Teksti suurus:

Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 14, 130

Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu

Vastu võetud 17.01.2005 nr 3

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387; 2003, 13, 70; 2004, 38, 258; 54, 390) § 48 lõike 2 alusel.

§ 1. Jahipiirkonna ühe aasta kasutusõiguse tasu suurus jahimaa tuhande hektari kohta

(1) Jahipiirkonna ühe aasta kasutusõiguse tasu suurus kroonides jahimaa tuhande hektari kohta sõltuvalt jahimaa kvaliteediklassist on järgmine:

Jahimaa kvaliteediklass I II III IV V
Ulukiliik          
Põder 2800 2500 2000 1500 1000
Metssiga 1500 1200   800   600   400
Punahirv   600   500   400   300   250
Metskits   550   440   320   280   200

(2) Punahirve asurkonna elupaiga kasutamise eest tasutakse ainult nendes jahipiirkondades, kus asurkonda kasutatakse. Aladel, mis on punahirvele sobivuse seisukohalt hindamata, tasutakse põdra elupaiga kvaliteediklasside alusel.

§ 2. Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 22. jaanuari 2003. a määrus nr 6 «Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu» (RTL 2003, 14, 184) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

/otsingu_soovitused.json