Teksti suurus:

Meresidekeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2000, 129, 2102

Meresidekeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine

Vastu võetud 12.12.2000 nr 110

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 49 lõike 1 punkti 10 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2000. a määrusega nr 4 «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kellele on riigieelarve seaduses määratud töötasu kulu, töötajate töötasustamine 2000. aastal» (RT I 2000, 3, 20).

§ 1. Kinnitada alates 1. detsembrist 2000. a Meresidekeskuse struktuur ja töötajate koosseis (juurde lisatud).

§ 2. Tunnistada alates 1. detsembrist 2000. a kehtetuks teede- ja sideministri 25. jaanuari 2000. a määruse nr 3 lisa 2 «Meresidekeskuse struktuur ja töötajate koosseis».

Minister Toivo JÜRGENSON

Kantsler Margus LEIVO

Lisa
teede- ja sideministri 12. detsembri 2000. a määruse nr 110 juurde

/otsingu_soovitused.json