühing Rõõmus päev [1.07.2003]                                          80175400

Mittetulundusühing Tamsalu Naiskoor [19.12.2000]                                 80076164

Mittetulundusühing Tarvanpää Selts [19.06.2001]                                   80054240

Mittetulundusühing Vajangu Noorsootöö Keskus [6.01.2005]                  80189610

Mittetulundusühing Vinni Vaba Aja Keskus [1.07.2003]                            80106008

Mittetulundusühing Viru Varjupaik [28.12.2001]                                       80152112

Nurmekund’i-nimeline Germanistika Sihtasutus                                         90003019

Puuetega Laste ja Noorte Toetajate Ühendus KIRILILL [19.12.2000]      80121396

Rahvaspordiklubi SPORTKUNDA                                                                 80038407

Rakvere Lastekaitse Ühing [22.12.2003]                                                  80076750

Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühing [19.06.2001]                          80050118

Rakvere Orienteerumisklubi                                                                      80082124

Rakvere Spordiselts Kalev                                                                         80045867

Rakvere Teatri Sihtasutus [25.07.2000]                                                    90003108

Rakvere Tenniseklubi                                                                                80082489

Sihtasutus Roheline Maakond [6.01.2005]                                                90003249

Sihtasutus Vanamõisa Härrastemaja [10. 07. 2002]                                 90003114

Spordiklubi LOS TOROS                                                                             80021559

Spordiklubi Pinx [28.12.2001]                                                                   80003975

Spordiklubi Rakvere Kontra’99 [10. 07. 2002]                                          80106043

Spordiklubi Rakvere Koroonaklubi                                                             80076514

Spordiklubi SAKURA                                                                                   80045270

Spordiklubi STEV [22.12.2003]                                                                  80180312

Spordiklubi Tapa                                                                                        80054837

Tamsalu AO suusaklubi [19.12.2000]                                                        80128369

Tapa Lauluselts                                                                                         80029733

Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing                                                      80050242

Tapa linna Naisselts [28.12.2001]                                                             80152480

Vajangu Tuletõrjeühing [28.12.2001]                                                       80054854

Vinni Spordiklubi Tammed [1.07.2003]                                                      80180795

Virumaa Noorteorkestri Selts                                                                    80025155

Virumaa Poistekoor [25.07.2000]                                                              80061346

Võrkpalliklubi Rivaal [19.12.2000]                                                             80021387

Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi [19.12.2000]                                  80114031

Õigeusuühing FILOTHEOS [1.07.2003]                                                      80162946

10. Põlva maakond                                                                                                   

AS Põlva Piim Spordiklubi MUMUU [10. 07. 2002]                                    80155550    

Eesti-Vene Kultuuride Ühing [28.12.2001]                                             80139255    

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts [19.12.2000]                     80041604    

Jalgpalliklubi «Lootos» [28.12.2001]                                                      80031013    

Kanepi Naiste Selts                                                                                80078714    

Karateklubi Keiko [1.07.2004]                                                                80062280    

Korvpalliklubi Põlva Basket                                                                     80101353    

Krootuse Kultuuriselts [17.12.2002]                                                       80165608    

Lumelauaklubi Mässer                                                                            80026054    

Maadlusklubi LAPITI                                                                                80093547    

Mittetulundusühing Mooste KülalisStuudio [19.06.2001]                       80139485    

Mittetulundusühing Põlva Valla Avatud Noortekeskus [6.01.2005]        80186823    

Mittetulundusühing SÜRE [17.12.2002]                                                  80144256    

Orienteerumisklubi Põlva Kobras                                                            80016512    

Põlva Kergejõustikuklubi                                                                        80112144    

Põlva Käsipalliklubi                                                                                80081834    

Põlva Laskespordiklubi                                                                           80041579    

Põlva Maakonna Spordiliit                                                                       80081544    

Põlva Maleklubi [1.07.2003]                                                                   80084330    

Põlva Matkaklubi [19.06.2001]                                                               80068621    

Põlva Naiste Terviseklubi [10. 07. 2002]                                                80155294    

Põlva Vaegkuuljate Ühing [19.06.2001]                                                 80139114    

Põlva valla Spordiklubi Serviti                                                                 80072344    

Põlva Võrkpalliklubi VOLLY                                                                      80084732    

Põlva Väikese Kooli Selts                                                                        80046217    

Põlvamaa Lastekaitse Ühing [25.07.2000]                                             80109231    

Põlvamaa Nõustamiskeskus                                                                   80055736    

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda                                                        80081797    

Põlvamaa Reumaliit                                                                                80081290    

Põlvamaa Spordiveteranide Klubi                                                           80081076    

Põlvamaa Suhkruhaigete Selts [28.12.2001]                                         80078111    

Põlvamaa Südameliit [19.12.2000]                                                         80110062    

Põlvamaa Vaimse Tervise Selts [19.12.2000]                                         80078157    

Räpina Spordiklubi                                                                                  80055854    

Seto Infoselts [1.07.2004]                                                                     80187064    

Sihtasutus «Maarja küla» [28.12.2001]                                                 90001990    

Sihtasutus Nycomed Eesti Fond [25.07.2000]                                        90001724    

Spordiklubi Põlva Piim [19.12.2000]                                                       80078306    

Spordiklubi VERKO [28.12.2001]                                                             80144888    

Tantsuklubi Maarja [28.12.2001]                                                            80046513    

Valgjärve Spordiklubi [28.12.2001]                                                        80068638    

Vastse-Kuuste naisteklubi «Kolmapäev»                                                80084815    

Vastse-Kuuste valla Spordiklubi Känguru [19.06.2001]                          80134884    

Ühendus Roheline Meedia                                                                      80041734    

11. Pärnu maakond                                                                                                   

Aktiviseerimiskeskus Tulevik [19.12.2000]                                             80116656    

Audru Lastekaitse Ühing                                                                        80104073    

Avatud Hariduse Liidu Pärnumaa Keskus [19.06.2001]                          80034846    

C. R. Jakobsoni Sihtasutus [1.07.2004]                                                  90004042    

Eesti Lasterikaste Perede Liit                                                                80090320    

Eesti Muuseumraudtee Lavassaare Muuseum                                       80002088    

Eesti Tulevikulapse Sihtasutus                                                               90004390    

Jalgrattaklubi Viko                                                                                  80042449    

Karateklubi Corpore                                                                               80065781    

Kilingi-Nõmme Invaliidide Ühendus                                                         80094825    

Klubi Püha Loomaaed [17.12.2002]                                                       80090307    

Kollisti Selts [19.12.2000]                                                                       80117064    

Korvpalliklubi Pärnu [19.12.2000]                                                           80125744    

Korvpalliklubi Viko [1.07.2003]                                                               80168363    

Lauluselts Endla                                                                                     80073958    

Lions Club Pärnu [25.07.2000; 19.12.2000]                                           80047435    

Lääne-Eesti Pimedate Ühing                                                                  80065723    

Mittetulundusühing Hingerahu                                                               80020666    

Mittetulundusühing Krims-Krams [1.07.2004]                                         80168601    

Mittetulundusühing Linnutaja                                                                 80024173    

Mittetulundusühing Lüster                                                                     80065203    

Mittetulundusühing Maarjakodu [22.12.2003]                                        80125715    

Mittetulundusühing Maleklubi Kuusiku [19.06.2001]                              80138439    

Mittetulundusühing Neptun Roadrunner                                                 80094469    

Mittetulundusühing Pärnu David Oistrahhi Festival [19.06.2001]           80116372    

Mittetulundusühing Pärnu Kammerkoor [22.12.2003]                            80042834    

Mittetulundusühing Pärnu Kontserdibüroo [28.12.2001]                        80116188    

Mittetulundusühing Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival [22.12.2003]   80180045    

Mittetulundusühing Raeküla Kooli Keldriteater                                       80002579    

Mittetulundusühing Tulilind [17.12.2002]                                               80159536    

Mittetulundusühing Varbla Muuseum [10. 07. 2002]                              80159982    

Orienteerumisklubi West                                                                        80098705    

Purjespordiselts Maru [19.06.2001]                                                       80138787    

Pärnu Jahtklubi [25.07.2000]                                                                 80058516    

Pärnu Jalgpalliklubi                                                                                 80024919    

Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus [19.06.2001]                                                80125566    

Pärnu Kalevi kergejõustikuklubi [19.12.2000]                                        80020749    

Pärnu Klubi «Tervisesport»                                                                     80090141    

Pärnu Kurtide Spordiselts Eero                                                               80042975    

Pärnu Lastekaitseühing [22.12.2003]                                                    80098378    

Pärnu lauatenniseklubi Vint-90                                                               80083514    

Pärnu Loomakaitseselts                                                                        80094854    

Pärnu Naisliit                                                                                          80094587    

Pärnu rahvatantsu ja rahvamuusika selts «Kiigeselts»                          80083508    

Pärnu Ratastooli Klubi                                                                            80083566    

Pärnu Roheline Malev                                                                             80009765    

Pärnu Shalomi Abikeskus                                                                        80020287    

Pärnu Spordiklubi Junior K&V                                                                  80094943    

Pärnu Spordiliit [19.06.2001]                                                                  80002786    

Pärnu Spordiselts Kalev                                                                          80083879    

Pärnu Spordiveteranide Koondis                                                            80065338    

Pärnu Suhkruhaigete Selts                                                                     80091005    

Pärnu Sõudekeskus Kalev                                                                      80073504    

Pärnu Vibuklubi Meelis [19.06.2001]                                                      80073549    

Pärnu Võrkpalliklubi                                                                                80020502    

Pärnu Väikese Vabakooli Selts [19.12.2000]                                          80002384    

Pärnumaa D-klubi                                                                                   80020471    

Pärnumaa Kurtide Ühing [17.12.2002]                                                   80042937    

Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit [17.12.2002]                                   80095055    

Pärnumaa Maleklubi                                                                               80104995    

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda                                                       80065961    

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts [22.12.2003]                                   80139025    

Pärnumaa Sangpommiklubi Sapo                                                           80105017    

Pärnumaa Spordiliit [19.06.2001]                                                           80083922    

Pärnumaa Tšernobõli Ühendus «Gamma»                                             80065249    

Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing [19.12.2000]                                          80034869    

Pärnumaa Vaimsete Puuetega Noorte Ühing [10. 07. 2002]                  80083164    

Rahvatantsuselts Simuna                                                                       80073255    

Sauga Lions Club                                                                                    80083595    

Sauga Valla Spordiklubi                                                                          80073757    

Sihtasutus Aita Jätkata Elu [1.07.2004]                                                 90004697    

Sihtasutus Avatud Kihnu Fond                                                                90004243    

Sihtasutus Dr Aleksander Martinsoni mälestuseks                                 90004326    

Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond [1.07.2004]                                  90004757    

Sihtasutus Pärnu Uue Kunsti Muuseum                                                 90004237    

Spordiklubi Altius [25.07.2000]                                                               80065732    

Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi [1.07.2004]                                       80179651    

Spordiklubi Raudmees                                                                            80047116    

Spordiklubi Rääma                                                                                  80042066    

Spordiklubi Tervis                                                                                   80065717    

Sõudeklubi Pärnu [17.12.2002]                                                              80090721    

Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus [17.12.2002]                     80058841    

Tantsuklubi K&T                                                                                     80098941    

Tantsuklubi Sole                                                                                     80090359    

Tori Kiriku Taastajate Ühendus [19.12.2000]                                         80024291    

Vaimse Rutiini Preventsiooni Sihtasutus [19.12.2000]                           90004510    

Võimlemisklubi Rüht                                                                                80073935    

Vändra Gümnaasiumi E. Sokolowsky nimeline mittetulundusühing         80065172    

Vändra Naisselts                                                                                    80090371    

12. Rapla maakond                                                                                                   

Juuru Spordiklubi [19.12.2000]                                                               80132129    

Järvakandi Vibuklubi Ilves [22.12.2003]                                                 80075437    

Kohila Tantsu, Laulu ja Mängu Selts [6.01.2005]                                   80141097    

Kohila Turvakeskus                                                                                 80043319    

Korvpalliklubi Rapla [22.12.2003]                                                           80048897    

Kristlik kodu PETRULA [28.12.2001]                                                        80041007    

Käru Hariduse Selts                                                                                80067403    

Mahtra Rahvakooli Liit [19.12.2000]                                                       80115289    

Mittetulundusühing Elupuu                                                                     90005521    

Mittetulundusühing Kapa Kohila [19.12.2000]                                        80118276    

Mittetulundusühing Maidla Lastekodu Toetajate Ühendus [22.12.2003]                  80182239            

Mittetulundusühing Segakoor Cantus [6.01.2005]                                 80192930    

Naiskoor ÕNNEHEIN [6.01.2005]                                                            80184942    

Pahkla Camphilli Küla Sihtasutus                                                            90005337    

Rapla Invaspordi Klubi Refleks                                                                80049701    

Rapla Maakonna Spordiliit [1.07.2004]                                                   80085134    

Rapla Meeskoor                                                                                      80071451    

Rapla Noorte Nõukoda [19.12.2000]                                                      80123975    

Rapla Spordiveteranide Koondis                                                            80028745    

Raplamaa Diabeetikute Selts                                                                  80064126    

Raplamaa Kutsehaigete Ühing                                                               80060364    

Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus [28.12.2001]                          80151032    

Riinimanda Kooristuudio [6.01.2005]                                                      80212041    

Sihtasutus Eesti Camphilli Küla Fond                                                      90000280    

Sihtasutus Raplamaa Omavalitsuste Arengufond [1.07.2004]               90005544    

13. Saare maakond                                                                                                   

EELK Kuressaare Laurentiuse Kiriku Oreli Taastamise Sihtasutus Sauer                  90002014            

Eesti Hobuse Kaitse Ühing [19.12.2000]                                                80125649    

Karala Külaelu Arendamise Selts                                                            80094340    

Kihelkonna Kiriku Oreli Restaureerimise Ühing                                       80002243    

Kihelkonna Külakultuuriselts Rukkilill [19.06.2001]                                 80108668    

Koigi küla arengu selts [25.07.2000]                                                      80020614    

Kuressaare Kristlik Diakooniapunkt [19.12.2000]                                   80020583    

Kuressaare Kristlik Terviseklubi [19.06.2001]                                         80126063    

Kuressaare Linnaorkester                                                                      80009274    

Kuressaare Pereraadio                                                                           80073303    

Saare Maakonna Arengupuuetega Inimeste Tugiühing [1.07.2004]      80108817    

Saare Maakonna Invaühing                                                                    80090282    

Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking [17.12.2002]                                        80098487    

Saaremaa Maleklubi [19.06.2001]                                                          80020264    

Saaremaa Meeskoor SÜM [25.07.2000]                                                 80047613    

Saaremaa Merekultuuri Selts [19.12.2000]                                            80009891    

Saaremaa Merispordi Selts [22.12.2003]                                               80094699    

Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus [1.07.2003]                              90002037    

Saaremaa Pereklubi                                                                               80090566    

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda                                                       80009535    

Saaremaa Rahvateater [1.07.2004]                                                       80109047    

Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon [17.12.2002]                      80116082    

Saaremaa Tarbijate Ühistu Volleklubi [19.06.2001]                                80138221    

Sihtasutus Saaremaa Fond [28.12.2001]                                               90004562    

SÜG Sihtasutus [17.12.2002]                                                                 90004556    

14. Tartu maakond                                                                                                    

Aita Eesti Peret [10. 07. 2002]                                                               80012419    

Alpiklubi Firn [19.12.2000]                                                                     80112471    

Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus                                                       80001232    

Avatud Hariduse Liit [17.12.2002]                                                          80096936    

B. G. Forseliuse Selts                                                                              80012678    

Balti Ajakirjandusuurijate Assotsiatsioon                                               80046341    

Balti Investeeringute Grupi Mittetulundusühing [24.04.2001]                80134329    

CP Mittetulundusühing                                                                           80062771    

Eesti Aerutamisföderatsioon [10. 07. 2002]                                           80071801    

Eesti Akadeemiline Spordiliit                                                                   80030498    

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts [28.12.2001]                            80062050    

Eesti Arstiteadusõpilaste Selts [19.06.2001]                                         80068213    

Eesti Autismiühing                                                                                  80101488    

Eesti Epilepsialiit                                                                                     80068934    

Eesti Evangeelne Allianss [10. 07. 2002]                                               80120847    

Eesti Fenüülketonuuria Ühing                                                                 80041846    

Eesti Füüsika Selts [28.12.2001]                                                            80046424    

Eesti Gaidide Liidu Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus [25.07.2000]       90001670    

Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon [19.12.2000]              80012980    

Eesti Goethe-Selts [19.12.2000]                                                            80120416    

Eesti Heade Templerite Organisatsioon                                                 80117851    

Eesti Hemofiiliaühing                                                                              80016222    

Eesti Hüpertensiooni Ühing [19.12.2000]                                              80134080    

Eesti Ingerisoomlaste Liit [10. 07. 2002]                                                80082012    

Eesti Inimesegeneetika Ühing [19.12.2000]                                          80120770    

Eesti Keele Kaitse Ühing [10. 07. 2002]                                                 80120899    

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit [19.12.2000]                                            80068963    

Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon                                       80046306    

Eesti Kiirabi Liit                                                                                       80041941    

Eesti Kirjanduse Selts                                                                             80085016    

Eesti Kogelejate Ühing [6.01.2005]                                                        80109395    

Eesti Kultuuriseltside Ühendus                                                               80006672    

Eesti Kutsehaigete Liit [25.07.2000]                                                      80012632    

Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts [1.07.2004]              80101712            

Eesti Lastearstide Selts [19.12.2000]                                                    80068265    

Eesti Lastevanemate Liit [6.01.2005]                                                     80046358    

Eesti Loodusuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures [25.07.2000]             80006078            

Eesti Matemaatika Selts                                                                         80051520    

Eesti Mikrobioloogide Ühendus                                                               80084809    

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts [19.06.2001]                        80112411    

Eesti Ornitoloogiaühing                                                                         80041898    

Eesti Perinatoloogia Selts                                                                       80101270    

Eesti Psühhiaatrite Selts [1.07.2003]                                                     80026686    

Eesti Puuetega Naiste Ühing                                                                  80055707    

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts                                                     80077198    

Eesti Reumatoloogide Selts [22.12.2003]                                              80072640    

Eesti Roheline Liikumine                                                                         80001670    

Eesti Straussi Ühing                                                                               80072491    

Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing Lootus [1.07.2004]        80186303    

Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing                                                                80037879    

Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus                                                             80026367    

Eesti Valu Selts [1.07.2003]                                                                   80165362    

Eesti ÜRO Assotsiatsioon [1.07.2004]                                                    80124532    

Eesti-Tiibeti Kultuuriselts                                                                        80006436    

Elva jalgrattaklubi VELORÕÕM                                                                80068868    

Elva Laskespordiklubi [25.07.2000]                                                        80072775    

Elva Naisselts [19.12.2000; 19.06.2001]                                               80012224    

Elva Perekeskus [19.12.2000; 19.06.2001]                                           80093091    

Elva Spordiliit [17.12.2002]                                                                    80149466    

Elva Suusaklubi [17.12.2002]                                                                 80139965    

Elva Võrkpalliklubi Sponte [10. 07. 2002]                                               80145037    

Endiste Poliitvangide Tartu Ühendus [19.12.2000]                                80019522    

Jaan Praggi Koda                                                                                    80001019    

Jalgpalliklubi Fauna [28.12.2001]                                                           80117696    

Jalgpalliklubi «Tammeka» [22.12.2003]                                                  80078915    

Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts                                                   80027007    

Johannes Esto Ühing                                                                              80051201    

Kambla Laulu- ja Mänguselts [19.12.2000]                                            80001485    

Kammerkoor Solenne                                                                             80051879    

Karateklubi FALCO                                                                                  80068555    

Keskkonnaklubi Scarabaeus                                                                   80084212    

Klubi Tartu Maraton                                                                                80037038    

Klubi Wiking-Narva [19.12.2000]                                                            80078536    

Korvpalliklubi Taba 89                                                                             80019077   

Liivimaa Ratsaklubi                                                                                 80087647    

Lõuna-Eesti Invakeskus [19.12.2000]                                                   80001580    

Lõuna-Eesti Itaalia Selts                                                                        80016133    

Lõuna-Eesti Pimedate Ühing                                                                  80016825    

Maadlusklubi Jaan [19.12.2000]                                                             80112865    

Maarja Kooli Lastevanemate Ühendus [19.12.2000]                              80051553    

Metsahoiu Sihtasutus [17.12.2002]                                                       90007193    

Mittetulundusühing Agathe                                                                    80012402    

Mittetulundusühing Anni Mängumaa [22.12.2003]                                 80178829    

Mittetulundusühing Aus Mäng [1.07.2003]                                             80186409    

Mittetulundusühing Eesti Folkloori Instituut [19.12.2000]                      80134186    

Mittetulundusühing Eesti Harjutuskohtu Selts [17.12.2002]                  80019870    

Mittetulundusühing Eesti Meeleelundite Rehabilitatsiooni Keskus AUDIERE [1.07.2004]         80200262         

Mittetulundusühing ELSA [19.12.2000]                                                  80101287    

Mittetulundusühing Elu Liit                                                                     80078022    

Mittetulundusühing Forselius Bowling [27.02.2004]                               80135033    

Mittetulundusühing «Hea Algus» [10. 07. 2002]                                    80072462    

Mittetulundusühing Hokiklubi Rüütel [1.07.2004]                                   80186734    

Mittetulundusühing «Iisraeli sõbrad»                                                     80051023    

Mittetulundusühing Invatakso                                                                80082041    

Mittetulundusühing Iseseisev Elu [17.12.2002]                                     80001775    

Mittetulundusühing «Johannes Mihkelsoni Keskus» [10. 07. 2002]        80093754    

Mittetulundusühing Kodukant Haage [1.07.2003]                                  80186444    

Mittetulundusühing Kompass [19.06.2001]                                            80139769    

Mittetulundusühing Kristlik Heategevus [10. 07. 2002]                          80165643    

Mittetulundusühing «Lasteaed Väike Pauline»                                       80026261    

Mittetulundusühing LC Tartu Tamme                                                      80081878    

Mittetulundusühing LE-LU-LA [19.06.2001]                                            80144322    

Mittetulundusühing Lendav Hollandlane [17.12.2002]                           80165459    

Mittetulundusühing Persona [25.07.2000]                                             80124503    

Mittetulundusühing Puhkpilliorkester Tartu [22.12.2003]                       80077488    

Mittetulundusühing Stellaarium                                                              80019404    

Mittetulundusühing TAARATAR [1.07.2004]                                             80186645    

Mittetulundusühing Tartu Pimedate Abi                                                  80030914    

Mittetulundusühing Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts [28.12.2001]     80149911    

Mittetulundusühing Vanameistrid [22.12.2003]                                      80190919    

Mittetulundusühing Vene Kool Eestis                                                     80194805    

Mittetulundusühing Vikerkaare Selts                                                      80084436    

Mittetulundusühing UFT-grupp [19.06.2001]                                          80062400    

Mittetulundusühing «Öökull»                                                                  80084519    

Mittetulundusühing Ühendus Abi                                                            80046525    

Mittetulundusühing WORLDLOPPET SKI FEDERATION [10. 07. 2002]     80149377    

Mittetulundusühing ZZ Noortekas [17.12.2002]                                     80165583    

MP Tempera MTÜ [6.01.2005]                                                                 80207749    

MTÜ Generating Ideas [6.01.2005]                                                       80194828    

MTÜ Naabrusvalve Keskus [28.12.2001]                                                80124489    

MTÜ Naiste Varjupaik [17.12.2002]                                                        80169368    

MTÜ Noored Toredate Mõtetega [1.07.2003]                                         80165885    

MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem [22.12.2003]                         80169931    

MTÜ Noortekeskus KOHT [1.07.2004]                                                     80155604    

MTÜ Tartu Jaani Kiriku Kultuuriprojekt [1.07.2003]                                 80149696    

MTÜ Tartumaa Korvpall [22.12.2003]                                                     80190189    

MTÜ Vahtramägi [6.01.2005]                                                                  80134677    

Naiskoor Emajõe Laulikud [1.07.2004]                                                   80191053    

Noorteklubi «Händikäpp»                                                                      80046499    

Nõo Sulgpalliklubi                                                                                   80041191    

Orienteerumisklubi Ilves                                                                         80101146    

Peedu Kooli Selts [1.07.2003]                                                                80186220    

Peipsi Koostöö Keskus [25.07.2000; 19.06.2001]                                  80101672    

Peipsiveere Arengu Sihtasutus                                                               90001262    

Poksiklubi Ring [19.12.2000]                                                                  80026672    

Puhja Motoklubi [1.07.2004]                                                                  80190440    

Puhkpillisõprade Selts                                                                            80016081    

Püha Platoni ja Püha Issidori Õigeusu Vennaskond [10. 07. 2002]        80144902    

Ratsaspordiklubi TAKERA                                                                        80085039    

Reumahaigete Laste ja Noorte Ühing                                                     80016802    

Sclerosis Multiplex’i Ühing                                                                       80084181    

Segakoor «Ave» [19.06.2001]                                                                80139976    

Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühing [22.12.2003]       80078080    

Sihtasutus «Eesti Mõtteloo» Sihtkapital                                                 90001285    

Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik [17.12.2002]                                            90007336   

Sihtasutus ARCHIMEDES [25.07.2000]                                                   80011561   

Sihtasutus Arstide Täiendkoolituse Fond [28.12.2001]                          90007164    

Sihtasutus B. G. Forseliuse Fond                                                            90001210    

Sihtasutus Bengt Björksten Fond [19.12.2000]                                      90001865    

Sihtasutus Eesti Veresoontekirurgia Arendusfond                                 90001397    

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus [25.07.2000]                                           90001411    

Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond                                                       90001457    

Sihtasutus Geenikeskus [19.06.2001]                                                    90001569    

Sihtasutus Iuridicum                                                                               90001233    

Sihtasutus Juht- ja Abikoerte Kool [19.12.2000]                                    90001718    

Sihtasutus Korp! Sakala Stipendiumifond [24.04.2001]                         90001902    

Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism                                                               90001256    

Sihtasutus Mälestusfond Ristideta Hauad [10. 07. 2002]                       90007158    

Sihtasutus R-arhiiv [19.06.2001]                                                            90001782    

Sihtasutus Tartu Emajõe Kooli Tugikeskus [19.06.2001]                        90001859    

Sihtasutus Tartu Jaani Kirik                                                                    90001380    

Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus [17.12.2002]                   90007247    

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital                                                              90001291    

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus [22.12.2003]                90007431    

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond [19.06.2001]                   90001931    

Sihtasutus Teabe- ja Projektikeskus TERE                                             90001078    

Sihtasutus Tuberkuloositõrje Programm                                                 90001575    

Sihtasutus Vara Sport [6.01.2005]                                                         90007661    

Spordiklubi 10 [6.01.2005]                                                                     80012141    

Spordiklubi Airi                                                                                        80051193    

Spordiklubi «DO»                                                                                    80051098    

Spordiklubi Duo [28.12.2001]                                                                 80016669    

Spordiklubi Livonia [1.07.2003]                                                              80041622    

Spordiklubi U-TEAM [19.12.2000]                                                           80109751    

Spordiklubi „Välk 494“ [17.12.2002]                                                       80055340    

Sportmängude Kohtunike Klubi Vile                                                        80077778    

Sulgpalliklubi Triiton [19.12.2000]                                                          80081596    

Supilinna Selts [1.07.2004]                                                                    80169180    

Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus [6.01.2005]          80207502    

Südamekirurgia Arendusühing                                                                80041071    

Tantsuklubi «STIIL» [6.01.2005]                                                            80077420    

Tantsuklubi Tango [19.06.2001]                                                             80112196    

Tantsuselts TOOME [19.12.2000]                                                           80112227    

Tantsuspordiklubi TEEMANT                                                                    80019700    

Tartu Akadeemiline Meeskoor                                                                 80006011    

Tartu Autismiühing [28.12.2001]                                                            80109283    

Tartu Diabeetikute Selts [28.12.2001]                                                   80068584    

Tartu Epilepsiaühendus                                                                          80001143    

Tartu Esperanto Selts                                                                             80012359    

Tartu Filosoofia Ring [10. 07. 2002]                                                        80165123    

Tartu Jalgpalliklubi                                                                                  80072433    

Tartu Juudi Kogukond                                                                             80051649    

Tartu Kaasaegse Viievõistluse Klubi Pentathlon [19.12.2000]               80079004    

Tartu Kalevi Jahtklubi [28.12.2001]                                                       80101070    

Tartu Kergejõustikuveteranide Klubi Kevek                                            80093079    

Tartu Kivisilla Taastamise Selts                                                               80101809    

Tartu Klaveriõpetuse Arenduskeskus [10. 07. 2002]                              80081573    

Tartu Kristlik Kodu                                                                                  80077459    

Tartu Kristlik Noortekodu [19.12.2000]                                                  80129096    

Tartu Kultuuriülikooli Selts                                                                      80007007    

Tartu Kurtide Spordiselts Kaar                                                                80037661    

Tartu Käimisklubi [17.12.2002]                                                               80155082    

Tartu Laste Tugikeskus                                                                          80001410    

Tartu Lasteabi Ühing                                                                              80041929    

Tartu Lastekaitse Ühing                                                                        80093719    

Tartu Liikumispuuetega Inimeste Ühing                                                 80072901    

Tartu Linna ja Maakonna Noorte Nõustamiskeskus [19.12.2000]          80072812    

Tartu Linna Maadlusselts                                                                        80101169    

Tartu Linna Puuetega Eksmeedikute Ühing «Halastus»                         80006092    

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus [1.07.2004]                                           90007402    

Tartu Maaspordi Liit                                                                                80046022    

Tartu Motokrossiklubi                                                                             80026717    

Tartu Mudelraudtee Klubi Miniekspress                                                  80109685    

Tartu naiskoor Ave                                                                                 80055370    

Tartu Norra Selts [19.06.2001]                                                               80112517    

Tartu Parkinsoni Haiguse Selts                                                               80068928    

Tartu Pereliit                                                                                           80084885    

Tartu Pereraadio Ühing                                                                          80062423    

Tartu Puuetega Inimeste Koda                                                               80041390    

Tartu Rock Fännklubi [17.12.2002]                                                         80169411    

Tartu Saksa Kultuuri Instituut                                                                 80078045    

Tartu Sclerosis Multiplex’i Ühing [28.12.2001]                                        80149360    

Tartu spordi- ja mänguväljakud [25.07.2000]                                        80026924    

Tartu Spordiselts «KALEV»                                                                     80068087    

Tartu Spordiveteranide Koondis                                                             80084637    

Tartu Suusaklubi                                                                                     80093530    

Tartu Zonta Klubi                                                                                    80078826    

Tartu Toome Rotary Klubi [28.12.2001]                                                  80144227    

Tartu Tähetorni Astronoomiaring                                                           80073065    

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts [1.07.2004]                                             80078364    

Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus [19.12.2000]                                     80120209    

Tartu Vabatahtlike Keskus [1.07.2003]                                                  80169730    

Tartu Vaegurite Ühing                                                                            80006910    

Tartu Vanalinna Spordikooli sõudmise ja aerutamise keskus «Tartu» [25.07.2000] 80006152            

Tartu väikekoor «So-Le-Mi-Jo» [1.07.2003]                                            80186088    

Tartu Ökoloogiaklubi Käblik [19.12.2000]                                               80046401    

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi [17. 12. 2002]                           80072321    

Tartu Ülikooli Sihtasutus                                                                         90001138    

Tartu Üliõpilasmaja [1.07.2003]                                                            80087452    

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering                                                         80051218    

Tartumaa Kurtide Ühing                                                                          80081521    

Tartumaa Kutsehaigete Ühing                                                                80068609    

Tartumaa Lauljate ja Mängijate Liit [19.12.2000]                                   80077241    

Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühing [19.06.2001]                     80117549    

Tartumaa Põllumeeste Liit [17.12.2002]                                                 80062713    

Tartumaa Spordiklubi Jõud                                                                     80041875    

Tartumaa Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing                                  80041409    

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis [22.12.2003]         90007342    

Toomemäe Noorte Kommertskoda [28.12.2001]                                    80112765    

Tähe noorteklubi [28.12.2001]                                                               80144380    

Tähtvere Lions Klubi                                                                               80062110    

Vaegkuuljate Ühingu Tartu Organisatsioon                                            80019769    

Vanatehnika Klubi «Levatek»                                                                 80101560    

Vanemuise Selts                                                                                     80041616    

Vanemuise Tantsu- ja Balletikool [17.12.2002]                                      80155509    

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus                                                 90001552    

Vara Valla Lastekaitse Ühing [1.07.2004]                                              80194308    

Võimlemisklubi «Rütmika»                                                                       80046097    

Võimlemisklubi Janika [19.06.2001]                                                        80072404    

Võrkpalliklubi Panter                                                                               80041378    

Võrtsjärve Sihtasutus [19.12.2000]                                                       90001813    

Õpetatud Eesti Selts [10. 07. 2002]                                                       80084790    

Õppekeskus Tõru                                                                                   80041183    

Ühendus Eesti Elulood [19.06.2001]                                                      80041027    

15. Valga maakond                                                                                                  

Ansambel «ENELAS»                                                                               80084152    

Jalgpalliklubi Warrior                                                                               80041295    

Karula Muinsuskaitse Selts                                                                     80087305    

Karula Naisselts [25.07.2000]                                                                80120818    

Klubi Kekkose rada [22.12.2003]                                                           80144983    

Käsipalliklubi KÄVAL                                                                                80093174    

Mittetulundusühing Hellenurme Mõis [19.12.2000]                                80112150    

Mittetulundusühing Helme Valla Pensionäride Ühendus [19.12.2000]   80019278    

Mittetulundusühing KUULUTAJA ÜHING [22.12.2003]                             80190552    

Mittetulundusühing Stuudio JOY                                                             80051773    

Otepää Naisselts                                                                                    80037572    

Oti-Audentes Spordiklubi [22.12.2003]                                                  80087624    

Segakoor Rõõm [25.07.2000; 19.12.2000]                                            80072976    

Sihtasutus Tõrva Kirik-Kammersaal                                                       90001204    

Sihtasutus Valga Linna Arengufond                                                        90001374    

Sihtasutus Valgamaa Fond                                                                     90001492    

Spordiklubi Karula [1.07.2004]                                                               80134312    

Spordiklubi Kolmvedu [10. 07. 2002]                                                      80149549    

Spordiklubi «Maret-Sport»                                                                      80072611    

Spordiklubi Viraaž [19.06.2001]                                                             80069069    

Tõrva Võrkpalliklubi                                                                                 80072380    

Valga Bridžiklubi                                                                                     80055087    

Valga Spordiselts «Kalev»                                                                      80084910    

Valgamaa Kutsehaigete Ühing                                                               80112581    

Valgamaa Spordiliit                                                                                 80109509    

Valgamaa Spordiveteranide Selts                                                           80084643    

16. Viljandi maakond                                                                                                

Abja Lions Klubi                                                                                      80009848    

C. R. Jakobsoni nim Gümnaasiumi Arengufond [17.12.2002]                  90004131    

Jalgpalliklubi Karksi [19.06.2001]                                                          80009379    

Karksi Lastekaitse Selts Muumitroll [22.12.2003]                                   80034912    

Karksi-Nuia Pensionäride Klubi KODU [28.12.2001]                                80034349    

Karksi-Nuia Rattaklubi                                                                            80094765    

Kitzbergi Sõprade Selts [28.12.2001]                                                     80116478    

Kolga-Jaani Lions-klubi                                                                           80094512    

Kuhjavere Küla Selts                                                                              80094558    

Mittetulundusühing Abja Koolituskeskus                                                80090253    

Mittetulundusühing Eneseteostus [19.12.2000]                                   80125678    

Mittetulundusühing Karksi Areng [28.12.2001]                                      80094423    

Mittetulundusühing Loitsuke [1.07.2003]                                               80179510    

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri Instituut [19.12.2000]                       80108482    

Mittetulundusühing Männimäe Lasteaed [6.01.2005]                            80203125    

Mittetulundusühing Oma Stuudio [1.07.2003]                                        80179349    

Mittetulundusühing Pärsti Mõisa Jääkelder [19.06.2001]                       80138681    

Mittetulundusühing Siirius [17.12.2002]                                                 80147007    

Mittetulundusühing SK Kirm [28.12.2001]                                              80020181    

Mittetulundusühing Töötoad [17.12.2002]                                             80159163    

Mittetulundusühing Valge Roosi Klubi [1.07.2004]                                 80193533    

Mittetulundusühing Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad [6.01.2005]              80203409            

Mittetulundusühing Võhma Ekraan [19.12.2000]                                   80009280    

Mittetulundusühing VÕRKORAV [6.01.2005]                                           80203616    

Mittetulundusühing Väike-Männiku talumuuseum [28.12.2001]             80125767    

Mulkide Selts                                                                                          80047041    

Noorteklubi T-Club [1.07.2003]                                                              80169055    

Pereselts Paistel                                                                                     80034208    

Rahvusvaheline Artur Kapp’i Ühing [1.07.2003]                                     80159157    

Raskejõustikuklubi Pover [19.12.2000]                                                  80065539    

Sihtasutus Johann Köleri Fond                                                               90004208    

Sihtasutus Viljandi Kultuurikolledži Arengufond [28.12.2001]                90004473    

Sihtasutus Viljandimaa Kogukonna Fond [1.07.2003]                            90004622    

Spordiklubi «RAMSI» [1.07.2004]                                                           80168794    

Spordiklubi Vanad Olümpiaalad [1.07.2003]                                           80179467    

Sulgpalliklubi Viljandi Sulelised [22.12.2003]                                          80168535    

Suure-Jaani Lions Klubi                                                                           80104328    

Taimetoitlaste Ühing Vegetaris                                                               80015122    

Tantsuklubi Linavästrik [1.07.2003]                                                       80098473    

Tarvastu Jalgpalliklubi Jõmmid                                                                80090709    

Teesoo Laskurklubi [1.07.2003]                                                             80159855    

Tervisespordiklubi Joosu                                                                         80034303    

Viljandi Diabeetikute Selts                                                                      80034543    

Viljandi Kergejõustiku Selts Sakala                                                         80024983    

Viljandi Käsipalliklubi HC                                                                         80083187    

Viljandi Käsitöökoda [19.12.2000]                                                          80125218    

Viljandi Lasterikaste Perede Ühendus                                                    80108705    

Viljandi Lauatenniseklubi Sakala [25.07.2000]                                       80020726    

Viljandi Maadlusklubi Tulevik [19.12.2000]                                             80020436    

Viljandi Maagümnaasiumi Kunstistuudio [28.12.2001]                           80138861    

Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus [19.12.2000]                        80020941    

Viljandi Maleselts                                                                                    80065284    

Viljandi Orienteerumisklubi Lehola [19.12.2000]                                    80034384    

Viljandi Pensionäride Liit [19.12.2000]                                                   80043012    

Viljandi Pensionäride Vastastikuse Abistamise Ühing                             80058290    

Viljandi Pärimusmuusika Festival [1.07.2004]                                         80116582    

Viljandi Rotary Klubi                                                                                80098757    

Viljandi Spordiklubi Fortius                                                                      80108846    

Viljandi Spordiveteranide Koondis                                                          80058640    

Viljandi Zonta Klubi                                                                                 80065456    

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing                                                            80047228    

Viljandi Võrkpalliklubi [1.07.2003]                                                           80179487    

Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriselts                                                  80090129    

Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus [10. 07. 2002]                               80009966    

Viljandimaa Naisliit                                                                                  80025008    

Viljandimaa Noortekeskus [10. 07. 2002]                                               80117035    

Viljandimaa Omavalitsuste Liit [22.12.2003]                                          80179941    

Viljandimaa Singel                                                                                  80047145    

Viljandimaa Spordiliit                                                                             80066042    

Võhma Ajaloo Sõprade Selts [22.12.2003]                                             80179668    

Võhma Lastekaitse Selts                                                                        80002616    

Võimlemisklubi Meetrum [19.12.2000]                                                    80034444    

Võrkpalliklubi Amer [28.12.2001]                                                            80146315    

17. Võru maakond                                                                                                     

Kolme Kandi Klubi [1.07.2003]                                                                80155538    

Lasva Käsitööselts [19.12.2000]                                                            80006442    

Misso Maanaiste Selts [17.12.2002]                                                       80101956    

Mittetulundusühing Aila Näpustuudio [10. 07. 2002]                              80144523    

Mittetulundusühing Kodukant Võrumaa [19.12.2000]                            80055127    

Mittetulundusühing Papa Kreutzwaldi Õueteater [1.07.2003]               80165844    

Mittetulundusühing Tamula Tallid [17.12.2002]                                      80169598    

Motoklubi Sinilind                                                                                    80078298    

Mõniste Maanaiste Selts                                                                         80093197    

Nõnova Perelastekodu                                                                           80068510    

Orienteerumisklubi Võru                                                                         80069037    

Parksepa Spordiklubi                                                                              80077554    

Pimedate Infoühing Helikiri                                                                     80016280    

Pokumaa Sihtasutus [10. 07. 2002]                                                       90001871    

Sihtasutus «Fr. R. Kreutzwaldi nim Võru I Keskkooli Fond»                    90001026    

Sihtasutus Eesti Orelikeskus [25.07.2000]                                             90001687    

Sihtasutus Suure Munamäe vaatetorn [1.07.2004]                                90007313    

Sihtasutus Võrumaa Paljulapseliste Perede Fond                                 90001517    

Spordiklubi Budokai                                                                                80019887    

Spordiklubi ProFit [17.12.2002]                                                              80149874    

Spordiklubi Silja Sport [19.12.2000]                                                       80081308    

Spordiklubi Urvaste [1.07.2003]                                                             80101436    

Spordiklubi Väimela Altius                                                                       80026982    

Spordiühing Ekstreempark [10. 07. 2002]                                              80165666    

Sõmerpalu Motoklubi                                                                              80081337    

Tantsuselts Pärliine [10. 07. 2002]                                                        80006904    

Tsolgo Arendusühing [1.07.2004]                                                          80178947    

Vana-Vastseliina Raamatukogu Selts                                                     80077181    

Vastseliina Spordiklubi                                                                            80093412    

Vastseliina Vabaharidusselts                                                                  80117740    

Võro Selts VKKF                                                                                      80019752    

Võru Judoklubi REI                                                                                  80101152    

Võru Kergejõustikuklubi «Lõunalõvi»                                                      80019692    

Võru Maakonna Invaühing                                                                     80087663    

Võru Meeskoor [17.12.2002]                                                                  80117511    

Võru Nägemisinvaliidide Ühing                                                                80055624    

Võru Segakoor Tervis                                                                            80046275    

Võru Spordiklubi Küti [19.12.2000]                                                         80077495    

Võru Spordiselts KALEV                                                                          80084258    

Võru Spordiveteranide Koondis                                                              80101376    

Võru Suusaklubi [19.12.2000]                                                                80072841    

Võru Sümfoonilise Muusika Ühing                                                           80194886    

Võru Võrkpalliklubi                                                                                  80081722    

Võru Ühisabi                                                                                           80026120    

Võrumaa Diabeetikute Selts                                                                  80046105    

Võrumaa Koolispordi Ühendus [19.12.2000]                                          80117667    

Võrumaa Kutsehaigete Ühing                                                                 80046074    

Võrumaa Lasterikaste Perede Ühing                                                      80072717    

Võrumaa Lihasehaigete Selts                                                                 80012282    

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda                                                         80093240    

Võrumaa Sõjameeste Ühendus                                                              80081656    

                                                                                                                                   

[RTL 2005, 6, 49 – jõust. 6.01.2005] 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json