Teksti suurus:

Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2006
Avaldamismärge:

Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

Vastu võetud 07.04.2004 nr 53
RTL 2004, 44, 736
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise aktiga: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.01.2005 nr 1 (RTL 2005, 9, 77) 21.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 451 lõike 4 alusel.

§ 1. Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

Aktsiisi tagastamise taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

lisa

/otsingu_soovitused.json