Teksti suurus:

Kaluri kalapüügiloa andja määramine merel ja mitme maakonna piiresse jääval siseveekogul ning mõnede keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 130, 2104

Kaluri kalapüügiloa andja määramine merel ja mitme maakonna piiresse jääval siseveekogul ning mõnede keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 18.12.2000 nr 76

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514) paragrahvi 132 lõike 5 alusel.

§ 1. Meri

(1) Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks merel annab selles maakonnas asuv Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistus, mille haldusterritooriumiga piirneval veealal on püügi asukoht.

(2) Saare-, Hiiu-, Lääne- ning Pärnumaa osas määratakse lõikes 1 nimetatud veeala ulatus lähtudes vajadusel võrdsete kauguste printsiibist.

§ 2. Lämmijärv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Lämmijärvel annab selles maakonnas asuv Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistus, mille haldusterritooriumiga piirneval veealal on püügi asukoht.

§ 3. Peipsi järv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Peipsi järvel annab Peipsi järve vastava akvatooriumi osaga piirneva maakonna keskkonnateenistus.

§ 4. Võrtsjärv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Võrtsjärvel annab Viljandimaa keskkonnateenistus.

§ 5. Saadjärv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Saadjärvel annab Jõgevamaa keskkonnateenistus.

§ 6. Tündre järv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Tündre järvel annab Valgamaa keskkonnateenistus.

§ 7. Määruste kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 10. jaanuari 1996. a määrus nr 4 «Kalapüügiõiguse üleandmine» (RTL 1996, 9, 69) ja keskkonnaministri 19. veebruari 1996. a määrus nr 12 «Kalapüügiõiguse teostamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel» (RTL 1996, 25/26, 167; 59, 376) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json