Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 111 "Riigietalonide nimistu" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 14, 132

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 111 "Riigietalonide nimistu" muutmine

Vastu võetud 19.01.2005 nr 6

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) § 4 lõike 6 punkti 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 111 «Riigietalonide nimistu» (RTL 2004, 47, 821) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) temperatuur, ühik kelvin – sekundaartaseme etalon.»;

2) määruse lisas toodud tabeli lõppu lisatakse järgmised read:

Temperatuur, plaatinatakistustermomeeter vee kolmikpunktis 0,01 °C** 0,001 °C
Temperatuur, plaatinatakistustermomeeter galliumi sulamispunktis 29,76460 °C 0,001 °C
Temperatuur, plaatinatakistustermomeeter vee ja galliumi kinnispunktide vahelises piirkonnas (0...+29,76460) °C 0,002 °C
Temperatuur, plaatinatakistustermomeeter võrdlusmeetodil (–40...+200) °C 0,008 °C
Temperatuur, plaatinatakistustermomeeter võrdlusmeetodil (+200...+400) °C 0,04 °C

** Temperatuuri ühik «kraadi Celsiust» on seotud ühikuga «kelvin» järgmise seose kaudu: t(°C)=T (K)–273,15

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json