Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2003. a määruse nr 33 "Raamatupidamise Toimkonna töökord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 5, 20

Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2003. a määruse nr 33 "Raamatupidamise Toimkonna töökord" muutmine

Vastu võetud 21.01.2005 nr 13

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588; 2004, 90, 616) § 32 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2003. a määruses nr 33 «Raamatupidamise Toimkonna töökord» (RT I 2003, 12, 61) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahandusminister esitab Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu toimkonna liikmete nimetamise kohta, lisades iga liikmekandidaadi kirjaliku nõusoleku.»;

2) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Paragrahvi 81 lõikes 1 nimetatud juhul valitakse uus esimees või aseesimees tagasiastumisest teatamisele järgneval istungil.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Esimehe või aseesimehe ametikohalt tagasiastumine

(1) Esimees või aseesimees võib ametikohalt omal soovil tagasi astuda ja jätkata tegevust toimkonna liikmena, teatades tagasiastumise soovist toimkonna liikmetele.

(2) Tagasiastumisest teatanud esimees või aseesimees jätkab oma ülesannete täitmist kuni uue esimehe või aseesimehe valimiseni.»

Peaminister Juhan PARTS

Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json