Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 36 "Miinimumkoosseisu määramise nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 16, 162

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 36 "Miinimumkoosseisu määramise nõuded" muutmine

Vastu võetud 21.01.2005 nr 13

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591 ja 594; 2004; 24, 164; 46, 331) § 21 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruses nr 36 «Miinimumkoosseisu määramise nõuded» (RTL 2002, 143, 2095) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) tegutsema kooskõlas laeva turvalisuse plaaniga.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) turvalisuse tagamine.»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) turvalisuse nõudeid.»;

4) paragrahvi 4 täiendatakse pärast sõna «kasutamise» sõnadega «, selle turvalisuse»;

5) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) laeva turvalisust.»;

6) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «kasutamisel» sõnadega «, turvalisuse tagamisel»;

7) paragrahvi 8 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «ohutuks kasutamiseks,» sõnadega «turvalisuse tagamiseks,»;

8) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «ohutul kasutamisel,» sõnadega «turvalisuse tagamisel,».

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json