Teksti suurus:

Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu 2004/2005. õppeaastaks

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2005
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu 2004/2005. õppeaastaks

Vastu võetud 06.09.2004 nr 50
RTL 2004, 125, 1954
jõustumine 26.09.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

6.12.2004/59 (RTL 2004, 153, 2311) 19.12.2004

12.01.2005/2 (RTL 2005, 12,99) 23.01.2005

 

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 2004, 30, 206; 41, 276; 56, 404) § 23 lõike 4 alusel.

 

§ 1. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 2004./2005. õppeaastaks

 

(1) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 1. klassis:

1) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Tark sõber [üldõpetuse metoodika] – Tln: Koolibri 2000, 2001;

2) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Sügis [üldõpetuse metoodika] – Tln: Koolibri 2001;

3) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Talv [üldõpetuse metoodika] – Tln: Koolibri 2001;

4) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Kevad [üldõpetuse metoodika] – Tln: Koolibri 2002;

5) L. Tungal, E. Hiiepuu, E. Valter. Aabits – Tln: AS Bit 2000, 2001;

6) L. Kivi, M. Roosleht. Aabits – Tln: Koolibri 1997, 1998;

7) L. Tungal, E. Hiiepuu, E. Valter. Eesti keele õpik-lugemik 1. klassile – Tln: AS Bit 2002;

8) L. Kivi, M. Roosleht. Alglugemik – Tln: Koolibri 1997;

9) T. Puik. Õigekirjaõpik. I–III klass – Tln: Koolibri 1997, 2000;

10) В. Горецкий, А. Матсина, Н. Пароль. Азбука – Тлн: Коолибри 2001, 2004;

11) О. Джежелей, A. Eмец. Азбука – Тлн: АС Бит, piirhind 135 kr 2004;

12) И. Макарьев. Букварь – Тлн: Коолибри 1999;

13) В. Горецкий, А. Матсина, Н. Пароль. Русское слово. Учебник чтения для 1 класса – Тлн: Коолибри 2003;

14) В. Горецкий, Н. Пароль, Е. Сивенкова. Русский язык. Учебник для 1 класса – Тлн: Коолибри 2003;

15) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! Eesti keele õpik vene kooli 1. klassile – Tln: Koolibri 2000;

16) M. Kebbinau, E. Kalmus, M. Poks, M. Pääru. Tere, kool! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 1. osa [keelekümbluse metoodika] – Tln: Varrak 2001;

17) M. Kebbinau, M. Pääru, N. Meltsas. Tere, kool! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 2. osa [keelekümbluse metoodika] – Tln: Varrak 2001;

18) K. Belials. Matemaatika õpik-tööraamat I klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2001, 2003;

19) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika tööraamat I klassile, 1. ja 2. osa – Tartu: Kiir 2001;

20) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika 1. klassile – Tln: Koolibri 2002;

21) К. Белиалс. Математика. Книга для самостоятельной работы для 1 класса, I и II часть – Тлн: АС Бит 1999, 2000;

22) Р. Kолде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика для 1 класса – Тлн: Коолибри 2002;

23) T. Elvisto, K. Maaste, V. Laug. Loodusõpetus. Õpik-tööraamat 1. klassile – Tln: AS Bit 2001;

24) H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetuse tööraamat I klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2002, 2003;

25) H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetuse tööraamat I klassile, 1. osa – Tln: Koolibri, piirhind 48 kr 2004;

26) Т. Эльвисто, К. Маасте, В. Лауг. Природоведение. Рабочня книга для 1 класса – Тлн: АС Бит 2002;

27) Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Природоведение. Рабочая книга для 1 класса, I и II часть – Тлн: Коолибри 2003;

28) K. Maaste, R. Adamson. Inimeseõpetuse tööraamat I klassile – Tln: AS Bit 2002;

29) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja maailm. 1. klassi inimeseõpetuse tööraamat – Tln: Koolibri 2002;

30) Р. Киппак, А. Клорен, Э. Кулдеркнуп, К. Оленко. Я и мир вокруг. Рабочая книга для 1 класса – Тлн: Коолибри 2002, 2004;

31) Р. Адамсон, К. Маасте. Человек и общество. Учебник-тетрадь для 1 класса – Тлн: АС Бит 2003;

32) S. Veskimäe, K. Härma. Laulik I klassile – Tln: AS Bit 1998;

33) С. Вескимяэ, К. Хярма. Песенник для 1 класса – Тлн: АС Бит 1998;

34) М. Мулдма, И. Раудсепп. Музыка – волшебная страна. Песенник для I класса – Тлн: Коолибри 1999;

35) H. Gabral, T. Põldemaa. Kunst 1.–3. klassile – Tln: Koolibri 2000;

36) G.-A. Saarso. Meistrimehed oleme. I klassile – Tln: AS Bit 1999;

37) Г.-А. Саарсо. Сделай сам – Тлн: АС Бит 1999;

38) E. Lind. Tööõpetus 1.–4. klassile. Tekstiilitööd – Tln: Koolibri 1997;

39) E. Lind. Käsitööõpetus I–III klassile. Tekstiilitööd – Tln: Koolibri, piirhind 87 kr 2004;

40) E. Lind, E. Rihvk. Tööõpetus 1.–4. klassile. Meisterdamine – Tln: Koolibri 1997;

41) E. Lind, E. Rihvk. Käsitööõpetus I–III klassile. Meisterdamine – Tln: Koolibri, piirhind 87 kr 2004;

42) E. Lind. Tööõpetus 1.–4. klassile. Oska olla ja korda hoida – Tln: Koolibri 1997, 1998;

43) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Текстильные работы – Тлн: Коолибри 1997;

44) Э. Линд, Э. Рихвк. Трудовое обучение для 1–4 классов. Смастери сам – Тлн: Коолибри 1997;

45) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Сам себе помощник– Тлн: Коолибри 1998;

46) E. Valter, L. Tungal, U. Sellenberg. Liiklusaabits – Tln: Waldung 1998;

47) Э. Вальтер, Л. Тунгал, У. Селленберг, А. Мянни. Азбука дорожного движения – Тлн: Валдунг 1998;

48) K. Kubri, A. Palu, M. Varas. Matemaatika tööraamat 1. klassile, 1. osa – Tartu: Kiir, 2004; piirhind 70 krooni;

49) K. Kubri, A. Palu, M. Varas. Matemaatika tööraamat 1. klassile, 2. osa – Tartu: Kiir, 2004; piirhind 75 krooni.

 

 

(2) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 2. klassis: 1) E. Hiiepuu, L. Tungal. Eesti keele õpik II klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2002;

2) M. Müürsepp, P. Viisimaa. Meie keel 2. Suvest jõuludeni. Lugemik-õpik 2. klassile – Tln: Koolibri 1997;

3) M. Müürsepp, P. Viisimaa. Meie keel 2. Jõuludest suveni. Lugemik-õpik 2. klassile – Tln: Koolibri 1997;

4) T. Puik. Õigekirjaõpik. I–III klass – Tln: Koolibri 2000;

5) A. Полева, T. Осепцова. Русский язык для 2 класса – Тлн: Коолибри 2000;

6) В. Горецкий, Н. Пароль, Е. Сивенкова. Русский язык. Учебник для 2 класса – Тлн: Коолибри, piirhind 135 kr 2004;

7) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слово. Книжки в книжке I – Тлн: Коолибри 2000;

8) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слово. Книжки в книжке II – Тлн: Коолибри 2002;

9) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! Eesti keele õpik vene kooli 2. klassile, 1. osa – Tln: Koolibri 2001;

10) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile, 2. osa – Tln: Koolibri 2002;

11) M. Kebbinau, E. Kurme, M. Popov, M. Pääru. Tere, sõber! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile, 1. ja 2. osa [keelekümbluse metoodika] – Tln: Varrak 2002;

12) S. Piht. Matemaatika õpik-tööraamat II klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2000, 2001;

13) S. Piht. Matemaatika tööraamat 2. klassile, 1. osa – Tln: AS Bit, piirhind 80 kr 2004;

14) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika õpik II klassile – Tartu: Kiir 2002;

15) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika II klassile – Tln: Koolibri 2003;

16) С. Пихт. Математика. Книга для самостоятельной работы для 2 класса, I и II часть – Тлн: АС Бит 1999, 2000;

17) Р. Kолде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Учебник для 2 класса – Тлн: Коолибри 2003;

18) T. Elvisto, M. Kuurme, V. Laug, K. Maaste. Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2002;

19) M. Loks, Ü. Loks. Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2003;

20) Т. Эльвисто, M. Куурме, В. Лауг, К. Маасте. Природоведение для 2 класса, I и II часть – Тлн: АС Бит 2003;

21) Т. Эльвисто, К. Маасте, А. Саар, А. Тыниссон. Природоведение для 2 класса – Тлн: Коолибри 1999;

22) M. Локс, Ю. Локс. Природоведение. Рабочая книга для 2 класса. Часть 1 – Тлн: Коолибри 2004;

23) M. Локс, Ю. Локс. Природоведение. Рабочая книга для 2 класса. Часть 2 – Тлн: Коолибри, piirhind 64 kr 2004;

24) K. Kõiv, R. Adamson, K. Maaste. Inimeseõpetuse tööraamat II klassile – Tln: AS Bit 2003;

25) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja maailm. 2. klassi inimeseõpetuse tööraamat – Tln: Koolibri 2002, 2004;

26) Р. Киппак, А. Клорен, Э. Кулдеркнуп, К. Оленко. Я и мир вокруг. Рабочая книга для 2 класса – Тлн: Коолибри 2002, 2004;

27) M. Pullerits, L. Urbel. Muusikaõpetus 2. klassile – Tln: AS Bit 2003;

28) С. Вескимяэ, К. Хярма. Песенник для 2 класса – Тлн: АС Бит 1999;

29) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Учебник-песенник для 2 класса – Тлн: Коолибри 2000;

30) H. Gabral, T. Põldemaa. Kunst 1.–3. klassile – Tln: Koolibri 2000;

31) G.-A. Saarso. Meistrimehed oleme. II osa – Tln: AS Bit 2000;

32) Г.-A. Сaaрсо. Сделай сам, II часть – Тлн: АС Бит 2000;

33) E. Lind. Tööõpetus 1.–4. klassile. Tekstiilitööd – Tln: Koolibri 1997;

34) E. Lind. Käsitööõpetus I–III. klassile. Tekstiilitööd – Tln: Koolibri, piirhind 87 kr 2004;

35) E. Lind, E. Rihvk. Tööõpetus 1.–4. klassile. Meisterdamine – Tln: Koolibri 1997;

36) E. Lind, E. Rihvk. Käsitööõpetus I–III klassile. Meisterdamine – Tln: Koolibri, piirhind 87 kr 2004;

37) E. Lind. Tööõpetus 1.–4. klassile. Oska olla ja korda hoida – Tln: Koolibri 1997, 1998;

38) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Текстильные работы – Тлн: Коолибри 1997;

39) Э. Линд, Э. Рихвк. Трудовое обучение для 1–4 классов. Смастери сам – Тлн: Коолибри 1997;

40) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Сам себе помощник – Тлн: Коолибри 1998;

41) U. Sellenberg, H. Rumvolt. Jalgrattaga liikluses – Tln: Waldung 1997;

42) S. Piht. Matemaatika tööraamat 2. klassile, 2. osa – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 90 krooni.

 

(3) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu 3. klassis: 1) A. Kloren, L. Tungal. Eesti keele õpik 3. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2003;

2) M. Müürsepp, A. Uusen. Meie keel 3. Suvest jõuludeni. III klassi lugemik-õpik – Tln: Koolibri 1998;

3) M. Müürsepp, A. Uusen. Meie keel 3. Jõuludest suveni. III klassi lugemik-õpik – Tln: Koolibri 1998;

4) T. Puik. Õigekirjaõpik. I–III klass – Tln: Koolibri 1997, 2000;

5) А. Полева, В. Тураева. Русский язык. Учебник для 3 класса – Тлн: Коолибри 1997, 2002;

6) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слово. Книжки в книжке I, 3 класс – Тлн: Коолибри 1997;

7) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слово. Книжки в книжке II, 3 класс – Тлн: Коолибри 1997, 2002;

8) I. Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele õpik vene kooli III klassile, I osa – Tln: Koolibri 2000;

9) I. Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli III klassile, II osa – Tln: Koolibri 2002;

10) M. Kebbinau, K. Koppel, R. Popov, M. Pääru, M. Rebane, S. Rist, R. Saaron, A. Sele, L. Tammela. Tere, maailm! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 3. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Varrak 2003;

11) Ü. Kurm. I Love English. Student’s Book 1 – Tln: Koolibri 1997, 2000;

12) Ü. Kurm. I Love English. Student’s Book 1 – Tartu: Studium 2003;

13) M. Peets, K. Tork-Sarapuu. English Step by Step 1. Starter Book – Tln: Koolibri 2003;

14) M. Niine, K. Tork-Sarapuu, G. Dunn. English Step by Step 1. Pupil’s Book – Tln: Koolibri, piirhind 125 kr 2004;

15) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 1 – Macmillan Education ELT; Allecto 2002;

16) T. Hutchinson. Project 1. Student’s Book – Oxford University Press; Allecto 1999;

17) E. Gray, V. Evans. Welcome 1. Pupil’s Book – Express Publishing; Allecto 2001;

18) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч I. Учебник русского языка для III класса. Часть ITln: Koolibri 1999;

19) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч I. Учебник русского языка для III класса. Часть 2 – Tln: Koolibri 1998;

20) L. Leesi. Vene keel – minu arm – Tln: Valgus 1999, 2001;

21) R. Kahu, H. Org. Hallo, Freunde! Biberbuch. Saksa keele õpik III klassile – Tln: TEA Kirjastus 1997, 1998;

22) Das Deutschmobil. Lehrbuch 1 – Klett; Koolibri, Allecto 1998, 1999;

23) H. Seeger. Wer? Wie? Was? Mega 1. Schülerbuch Stufe 1 – Gilde Verlag; Koolibri, Allecto 2001;

24) L. Leesi. Prantsuse keel – minu arm – Tln: Valgus 2001;

25) A. Jürjo. Apprenons le Franēais. Prantsuse keele õpik 3. klassile – Tln: Koolibri 1992;

26) K. Meinart. Prantsuse keele tööraamat 2.–3. klassile – Tln: Koolibri 2004;

27) S. Meyer-Dreux, M. Garabedien, M. Lerasle. Trampoline I – CLE international; Allecto 1994;

28) K. Belials. Matemaatika III klassile – Tln: AS Bit 2000, 2001;

29) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika 3. klassile – Tartu: Kiir 2003;

30) R. Kolde, E. Noor. Matemaatika 3. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2001;

31) К. Белиалс. Математика. 3 класс – Тлн: АС Бит 2001;

32) Р. Kолде, Э. Ноор. Математика. Учебник для 3 класса, часть 1 и 2 – Тлн: Коолибри 2002;

33) I. Leuhin, M. Pedaste. Loodusõpetus 3. klassile – Tln: AS Bit 1999;

34) T. Elvisto, K. Maaste. Loodusõpetus 3. klassile, 1. osa – Tln: Koolibri 1999;

35) V. Laug, P. Saareleht. Loodusõpetus 3. klassile, 2. osa – Tln: Koolibri 1999, 2001;

36) K. Sirel. Loodusõpetus III klassile, 1. osa – Tln: Koolibri, piirhind 58 kr 2004;

37) И. Леухин, М. Педасте. Природоведение для 3 класса – Тлн: АС Бит 2000, 2001;

38) Т. Эльвисто, К. Маасте, В. Лауг, П. Саарелехт. Природоведение для 3 класса – Тлн: Коолибри 2000;

39) K. Kõiv, T. Edovald. Inimeseõpetus 3. klassile – Tln: AS Bit, piirhind 120 kr 2004;

40) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja maailm. 3. klassi inimeseõpetuse õpik – Tln: Koolibri 2002;

41) Р. Киппак, А. Клорен, Э. Кулдеркнуп, К. Оленко. Я и мир вокруг. Учебник для 3 класса – Тлн: Коолибри 2002;

42) L. Urbel, M. Pullerits. Muusikaõpik 3. klassile – Tln: AS Bit 2001;

43) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Учебник-песенник для 3 класса – Тлн: Коолибри 2002;

44) Сост. М. Мулдма. Ты откуда, музыка? Сборник песен для IIIIX классов – Тлн: Коолибри 1998;

45) H. Gabral, T. Põldemaa. Kunst 1.–3. klassile – Tln: Koolibri 2000;

46) G.-A. Saarso. Meistrimehed oleme. III osa – Tln: AS Bit 2001;

47) G.-A. Saarso. Meistrimehed oleme. IV osa – Tln: AS Bit 2002;

48) Г.-A. Сaaрсо. Сделай сам, III часть – Тлн: АС Бит 2002;

49) Г.-A. Сaaрсо. Сделай сам, IV часть – Тлн: АС Бит 2003;

50) E. Lind. Tööõpetus 1.–4. klassile. Tekstiilitööd – Tln: Koolibri 1997;

51) E. Lind. Käsitööõpetus I–III. klassile. Tekstiilitööd – Tln: Koolibri, piirhind 87 kr 2004;

52) E. Lind, E. Rihvk. Tööõpetus 1.–4. klassile. Meisterdamine – Tln: Koolibri 1997;

53) E. Lind, E. Rihvk. Käsitööõpetus I–III klassile. Meisterdamine – Tln: Koolibri, piirhind 87 kr 2004;

54) E. Lind. Tööõpetus 1.–4. klassile. Oska olla ja korda hoida – Tln: Koolibri 1997, 1998;

55) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Текстильные работы – Тлн: Коолибри 1997;

56) Э. Линд, Э. Рихвк. Трудовое обучение для 1–4 классов. Смастери сам – Тлн: Коолибри 1997; 1997

57) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Сам себе помощник – Тлн: Коолибри 1998;

58) U. Sellenberg, H. Rumvolt. Jalgrattaga liikluses – Tln: Waldung 1997;

59) S. Kaljula, P. Saareleht. Loodusõpetus 3. klassile, 2.osa – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 70 krooni.

 

(4) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu 4. klassis: 1) P. Hiisjärv. Õpime eesti keelt suheldes. Eesti keele õpik IV klassile – Tln: AS Bit 1999, 2001;

2) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Emakeele ABC. IV klassi eesti keele õpik – Tln: Koolibri 2001;

3) А. Полева, В. Тураева. Русский язык. 4 класс – Тлн: Коолибри 1997;

4) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слово. Книжки в книжке I и II, 4 класс – Тлн: Коолибри 1997;

5) Н. Нечунаева. Русский язык. Учебник для 4 класса – Тлн: Коолибри 2003;

6) I. Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele õpik vene koolide IV klassile – Tln: Koolibri 1997, 1998;

7) A. Kloren. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 4. klassile – Tln: Ilo, piirhind 142 kr 2004;

8) Ü. Kurm. I Love English. Student’s Book 2 – Tln: Koolibri 1998, 2001;

9) Ü. Kurm. I Love English. Student’s Book 2 – Tartu: Studium, piirhind 125 kr 2004;

10) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 2 – Macmillan Education ELT; Allecto 2002;

11) T. Hutchinson. Project 2. Student’s Book – Oxford University Press; Allecto 2000;

12) E. Gray, V. Evans. Welcome 2. Pupil’s Book – Express Publishing; Allecto 2001;

13) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч II. Учебник русского языка для IV класса. Часть ITln: Koolibri 1998;

14) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч II. Учебник русского языка для IV класса. Часть 2 – Tln: Koolibri 1996;

15) L. Leesi. Vene keel – minu arm – Tln: Valgus 1999, 2001;

16) R. Kahu, H. Org. Hallo, Freunde! Kinderbuch. Lehrbuch für die IV. Klasse – Tln: TEA Kirjastus 1997, 1998;

17) Das Deutschmobil. Lehrbuch 1 – Klett; Koolibri, Allecto 1998, 1999;

18) H. Seeger. Wer? Wie? Was? Mega 2. Schülerbuch Stufe 2 – Gilde Verlag; Koolibri, Allecto 2001;

19) L. Leesi. Prantsuse keel – minu arm – Tln: Valgus 2001;

20) S. Meyer-Dreux, M. Garabedien, M. Lerasle. Trampoline I – CLE international; Allecto 1994;

21) S. Meyer-Dreux, M. Garabedien, M. Lerasle. Trampoline II – CLE international; Allecto 1997;

22) K. Kaasik, B. Balčytis. Matemaatika õpik IV klassile – Tln: AS Bit 1998, 2001;

23) E. Noor, E. Nurk, A. Telgmaa. Matemaatika IV klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2002;

24) К. Каасик, Б. Бальчитис. Математика. Учебник для 4 класса – Тлн: АС Бит 1998;

25) Э. Ноор, Э. Нурк, Р. Колде. Математика для 4 класса – Тлн: Коолибри 2001;

26) T. Elvisto, M. Kuurme, V. Laug. Loodusõpetus IV klassile – Tln: AS Bit 2002;

27) S. Kaljula, A. Saar. Loodusõpetus IV klassile, 1. osa – Tln: Koolibri 2001;

28) S. Kaljula, K. Sirel. Loodusõpetus IV klassile, 2. osa – Tln: Koolibri 2003;

29) К. Эннок, И. Леухин, Э. Пяртель. Природоведение. Учебник для 4 класса – Тлн: АС Бит 1997;

30) Х. Карик, О. Нильсон, А. Саар, Т. Эльвисто. Природоведение. Учебник для IV класса – Тлн: Коолибри 1998;

31) С. Кальюла, К. Сирель. Природоведение. Учебник для 4 класса, I и II часть – Тлн: Коолибри 2003;

32) H. Mõttus. Inimene ja ühiskond. 4. klassi õpik – Tln: Koolibri 1998, 2001;

33) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja ühiskond. Ühiskonnaõpetus II kooliastmes – Tln: Koolibri, piirhind 139 kr 2004;

34) Х. Мыттус. Человек и общество. Учебник для 4 класса – Тлн: Коолибри 1999, 2003;

35) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetus IV klassile – Tln: AS Bit 1998, 2002;

36) Х.-М. Ярв, А. Сепп. Музыка. Учебник для 4 класса – Тлн: АС Бит 2002;

37) М. Мулдма. Ты откуда, музыка? Сборник песен для учеников 3–9 класса– Тлн: Коолибри 1998;

38) E. Lind. Tööõpetus 1.–4. klassile. Tekstiilitööd – Tln: Koolibri 1997;

39) E. Lind, E. Rihvk. Tööõpetus 1.–4. klassile. Meisterdamine – Tln: Koolibri 1997;

40) E. Lind. Tööõpetus 1.–4. klassile. Oska olla ja korda hoida – Tln: Koolibri 1997, 1998;

41) A. Pink. Kudumine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2002;

42) A. Pink. Õmblemine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2003;

43) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Текстильные работы– Тлн: Коолибри 1997;

44) Э. Линд, Э. Рихвк. Трудовое обучение для 1–4 классов. Смастери сам – Тлн: Коолибри 1997;

45) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Сам себе помощник – Тлн: Коолибри 1998;

46) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 1 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 150 krooni;

47) C. Gislon, M. Jamet, M. Selle. Bien Joue! Niveau 2 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 156 krooni;

48) A. Pink. Heegeldamine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus, 2004; piirhind 105 krooni;

49) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch. Kein Problem 1 Lehrbuch 2, 4.-6. klassile (B-keel) – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 145 krooni;

50) C. Gislon, A. Gruneberg, M - C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 3 Livre de L’ Eleve (A-või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 177 krooni;

51) C. Gislon, M - C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 4 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 180 krooni;

52) H. Gabral. Kunst 4.-6. klassile – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 140 krooni.

 

 

(5) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu 5. klassis:

1) P. Hiisjärv. Õpime emakeelt suheldes. Eesti keele õpik 5. klassile – Tln: AS Bit 2002;

2) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Sõnasõber. V klassi eesti keele õpik – Tln: Koolibri 2002;

3) K. Sarapuu. Eesti keele õpik 5. klassile. Keeleõpetus – Tln: AS Bit, piirhind 95 kr 2004;

4) J. Urmet, L. Vanamölder. Eesti keele õpik 5. klassile. Kirjandus I – Tln: AS Bit, piirhind 80 kr 2004;

5) Н. Замковая, И. Моисеенко. Русский язык. Учебник для 5 класса, часть I – Тлн: Коолибри 1998;

6) Н. Замковая, И. Моисеенко. Язык твой – друг твой. Учебник для русского языка для 5 класса, II часть. Развитие речи – Тлн: Коолибри 1998;

7) Э. Флоренская, Ф. Габович. Русский язык. Учебник для 5 класса, I и II часть – Тлн: Коолибри 2002;

8) А. Губергриц. Учебник-хрестомат 080;я по литературе для 5 класса – Тлн: Коолибри 1998;

9) В. Невердинова. Литературa. Учебник-хрестомат 080;я для 5 класса – Тлн: Коолибри 2002;

10) A. Metsa, A. Jänese. Eesti keele õpik vene koolide 5. klassile – Tln: Koolibri 1999;

11) A. Kaskmann, M. Küppar. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile – Tln: Ilo, piirhind 142 kr 2004;

12) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Student’s Book 3 – Tln: Koolibri 1999, 2001;

13) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Student’s Book 3 – Tartu: Studium, piirhind 125 kr 2004;

14) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 3 – Macmillan, Heinemann ELT; Allecto 2002;

15) T. Hutchinson. Project 3. Student’s Book – Oxford University Press; Allecto 2000;

16) E. Gray, V. Evans. Welcome 3. Pupil’s Book – Express Publishing; Allecto 2001;

17) Ы. Вахар, A. Сийрак. Радуга. Учебник русского языка для V класса. Часть ITln: Koolibri 1998;

18) Т. Касесалу. Давайте дружить! 1 Учебник русского языка для V класса – Tln: Koolibri 2004;

19) L. Leesi. Vene keel – minu rõõm – Tln: Valgus 2000, 2001;

20) H. Org, R. Kahu. Hallo, Freunde! Deutsch mit Deufi. Lehrbuch für die V. Klasse – Tln: TEA Kirjastus 1999;

21) Das Deutschmobil. Lehrbuch 2 – Klett; Koolibri, Allecto 1997, 2000;

22) L. Leesi. Prantsuse keel – minu arm – Tln: Valgus 2001;

23) K. Kaasik, N. Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matemaatika V klassile – Tln: AS Bit 1999, 2001;

24) H. Kaasik, H. Kuningas. Matemaatika 5. klassile – Tln: Koge 1998;

25) A. Telgmaa, E. Nurk. Matemaatika V klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2002;

26) К. Каасик, Н. Чибулскайте, М. Стричкиене. Математика для 5 класса – Тлн: АС Бит 1999;

27) Э. Нурк, А. Тельгмаа. Матем��тика. Учебник для 5 класса – Тлн: Коолибри 1998, 2001;

28) R. Kuresoo, T. Karolin, A. Karolin. Loodusõpetuse õpik 5. klassile – Tln: AS Bit 2003;

29) S. Kaljula, H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetus V klassile – Tln: Koolibri 1998;

30) S. Kaljula, H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetus V klassile, 1. osa – Tln: Koolibri 2003;

31) S. Kaljula, H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetus V klassile, 2. osa – Tln: Koolibri 2004;

32) К. Хеллат, И. Леухин, Э. Пяртель. Природоведение. 5 класс – Тлн: АС Бит 2000;

33) С. Кальюла, Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Природоведение. Учебник для 5 класса – Тлн: Коолибри 1999;

34) С. Кальюла, Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Природоведение для 5 класса. Часть I – Тлн: Коолибри 2004;

35) A. Adamson, E. Värä. Ajaloo õpik 5. klassile – Tln: Argo 2001;

36) M. Laar, M. Tilk, E. Hergauk. Ajalugu 5. klassile – Tln: AS Bit 1997, 2002;

37) J. Sarapuu. Jutustusi ajaloost. 5. klassi ajalooõpik – Viljandi: J. Sarapuu kirjastus 2002;

38) D. Vseviov. Pilk ajalukku. 5. klassi õpik – Tln: Koolibri 2002;

39) М. Лаар, М. Тильк, Э. Хергаук. История Эстонии. Учебник для 5 класса – Тлн: АС Бит 1998, 2003;

40) Д. Всевиов. Взгляд в прошлое. Учебник истории для V класса – Тлн: Коолибри 1999;

41) H. Jänes. Tervise võti. V klassi terviseõpetuse õpik – Tln: Koolibri 2002;

42) Х. Янес. Человек и здоровье, 5 класс – Тлн: Коолибри 2000;

43) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetus V klassile – Tln: AS Bit 1999;

44) E. Karp. Muusikaõpetus V klassile – Eve Karp 2003;

45) Х.-М. Ярв, А. Сепп, М. Мулдма. Музыка. Учебник для 5 класса – Тлн: АС Бит 2003;

46) М. Мулдма. Ты откуда, музыка? Сборник песен для учеников 3–9 класса – Тлн: Коолибри 1998;

47) A. Hein, L. Kivilo, A. Linnas, K. Malmstein. Käsitöö 5.–6. klassile – Tln: Valgus 1997, 1999;

48) L. Laus, K. Luure, K. Pappel, A. Põdra. Kodundus V–VI klassile – Tln: Koolibri 1997;

49) A. Pink. Kudumine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2002;

50) A. Pink. Õmblemine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2003;

51) А. Хейн, Л. Кивило, А. Линнас, К. Мальмстейн. Рукоделие. Учебник для 5–6-х классов – Тлн: Валгус 1998;

52) Л. Лаус, К. Мей, К. Паппель, А. Пыдра. Домоводство. Учебник для VVI класса – Тлн: Коолибри 1998;

53) H. Isok, A. Kõrbe, O. Köösel, G. Nagel, E. Rihvk. Poiste tööõpetus 5. klassile – Tln: Koolibri 1996;

54) Х. Изок, А. Кырбе, О. Кёэзел, Г. Нагел, Э. Рихвк. ��рудовое обучение мальчиков V класс – Тлн: Коолибри 1996;

55) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 1 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 150 krooni;

56) C. Gislon, M. Jamet, M. Selle. Bien Joue! Niveau 2 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 156 krooni;

57) A. Pink. Heegeldamine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus, 2004; piirhind 105 krooni;

58) J. Urmet, L. Vanamölder. Eesti keele õpik 5. klassile. Kirjandus II – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 105 krooni;

59) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch. Kein Problem 1 Lehrbuch 2, 4.-6. klassile (B-keel) – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 145 krooni;

60) C. Gislon, A. Gruneberg, M - C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 3 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 177 krooni;

61) C. Gislon, M - C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 4 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 180 krooni;

62) С. Кальюла, Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Природоведение. Учебник для 5 класса, II часть Tлн: Kоолибри, 2004; piirhind 84 krooni;

63) A. Sepp, H – M. Järv. Muusikaõpik 5. klassile – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 140 krooni;

64) H. Gabral. Kunst 4.-6. klassile – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 140 krooni.

 

(6) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu 6. klassis: 1) P. Hiisjärv. Õpime eesti keelt suheldes. Eesti keele õpik 6. klassile – Tln: AS Bit 2003;

2) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Keelesõber. VI klassi eesti keele õpik – Tln: Koolibri 2003;

3) Э. Флоренская, A. Полева. Русский язык. Учебник для 6 класса – Тлн: Коолибри 1999, 2002;

4) В. Невердинова, A. Полева. Читаем вместе. Учебник-хрестоматия по литературе для 6 класса. Часть 1 – Тлн: Коолибри 2000;

5) В. Невердинова, А. Полева. Читаем и рассуждаем. Учебник-хрестоматия по литературе для 6 класса. Часть 2 – Тлн: Коолибри 2001;

6) A. Jänese, A. Metsa. Eesti keele õpik vene kooli 6. klassileTln: Koolibri 2000;

7) Õ. Vahar, M. Rikker. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile – Tln: Ilo, piirhind 142 kr 2004;

8) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Student’s Book 4 (A-keel) – Tln: Koolibri 2000, 2001;

9) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English 4. Student’s Book (A-keel) – Tartu: Studium 2003;

10) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 4 (A-keel) – Macmillan, Heinemann; Allecto 2002;

11) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 1. Beginner Student’s Book (A- või B-keel) – Express Publishing; Allecto 2000;

12) T. Hutchinson. Project 4. Student’s Book (A-keel) – Oxford University Press; Allecto 2001;

13) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 1. Student’s Book (A-keel) – Express Publishing; Allecto 2002;

14) Т. Касесалу. Давайте дружить! 2 Учебник русского языка для VI класса (A-keel) – Tln: Koolibri 1998, 2004;

15) L. Leesi. Vene keel – minu rõõm (A-keel) – Tln: Valgus 2000, 2001;

16) S. Allik, H. Org, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Schatzkiste. Lehrbuch für die VI. Klasse (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 2002;

17) Das Deutschmobil. Lehrbuch 2 (A-keel) – Klett; Koolibri, Allecto 1997, 2000;

18) L. Leesi. Prantsuse keel – minu rõõm (A-keel) – Tln: Valgus 2001;

19) Ü. Kurm. Enjoy your English 1. Textbook (B-keel) – Tln: Koolibri 1997;

20) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Student’s Book 1 (B-keel) – Macmillan Heinemann ELT; Allecto 1999;

21) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Starter Student’s Book (B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2000;

22) B. Abbs, I. Freebairn, C. Barker. New Snapshot Starter Student’s Book (B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2003;

23) И. Бирюкова. Здравствуйте! I Учебник русского языка для 6 класса. Часть 1 и 2 (B-keel) – Tln: Koolibri 2000, 2003;

24) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele õpik 6. klassile (B-keel) – Tln: TEA Kirjastus 2002;

25) V. Leibur, E. Oruste. Deutsch VI. Lehrbuch (B-keel) – Tln: Koolibri 1996;

26) G. Neuner jt. Deutsch konkret. Lehrbuch 1 (B-keel) – Langenscheidt; Koolibri, Allecto 1998;

27) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! 1 (B-keel) – Heinemann; Allecto 1999;

28) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch Normal Lehrbuch für die 6. Klasse. Teil 1 (B-keel) – Tln: Koolibri, piirhind 125 krooni 2004;

29) Jürjo, L. Listra. Le franēais? Et pourquoi pas! Prantsuse keele õpik (B-keel) – Tln: AS Bit 1994;

30) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior I (B-keel) – CLE international; Allecto 1997;

31) K. Kaasik, N. Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matemaatika 6. klassile – Tln: AS Bit 2001;

32) A. Telgmaa, E. Nurk. Matemaatika VI klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2002;

33) К. Каасик, Н. Чибулскайте, М. Стричкиене. Математика для 6 класса – Тлн: АС Бит 2001;

34) Э. Нурк, А. Телгмаа. Математика для 6 класса – Тлн: Коолибри 1999, 2001;

35) E. Libe, M. Toom, M. Martin, K. Ennok, K. Lepasaar. Loodusõpetus VI klassile – Tln: AS Bit 1999;

36) H. Relve. Loodusõpetus 6. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 1999;

37) Э. Либе, M. Tooм, М. Мартин, К. Эннок, К. Лепасаар. Природоведение. Учебник для 6 класса – Тлн: АС Бит 2000;

38) Х. Релве. Природоведение для 6 класса Тлн: Коолибри 2000;

39) M. Kõiv. Vanaaeg. Ajaloo õpik VI klassile – Tln: AS Bit 1998;

40) M. Kõiv. Vanaaeg. Ajaloo õpik 6. klassile, I ja II osa – Tln: AS Bit 2003;

41) М. Кыйв. История древнего мира – Тлн: АС Бит 1998;

42) S. Kärner. Õpime suhtlema! Õpik 6. klassile – Tln: Koolibri 1998;

43) С. Кярнер. Научимся общаться. Учебник для 6 класса – Тлн: Коолибри 2000;

44) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetus 6. klassile – Tln: AS Bit 2000;

45) М. Мулдма. Ты откуда, музыка? Сборник песен для учеников 3–9 класса– Тлн: Коолибри 1998;

46) A. Hein, L. Kivilo, A. Linnas, K. Malmstein. Käsitöö 5.–6. klassile – Tln: Valgus 1997, 1999;

47) L. Laus, K. Luure, K. Pappel, A. Põdra. Kodundus V–VI klassile – Tln: Koolibri 1997;

48) A. Pink. Kudumine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2002;

49) A. Pink. Õmblemine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2003;

50) А. Хейн и др. Рукоделие. Учебник для 5–6 кл – Тлн: Валгус 1998;

51) Л. Лаус, К. Мей, К. Паппель, А. Пыдра. Домоводство. Учебник для VVI класса – Тлн: Коолибри 1998;

52) H. Isok, A. Kõrbe, G. Nagel, E. Rihvk. Poiste tööõpetus 6. klassile – Tln: Koolibri 1997;

53) Х. Изок, А. Кырбе, Г. Нагел, Э. Рихвк. Трудовое обучение мальчиков VI класс – Тлн: Коолибри 1997;

54) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 1 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 150 krooni;

55) C. Gislon, M. Jamet, M. Selle. Bien Joue! Niveau 2 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 156 krooni;

56) A. Pink. Heegeldamine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus, 2004; piirhind 105 krooni;

57) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch. Kein Problem 1 Lehrbuch 2, 4.-6. klassile (B-keel) – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 145 krooni;

58) C. Gislon, A. Gruneberg, M - C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 3 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 177 krooni;

59) C. Gislon, M - C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 4 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 180 krooni;

60) H. Gabral. Kunst 4.-6. klassile – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 140 krooni. 

 

(7) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu 7. klassis: 1) P. Ratassepp. Eesti keele õpik 7. klassile – Tln: AS Bit 2003;

2) T. Õunapuu. Sõnavorm ja kõne. 7. klassi eesti keele õpik – Tln: Koolibri 2002;

3) M. Ehala, T. Veismann. Noor keelekasutaja. 7. klassi eesti keele õpik – Tln: Künnimees 2001;

4) I. Au, M. Hennoste. Kirjandus VII klassile – Tln: AS Bit 1998, 2000;

5) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna võlu. Kirjanduse õpik 7. klassile – Tln: Koolibri 2001;

6) Э. Флоренская. Русский язык. Учебник для 7 класса – Тлн: АС Бит 1998, 2001;

7) В. Брагин. Русская литература. Хрестоматия для 7 класса – Тлн: АС Бит 1998;

8) В. Невердинова. Литературa. Учебник-хрестоматия для VII класса. Часть 1 – Тлн: Коолибри 2003;

9) В. Невердинова. Литературa. Учебник-хрестоматия для VII класса. Часть 2 – Тлн: Коолибри 2004;

10) В. Брагин, Н. Береснева, Е. Мойсеева. Литературa. Учебник-хрестоматия для 7 класса. Часть 1 и 2 – Тлн: АС Бит, piirhind 250 kr 2004;

11) A. Siirak. Eesti keel vene õppekeelega koolide 7. klassile – Tln: Koolibri 2001;

12) I. Krall, K. Saarso, E. Sõrmus. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 7. klassile – Tln: Ilo, piirhind 142 kr 2004;

13) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Student’s Book 5 (A-keel) – Tln: Koolibri 2001;

14) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English. Student’s Book 5 (A-keel) – Tartu: Studium 2004;

15) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 5 (A-keel) – Macmillan Education ELT; Allecto 2002;

16) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 2. Elementary Student’s Book (A- või B-keel) – Express Publishing; Allecto 1999;

17) T. Hutchinson. Project Plus. Student’s Book - Oxford University Press; Allecto 2002;

18) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 2. Student’s Book – Express Publishing; Allecto 2001;

19) Т. Касесалу. Давайте дружить! Учебник русского языка для VII класса (A-keel) – Tln: Koolibri 1999;

20) L. Leesi. Vene keel – minu õnn (A-keel) – Tln: Valgus 1999, 2001;

21) S. Allik, M. Kolli, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Lehrbuch für Jugendliche. Lehrbuch für die VII. Klasse, 1. Teil (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 1998;

22) S. Allik, M. Kolli, H. Org. Hallo, Freunde! Lehrbuch für Jugendliche. Lehrbuch für die VII. Klasse, 2. Teil (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 1999;

23) Das Deutschmobil. Lehrbuch 3 (A-keel) – Klett; Koolibri, Allecto 1998, 2000;

24) L. Leesi. Prantsuse keel – minu rõõm (A-keel) – Tln: Valgus 2001;

25) Ü. Kurm. Enjoy your English 2. Textbook (B-keel) – Tln: Koolibri 1998;

26) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Student’s Book 2 (B-keel) – Macmillan Heinemann ELT; Allecto 1999;

27) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Elementary Student’s Book (B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2000;

28) B. Abbs, I. Freebairn, C. Barker. New Snapshot Elementary Student’s Book (B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2003;

29) И. Бирюкова. Здравствуйте! II Учебник русского языка для VII класса. Часть 1 (B-keel) – Tln: Koolibri 1998, 2000;

30) И. Бирюкова. Здравствуйте! II Учебник русского языка для VII класса. Часть 2 (B-keel) – Tln: Koolibri 1999;

31) И. Бирюкова. Здравствуйте! 2 Учебник русского языка для 7 класса (B-keel) – Tln: Koolibri 2003;

32) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele õpik 7. klassile (B-keel) – Tln: TEA Kirjastus 2003;

33) V. Leibur, V. Saar. Deutsch 7. Lehrbuch (B-keel) – Tln: Koolibri 2000;

34) G. Neuner jt. Deutsch Konkret 2 (B-keel) – Langenscheidt; Koolibri, Allecto 1998;

35) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! 2 Schülerbuch (B-keel) – Heinemann; Allecto 1999;

36) A. Jürjo, L. Listra. Le franēais? Et pourquoi pas! Prantsuse keele õpik, 2. osa (B-keel) – Tln: AS Bit 1996;

37) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior II (B-keel) – CLE international; Allecto 1997;

38) L. Leesi. Prantsuse keel – minu õnn (B-keel) – Tln: AS Bit 1996;

39) E. Pais. Matemaatika 7. klassile, 1. ja 2. raamat – Tln: AS Bit 1998;

40) E. Nurk, A. Telgmaa, A. Undusk. Matemaatika VII klassile – Tln: Koolibri 2000, 2003;

41) T. Tõnso. Matemaatika 7. klassile – Tln: Mathema 2002;

42) Э. Пайс. Математика для 7 класса, 1 и 2 книга – Тлн: АС Бит 1999;

43) Э. Нурк, А. Телгмаа, А. Ундуск. Математика для 7 класса – Тлн: Коолибри 2001;

44) M. Kuurme. Loodusõpetus 7. klassile – Tln: AS Bit 2001;

45) E. Pärtel, T. Tenno. Loodusõpetus 7. klassile – Tln: Koolibri 1997, 2001;

46) M. Куурме. Природоведение. Учебник для 7 класса – Тлн: АС Бит 2002;

47) Э. Пяртель, Т. Тенно. Естествознание. Учебник для 7 класса – Тлн: Коолибри 1998, 2002;

48) R. Aunap, A. Kont, Ü. Liiber, E. Saar. Loodusgeograafia põhikoolile I – Tln: AS Bit 2002;

49) A. Kont. Geograafia põhikoolile. Algkursus, 2. osa – Tln: AS Bit 2003;

50) L.-K. Pihlak, A. Tõnisson. Geograafia põhikoolile. Algkursus, 1. osa – Tln: Koolibri 2002;

51) L.-K. Pihlak, A. Tõnisson. Geograafia põhikoolile. Algkursus, 2. osa – Tln: Koolibri 2003;

52) А. Конт, Р. Аунап, Ю. Лийбер, Э. Саар. Гeография. Учебник для 7 класса I – Тлн: АС Бит 2003;

53) А. Конт. Гeография. Учебник для 7 класса II – Тлн: АС Бит 2003;

54) Л.-К. Пихлак, А. Тыниссон. Гeография для основной школы. Начальный курс. Часть 1, 2 – Тлн: Коолибри 2003;

55) M. Martin, M. Toom, U. Kokassaar. Bioloogia põhikoolile I – Tln: AS Bit 2001;

56) М. Мартин, У. Кокассаар, М. Тоом. Биология для основной школы, I часть – Тлн: АС Бит 2002;

57) M. Kõiv, P. Raudkivi. Keskaeg. Ajaloo õpik VII klassile – Tln: AS Bit 1999;

58) M. Kõiv, P. Raudkivi. Keskaeg. Ajalooõpik 7. klassile, 1. osa – Tln: AS Bit, piirhind 100 kr 2004;

59) М. Кыйв, П. Раудкиви. История средних веков – Тлн: АС Бит 1998;

60) I. Kraav, K. Kõiv. Inimeseõpetus. 7. klass – Tln: Koolibri 1999, 2002;

61) И. Краав, К. Кыйв. Человековедение. Учебник для 7-го класса – Тлн: Коолибри 2000, 2003;

62) Э. Томберг, С. Устав, Х. Грюнберг, П. Калдмяе, Э. Эйк, А. Липанд, К. Цилмер, М. Раукас, К. Халдре. Здоровье. Учебник для основной школы – Тлн: АС Бит 2000;

63) E. Karp, I. Garšnek, J. Ojakäär. Muusikaõpik VII–VIII klassile – Tln: AS Bit 1999;

64) M. Мулдма. Ты откуда, музыка? Сборник песен для учеников 3–9 класса– Тлн: Коолибри 1998;

65) A. Hein, L. Kivilo, A. Linnas, K. Malmstein. Käsitöö 7.–8. klassile – Tln: Valgus 1997, 1999;

66) L. Laus, K. Mei, K. Pappel, A. Põdra. Kodundus VII–IX klassile – Tln: Koolibri 1998;

67) A. Pink. Kudumine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2002;

68) A. Pink. Õmblemine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2003;

69) Л. Лаус, К. Мей, К. Паппель, А. Пыдра. Домоводство. Трудовое обучение в 7–9 классах – Тлн: Коолибри 2002;

70) H. Isok, A. Kõrbe, G. Nagel, E. Rihvk. Poiste tööõpetus VII klassile – Tln: Koolibri 1998, 2000;

71) Х. Изок, А. Кырбе, Г. Нагел, Э. Рихвк. Трудовое обучение мальчиков VII класс – Тлн: Коолибри 1993;

72) T. Tilk. Arvutiõpetus – Kuressaare: Tiit Tilk 1999, 2000;

73) A. Andašev, S. Solovjov. Minu arvutiõpik I ja II – Tln: OÜ Gallantsoft 2003;

74) F. Callon. Extra! Niveau 1 Livre de L’ Eleve (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 153 krooni;

75) F. Callon. Extra! Niveau 2 Livre de L’ Eleve (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 156 krooni;

76) F. Callon. Extra! Niveau 3 Livre de L’ Eleve (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 160 krooni;

77) A. Pink. Heegeldamine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus, 2004; piirhind 105 krooni;

78) K. Kukk. Geograafia põhikoolile, 5. osa. Eesti ja Euroopa: rahvastik ja majandus – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 145 krooni;

79) M. Kõiv, P. Raudkivi. Keskaeg. Ajaloo õpik 7. klassile, 2. osa – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 115 krooni.

(8) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu 8. klassis: 1) P. Õunapuu, T. Õunapuu. Lause ja kõne. Eesti keele õpik VIII klassile – Tln: Koolibri 2002;

2) M. Ehala, A. Kiin. Noor keelekasutaja II. 8. klassi eesti keele õpik – Tln: Künnimees 2002;

3) P. Ratassepp. Lausetest tekstini. Eesti keele õpik 8. klassile – Tln: AS Bit, piirhind 130 kr 2004;

4) I. Au, M. Hennoste. Kirjandus VIII klassile – Tln: AS Bit 2001;

5) M. Rebane. Kirjandus. Õpik-lugemik 8. klassile – Tln: Koolibri 1997;

6) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna vägi. 8. klassi kirjanduse õpik – Tln: Koolibri 2002;

7) Э. Флоренская. Русский язык. Учебник для 8 класса – Тлн: АС Бит 2003;

8) С. Митюрёв, В. Невердинова. Учебник-хрестоматия по русской литературе для 8 класса. XIX век. Часть I и II – Тлн: АС Бит 1998;

9) С. Митюрёв, В. Невердинова. Круг чтения. Русская литература. XIX век. Часть I и II – Тлн: АС Бит 1997;

10) С. Митюрёв. Зарубежная литература. XIX век. Часть I – Тлн: АС Бит 1997;

11) С. Митюрёв. Зарубежная литература. XIX век. Часть II – Тлн: АС Бит 2002;

12) A. Siirak. Eesti keel vene õppekeelega koolide VIII klassile – Tln: Koolibri 2002;

13) I. Krall, K. Saarso, E. Sõrmus. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 8. klassile – Tln: Ilo, piirhind 142 kr 2004;

14) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Student’s Book 6 (A-keel) – Tartu: Studium, piirhind 125 kr 2002, 2004;

15) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 6 (A-keel) – Macmillan Education ELT; Allecto 2002;

16) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 3. Pre-Intermediate Student’s Book (A- või B-keel) – Express Publishing; Allecto 2001;

17) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 3. Student’s Book – Express Publishing; Allecto 2001;

18) B. Abbs, I. Freebairn, C. Barker. New Snapshot Intermediate Student’s Book (A-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2004;

19) А. Метса. Твой собеседник 1. Учебник русского языка для 8 класса (A-keel) – Tln: Koolibri 2002;

20) L. Leesi. Vene keel – minu õnn (A-keel) – Tln: Valgus 1999, 2001;

21) S. Allik, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Mit Deutsch im Trend. Saksa keele õpik 8. klassile (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 2000;

22) Das Deutschmobil. Lehrbuch 3 (A-keel) – Klett; Koolibri, Allecto 1998, 2000;

23) M. Jõul, Ü. Kurm. Enjoy Your English 3. Textbook (B-keel) – Tln: Koolibri 1998, 2000;

24) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Student’s Book 3 (B-keel) – Macmillan Heinemann ELT; Allecto 2000;

25) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Pre-Intermediate Student’s Book (B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2000;

26) B. Abbs, I. Freebairn, C. Barker. New Snapshot Pre Intermediate Student’s Book (B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2003;

27) И. Бирюкова, Н. Замковая, И. Моисеенко. Здравствуйте! 3 Учебник русского языка. 8 класс (B-keel) – Tln: Koolibri 2000;

28) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele õpik 8. klassile (B-keel) – Tln: TEA Kirjastus, piirhind 137 kr 2004;

29) V. Leibur, A. Mandri, E. Oruste. Deutsch 8. Lehrbuch (B-keel) – Tln: Koolibri 1998, 2001;

30) G. Neuner jt. Deutsch Konkret 3. Lehrbuch (B-keel) – Langenscheidt; Koolibri, Allecto 1998;

31) R. MacNab. Auf Deutsch! 3 Schülerbuch (B-keel) – Heinemann, Allecto 1999;

32) L. Leesi. Prantsuse keel – minu õnn (B-keel) – Tln: AS Bit 1996;

33) A. Jürjo, L. Listra. Le franēais? – Et pourquoi pas? Tln: AS Bit 1996;

34) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior II (B-keel) – CLE international; Allecto 1998;

35) E. Pais. Matemaatika 8. klassile – Tln: AS Bit 1999, 2001;

36) M. Lepik, E. Nurk, A. Telgmaa, A. Undusk. Matemaatika VIII klassile – Tln: Koolibri 2000;

37) A. Telgmaa, A. Undusk. Lisamaterjal 8. klassi matemaatikaõpikule. Ruutvõrrand – Tln: Koolibri 1998;

38) A. Veelmaa. Matemaatika 8. klassile – Tln: Mathema, piirhind 120 kr 2000, 2004;

39) Э. Пайс. Математика для 8 класса, 1 и 2 книгa – Тлн: АС Бит 2000, 2001;

40) М. Лепик, Э. Нурк, А. Тельгмаа, А. Ундуск. Математика. Учебник для 8 класса – Тлн: Коолибри 2002;

41) А. Тельгмаа, А. Ундуск. Дополнительный материал к учебнику по математике для 8 класса – Тлн: Коолибри 1999;

42) A. Kont, J. Jauhiainen. Loodusgeograafia põhikoolile, 3. osa. Loodusvööndid ja inimgeograafia – Tln: AS Bit 2003;

43) L.-K. Pihlak, A. Tõnisson, J. Jõgi. Geograafia põhikoolile. Maailma loodus- ja ühiskonnageograafia – Tln: Koolibri 2003;

44) Т. Руммо. География для 8 класса – Тлн: АС Бит 1999;

45) Я. Йыги, Л.-К. Пихлак, А. Тыниссон. Физическая география и население земного шара. Учебник для 8 класса – Тлн: Коолибри 1999;

46) Я. Йыги, Л.-К. Пихлак, А. Тыниссон. Гeография для основной школы. Физическая и общественная география мира – Тлн: Коолибри, piirhind 95 kr 2004;

47) M. Martin, M. Toom, U. Kokassaar. Bioloogia põhikoolile, II osa – Tln: AS Bit 2002;

48) M. Martin. Bioloogia põhikoolile, III osa – Tln: AS Bit 2002;

49) М. Мартин, У. Кокассаар, М. Тоом. Биология для основной школы, II часть – Тлн: АС Бит 2003;

50) М. Мартин. Биология для основной школы, III часть – Тлн: АС Бит 2003;

51) L. Tamm. Keemia VIII klassile – Tln: AS Bit 1998;

52) A. Lukason, A. Tõldsepp. Ained ja keemilised muundumised. Keemia VIII klassile – Tln: Koolibri 1998, 2003;

53) H. Karik. Keemia VIII klassile. Teadus ainete muundamisest – Tln: Koolibri 2002;

54) Л. Тамм. Учебник химии для 8 класса – Тлн: АС Бит 2000;

55) Х. Карик, Т. Лийванурм. Химия. Учебник для 8 класса – Тлн: Коолибри 2000;

56) E. Pärtel. Füüsika VIII klassile – Tln: Koolibri 2000;

57) Э. Пяртель. Физика для 8 класса – Тлн: Коолибри 2000;

58) М. Белова. Физика для 8 класса – Тлн: АС Бит, piirhind 105 kr 2004;

59) T. Tannberg, M. Laur, Ü. Tarkiainen, O. Klaassen, A. Espenberg, S. Abiline,T. Jullinen. Uusaeg VIII klassile – Tln: AS Bit 1998, 2000;

60) T. Tannberg, M. Laur, O. Klaassen, A. Espenberg, T. Jullinen, S. Abiline. Uusaeg. Ajalooõpik 8. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2003;

61) Составитель Т. Таннберг. Н��вое время. Учебник по истории для 8 класса – Тлн: АС Бит 1999;

62) E. Karp, I. Garšnek, J. Ojakäär. Muusikaõpik VII–VIII klassile – Tln: AS Bit 1999;

63) R. Kangro. Helisev maailm. Muusikaõpik VIII klassile – Tln: Koolibri 1998, 2001;

64) И. Кулль. История эстонской музыки для 8–9 класса – Тлн: Муузика 1997;

65) И. Кулль. История русской музыки для 8–12 класса – Тлн: Коолибри 1999;

66) М. Мулдма. Ты откуда, музыка? Сборник песен для учеников 3–9 класса – Тлн: Коолибри 1998;

67) A. Hein, L. Kivilo, A. Linnas, K. Malmstein. Käsitöö 7.–8. klassile – Tln: Valgus 1997, 1999;

68) L. Laus, K. Mei, K. Pappel, A. Põdra. Kodundus VII–IX klassile – Tln: Koolibri 1998;

69) A. Pink. Kudumine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2002;

70) A. Pink. Õmblemine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2003;

71) Л. Лаус, К. Мей, К. Паппель, А. Пыдра. Домоводство. Трудовое обучение в 7–9 классах – Тлн: Коолибри 2002;

72) H. Isok, A. Kõrbe, E. Rihvk. Poiste tööõpetus 8. klassile – Tln: Koolibri 1999;

73) Х. Изок, А. Кырбе, Э. Рихвк. Трудовое обучение мальчиков 8 класса – Тлн: Коолибри 1994;

74) T. Tilk. Arvutiõpetus – Kuressaare: Tiit Tilk 1999, 2000;

75) A. Andašev, S. Solovjov. Minu arvutiõpik I ja II – Tln: OÜ Gallantsoft 2003;

76) T. Saksakulm. Teeviit töömaailma. Kutsevalik – koolitus – töökoht – Tln: OÜ Ellervo 2002;

77) F. Callon. Extra! Niveau 1 Livre de L’ Eleve (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 153 krooni;

78) F. Callon. Extra! Niveau 2 Livre de L’ Eleve (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 156 krooni;

79) F. Callon. Extra! Niveau 3 Livre de L’ Eleve (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 160 krooni;

80) С. Митюрёв. Учебник – хрестоматия по литературе для 8 класса, част 1. – Тлн: Коолибри, 2004; piirhind 135 krooni;

81) A. Pink. Heegeldamine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus, 2004; piirhind 105 krooni;

82) С. Митюрёв. Литература. Учебник – хрестоматия для 8 класса‚ часть 2 – Тлн: Коолибри, 2004; piirhind 158 krooni;

83) K. Kukk. Geograafia põhikoolile, 5. osa. Eesti ja Euroopa: rahvastik ja majandus – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 145 krooni. 

(9) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu 9. klassis: 1) P. Õunapuu, T. Õunapuu. Keel ja kõne. 9. klassi eesti keele õpik – Tln: Koolibri 2002;

2) A. Aus, M. Ehala. Noor keelekasutaja III. 9. klassi eesti keele õpik – Tln: Künnimees 2003;

3) M. Hennoste. Kirjandus 9. klassile – Tln: AS Bit 2003;

4) M. Hennoste. Väike eesti kirjanduslugu. 9. klassi õpik-lugemik – Tln: Koolibri 1997;

5) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna lugu. 9. klassi kirjanduse õpik – Tln: Koolibri 2003;

6) Л. Байкова, Р. Морозова. Учебник русского языка для 9 класса – Тлн: Коолибри 1998, 2000;

7) Э. Флоренская, А. Полева, С. Митюрев. Русский язык 9 класс – Тлн: Коолибри 2001;

8) И. Белобровцева, С. Кульюс, М. Лотман. Учебник-хрестоматия по русской литературе для 9 класса, часть 1 – Тлн: Коолибри 2000;

9) И. Белобровцева, С. Кульюс. Учебник-хрестоматия по русской литературе для 9 класса, часть 2 – Тлн: Коолибри 2000;

10) И. Белобровцева, С. Кульюс. Учебник по литературе для 9 класса, часть 1 – Тлн: Коолибри 2003;

11) С. Митюрёв. Зарубежная литература. XIX век. Часть I – Тлн: АС Бит 1997;

12) С. Митюрёв. Зарубежная литература XX векa. Учебник-хрестоматия для основной школы, часть I и II – Тлн: АС Бит 2002;

13) С. Митюрёв, А. Полева. Читаем, размышляем, спорим... Учебник по русской литературе для 9 класса. Часть I – Тлн: АС Бит 2003;

14) Р. Каллас, Я. Сарапуу. Произведения эстонской литературы, 1 часть. Классика – Вильянди: Я. Сарапуу 1998;

15) Р. Каллас, Я. Сарапуу. Произведения эстонской литературы, 2 часть. 20 век – Вильянди: Я. Сарапуу 1998;

16) A. Siirak. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassileTln: Koolibri 2002;

17) M. Kitsnik. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile – Tln: Ilo, piirhind 142 kr 2004;

18) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English 7. Student’s Book – Tartu: Studium 2003;

19) M. Saar, P. Ploom. Letters. Inglise keele õpik 9. klassile – Saar Graafika, piirhind 120 kr 2004;

20) M. Duckworth, K. Gude. Matrix Pre-Intermediate Student’s Book (A- või B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2002;

21) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Opportunities Pre-Intermediate. Student’s Book (A- või B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2000;

22) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 4. Intermediate Student’s Book (A- või B-keel) – Express Publishing; Allecto 2001;

23) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 4. Student’s Book – Express Publishing; Allecto 2002;

24) B. Abbs, I. Freebairn, C. Barker. New Snapshot Intermediate Student’s Book (A-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2004;

25) R. Acklam, A. Crace. Going for Gold Intermediate Coursebook (A- ja B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2003;

26) А. Метса, Л. Титова. Твой собеседник 2. Учебник русского языка для 9 класса эстонской школы (A-keel) – Tln: Koolibri 2001, 2003;

27) M. Kolli, H. Org. Hallo, Freunde! Mit Deutsch in die Welt. Lehrbuch für die IX. Klasse (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 2002;

28) M. Jõul, Ü. Kurm. Enjoy Your English 4. Textbook (B-keel) – Tln: Koolibri 1999, 2002;

29) L. Leesi. Inglise keel – minu kirg – Tln: AS Bit 1999;

30) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Intermediate Student’s Book (B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2000;

31) И. Бирюкова, Н. Замковая, И. Моисеенко. Здравствуйте! 4 Учебник русского языка для 9 класса (B-keel) – Tln: Koolibri 2002;

32) V. Leibur, E. Oruste, L. Paavo. Deutsch IX. Lehr- und Übungsbuch (B-keel) – Tln: Koolibri 1998;

33) G. Neuner. Deutsch Konkret 3. Lehrbuch (B-keel) – Langenscheidt; Koolibri, Allecto 1998;

34) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! 3 Schülerbuch (B-keel) – Heinemann, Allecto 1999;

35) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior II (B-keel) – CLE international; Allecto 1998;

36) A. Jürjo, L. Listra. Le franēais? Et pourquoi pas (B-keel) – Tln: AS Bit 1996;

37) L. Leesi. Prantsuse keel – minu õnn (B-keel) – Tln: AS Bit 1996;

38) E. Pais. Matemaatika 9. klassile, I ja II osa – Tln: AS Bit 2002;

39) T. Lepmann, A. Telgmaa, A. Undusk, K. Velsker. Matemaatika IX klassile – Tln: Koolibri 1999, 2002;

40) T. Tõnso. Matemaatika 9. klassile – Tln: Mathema 1998, 2001;

41) Э. Пайс. Математика. Учебник для 9 класса, I и II часть – Тлн: АС Бит 2002;

42) К. Вельскер, Т. Лепманн, А. Тельгмаа, А. Ундуск. Математика. Учебник для IX класса – Тлн: Коолибри 1999, 2003;

43) A. Kont, T. Rummo. Geograafia 9. klassile – Tln: AS Bit 1999;

44) A. Kont. Geograafia põhikoolile, IV osa – Tln: AS Bit, piirhind 95 kr 2004;

45) A. Tõnisson, P. Pihel. Eesti ja Euroopa loodus- ja inimgeograafia 9. klassile – Tln: Koolibri 1999;

46) T. Руммо, A. Koнт. География. Учебник для 9 класса – Тлн: АС Бит 2000;

47) А. Тыниссон, П. Пихел. Эстония и Европа. Физическая география и население. IX класс – Тлн: Коолибри 2000;

48) M. Toom, M. Martin, U. Kokassaar. Bioloogia IX klassile – Tln: AS Bit 1999;

49) U. Kokassaar, M. Martin. Bioloogia põhikoolile, IV osa – Tln: AS Bit 2003;

50) М. Тоом, М. Мартин, У. Кокассаар. Биология для 9 класса – Тлн: АС Бит 2000;

51) У. Кокассаар, М. Мартин. Биология для основной школы, IV часть – Тлн: АС Бит, piirhind 175 kr 2004;

52) L. Tamm, H. Timotheus. Keemia IX klassile – Tln: AS Bit 1999;

53) H. Karik. Keemia IX klassile – Tln: Koolibri 1997, 2001;

54) M. Karelson, A. Lukason, A. Tõldsepp. Keemia IX klassile. Anorgaanilised ja orgaanilised ained – Tln: Koolibri 2001;

55) Л. Тамм, Х. Тимотеус. Учебник по химии для 9 класса – Тлн: АС Бит 2000;

56) Х. Карик. Химия для 9 класса – Тлн: Коолибри 1998, 2002;

57) E. Pärtel, J. Lõhmus. Füüsika IX klassile. Soojusõpetus. Aatom ja universum – Tln: Koolibri 2000, 2003;

58) K. Timpmann. Füüsika IX klassile. Elektriõpetus – Tln: Koolibri 1999, 2000;

59) М. Белова. Физика для 9 класса – Тлн: АС Бит, piirhind 176 kr 2004;

60) Э. Пяртель, Я. Лыхмус. Учебник по физике для 9 класса. Учени�� о теплоте. Атом и вселенная – Тлн: Коолибри 2001;

61) К. Тимпманн. Физика для IX класса. Электричество – Тлн: Коолибри 2001;

62) E. Värä, T. Tannberg, A. Pajur. Lähiajalugu 9. klassile – Tln: AS Bit 1999;

63) E. Värä, T. Tannberg, A. Pajur. Lähiajalugu 9. klassile, 1. osa – Tln: AS Bit 2004;

64) Э. Вяря, Т. Таннберг, А. Паюр. Новейшая история. Учебник для 9 класса – Тлн: АС Бит 2000;

65) A. Toots. Ühiskonnaõpetus. 9. klassi õpikTln: Koolibri 2003;

66) R. Taagepera. Ühiskonnaõpetus põhikoolile, I osa – Tln: AS Bit 2003;

67) H. Raudla, L. Vahtre. Ühiskonnaõpetus põhikoolile, II osa – Tln: AS Bit 2003;

68) А. Тоотс, Л. Мёльдре, В. Жибуртович. Граждановедение. Учебник для IX класса – Тлн: Коолибри 1998;

69) А. Тоотс. Обществоведение. Учебник для 9 класса – Тлн: Коолибри, piirhind 160 kr 2004;

70) Э. Томберг, С. Устав, Х. Грюнберг, П. Калдмяе, Э. Эйк, А. Липанд, К. Цилмер, М. Раукас, К. Халдре. Здоровье. Учебник для основной школы – Тлн: АС Бит 1999;

71) I. Garšnek, A. Sepp, J. Ojakäär. Muusikaõpik IX klassile – Tln: AS Bit 1997, 2000;

72) E. Karp. Laulik 9. klassile – Tln: Koge 1997;

73) И. Кулль. История эстонской музыки для 8–9 класса – Тлн: Муузика 1997;

74) И. Кулль. История русской музыки для 8–12 класса – Тлн: Коолибри 1999;

75) М. Мулдма. Ты откуда, музыка? Сборник песен для учеников 3–9 класса – Тлн: Коолибри 1998;

76) Koostaja J. Unger. Sportimisel on reeglid. Kehaline kasvatus IX–XII klassile – Tln: Koolibri 1997;

77) A. Hein, L. Kivilo, A. Linnas, K. Malmstein. Käsitöö õpik 9. klassile – Tln: Valgus 1997, 1999;

78) L. Laus, K. Mei, K. Pappel, A. Põdra. Kodundus VII–IX klassile – Tln: Koolibri 1998;

79) A. Pink. Kudumine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2002;

80) A. Pink. Õmblemine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus 2003;

81) Л. Лаус, К. Мей, К. Паппель, А. Пыдра. Домоводство. Трудовое обучение в 7–9 классах – Тлн: Коолибри 2002;

82) H. Isok, A. Kõrbe, E. Rihvk. Poiste tööõpetus IX klassile – Tln: Koolibri 2000;

83) Х. Изок, Э. Рихвк, А. Кырбе. Трудовое обучение мальчиков 9 класс – Тлн: Коолибри 1995;

84) T. Tilk. Arvutiõpetus – Kuressaare: Tiit Tilk 1999, 2000;

85) A. Andašev, S. Solovjov. Minu arvutiõpik I ja II – Tln: OÜ Gallantsoft 2003;

86) T. Saksakulm. Teeviit töömaailma. Kutsevalik – koolitus – töökoht – Tln: OÜ Ellervo 2002;

87) F. Callon. Extra! Niveau 1 Livre de L’ Eleve (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 153 krooni;

88) F. Callon. Extra! Niveau 2 Livre de L’ Eleve (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 156 krooni;

89) F. Callon. Extra! Niveau 3 Livre de L’ Eleve (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 160 krooni;

90) A. Pink. Heegeldamine 4.–9. klassile – Türi: Saara Kirjastus, 2004; piirhind 105 krooni;

91) K. Kukk. Geograafia põhikoolile, 5. osa. Eesti ja Euroopa: rahvastik ja majandus – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 145 krooni;

92) E.Vära, T. Tannberg. Lähiajalugu. Ajaloo õpik 9. klassile, 2. osa – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 115 krooni;

93) E. Karp. Muusika IX, 9.klassile – Tln: FIE Eve Karp, 2004; piirhind 115.

 

(10) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu gümnaasiumiastmes: 1) M. Hennoste. Tekstiõpetuse õpik – Tln: AS Bit 1999;

2) M. Hage. Tekstiõpetus. Aineraamat – Tln: Koolibri 2000;

3) M. Hage. Teksti- ja kõneõpetus. Gümnaasiumi eesti keele õpik – Tln: Koolibri 2003;

4) M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tekstiõpetuse õpik gümnaasiumile – Tln: Künnimees 2000;

5) M. Ehala. Eesti keele struktuur. Õpik gümnaasiumile – Tln: Künnimees 1997, 2001;

6) M. Ehala. Eesti kirjakeel. Õpik gümnaasiumile – Tln: Künnimees 1998;

7) E. Kraut, E. Liivaste, A. Tarvo. Eesti õigekeel. Gümnaasiumi õigekeelsusõpik– Tln: Koolibri 1998, 2000;

8) K. Aava. Kõnekunst. Õpik gümnaasiumile – Tln: AS Bit 2003;

9) K. Aava. Veenmiskunst. Õpik gümnaasiumile – Tln: AS Bit 2003;

10) A. Kilgi, V. Maanso. Keeleviit. Kutseõppeasutuse eesti keele õpik – Tln: Koolibri, piirhind 125 kr 2004;

11) I. Šaitanov. Maailmakirjandus. Keskaeg. Renessanss. Gümnaasiumiõpik – Tln: AS Bit, piirhind 160 kr 2004;

12) J. Talvet. Maailmakirjandus I. Antiikajast valgustuseni. Keskkooliõpik – Tln: Koolibri 2001;

13) J. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa. Gümnaasiumiõpik – Tln: Koolibri 1999;

14) I. Artma, J. Sarapuu. Maailmakirjandus. Vene kirjanduse õpik gümnaasiumile – Viljandi: J. Sarapuu Kirjastus 2001;

15) K. Kalamees, M. Lens. XX sajandi vene kirjandus I. Luule – Tln: AS Bit 2001;

16) K. Kalamees, M. Lens. XX sajandi vene kirjandus II. Proosa – Tln: AS Bit 2001;

17) L. Villand. Eesti kirjanduse lätteil. X klassi õpik – Tln: Koolibri 1995;

18) M. Hennoste. Eesti romantism. X klassi õpik – Tln: Koolibri 1995;

19) L. Tavel. Eesti realism. X klassi õpik – Tln: Koolibri 1995;

20) K. Muru. Noor-Eestist arbujateni. Eesti luule 1905–1940. Õpik XI klassile – Tln: Koolibri 1997, 2002;

21) M. Kalda. Tuglasest Ristikivini. Eesti proosa 1906–1940. Õpik XI klassile – Tln: Koolibri 1997, 2002;

22) L. Epner. Kitzbergist Raudsepani. Eesti näitekirjandus 1906–1940. Õpik XI klassile – Tln: Koolibri 1997, 2002;

23) P. Riisma, A. Rätsep, T. Õunapuu. Eelmise sajandi eesti kirjandus – Tln: Künnimees 2002;

24) S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumi kirjandusõpik – Tln: AS Bit, piirhind 150 kr 2004;

25) A. Merilai. E. Annus, A. Saro. Poeetika – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2003;

26) M. Rebane. Maailmakirjanduse õpik kutseõppeasutusele – Tln: Ilo 2003;

27) M. Rebane. Eesti kirjandus kutseõppeasutusele – Tln: Ilo 2003;

28) Н. Нечунаева. Основы риторики. Учебник для гимназии – Тлн: Коолибри 1999;

29) И. Moисеенко, Н. Раудсепп. Язык как средство общения. Учебник для гимназии – Тлн: Kooлибри 2000, 2002;

30) Э. Флоренская. Стилистические возможности языка (Функционирование языковой системы). Учебник для гимназии – Тлн: Kooлибри 2000;

31) С. Рагрина. Функциональная стилистика русского языка. Теория текста. Учебник для гимназии – Тлн: Kooлибри 2000;

32) М. Хенносте. Как работать с текстом. Учебное пособие – Тлн: Коолибри 1997;

33) И. Шайтанов. Зарубежная литература. Средние века. Эпоха возрождения – Тлн: АС Бит 2000;

34) И. Шайтанов. Зарубежная литература. Барокко. Классицизм. Просвещение – Тлн: АС Бит 2001;

35) С. Митюрёв, А. Полева. Зарубежная литература XX века – Тлн: Коолибри 2003;

36) С. Леонов, В. Пименова, А. Полева, Н. Чурилин. Ветви единого древа. Учебник-хрестоматия по литературе для Х класса. Книга I – Тлн: Коолибри 1997;

37) С. Митюрёв, А. Полева, Н. Чурилин. Ветви единого древа. Учебник-хрестоматия по литературе для Х класса. Книга II – Тлн: Коолибри 1998;

38) С. Митюрёв, А. Полева, Н. Чурилин. Ветви единого древа. Учебник-хрестоматия по литературе для ХI класса. Книга III – Тлн: Коолибри 2000;

39) С. Митюрёв, А. Полева, Н. Чурилин. Ветви единого древа IV. Учебник-хрестоматия для гимназии – Тлн: Коолибри 2002;

40) О. Kиянская, М. Одесский. Древнерусская литература. Русская литература XVIII векa. Учебник для гимназии – Тлн: АС Бит 2003;

41) С. Митюрев. Русская литература первой половины XIX века. Учебник длягимназии – Тлн: Kooлибри 2001;

42) С. Митюрёв, В. Maранцман. Русская литература второй половины XIX века. Учебник для гимназии – Тлн: Kooлибри 2000;

43) Г. Белая, И. Белобровцева, С. Бойко, С. Доценко, С. Кульюс, Г. Серышев. Русская литература XX века. Учебник-хрестоматия для 12 класса – Тлн: Коолибри 2001;

44) И. Белобровцева. Хрестоматия по эстонской литературе для старшеклассников – Тлн: Коолибри 1995;

45) И. Белобровцева, П. Лиас. Эстонская литература XX века. Учебник для старших классов – Тлн: Коолибри 1997;

46) Р. Каллас. Эстонская литература: 20 имен от классики до современности. Учебник для 10–12 класса – Вильянди: изд-во Я. Сарапуу 1997;

47) Р. Каллас, Я. Сарапуу. Произведения эстонской литературы, 1 часть. Классика – Вильянди: Я. Сарапуу 1998;

48) Р. Каллас, Я. Сарапуу. Произведения эстонской литературы, 2 часть. 20 век – Вильянди: Я. Сарапуу 1998;

49) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keel vene õppekeelega gümnaasiumileTln: Koolibri 2002;

50) A. Metsa. Aga Teie arvamus? Suhtlemisõpik vene õppekeelega gümnaasiumile – Tln: Koolibri 1997, 2000;

51) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keel. Vestlusõpik vene õppekeelega kooli XII klassile – Tln: Koolibri 1998;

52) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keel vene õppekeelega gümnaasiumi 12. klassile – Tln: Koolibri 2003;

53) R. Kallas. Kõik on korras. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumile – Viljandi: J. Sarapuu kirjastus 2000;

54) M. Saar, M. Hanschmidt. All the World’s Puzzle. Inglise keele õpik 10. klassile – Saar Graafika, piirhind 150 kr 2000, 2004;

55) M. Hanschmidt, M. Saar. All the World’s Puzzle. Inglise keele õpik 11. klassile – Saar Graafika 2001;

56) M. Saar. All the World’s a Puzzle. Inglise keele õpik 12. klassile – Saar Graafika 2001;

57) A. Pikver. People and Places. English for Form 10 – Tln: Koolibri 2001, 2003;

58) A. Pikver. Choices. English for Form 11 – Tln: Koolibri 2001;

59) A. Pikver, T. Oder. Open to Debate. English for Form 12 – Tln: Koolibri 2002;

60) A. Pikver. Increase your Vocabulary – Tln: Koolibri 1998, 2000;

61) H. Liiv, A. Pikver. Praktiline inglise keele grammatika – Tln: Koolibri 1999, 2000;

62) M. Duckworth, K. Gude. Matrix Pre-Intermediate Student’s Book (A- või B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2002;

63) K. Gude, J. Wildman. Matrix Intermediate Student’s Book (A- või B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2000;

64) K. Gude, J. Wildman. Matrix Upper Intermediate Student’s Book (A- või B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2001;

65) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Opportunities Intermediate. Student’s Book (A- või B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2000;

66) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Opportunities Upper Intermediate. Student’s Book (A- või B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2002;

67) A. Stanton, M. Stephens. Fast Track to FCE. Coursebook (A- või B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2001;

68) V. Evans, J. Dooley. Mission 1. Intermediate Student’s Book (A- või B-keel) – Express Publishing; Allecto 2000;

69) V. Evans, J. Dooley. Mission 2. Upper Intermediate Student’s Book (A- või B-keel) – Express Publishing; Allecto 2000;

70) L. Prodromou. Rising Star 1. An Intermediate Course. Student’s Book (A- või B-keel) – Macmillan, Heinemann; Allecto 2001;

71) L. Prodromou. Rising Star 1. A Pre-First Certificate Course. Student’s Book (A- või B-keel) – Macmillan, Heinemann; Allecto 2000;

72) L. Prodromou. First Certificate Star. Student’s Book (A- või B-keel) – Macmillan, Heinemann; Allecto 1998;

73) J. Copage, L. Luque-Mortimer, M. Stephens. Get on Track to FCE. Coursebook (A-keel) – Pearson Education; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2002;

74) R. Acklam, S. Burgess. First Certificate Gold. Coursebook (A-keel) – Pearson Education; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2000;

75) R. Acklam, A. Crace. Going for Gold Upper Intermediate Coursebook (A-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog, piirhind 140 kr 2003;

76) B. Abbs, I. Freebairn, C. Barker. New Snapshot Intermediate Student’s Book (B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog, piirhind 125 kr 2004;

77) V. Evans, J. Dooley. Upstream Intermediate. Student’s Book – Express Publishing; Allecto 2003;

78) N. Toots, D. Virkus. English in the Limelight 1 (C-keel) – Tln: Koolibri 1999;

79) N. Toots, D. Virkus. English in the Limelight 2 (C-keel) – Tln: Koolibri 2000;

80) N. Toots, D. Virkus. English in the Limelight 3 (C-keel) – Tln: Koolibri 2001;

81) C. Oxenden, P. Seligson. English File 1. Student’s Book – Oxford University Press; Allecto 1996;

82) C. Oxenden, P. Seligson, C. Latham-Koenig. English File 2. Student’s Book – Oxford University Press; Allecto 1997;

83) C. Oxenden, C. Latham-Koenig. English File Intermediate Student’s Book – Oxford University Press; Allecto 1999;

84) C. Oxenden, C. Latham-Koenig. English File Upper-Intermediate Student’s Book – Oxford University Press; Allecto 2001;

85) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Opportunities Elementary Student’s Book (C-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2001;

86) M. Harris, D. Mower. Opportunities Beginner Student’s Book (C-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2002;

87) L. Bergmann, E. Meister, U. Mölder. Come Along. Vocationally Oriented English Language Learning Material [kutseõppeasutustele] – Tln: Ilo, piirhind 130 kr 2004;

88) K. Wilson, J. Taylor. Prospects Beginner. Student’s Book [kutseõppeasutustele] – Macmillan Education ELT; Allecto 1998;

89) K. Wilson, J. Taylor. Prospects Pre-Intermediate. Student’s Book [kutseõppeasutustele] – Macmillan Education ELT; Allecto 1999;

90) K. Wilson, J. Taylor. Prospects Intermediate. Student’s Book [kutseõppeasutustele] – Macmillan Education ELT; Allecto 1999;

91) K. Wilson, J. Taylor, D. Howard-Williams. Prospects Upper-Intermediate. Student’s Book [kutseõppeasutustele] – Macmillan Education ELT; Allecto 2000;

92) K. Wilson, J. Taylor. Prospects Advanced. Student’s Book [kutseõppeasutustele] – Macmillan Education ELT; Allecto 2001;

93) И. Мангус. Я и ты, ты и я. Учебник русского языка для X класса (A-keel) – Tln: Koolibri 1998;

94) К. Алликметс. У самовара. Учебник русского языка для учащихся XI класса (A-keel) – Tln: Koolibri 1999;

95) Н. Замковая, И. Моисеенко. Многоликая Россия. Учебник русского языка для XI класса (B-keel) – Tln: Koolibri 2002;

96) Н. ��амковая, И. Моисеенко. Трудно быть молодым?! Учебник русского языка для учащихся 12-х классов средних школ и гимназий (A-keel) – Tln: Koolibri 1999, 2001;

97) А. Метса, Л. Титова. Страны и люди. Учебник русского языка для гимназии (A-keel) – Tln: Koolibri 2002;

98) K. Allikmets, L. Vedina. Встречи. Vene keele algkursus gümnaasiumile (C-keel) – Tln: Koolibri 1998, 2001;

99) К. Алликметс, Л. Ведина. Встречи 2. От А до Я. Vene keele intensiivkursus gümnaasiumile (C-keel) – Tln: Koolibri 2001;

100) Н. Замковая, И. Моисеенко. Zdravstvui, Moskva! Vene keele õpik gümnaasiumile – Tln: Pangloss 1999;

101) А. Красноглазов, И. Maнгус. Формула русской души. Учебник- хрестоматия по русской литературе XX века для эстонской гимназии – Tln: Koolibri 1999;

102) L. Leesi. Vene keel – minu kirg – Tln: AS Bit 2000;

103) A. Lind, A. Mandri, L. Paavo, B. Widlok, L. Koch. Deutsch XYZ. Ein Lehrbuch für die X. klasse (B-keel) – Tln: Koolibri 2001, 2002;

104) A. Lind, A. Mandri, L. Paavo, I. Schweizer. Deutsch XYZ. Lehrbuch für die 11. Klasse – Tln: Koolibri 2004;

105) M. Laan, E. Liiv. Deutsch XI. Lehrbuch (B-keel) – Tln: Koolibri 1997;

106) H. Kasesalu, E. Liiv, M. Lillemäe. Deutsch XII Lehrbuch (B-keel) – Tln: Koolibri, piirhind 150 kr 2004;

107) R. Tasa. Deutsches Lesebuch für Oberschulen (A-keel) – Tln: Koolibri 1998;

108) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 1. Kursbuch (C-keel) – Hueber; Koolibri, Allecto 1998;

109) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 2. Kursbuch (C-keel) – Hueber; Koolibri, Allecto 1997, 1998;

110) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 3. Kursbuch (C-keel) – Hueber; Koolibri, Allecto 1997, 1998;

111) H. Aufderstrasse, H. Bock, M. Gerdes, J. Müller, H. Müller. Themen aktuell 1 Kursbuch – Max Hueber; Koolibri, Allecto 2003;

112) M. Perlmann-Balme, A. Tomaszewski, D. Weers. Themen neu. Zertifikatsband. Kursbuch – Max Hueber; Koolibri, Allecto 2002;

113) A. Vorderwülbecke, K. Vorderwülbecke. Stufen International 1 (C-keel) – Klett; Koolibri, Allecto 1998;

114) A. Vorderwülbecke, K. Vorderwülbecke. Stufen International 2 (C-keel) – Klett; Koolibri, Allecto 1998;

115) A. Vorderwülbecke, K. Vorderwülbecke. Stufen International 3 (C-keel) – Klett; Koolibri, Allecto 1998;

116) A. Schulz. Deutsch für uns. Ein Lehrbuch für Anfänger. Saksa keele õpik algajaile – Tln: TEA Kirjastus 1999;

117) A. Schulz. Deutsch für uns. Ein Lehrbuch für Fortgeschrittene I. Saksa keele õpik edasijõudnuile I – Tln: TEA Kirjastus 1999;

118) A. Schulz, K. Rump. Deutsch für uns. Ein Lehrbuch für Fortgeschrittene II. Saksa keele õpik edasijõudnuile II – Tln: TEA Kirjastus 2001;

119) A. Szablyįr, Į. Einhorn, D. Gelegonya, Į. Magyar, E. Rabl, W. Schmitt. Deutsch mit Grips 1. Lehrwerk für Jugendliche. Kursbuch – Ernst Klett; Koolibri 2001;

120) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior I (C-keel) – CLE international; Allecto 1997;

121) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior II (C-keel) – CLE international; Allecto 1998;

122) A. Jürjo, L. Listra. Point de croix 1 (C-keel) – Tln: Koolibri 2003;

123) L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker. Matemaatika 10. klassile – Tln: Koolibri 2000;

124) T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika 10. klassile – Tln: Mathema, piirhind 120 kr 1999, 2004;

125) L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker. Matemaatika XI klassile – Tln: Koolibri 2001;

126) T. Tõnso, A. Veelmaa, A. Levin. Matemaatika 11. klassile – Tln: Mathema 1998, 2002;

127) L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker. Matemaatika 12. klassile – Tln: Koolibri 2000, 2003;

128) T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika 12. klassile – Tln: Mathema 1998, 2000;

129) T. Leego, L. Vedler, S. Vedler. Matemaatika õpik kutseõppeasutusele – Tartu: Atlex 2002;

130) К. Вельскер, Л. Лепманн, Т. Лепманн. Математика для 10 класса – Тлн: Коолибри 1998, 2001;

131) К. Вельскер, ��. Лепманн, Т. Лепманн. Математика для 11 класса – Тлн: Коолибри 1999, 2003;

132) Л. Лепманн, Т. Лепманн, К. Вельскер. Математика для 12 класса – Тлн: Коолибри 2000;

133) С. Адер, Е. Беляева. Теория вероятностей и статистика – Тлн: АС Бит 2001;

134) S. Mäeltsemees. Ühiskonnageograafia gümnaasiumile, I osa – Tln: AS Bit 2003;

135) Koostaja G. Raagmaa. Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile – Tartu: Eesti Loodusfoto 2003;

136) M. Harak, J. Jõgi, A. Kont, L.-K. Pihlak, J.-M. Punning, U. Ratas, R. Rivis. Üldmaateadus gümnaasiumile – Tln: AS Bit 2003;

137) Koostanud Ü. Liiber. Üldmaateadus gümnaasiumile – Tartu: Eesti Loodusfoto 2004;

138) Ю. Лийбер, У. Праги, М. Уйбо. География для 10 класса – Тлн: АС Бит 1998;

139) T. Sarapuu. Bioloogia gümnaasiumile I – Tartu: Eesti Loodusfoto 2002;

140) T. Alamägi, K. Kull, U. Kõljalg, R. Masso, M. Ustav. Bioloogia gümnaasiumile II – Tartu: Eesti Loodusfoto 2000;

141) T. Kull, K. Kull, U. Tartes, M. Viikmaa. Bioloogia gümnaasiumile III – Tartu: Eesti Loodusfoto 2001;

142) Т. Сарапуу. Биология для гимназий I – Тарту: Эести Лоодусфото 2002;

143) Т. Аламяги, К. Кулль, У. Кыльялг, Р. Массо, М. Устав. Биология для гимназий II – Тарту: Эести Лоодусфото 2000;

144) Т. Кулль, К. Кулль, У. Тартес, М. Вийкмаа. Биология для гимназий III – Тарту: Эести Лоодусфото 2001;

145) V. Past, J. Tamm, L. Tamm. Üldine ja anorgaaniline keemia X klassile – Tln: Koolibri 1997, 2001;

146) A. Tuulmets. Orgaaniline keemia XI klassile – Tln: Koolibri 1998, 2000;

147) A. Tuulmets. Orgaaniline keemia. Õpik gümnaasiumile – Tln: AS Bit 2002;

148) H. Karik, V. Past. Keemilised elemendid, ühendid ja reaktsioonid. Süvakursus XI–XII klassile – Tln: Koolibri 1996;

149) E. Külanurm. Keemia õpik kutseõppeasutusele – Tartu: Atlex 2003;

150) В. Паст, Л. Тамм, Ю. Тамм. Общая и неорганическая химия для 10 класса – Тлн: Коолибри 1999, 2002;

151) А. Туулметс. Органическая химия. Учебник для 11 класса – Тлн: Коолибри 1999;

152) А. Туулметс. Органическая химия. Учебник для гимназий – Тлн: АС Бит 2003;

153) Ü. Ugaste. Füüsika gümnaasiumile I. Mehaanika, molekulaarfüüsika – Tln: AS Bit 1997, 2001;

154) Ü. Ugaste. Füüsika gümnaasiumile II. Elekter ja magnetism. Elektrodünaamika. Optika – Tln: AS Bit 1998;

155) Ü. Ugaste. Füüsika gümnaasiumile III. Aine ehitus. Kosmoloogia. Nüüdisaegne füüsikaline maailmapilt – Tln: AS Bit 2000;

156) G. Karu. Füüsika lühikursus gümnaasiumile I. Elekter ja magnetism – Tln: Koolibri 1997;

157) G. Karu. Füüsika lühikursus gümnaasiumile II. Elektrodünaamika – Tln: Koolibri 1997;

158) G. Karu. Füüsika lühikursus gümnaasiumile III. Mehaanika – Tln: Koolibri 1998;

159) G. Karu. Füüsika lühikursus gümnaasiumile IV. Molekulaarfüüsika – Tln: Koolibri 1999;

160) G. Karu. Füüsika lühikursus gümnaasiumile V. Aine ehitus – Tln: Koolibri 1999;

161) I. Peil. Füüsika X klassile, 1. osa. Mehaanika – Tln: Koolibri 2001, 2003;

162) J. Susi, L. Lubi. Füüsika X klassile, II osa. Soojusõpetus – Tln: Koolibri 2001, 2003;

163) K. Tarkpea. Füüsika XI klassile, 1. osa. Elekter ja magnetism – Tln: Koolibri 1997, 2003;

164) K. Tarkpea. Füüsika XI klassile, 2. osa. Elektromagnetism – Tln: Koolibri 2000;

165) H. Voolaid. Füüsika XI klassile. Optika – Tln: Koolibri 1999;

166) H. Käämbre. Füüsika XII klassile. Aatom. Molekul. Kristall – Tln: Koolibri 1998;

167) A. Ainsaar. Füüsika XII klassile. Relatiivsusteooria. Tuumafüüsika. Elementaarosakeste füüsika – Tln: Koolibri 2001;

168) J. Jaaniste. Füüsika XII klassile. Kosmoloogia – Tln: Koolibri 1999;

169) E. Pärgmäe. Füüsika õpik kutseõppeasutusele – Tartu: Atlex 2002;

170) H. Õiglane. Füüsika X klassile, 1. osa. Aeg, ruum, liikumine [Humanitaarharule] – Tln: Koolibri 1995;

171) H. Õiglane. Füüsika X klassile, 2. osa. Molekulaarfüüsika [Humanitaarharule] – Tln: Koolibri 1996;

172) H. Õiglane. Füüsika XI klassile, 1. osa. Elekter ja magnetism [Humanitaarharule] – Tln: Koolibri 1997;

173) И. Пейль. Механика. Физика для X класса. Часть I – Тлн: Коолибри 2003;

174) И. Пейль, Я. Суси, Л. Луби. Физика. Учебник для 10 класса – Тлн: Коолибри 1999;

175) Я. Суси, Л. Луби. Физика. Учебник для X класса. Часть II. Учение о теплоте – Тлн: Коолибри 2003;

176) К. Таркпеа. Физика. Учебник для XI класса, ? часть. Электричество и магнетизм – Тлн: Коолибри 1999, 2002;

177) К. Таркпеа. Физика для XI класса, часть 2. Электромагнетизм – Тл��: Коолибри 2000;

178) Х. Воолайд. Физика для XI класса. Оптика – Тлн: Коолибри 1999;

179) Х. Кяэмбре. Физика для 12 класса. Атом. Молекула. Кристалл – Тлн: Коолибри 2000;

180) А. Айнсаар. Физика для XII класса. Теория относительности. Яде��ная физика. Физика элементарных частиц – Тлн: Коолибри 2000;

181) Я. Яанисте. Физика для XII класса. Космология – Тлн: Коолибри 2000;

182) A. Adamson, T. Karjahärm. Eesti ajalugu. Õpik gümnaasiumile – Tln: Argo, piirhind 150 kr 2004;

183) A. Mäesalu, T. Lukas, M. Laur, T. Tannberg. Eesti ajalugu I – Tln: AS Bit 1998;

184) M. Laur, A. Pajur, T. Tannberg. Eesti ajalugu II – Tln: AS Bit 1998;

185) L. Vahtre. Eesti ajalugu. Õpik gümnaasiumile – Tln: Ilo, piirhind 210 kr 2004;

186) A. Adamson, S. Valdmaa. Eesti ajalugu gümnaasiumile – Tln: Koolibri 1999, 2001;

187) Koostaja H. Piirimäe. Inimene, ühiskond, kultuur I. Vana-Idamaad, Vana-Kreeka ja Vana-Rooma. XI klassi ajalooõpik – Tln: Koolibri 1998, 2004;

188) Koostaja H. Piirimäe. Inimene, ühiskond, kultuur II. Keskaeg ja varauusaeg – Tln: Koolibri 2000;

189) Koostaja H. Piirimäe. Inimene, ühiskond, kultuur III. Uusaeg – Tln: Koolibri 2001;

190) A. Adamson, J. Ant, M. Mihkelson, S. Valdmaa, E. Värä. Lähiajalugu. Õpik XII klassile – Tln: Argo 2000, 2003;

191) A. Fjodorov. XX sajand. Õpik gümnaasiumile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2002;

192) А. Мяэсалу, Т. Лукас, М. Лаур, Т. Таннберг. История Эстонии I – Тлн: АС Бит 1999;

193) М. Лаур, А. Паюр, Т. Таннберг. История Эстонии II – Тлн: АС Бит 1997;

194) С. Валдмаа, А. Адамсон. История Эстонии. Учебник для гимназии – Тлн: Коолибри 2000;

195) Сост. Х. Пийримяэ. Человек, общество, культура I – Тлн: Коолибри 2001;

196) Сост. Х. Пийримяэ. Человек, общество, культура II – Тлн: Коолибри 2002;

197) Сост. Х. Пийримяэ. Человек, общество, культура III – Тлн: Коолибри 2002;

198) Сост. А. Адамсон. Новейшая история для 12 класса – Тлн: Институт им. Я. Тыниссона 2000;

199) А. Феодоров. История ХХ века. Учебник для гимназии. Часть 1 – Тлн: АС Бит 2001;

200) А. Феодоров. История ХХ века. Учебник для гимназии. Часть 2 – Тлн: АС Бит 2002;

201) Psühholoogia gümnaasiumileTartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2002;

202) J. Uljas, T. Rumberg. Psühholoogia. Gümnaasiumiõpik – Tln: Koolibri 2002;

203) Т. Румберг, Ю. Ульяс. Психология. Учебник для гимназии – Тлн: Коолибри 2003;

204) T. Annuk. Perekonnaõpetus. 11. klassi õpik – Tln: Koolibri 1999;

205) Т. Аннук. Учение о семье. Учебник для гимназии – Тлн: Коолибри 2001;

206) L. Möldre, A. Toots. Ühiskonnaõpetus. XII klass – Tln: Koolibri 1999;

207) Л. Мёльдре, А. Тоотс. Обществоведение. 12 класс, часть 1 – Тлн: Коолибри 2001;

208) К. Оленко, Л. Мёльдре. Обществоведение. 12 класс, часть 2 – Тлн: Коолибри 2002;

209) L. Almann, R. Helme, H. Lahtein, T. Lainevee, H. Lill, A. Lumi, R. Loik, H. Mölder, K. Peterson, A. Sprivul, M. Säre, P. Tambets. Riigikaitseõpik – Tln: Kaitseministeerium 2003;

210) T. Siitan. Õhtumaade muusikalugu I – Tln: AS Bit, Talmar & Põhi 1998;

211) I. Garšnek. Õhtumaade muusikalugu III. XX sajand – Tln: AS Bit 2004;

212) E. Karp. Laulik gümnaasiumile – Tln: Eve Karp 1999;

213) Koolirahva lauluraamat – Tln: Talmar & Põhi 1996;

214) И. Кулль. Ис��ория русской музыки – Тлн: Коолибри 1999;

215) И. Кулль. История западной классической музыки – Тлн: Коолибри 2002;

216) J. Adamson, A. Adamson. Kunstiõpik gümnaasiumile – Tallinn: Argo 2002;

217) J. Kangilaski. Kunstiajalugu [10.–12. klassile] – Tln: Kunst 1997;

218) J. Kangilaski, S. Helme, T. Viirand. Kunstikultuuri õpik X klassile. Ürgajast gootikani – Tln: Kunst 2003;

219) J. Kangilaski. Kunstikultuuri õpik XI klassile. Renessansist impressionismini – Tln: Kunst, piirhind 115 kr 2004;

220) Koostaja J. Unger. Sportimisel on reeglid. Kehaline kasvatus IX–XII klassile – Tln: Koolibri 1997;

221) T. Jürgenstein. Piibliõpik – Tln: Koolibri 1997;

222) T. Jürgenstein, R. Ruut, T.-E. Friedenthal. Kiriku ajalugu ja tänapäev. Kristlik eetika – Tln: Koolibri 1999;

223) T. Tilk. Arvutiõpetus – Kuressaare: Tiit Tilk 1999, 2000;

224) B. Obee, V. Evans. Upstream Intermediate. Student’s Book (A-keel) – Express Publishing; Allecto, 2004; piirhind 126 krooni;

225) S. Burgess, J. Newbrook, J. Wilson. New First Certificate Gold. Coursebook (A-keel) – Pearson Education; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog, 2004; piirhind 150 krooni;

226) G. Capelle, N. Gidon. Reflets Niveau 1 Livre de L’ Eleve (B- või C-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 216 krooni;

227) G. Capelle, N. Gidon. Reflets Niveau 2 Livre de L’ Eleve (B- või C-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 222 krooni;

228) C. Dollez, S. Pons. Reflets Niveau 3 Livre de L’ Eleve (B- või C-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 233 krooni;

229) И. Белобровцева. Новейшая русская литература. Учебник для гимназии – Тлн: Коолибри, 2004; piirhind 135 krooni;

230) L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker. Matemaatika X klassile – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 187 krooni;

231) С. Митюрёв. Язык как система знаков и средство обчения. Учебник по русскому языку для гимназии – Тлн: Коолибри, 2004; piirhind 125 krooni;

232) И. Шайтанов. Зарубежная литература XIX век. Учебник для гимназии – Тлн: АС Бит, 2004; piirhind 135 krooni;

233) G. Capelle, R Menand, P. Guédon. Taxi! Niveau 1 Livre de L’Eleve (C- keel) - Hachette; Allecto, 2004; piirhind 200 krooni;

234) G. Capelle, R Menand, P. Guédon. Taxi! Niveau 2 Livre de L’Eleve (C- keel) - Hachette; Allecto, 2004; piirhind 204 krooni.

[RTL 2005, 12, 99 - jõust 23.01.2005]

 

§ 2. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 2004./2005. õppeaastaks

 

(1) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 1. klassis: 1) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Töövihik. Sügis. 1. ja 2. osa [üldõpetuse metoodika] – Tln: Koolibri 2001, 2003;

2) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Töövihik. Talv. 1. ja 2. osa [üldõpetuse metoodika] – Tln: Koolibri 2000, 2004

3) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Töövihik. Kevad. 1. ja 2. osa [üldõpetuse metoodika] – Tln: Koolibri 2002;

4) E. Hiiepuu, A. Kloren. Aabitsa töövihik – Tln: AS Bit 2001;

5) L. Kivi, M. Roosleht. Aabitsa töövihik – Tln: Koolibri 1999;

6) E. Hiiepuu, A. Kloren. Eesti keele töövihik 1. klassile – Tln: AS Bit 2002;

7) L. Kivi, M. Roosleht. Alglugemiku töövihik – Tln: Koolibri 1998;

8) T. Puik. Õigekirja töövihik. 1. klass – Tln: Koolibri 2003;

9) Е. Тимофеева. Пропись. Рабочая тетрадь по письму для 1 класса, 1 и 2 часть – Тлн: АС Бит 2004;

10) Н. Кузьмина, И. Maкарьев. Тетрадь для письма, 1 и 2 часть – Тлн: Коолибри 2002;

11) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! Eesti keele töövihik vene õppekeelega koolide 1. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri, piirhind 75 kr 2004;

12) M. Kebbinau, E. Kalmus, M. Poks, M. Pääru. Tere, kool! Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 1. osa [keelekümbluse metoodika] – Tln: Varrak 2001;

13) M. Kebbinau, M. Pääru, N. Meltsas. Tere, kool! Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 2. osa [keelekümbluse metoodika] – Tln: Varrak 2001;

14) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika töövihik 1. klassile, 1. ja 2. osa – Tartu: Kiir 2001;

15) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika õppevahendid 1.–3. klassile – Tartu: Kiir 2001;

16) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika töövihik 1. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2003;

17) Р. Kолде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Рабочая тетрадь для 1 класса, 1 и 2 часть – Тлн: Коолибри 2003;

18) S. Veskimäe, K. Härma. Muusikaõpetuse töövihik 1. klassile – Tln: AS Bit 2000;

19) С. Веским��э, K. Хярма. Рабочая тетрадь по музыке для 1 класса – Тлн: АС Бит 2000;

20) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Рабочая тетрадь для 1 класса – Тлн: Коолибри 2001;

21) Н. Парол, Е. Сивенкова. Рабочая тетрадь по русскому языку для 1 класса – Тлн: Коолибри, 2004; piirhind 48 krooni.

 

(2) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 2. klassis: 1) E. Hiiepuu, A. Kloren. Eesti keele töövihik 2. klassile, 1. osa – Tln: AS Bit 2002;

2) E. Hiiepuu. Eesti keele töövihik 2. klassile, 2. osa – Tln: AS Bit 2002;

3) A. Uusen. Meie keel 2. Suvest jõuludeni. Töövihik – Tln: Koolibri 2002;

4) A. Uusen. Meie keel 2. Jõuludest suveni. Töövihik – Tln: Koolibri 2002;

5) T. Puik. Õigekirja töövihik. 2. klass – Tln: Koolibri 2003;

6) A. Полева. Рабочая тетрадь по русскому языку для 2 класса, 1 часть – Тлн: Коолибри 2000;

7) И. Хрулёва. Рабочая тетрадь по русскому языку для 2 класса, II часть – Тлн: Коолибри 2002;

8) Н. Пароль, Е. Сивенкова. Русский язык. Раб��чая тетрадь для 2 класса, 1 и 2 часть – Тлн: Коолибри, piirhind 68 kr 2004;

9) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! Eesti keele töövihik vene kooli 2. klassile, I osa – Tln: Koolibri, piirhind 35 kr 2004;

10) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! 2 Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 2. klassile, II osa – Tln: Koolibri 2003;

11) M. Kebbinau, E. Kurme, R. Popov, M. Pääru. Tere, sõber! Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 2. klassile, 1. ja 2. osa [keelekümbluse metoodika] – Tln: Varrak 2002;

12) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika töövihik II klassile, 1. ja 2. osa – Tartu: Kiir 2002;

13) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika töövihik 2. klassile, 1. osa – Tln: Koolibri, piirhind 50 kr 2004;

14) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika töövihik 2. klassile, 2. osa – Tln: Koolibri 2003;

15) Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Рабочая тетрадь по математике для 2 класса, 1 и 2 часть – Тлн: Коолибри 2001;

16) Р. Kолде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Рабочая тетрадь по математике для 2 класса, 1 часть – Тлн: Коолибри, piirhind 46 kr 2004;

17) T. Elvisto, K. Maaste, A. Saar, A. Tõnisson. Loodusõpetuse töövihik 2. klassile – Tln: Koolibri 2001;

18) T. Эльвисто, К. Маасте, А. Саар, А. Тыниссон. Рабочая тетрадь по природоведению для 2 класса – Тлн: Коолибри 1999;

19) M. Pullerits, L. Urbel. Muusikaõpetuse töövihik 2. klassile – Tln: AS Bit 2003;

20) С. Вескимяэ, K. Хярма. Рабочая тетрадь по музыке для 2 класса – Тлн: АС Бит 2000;

21) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Рабочая тетрадь по музыке для 2 класса – Тлн: Коолибри 2004;

22) R. Romm, U. Sellenberg. Liiklusõpetus 2. ja 3. klassis. Töölehed – Tln: Maanteeamet 2002;

23) Р. Колде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Рабочая тетрадь для 2 класса, 2 часть – Тлн: Коолибри, 2004; piirhind 50 krooni. 

 

(3) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 3. klassis: 1) A. Kloren. Eesti keele töövihik 3. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2003;

2) M. Müürsepp, A. Uusen. Meie keel 3. III klassi töövihik, 1. osa – Tln: Koolibri 2000;

3) M. Müürsepp, A. Uusen. Meie keel 3. III klassi töövihik, 2. osa – Tln: Koolibri 1998;

4) T. Puik. Õigekirja töövihik. 3. klass – Tln: Koolibri 2004;

5) Н. Балева, A. Пол��ва. Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса – Тлн: Коолибри 2000;

6) Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele töövihik vene kooli 3. klassile, I osa – Tln: Koolibri, piirhind 35 kr 2004;

7) I. Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 3. klassile, II osa – Tln: Koolibri 2003;

8) M. Kebbinau, K. Koppel, R. Popov, M. Pääru, M. Rebane, S. Rist, R. Saaron, A. Sele, L. Tammela. Tere, maailm! Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 3. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Varrak 2003;

9) Ü. Kurm. I love English 1. Workbook – Tln: Koolibri 2002;

10) Ü. Kurm. I Love English 1. Workbook – Tartu: Studium 2003;

11) M. Peets, K. Tork-Sarapuu. English Step by Step 1. Starter Activity Book – Tln: Koolibri 2003;

12) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 1 – Macmillan Education ELT; Allecto 2002;

13) T. Hutchinson. Project 1. Workbook – Oxford University Press; Allecto 2000;

14) E. Gray, V. Evans. Welcome 1. Workbook – Express Publishing; Allecto 2001;

15) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч I. Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса. Часть ITln: Koolibri 1999;

16) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч I. Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса. Часть 2 – Tln: Koolibri 2000;

17) H. Org, R. Kahu. Hallo, Freunde! Biber-Arbeitsbuch. Saksa keele töövihik 3. klassile – Tln: TEA Kirjastus 1998;

18) Das Deutschmobil. Arbeitsbuch 1 – Klett; Koolibri, Allecto 2000;

19) H. Seeger. Wer? Wie? Was? Mega 1. Schülerarbeitsheft 1 und 2 – Gilde Verlag; Koolibri, Allecto 2001;

20) S. Meyer-Dreux, M. Garabedien, M. Lerasle. Trampoline I – CLE international; Allecto 1994;

21) K. Belials. Matemaatika töövihik 3. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2001;

22) K. Belials, S. Piht. Matemaatika õpik-tööraamat III klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2002;

23) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika töövihik 3. klassile, 1. ja 2. osa – Tartu: Kiir 2003;

24) R. Kolde, E. Noor. Matemaatika töövihik III klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2001;

25) К. Белиалс. Рабочая тетрадь по мат��матике для 3 класса, 1 и 2 часть – Тлн: АС Бит 2001;

26) С. Пихт, К. Белиалс. Математика. Книга для самостоятельной работы для 3 класса, I и II часть –Тлн: АС Бит 1997, 1998;

27) Р. Kолде, Э. Ноор. Математика. Рабочая тетрадь для 3 класса, часть 1 и 2 – Тлн: Коолибри 2002;

28) I. Leuhin, M. Pedaste. Loodusõpetuse töövihik 3. klassile – Tln: AS Bit 1999;

29) T. Elvisto, K. Maaste. Loodusõpetuse töövihik 3. klassile, 1. osa – Tln: Koolibri 2001;

30) V. Laug, P. Saareleht. Loodusõpetuse töövihik 3. klassile, 2. osa – Tln: Koolibri 2001;

31) K. Sirel. Loodusõpetuse töövihik 3. klassile, 1. osa – Tln: Koolibri, piirhind 28 kr 2004;

32) И. Леухин, М. Педасте. Рабочая тетрадь по природоведению для 3 класса – Тлн: АС Бит 2000;

33) Т. Эльвисто, К. Маасте, В. Лауг, П. Саарелехт. Рабочая тетрадь по природоведению для 3 класса – Тлн: Коолибри 2000;

34) K. Kõiv. Inimeseõpetuse töövihik 3. klassile – Tln: AS Bit, piirhind 35 kr 2004;

35) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja maailm. 3. klassi inimeseõpetuse töövihik – Tln: Koolibri 2004;

36) Р. Киппак, А. Клорен, Э. Кулдеркнуп, К. Оленко. Я и мир вокруг. Рабочая тетрадь для 3 класса – Тлн: Коолибри 2004;

37) L. Urbel, M. Pullerits. Muusikaõpetuse töövihik 3. klassile – Tln: AS Bit 2001;

38) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Рабочая тетрадь по музыке для 3 класса – Тлн: Коолибри 2003;

39) R. Romm, U. Sellenberg. Liiklusõpetus 2. ja 3. klassis. Töölehed – Tln: Maanteeamet 2002;

40) S. Kaljula, P. Saareleht. Loodusõpetuse töövihik 3. klassile, 2. osa – Tln: Koolibri, 2004; piirhihd 35 krooni.

 

(4) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 4. klassis: 1) P. Hiisjärv. Emakeele töövihik 4. klassile – Tln: AS Bit 2001;

2) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Emakeele ABC. IV klassi töövihik, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2002;

3) Н. Нечунаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 4 класса – Тлн: Коолибри 2003;

4) Э. Гришакова. Сборник упражнений для 4-го класса – Тлн: Панглосс 2001;

5) I. Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele töövihik vene kooli IV klassile – Tln: Koolibri 2002;

6) A. Kloren. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 4. klassile – Tln: Ilo, piirhind 67 kr 2004;

7) Ü. Kurm. I love English 2. Workbook – Tln: Koolibri 2002;

8) Ü. Kurm. I Love English 2. Workbook – Tartu: Studium, piirhind 50 kr 2004;

9) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 2 – Macmillan Education ELT; Allecto 2002;

10) D. Strange, D. Hall. Project 2. Workbook – Oxford University Press; Allecto 2000;

11) E. Gray, V. Evans. Welcome 2. Workbook – Express Publishing; Allecto 2001;

12) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч II. Рабочая тетрадь по русскому языку для IV класса. Часть I, 2 – Tln: Koolibri 2001;

13) H. Org, R. Kahu. Hallo, Freunde! Kinder-Arbeitsbuch. Saksa keele töövihik 4. klassile – Tln: TEA Kirjastus 1999;

14) Das Deutschmobil 1. Arbeitsbuch – Klett; Koolibri, Allecto 2000;

15) H. Seeger. Wer? Wie? Was? Mega 2. Schülerarbeitsheft 1 und 2 – Gilde Verlag; Koolibri, Allecto 2001;

16) S. Meyer-Dreux, M. Garabedien, M. Lerasle. Trampoline I – CLE international; Allecto 1994;

17) S. Meyer-Dreux, M. Garabedien, M. Lerasle. Trampoline II – CLE international; Allecto 1996;

18) K. Kaasik, A. Kaasik. Matemaatika töövihik 4. klassile – Tln: AS Bit 2001, 2004;

19) E. Noor, E. Nurk. Matemaatika töövihik IV klassile, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2002;

20) A. Kaaсик, K. Kaaсик. Рабочая тетрадь по математике для 4 класса – Тлн: АС Бит 2000;

21) Э. Нурк, Э. Ноор. Рабочая тетрадь по математике для 4 класса, 1 и 2 часть – Тлн: Коолибри 2001;

22) Э. Нурк, Э. Ноор. Рабочая тетрадь по математике для 4 класса, 1 часть – Тлн: Коолибри, piirhind 35 kr 2004;

23) E. Pärtel, I. Leuhin, K. Hellat. Loodusõpetuse töövihik 4. klassile – Tln: AS Bit 2000;

24) S. Kaljula, A. Saar. Loodusõpetuse töövihik IV klassile, 1. osa – Tln: Koolibri 2003;

25) T. Elvisto. Loodusõpetuse töövihik IV klassile, 2. osa – Tln: Koolibri 2002;

26) S. Kaljula, K. Sirel. Loodusõpetuse töövihik IV klassile, 2. osa – Tln: Koolibri 2004;

27) К. Эннок, К. Хеллат, И. Леухин, Э. Пяртель. Рабочая тетрадь по природоведению для 4 класса – Тлн: АС Бит 2000;

28) С. Кальюла, А. Саар. Природоведение. Рабочая тетрадь для 4 класса, часть 1 и 2 – Тлн: Коолибри 2003;

29) С. Кальюла, К. Сирель. Природоведение. Рабочая тетрадь для 4 класса, час��ь 2 – Тлн: Коолибри 2003;

30) H. Mõttus. Inimene ja ühiskond. 4. klassi töövihik – Tln: Koolibri 2001;

31) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse töövihik II kooliastmes – Tln: Koolibri, piirhind 45 kr 2004;

32) Х. Mыттус. Человек и общество. Рабочая тетрадь для 4 класса – Тлн: Коолибри 2003;

33) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetuse töövihik 4. klassile – Tln: AS Bit 2002;

34) Х.-М. Ярв, А. Сепп. Рабочая тетрадь по музыке для 4 класса – Тлн: АС Бит 2002;

35) K. Kütt, U. Sarapuu. Kehalise kasvatuse töövihik põhikooli teisele astmele – Tln: AS Bit 2003;

36) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 1 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 88 krooni;

37) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 2 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 91 krooni;

38) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch. Kein Problem 1 Arbeitsheft 2, 4.-6. klassile (B-keel) – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 57 krooni;

39) C. Gislon, A. Gruneberg, M-C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 3 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 110 krooni;

40) C. Gislon, A. Gruneberg, M-C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 4 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 112 krooni. 

(5) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 5. klassis: 1) P. Hiisjärv. Eesti keele töövihik 5. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2003;

2) K. Sarapuu, I. Pukk. Eesti keele töövihik 5. klassile – Tln: AS Bit, piirhind 30 kr 2004;

3) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Sõnasõber. V klassi eesti keele töövihik, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2004;

4) Н. Зaмковая, И. Моисеенко. Рабочая тетрадь по русскому языку для V класса – Тлн: Коолибри 2001;

5) Э. Гришакова. Сборник упражнений для 5-го класса – Тлн: Панглосс 2001;

6) Э. Флоренская, Ф. Габович. Русский язык. Рабочая тетрадь для 5 класса – Тлн: Коолибри 2004;

7) E. Muru, V. Pappel. Eesti keele töövihik, 1. osa – Tln: AS Bit 1999;

8) A. Metsa, A. Jänese. Eesti keele töövihik vene kooli 5. klassile – Tln: Koolibri 2004;

9) Kaskmann, M. Küppar. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 5. klassile – Tln: Ilo, piirhind 67 kr 2004;

10) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English 3. Workbook – Tln: Koolibri 2002;

11) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English 3. Workbook – Tartu: Studium, piirhind 50 kr 2004;

12) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 3 – Macmillan Education ELT; Allecto 2002;

13) T. Hutchinson. Project 3. Workbook – Oxford University Press; Allecto 2000;

14) E. Gray, V. Evans. Welcome 3. Workbook – Express Publishing; Allecto 2001;

15) Т. Касесалу. Давайте дружить! 1 Рабочая тетрадь по русскому языку для V класса – Tln: Koolibri 2004;

16) H. Org, R. Kahu. Hallo, Freunde! Deutsch mit Deufi. Arbeitsbuch – Tln: TEA Kirjastus 2000;

17) Das Deutschmobil 2. Arbeitsbuch – Klett; Koolibri, Allecto 2000;

18) S. Meyer-Dreux, M. Garabedien, M. Lerasle. Trampoline II – CLE international; Allecto 1996;

19) K. Kaasik. Matemaatika töövihik 5. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2001;

20) T. Kaljas, E. Nurk. Matemaatika töövihik V klassile – Tln: Koolibri 2004;

21) K. Кaaсик. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса, 1 и 2 часть – Тлн: АС Бит 2000;

22) T. Кaльяс, Э. Нурк. Mатематикa. Рабочая тетрадь для 5 класса – Тлн: Коолибри, piirhind 30 kr 2004;

23) E. Pärtel, I. Leuhin, K. Hellat. Loodusõpetuse töövihik 5. klassile – Tln: AS Bit 2000;

24) R. Kuresoo, T. Kuresoo. Loodusõpetuse töövihik 5. klassile – Tln: AS Bit 2003;

25) S. Kaljula, H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetuse töövihik 5. klassile – Tln: Koolibri 2003, 2004

26) С. Кальюла, Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Рабочая тетрадь по природоведению для 5 класса – Тлн: Коолибри 2000;

27) A. Koks. Ajaloo töövihik 5. klassile – Tln: Argo 2003;

28) E. Hergauk, M. Tilk, M. Laar. Ajaloo töövihik 5. klassile – Tln: AS Bit 2002;

29) Э. Хергаук, М. Тилк, М. Лаар. Рабочая тетрадь по истории для 5 класса – Тлн: АС Бит 2000;

30) K. Kepler. Tervise võti. V klassi töövihik – Tln: Koolibri 2004;

31) К. Кеплер. Ключ к здоровью. Рабочая тетрадь для 5 класса – Тлн: Коолибри 2002;

32) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetuse töövihik 5. klassile – Tln: AS Bit 2000;

33) R. Kangro. Helisev maailm. Muusikaõpetuse töövihik V–VI klassile – Tln: Koolibri 2000;

34) Х.-М. Ярв, А. Сепп, М. Мулдма. Музыка. Рабочая тетрадь для 5 класса – Тлн: АС Бит 2003;

35) I. Raudsepp. Kunstiõpetuse tööraamat V klassile – AS Bit 2000;

36) K. Kütt, U. Sarapuu. Kehalise kasvatuse töövihik põhikooli teisele astmele – Tln: AS Bit 2003;

37) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 1 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 88 krooni;

38) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 2 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 91 krooni;

39) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch. Kein Problem 1 Arbeitsheft 2, 4.-6. klassile (B-keel) – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 57 krooni;

40)C. Gislon, A. Gruneberg, M-C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 3 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 110 krooni;

41) C. Gislon, A. Gruneberg, M-C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 4 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 112 krooni;

42) A. Sepp, H-M. Järv. Muusikaõpetuse töövihik 5. klassile – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 30 krooni. 

(6) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 6. klassis: 1) P. Hiisjärv. Emakeele töövihik 6. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2003;

2) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Keelesõber. 6. klassi emakeele töövihik, 1. ja 2. osa – Tln: Koolibri 2003;

3) A. Полева, Э. Флоренская. Русский язык. Рабочая тетрадь для 6 класса, 1 часть – Тлн: Коолибри 2001;

4) A. Полева, Э. Флоренская. Русский язык. Рабочая тетрадь для 6 класса, 2 часть – Тлн: Коолибри 2002;

5) Э. Гришакова. Сборник упражнений для 6-го класса – Тлн: Панглосс 2001;

6) E. Muru, V. Pappel. Eesti keele töövihik, 1. osa – Tln: AS Bit 1999;

7) A. Metsa, A. Jänese. Eesti keele töövihik vene kooli 6. klassile – Tln: Koolibri 2004;

8) Õ. Vahar, M. Rikker. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 6. klassile – Tln: Ilo, piirhind 67 kr 2004;

9) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Workbook 4 (A-keel) – Tartu: Studium 2003;

10) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 4 (A-keel) – Macmillan Education ELT; Allecto 2002;

11) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 1. Beginner Workbook (A- või B-keel) – Express Publishing; Allecto 2000;

12) T. Hutchinson. Project 4. Workbook – Oxford University Press; Allecto 2001;

13) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 1. Workbook – Express Publishing; Allecto 2000;

14) Т. Касесалу. Давайте дружить! 2 Рабочая тетрадь по русскому языку для VI класса (A-keel) – Tln: Koolibri 2004;

15) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele töövihik 6. klassile (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 2002;

16) S. Allik, H. Org, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Schatzkiste. Arbeitsbuch für die VI. Klasse (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 2002;

17) Das Deutschmobil 2. Arbeitsbuch (A-keel) – Klett; Koolibri, Allecto 1999;

18) Ü. Kurm. Enjoy your English 1. Workbook (B-keel) – Tln: Koolibri 2002;

19) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Activity Book 1 (A- või B-keel)– Macmillan Heinemann ELT; Allecto 1999;

20) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Starter Workbook (B-keel) – Oxford University Press; Allecto 1999;

21) C. Barker, B. Abbs, I. Freebairn, O. Johnston. New Snapshot Starter Language Booster (B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2003;

22) И. Бирюкова. Здравствуйте! I Рабочая тетрадь по русскому языку для VI класса. Часть I и II (B-keel) – Tln: Koolibri 2003;

23) V. Leibur, E. Oruste. Deutsch VI. Arbeitsheft (B-keel) – Tln: Koolibri 1999;

24) G. Neuner jt. Deutsch Konkret 1. Arbeitsbuch (B-keel) – Langenscheidt; Koolibri, Allecto 1999;

25) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! I Arbeitsbuch (B-keel) – Heinemann; Allecto 1999;

26) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch Normal Arbeitsbuch für die 6. Klasse. Teil 1 (B-keel) – Tln: Koolibri, piirhind 45 kr 2004;

27) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior I (B-keel) – CLE international; Allecto 1997;

28) K. Kaasik. Matemaatika töövihik 6. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2001;

29) T. Kaljas, E. Nurk. Matemaatika töövihik VI klassile – Tln: Koolibri 2004;

30) T. Кaльяс, Э. Нурк. Математикa. Рабочая тетрадь для 6 класса – Тлн: Коолибри, piirhind 35 kr 2004;

31) K. Kaaсик. Рабочая тетрадь по математике для 6 класса, I и II часть – Тлн: АС Бит 2002;

32) E. Libe, M. Toom, M. Martin, K. Ennok, K. Lepasaar. Loodusõpetuse töövihik 6. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2001;

33) H. Relve. Loodusõpetuse töövihik 6. klassile – Tln: Koolibri 2003;

34) Э. Либе, К. Эннок, К. Лепасаар. Рабочая тетрадь по природоведению для 6 класса, I и II часть – Тлн: АС Бит 2001;

35) Х. Релве. Рабочая тетрадь по природоведению для 6 класса – Тлн: Коолибри 2000;

36) E. Maripuu, I. Maripuu. Vanaaeg. Ajaloo töövihik 6. klassile – Tln: AS Bit 2000;

37) E. Maripuu, I. Maripuu. Vanaaeg. Töövihik 6. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2003;

38) Э. Maрипуу, И. Maрипуу. Рабочая тетрадь по истории для 6 класса – Тлн: АС Бит 2000;

39) S. Kärner. Õpime suhtlema! 6. klassi töövihikTln: Koolibri 2002;

40) С. Кярнер. Научимся общаться. Рабочая тетрадь для 6 класса – Тлн: Коолибри 2000;

41) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetuse töövihik 6. klassile – Tln: AS Bit 2000;

42) R. Kangro. Helisev maailm. Muusikaõpetuse töövihik V–VI klassile – Tln: Koolibri 2000;

43) K. Kütt, U. Sarapuu. Kehalise kasvatuse töövihik põhikooli teisele astmele – Tln: AS Bit 2003;

44) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 1 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 88 krooni;

45) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 2 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 91 krooni;

 46) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch. Kein Problem 1 Arbeitsheft 2, 4. – 6. klassile

(B-keel) – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 57 krooni;

47) C. Gislon, A. Gruneberg, M-C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 3 Cahier

D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 110 krooni;

48) C. Gislon, A. Gruneberg, M-C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 4 Cahier

D’ Exercices (A- või B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 112 krooni.

(7) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 7. klassis: 1) P. Ratassepp. Eesti keele töövihik 7. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2003;

2) T. Õunapuu. Sõnavorm ja kõne. 7. klassi eesti keele töövihik – Tln: Koolibri 2003;

3) P. Riismaa, A. Rätsep, T. Veismann. Noor keelekasutaja. 7. klassi eesti keele töövihik – Tln: Künnimees 2001;

4) I. Au, M. Hennoste. Kirjanduse töövihik 7. klassile – Tln: AS Bit 2000;

5) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna võlu. Kirjanduse töövihik 7. klassile – Tln: Koolibri 2003;

6) Э. Флоренская. Рабочая тетрадь по русскому языку для 7 класса. Часть I. Орфография – Тлн: АС Бит 2000;

7) Э. Флоренская. Рабочая тетрадь по русскому языку для 7 класса. Часть II. Морфология – Тлн: АС Бит 2000;

8) E. Muru, V. Pappel. Eesti keele töövihik, 1. osa – Tln: AS Bit 1999;

9) A. Siirak. Eesti keele töövihik vene kooli VII klassile – Tln: Koolibri 2003;

10) I. Krall, K. Saarso, E. Sõrmus. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 7. klassile – Tln: Ilo, piirhind 67 kr 2004;

11) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Workbook 5 (A-keel) – Tln: Koolibri 2002;

12) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English. Workbook 5 (A-keel) – Tartu: Studium 2004;

13) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 5 (A-keel) – Macmillan Education ELT; Allecto 2002;

14) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 2. Elementary Workbook (A- ja B-keel) – Express Publishing; Allecto 2000;

15) T. Hutchinson. Project Plus. Workbook – Oxford University Press; Allecto 2002;

16) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 2. Workbook – Express Publishing; Allecto 2001;

17) Т. Касесалу. Давайте дружить. Рабочая тетрадь по русскому языку для VII класса (A-keel) – Tln: Koolibri 2000;

18) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele töövihik 7. klassile (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 2003;

19) S. Allik, M. Kolli, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Arbeitsbuch für Jugendliche. Saksa keele töövihik 7. klassile, 1. osa (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 1998;

20) S. Allik, M. Kolli, H. Org. Hallo, Freunde! Arbeitsbuch für Jugendliche. Saksa keele töövihik 7. klassile, 2. osa (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 1998;

21) Das Deutschmobil 3. Arbeitsbuch (A-keel) – Klett; Koolibri, Allecto 2000;

22) Ü. Kurm. Enjoy your English 2. Workbook (B-keel) – Tln: Koolibri 2000;

23) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Activity Book 2 (A- või B-keel) – Macmillan Heinemann ELT; Allecto 1999;

24) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Elementary Workbook (B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2000;

25) C. Barker, B. Abbs, I. Freebairn, O. Johnston. New Snapshot Elementary Language Booster (B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2003;

26) И. Бирюкова. Здравствуйте! 2 Рабочая тетрадь по русскому языку для 7 класса (B-keel) – Tln: Koolibri 2003;

27) V. Leibur, V. Saar. Deutsch VII. Arbeitsheft (B-keel) – Tln: Koolibri 1998;

28) G. Neuner jt. Deutsch Konkret 2. Arbeitsbuch (B-keel) – Langenscheidt; Koolibri, Allecto 1999;

29) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! II Arbeitsbuch (B-keel) – Heinemann; Allecto 1999;

30) E. Vihman. Deutsch. Wiederholen wir Grammatik! Übungen für die Klassen 7–12 – Tln: Koolibri 2002;

31) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior I (B-keel) – CLE international; Allecto 1997;

32) A. Kauge. Matemaatika töövihik 7. klassile – Tln: AS Bit 2001;

33) E. Nurk, A. Undusk. Matemaatika töövihik VII klassile – Tln: Koolibri 2004;

34) A. Kaуге. Рабочая тетрадь по математике для 7 класса – Тлн: АС Бит 2000;

35) Э. Нурк, A. Ундуск. Математика. Рабочая тетрадь для 7 класса – Тлн: Коолибри 2002;

36) M. Kuurme. Loodusõpetuse töövihik 7. klassile – Tln: AS Bit 2001;

37) E. Pärtel. Loodusõpetuse töövihik 7. klassile – Tln: Koolibri 2003;

38) Э. Пяртель. Рабочая тетрадь по естествознанию для 7 класса – Тлн: Коолибри 2003;

39) L.-K. Pihlak. Geograafia töövihik põhikoolile. Algkursus, 1. osa – Tln: Koolibri 2003;

40) E. Jalast. Geograafia töövihik põhikoolile. Algkursus, 2. osa – Tln: Koolibri 2003;

41) Ю. Лийбер, У. Праги, Т. Руммо, Э. Саар. Рабочая тетрадь по географии для 7 класса – Тлн: АС Бит 2000;

42) Л.-К. Пихлак. Рабочая тетрадь по гeографии для основной школы. Начальный курс. Часть 1 – Тлн: Коолибри 2003;

43) Э. Яласт. Рабочая тетрадь по гeографии для основной школы. Начальный курс. Часть 2 – Тлн: Коолибри 2004;

44) A. Parts. Bioloogia töövihik põhikoolile I – Tln: AS Bit 2001;

45) А. Партс. Рабочая тетрадь по биологии для основной школы, 1 часть – Тлн: АС Бит 2002;

46) E. Maripuu, I. Maripuu. Keskaeg. Ajaloo töövihik 7. klassile – Tln: AS Bit 2000;

47) Э. Maрипуу, И. Maрипуу. Рабочая тетрадь по истории средних веков для 7 класса – Тлн: АС Бит 2000;

48) K. Kõiv. Inimeseõpetus. 7. klassi töövihikTln: Koolibri 2003;

49) К. Кыйв. Человековедение. Рабочая тетрадь для 7-го класса – Тлн: Коолибри 2003;

50) А. Геккер, О. Геккер, Х. Лайк. Твой графический язык. I часть – Тлн: Коолибри 2003;

51) F. Callon, C. Donson. Extra! Niveau 1 Cahier D’ Exercices (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 87 krooni;

52) F. Callon. Extra! Niveau 2 Cahier D’ Exercices (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 90 krooni;

53) C. Callon, C. Donson. Extra! Niveau 3 Cahier D’ Exercices (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 93 krooni;

54) E. Maripuu, I. Maripuu. Keskaeg. Ajaloo töövihik 7. klassile, 2. osa – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 30 krooni. 

(8) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 8. klassis: 1) T. Õunapuu. Lause ja kõne. 8. klassi töövihik – Tln: Koolibri 2003;

2) M. Ehala, A. Kiin. Noor keelekasutaja. 8. klassi eesti keele töövihik – Tln: Künnimees 2002;

3) P. Ratassepp. Lausetest tekstini. Eesti keele töövihik 8. klassile, 1. osa – Tln: AS Bit, piirhind 29 kr 2004;

4) I. Au, M. Hennoste. Kirjanduse töövihik 8. klassile – Tln: AS Bit 2000;

5) M. Rebane. Kirjanduse töövihik 8. klassile – Tln: Koolibri 2000;

6) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna vägi. 8. klassi kirjanduse töövihik – Tln: Koolibri 2003;

7) Э. Флоренская. Рабочая тетрадь по русскому языку для 8 класса. Часть I. Орфография – Тлн: АС Бит 2000;

8) Э. Флоренская. Рабочая тетрадь по русскому языку для 8 класса. Часть II. Морфология – Тлн: АС Бит 2000;

9) С. Митюрёв. Рабочая тетрадь по лите��атурe. 8 класс. Часть I и II – Тлн: АС Бит 2002;

10) E. Muru, V. Pappel. Eesti keele töövihik, 1. osa – Tln: AS Bit 1999;

11) A. Siirak. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli VIII klassile – Tln: Koolibri 2003;

12) I. Krall, K. Saarso, E. Sõrmus. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 8. klassile – Tln: Ilo, piirhind 67 kr 2004;

13) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Workbook 6 (A-keel) – Tartu: Studium, piirhind 50 kr 2004;

14) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 6 (A-keel) – Macmillan Education ELT; Allecto 2002;

15) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 3. Pre-Intermediate Workbook (A- või B-keel) – Express Publishing; Allecto 2002;

16) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 3. Workbook – Express Publishing; Allecto 2001;

17) C. Barker, B. Abbs, I. Freebairn, O. Johnston. New Snapshot Pre Intermediate Language Booster (A-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2003;

18) B. Abbs, I. Freebairn, C. Barker, O. Johnston. New Snapshot Intermediate Language Booster (A-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2004;

19) А. Метса. Твой собеседник 1. Рабочая тетрадь по русскому языку для 8 класса (A-keel) – Tln: Koolibri 2003;

20) S. Allik, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Mit Deutsch im Trend. Saksa keele töövihik 8. klassile (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 2000;

21) Das Deutschmobil 3. Arbeitsbuch (A-keel) – Klett; Koolibri, Allecto 2000;

22) M. Jõul, Ü. Kurm. Enjoy your English 3. Workbook (B-keel) – Tln: Koolibri 2002;

23) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Activity Book 3 (A- või B-keel) – Macmillan Heinemann ELT; Allecto 2000;

24) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Pre-Intermediate Workbook (B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2000;

25) И. Бирюкова, Н. Замковая, И. Моисеенко. Здравствуйте! 3 Рабочая тетрадь по русскому языку для 8 класса (B-keel) – Tln: Koolibri 2003;

26) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele töövihik 8. klassile – Tln: TEA Kirjastus, piirhind 62 kr 2004;

27) V. Leibur, A. Mandri, E. Oruste. Deutsch VIII. Arbeitsheft (B-keel) – Tln: Koolibri 2000;

28) G. Neuner jt. Deutsch Konkret 3. Arbeitsbuch (B-keel) – Langenscheidt; Koolibri, Allecto 1999;

29) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! III Arbeitsbuch (B-keel) – Heinemann; Allecto 1999;

30) E. Vihman. Deutsch. Wiederholen wir Grammatik Klassen 7–12 – Tln: Koolibri 2000;

31) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior II (B-keel) – CLE international; Allecto 1998;

32) A. Kauge. Matemaatika töövihik 8. klassile – Tln: AS Bit 2001;

33) M. Lepik, E. Nurk, A. Undusk. Matemaatika töövihik VIII klassile – Tln: Koolibri 2004;

34) А. Кауге. Рабочая тетрадь по математике для 8 класса – Тлн: АС Бит 2000;

35) М. Лепик, Э. Нурк, A. Ундуск. Математикa. Рабочая тетрадь для 8 класса – Тлн: Коолибри, piirhind 29 kr 2004;

36) T. Rummo. Geograafia töövihik 8. klassile – Tln: AS Bit 2000;

37) E. Jalast, I. Mägi, L.-K. Pihlak. Maakera loodus- ja inimgeograafia töövihik 8. klassile – Tln: Koolibri 2001;

38) L.-K. Pihlak, E. Jalast, I. Mägi. Geograafia töövihik põhikoolile. Maailma loodus- ja ühiskonnageograafia – Tln: Koolibri, piirhind 35 kr 2004;

39) Т. Руммо, А. Конт. Рабочая тетрадь по географии для 8 класса – Тлн: АС Бит 2000;

40) Э. Яласт, И. Мяги, Л.-K. Пихлак. Физическая география и население земного шара. Рабочая тетрадь для 8 класса – Тлн: Коолибри 2000;

41) A. Parts. Bioloogia töövihik põhikoolile, II osaTln: AS Bit 2002;

42) A. Parts. Bioloogia töövihik põhikoolile III – Tln: AS Bit 2003;

43) А. Партс. Рабочая тетрадь по биологии для основной школы, 2 часть – Тлн: АС Бит 2003;

44) А. Партс. Рабочая тетрадь по биологии для основной школы, 3 часть – Тлн: АС Бит, piirhind 35 kr 2004;

45) L. Tamm, E. Viirsalu. Keemia töövihik 8. klassile – Tln: AS Bit 2000;

46) A. Tõldsepp, V. Toots. Õpime keemiat. Töövihik VIII klassile – Tln: Koolibri 2003;

47) H. Karik. Keemia töövihik VIII klassile – Tln: Koolibri 2002;

48) Л. Тамм, Э. Вийрсалу. Рабочая тетрадь по химии для 8 класса – Тлн: АС Бит 2000;

49) Х. Kaрик. Химия. Рабочая тетрадь для 8 класса – Тлн: Коолибри 2002;

50) E. Pärtel. Füüsika töövihik VIII klassile, I ja II osa – Tln: Koolibri 2003;

51) E. Pärtel. Füüsika töövihik VIII klassile, I osa – Tln: Koolibri, piirhind 30 kr 2004;

52) Э. Пяртель. Рабочая тетрадь по физике для 8 класса, часть 1 и 2 – Тлн: Коолибри 2003;

53) E. Tannberg, M. Nagel. Uusaeg. Ajaloo töövihik 8. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: AS Bit 2003;

54) Э. Taннберг. Рабочая тетрадь по новой истории для 8 класса – Тлн: АС Бит 2000;

55) F. Callon, C. Donson. Extra! Niveau 1 Cahier D’ Exercices (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 87 krooni;

56) F. Callon. Extra! Niveau 2 Cahier D’ Exercices (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 90 krooni;

57) C. Callon, C. Donson. Extra! Niveau 3 Cahier D’ Exercices (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 93 krooni;

58) E. Pärtel. Füüsika töövihik 8. klassile, 2. osa – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 30 krooni.

(9) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 9. klassis: 1) T. Õunapuu. Keel ja kõne. 9. klassi eesti keele töövihik – Tln: Koolibri 2003;

2) A. Aus, M. Ehala. Noor keelekasutaja III. Eesti keele töövihik 9. klassile – Tln: Künnimees 2003;

3) M. Hennoste. Kirjanduse töövihik 9. klassile – Tln: AS Bit 2003;

4) H. Hennoste. Kirjanduse töövihik 9. klassile – Tln: Koolibri 2000;

5) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna lugu. 9. klassi kirjanduse töövihik – Tln: Koolibri 2003;

6) A. Полева, С. Митюрeв. Рабочая тетрадь по русскому языку для 9 класса – Тлн: Коолибри 2002;

7) E. Muru, V. Pappel. Eesti keele töövihik, 1. osa – Tln: AS Bit 1999;

8) A. Siirak. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 9. klassile – Tln: Koolibri 2003;

9) M. Kitsnik. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 9. klassile – Tln: Ilo, piirhind 67 kr 2004;

10) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English 7. Workbook – Tartu: Studium 2003;

11) M. Duckworth, K. Gude. Matrix Pre-Intermediate Workbook (A- või B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2002;

12) M. Dean. Opportunities Pre-Intermediate. Language Powerbook (A- või B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2000;

13) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 4. Intermediate Workbook (A- või B-keel) – Express Publishing; Allecto 2001;

14) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 4. Workbook – Express Publishing; Allecto 2002;

15) B. Abbs, I. Freebairn, C. Barker, O. Johnston. New Snapshot Intermediate Language Booster (A-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2004;

16) А. Метса, Л. Титова. Твой собеседник 2. Рабочая тетрадь по русскому языку для 9 класса (A-keel) – Tln: Koolibri 2003;

17) M. Kolli, H. Org. Hallo, Freunde! Mit Deutsch in die Welt. Arbeitsbuch für die IX. Klasse (A-keel) – Tln: TEA Kirjastus 2002;

18) M. Jõul, Ü. Kurm. Enjoy your English 4. Workbook (B-keel) – Tln: Koolibri 2002;

19) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Intermediate Workbook (B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2000;

20) S. Burgess, R. Acklam, A. Crace. Going for Gold Intermediate Language Maximiser (A- ja B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2003;

21) И. Бирюкова, Н. Замковая, И. Моисеенко. Здравствуйте! 4 Рабочая тетрадь по русскому языку для 9 класса (B-keel) – Tln: Koolibri 2002;

22) E. Vihman. Deutsch. Wiederholen wir Grammatik Klassen 7–12 – Tln: Koolibri 2000;

23) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior II (B-keel) – CLE international; Allecto 1998;

24) A. Kauge. Matemaatika töövihik 9. klassile – Tln: AS Bit 2001;

25) E. Nurk, A. Undusk. Matemaatika töövihik IX klassile – Tln: Koolibri 2003;

26) А. Кауге. Рабочая тетрадь по математике для 9 класса – Тлн: АС Бит 2000;

27) Э. Нурк, А. Ундуск. Математикa. Рабочая тетрадь для 9 класса – Тлн: Коолибри, piirhind 34 kr 2004;

28) A. Kont, T. Rummo. Geograafia töövihik 9. klassile – Tln: AS Bit 1999;

29) A. Tõnisson, P. Pihel, L.-K. Pihlak, I. Mägi. Eesti ja Euroopa loodus- ja inimgeograafia töövihik 9. klassile – Tln: Koolibri 2003;

30) А. Конт, Т. Руммо. Рабочая тетрадь по географии для 9 класса – Тлн: АС Бит 2000;

31) А. Тыниссон, П. Пихел, Л.-К. Пихлак, И. Мяги. Эстония и Европа. Физическая география и население. Рабочая тетрадь для 9 класса – Тлн: Коолибри, piirhind 35 kr 2004;

32) A. Parts. Bioloogia töövihik põhikoolile IV – Tln: AS Bit 2003;

33) А. Партс. Рабочая тетрадь по биологии для основной школы, 4 часть – Тлн: АС Бит, piirhind 35 kr 2004;

34) L. Tamm, H. Timotheus, E. Viirsalu. Keemia töövihik 9. klassile – Tln: AS Bit 2000;

35) H. Karik. Keemia töövihik 9. klassile – Tln: Koolibri 2001;

36) A. Tõldsepp, V. Toots. Õpime keemiat. Töövihik IX klassile, I ja II osa – Tln: Koolibri, piirhind 50 kr 2004;

37) Л. Тамм, Х. Тимотеус, Э. Вийрсалу. Рабочая тетрадь по химии для 9 класса – Тлн: АС Бит 2001;

38) Х. Карик. Химия. Рабочая тетрадь для 9 класса – Тлн: Коолибри 2002;

39) E. Pärtel. Füüsika töövihik IX klassile, I osa. Soojusõpetus. Aatom. Universum – Tln: Koolibri 2004;

40) K. Timpmann. Füüsika töövihik IX klassile. Elektriõpetus – Tln: Koolibri 2003;

41) Э. Пяртель. Рабочая тетрадь по физике для 9 класса, часть 1 – Тлн: Коолибри 2002;

42) К. Тимпманн. Физика. Учение об электричестве. Рабочая тетрадь для 9 класса, часть 2 – Тлн: Коолибри, piirhind 35 kr 2004;

43) E. Tannberg, U. Linnus. Lähiajalugu. Ajaloo töövihik 9. klassile – Tln: AS Bit 2000;

44) E. Tannberg, U. Linnus. Lähiajalugu. Ajaloo töövihik 9. klassile, 1. osa – Tln: AS Bit, piirhind 30 kr 2004;

45) E. Таннберг. Рабочая тетрадь по новейшей истории для 9 класса – Тлн: АС Бит 2000;

46) M. Varik. Ühiskonnaõpetus. 9. klassi töövihikTln: Koolibri 2003;

47) М. Варик. Обществоведение. Рабочая тетрадь для 9 класса – Тлн: Коолибри, piirhind 45 kr 2004;

48) A. Sepp. Muusikaõpetuse töövihik 9. klassile – AS Bit 2003;

49) F. Callon, C. Donson. Extra! Niveau 1 Cahier D’ Exercices (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 87 krooni;

50) F. Callon. Extra! Niveau 2 Cahier D’ Exercices (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 90 krooni;

51) C. Callon, C. Donson. Extra! Niveau 3 Cahier D’ Exercices (B-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 93 krooni;

52) K. Timpmann. Füüsika töövihik 9. klassile. Elektriõpetus, 2.osa – Tln: Koolibri, 2004; piirhind 40 krooni;

53) U. Linnus, E. Tannberg. Lähiajalugu. Ajaloo töövihik 9. klassile, 2. osa – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 30 krooni.

(10) Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu gümnaasiumiastmes: 1) M. Hennoste. Tekstiõpetuse töövihik keskkoolile – Tln: AS Bit 1999;

2) M. Hage. Tekstiõpetus. Ainevihik – Tln: Koolibri 2000;

3) M. Hage. Teksti- ja kõneõpetus. Gümnaasiumi eesti keele töövihik – Tln: Koolibri 2003;

4) M. Ehala. Eesti keele struktuuri töövihik – Tln: Künnimees 2000;

5) M. Ehala. Kirjakeele töövihik gümnaasiumile – Tln: Künnimees 2000;

6) E. Liivaste, A. Tarvo. Õige emakeele harjutusi. Gümnaasiumi õigekeelsustöövihik – Tln: Koolibri 2003;

7) M. Madisso. Keele- ja tekstiharjutusi abiturientidele – Tln: Künnimees 2002;

8) K. Aava. Kõnekunst. Töövihik gümnaasiumile – Tln: AS Bit 2003;

9) K. Aava. Veenmiskunst. Töövihik gümnaasiumile – Tln: AS Bit 2003;

10) A. Kilgi, V. Maanso. Keeleviit. Kutseõppeasutuse eesti keele töövihik, 1. osa – Tln: Koolibri, piirhind 36 kr 2004;

11) K. Kalamees, M. Lens. XX sajandi vene kirjandus. Töövihik – Tln: AS Bit 2001;

12) S. Jehe. Eesti kirjanduse töövihik gümnaasiumiõpilastele – Tln: Künnimees 2000;

13) M. Rebane. Eesti kirjanduse töövihik kutseõppeasutusele – Tln: Ilo 2003;

14) M. Rebane. Maailmakirjanduse töövihik kutseõppeasutustele – Tln: Ilo 2003;

15) С. Митюрeв. Русская литература первой половины XIX века. Рабочая тетрадь для гимназии – Тлн: Коолибри 2002;

16) С. Митюрeв. Русская литература второй половины XIX века. Рабочая тетрадь для гимназии – Тлн: Коолибри 2002;

17) E. Muru, V. Pappel. Eesti keele töövihik, 2. osa – Tln: AS Bit 1999;

18) E. Muru, V. Pappel. Eesti keele töövihik, 3. osa – Tln: AS Bit 1999;

19) E. Muru, V. Pappel. Eesti keele töövihik, 4. osa – Tln: AS Bit 1999;

20) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keele töövihik vene õppekeelega gümnaasiumile – Tln: Koolibri 2002;

21) A. Metsa. Aga teie arvamus? Eesti keele töövihik vene õppekeelega gümnaasiumile – Tln: Koolibri 2004;

22) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keele töövihik vene õppekeelega gümnaasiumi XII klassile – Tln: Koolibri 2003;

23) A. Pikver. Grammar Practice Book – Tln: Koolibri 2002;

24) M. Duckworth, K. Gude. Matrix Pre-Intermediate Workbook (A- või B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2002;

25) K. Gude, J. Wildman. Matrix Intermediate Workbook (A- või B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2001;

26) K. Gude. Matrix Upper Intermediate Workbook (A- või B-keel) – Oxford University Press; Allecto 2001;

27) M. Dean, A. Sikorzynska. Opportunities Intermediate. Language Powerbook (A- või B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2000;

28) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Opportunities Upper Intermediate. Language Powerbook (A- või B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2002;

29) J. Allemano, M. Stephens. Fast Track to FCE. Exam Practise Workbook (A- või B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2001;

30) L. Prodromou. Rising Star. An Intermediate Course. Practise Book (A- või B-keel) – Macmillan, Heinemann; Allecto 2001; 2001;

31) L. Prodromou. First Certificate Star. Practise Book (A- või B-keel) – Macmillan, Heinemann; Allecto 1998;

32) M. Stephens. Get on Track to FCE. Language Practice Workbook (A-keel) – Pearson Education; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2002;

33) S. Burgess, R. Acklam. First Certificate Gold. Exam Maximiser (A-keel) – Pearson Education; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2000;

34) S. Burgess, R. Acklam, A. Crace. Going for Gold Upper Intermediate Exam Maximiser (A-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog, piirhind 90 kr 2003;

35) B. Abbs, I. Freebairn, C. Barker, O. Johnston. New Snapshot Intermediate Language Booster (B-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog, piirhind 78 kr 2004;

36) C. Oxenden, P. Seligson, M. Foley. English File 1. Workbook – Oxford University Press; Allecto 2000;

37) C. Oxenden, P. Seligson, C. Latham-Koenig, M. Foley. English File 2. Workbook – Oxford University Press; Allecto 2000;

38) C. Oxenden, C. Latham-Koenig, G. Hamilton. English File Intermediate Workbook – Oxford University Press; Allecto 1999;

39) C. Oxenden, C. Latham-Koenig, J. Hudson. English File Upper-Intermediate Workbook – Oxford University Press; Allecto 2001;

40) M. Dean, O. Johnston. Opportunities Elementary Language Powerbook (C-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2001;

41) A. Maris. Opportunities Beginner Language Powerbook (C-keel) – Longman; Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2002;

42) K. Wilson, J. Taylor. Prospects Beginner. Workbook [kutseõppeasutustele] – Macmillan Education ELT; Allecto 1998;

43) F. Wallace. Prospects Pre-Intermediate. Workbook [kutseõppeasutustele] – Macmillan Education ELT; Allecto 1999;

44) D. Howard-Williams. Prospects Intermediate. Workbook [kutseõppeasutustele] – Macmillan Education ELT; Allecto 1999;

45) D. Howard-Williams, K. Wilson. Prospects Upper-Intermediate. Workbook [kutseõppeasutustele] – Macmillan Education ELT; Allecto 2000;

46) D. Howard-Williams, J. Taylor. Prospects Advanced. Workbook [kutseõppeasutustele] – Macmillan Education ELT; Allecto 2001;

47) L. Bergmann, E. Meister, U. Mölder. Come Along. Vocationally Oriented English Language Learning Material. Workbook [kutseõppeasutustele] – Tln: Ilo, piirhind 90 kr 2004;

48) V. Evans, J. Dooley. Upstream Intermediate. Workbook – Express Publishing; Allecto 2003;

49) И. Мангус. Я и ты, ты и я. Рабочая тетрадь по русскому языку для X класса (A-keel) – Tln: Koolibri 2000;

50) К. Алликметс. У самовара с улыбкой. Рабочая тетрадь по русскому языку для XI класса (A-keel) – Tln: Koolibri 2000;

51) Н. Замковая, И. Моисеенко. Многоликая Россия. Рабочая тетрадь по русскому языку для 11 класса (B-keel) – Tln: Koolibri 2002;

52) Н. Замковая, И. Моисеенко. Трудно быть молодым?! Рабочая тетрадь по русскому языку для 12 класса (A-keel) – Tln: Koolibri 2003;

53) А. Метса, Л. Титова. Страны и люди. Рабочая тетрадь по русскому языку для гимназии – Tln: Koolibri 2002;

54) К. Алликметс, Л. Ведина. Ни пуха ни пера! Рабочая тетрадь к учебнику «Встречи I» (C-keel) – Tln: Koolibri 2002;

55) К. Алликметс, Л. Ведина. От А до Я. Рабочая тетрадь по русскому языку для уч��щихся гимназий (к учебнику «Встречи 2») (C-keel) – Tln: Koolibri 2001;

56) Н. Замковая, И. Моисеенко. Zdravstvui, Moskva! Vene keele tццvihik gьmnaasiumile – Tln: Pangloss 1999;

57) M. Laan, E. Liiv. Deutsch XI. Arbeitsheft – Tln: Koolibri 1998;

58) H. Kasesalu, E. Liiv, M. Lillemäe. Deutsch XII Arbeitsbuch – Tln: Koolibri, piirhind 52 kr 2004;

59) L. Mutt. Deutsch XII. Übungen – Tln: Koolibri 1999;

60) E. Vihman. Deutsch. Wiederholen wir Grammatik Klassen 7–12 – Tln: Koolibri 2000;

61) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 1. Arbeitsbuch (B- või C-keel) – Hueber; Koolibri, Allecto 1998;

62) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 2. Arbeitsbuch (B- või C-keel) – Hueber; Koolibri, Allecto 1998;

63) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 3. Arbeitsbuch (B- või C-keel) – Hueber; Koolibri, Allecto 1998;

64) H. Bock, K.-H. Eisfeld, H. Holthaus, U. Schütze-Nöhmke. Themen aktuell 1 Arbeitsbuch – Max Hueber; Koolibri, Allecto 2003;

65) H. Bock, J. Müller. Themen neu. Zertifikatsband. Arbeitsbuch – Max Hueber; Koolibri, Allecto 2002;

66) A. Schulz. Deutsch für uns. Arbeitsbuch zum Lehrbuch für Anfänger. Töövihik – Tln: TEA Kirjastus 1999;

67) K. Rump, A. Schulz. Deutsch für uns. Arbeitsbuch zum Lehrbuch für Fortgeschrittene I. Töövihik edasijõudnuile I – Tln: TEA Kirjastus 1999;

68) A. Schulz, K. Rump. Deutsch für uns. Arbeitsbuch zum Lehrbuch für Fortgeschrittene II. Töövihik edasijõudnuile II – Tln: TEA Kirjastus 2001;

69) K. Rump, A. Schulz. Deutsch für uns. Tests für Anfänger. Testid algajaile – Tln: TEA Kirjastus 2000;

70) K. Rump. Deutsch für uns. Tests für Fortgeschrittene I. Testid edasijõudnuile I – Tln: TEA Kirjastus 2000;

71) K. Rump. Deutsch für uns. Tests für Fortgeschrittene II. Saksa keele testid edasijõudnuile II – Tln: TEA Kirjastus 2001;

72) A. Szablyįr, Į. Einhorn, D. Gelegonya, Į. Magyar, E. Rabl, W. Schmitt. Deutsch mit Grips 1. Lehrwerk für Jugendliche. Arbeitsbuch – Ernst Klett; Koolibri 2001;

73) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior I (C-keel) – CLE international; Allecto 1997;

74) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior II (C-keel) – CLE international; Allecto 1998;

75) L. Vedler, S. Vedler. Matemaatika töövihik kutseõppeasutusele I – Tartu: Atlex 2003;

76) T. Leego. Matemaatika töövihik kutseõppeasutusele II – Tartu: Atlex 2003;

77) V. Luigelaht, E. Reiman. Matemaatika ülesannete kogu – Tln: Valgus 1995;

78) Ü. Liiber, V. Rootsmaa, E. Saar, M. Uibo. Maailma ühiskonnageograafia. Töövihik gümnaasiumile – Tln: AS Bit 2001;

79) Ü. Liiber, M. Uibo, E. Saar, V. Rootsmaa. Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile. Töövihik – Tartu: Eesti Loodusfoto 2003;

80) A. Tõldsepp, V. Toots. Õpime keemiat. Töövihik IX–X klassile. Anorgaaniline ja orgaaniline keemia – Tln: Koolibri 1997;

81) E. Kõo. Keemia töövihik kutseõppeasutustele – Tln: Ilo 2004;

82) Ü. Ugaste, J. Saukas. Füüsika gümnaasiumile I. Küsimusi ja ülesandeid – Tln: AS Bit 2002;

83) H. Voolaid. Füüsika töövihik kutseõppeasutusele I – Tartu: Atlex 2003;

84) E. Maripuu. Eesti ja läänemeremaade ajaloo töövihik X klassile – Tln: AS Bit 1999;

85) S. Issajev, D. Smolentsev. Задачник по истории Эстонии для гимназии – Tлн: Aрго, piirhind 60 kr 2004;

86) Ülesandekogu I (kodanikuõpetuse kursuse majandusosa) – Tln: Eesti Junior Achievementi Arengufond 2001;

87) M. Varik. Ühiskonnaõpetus. II. Töövihik. Gümnaasiumiaste – Tln: Koolibri 2001;

88) М. Варик. Обществоведение. Рабочая тетрадь для гимназии – Тлн: Коолиб��и 2003;

89) K. Kullassepp, H. Saat. Psühholoogia. Gümnaasiumi töövihik – Tln: Koolibri, piirhind 58 kr 2004;

90) A. Kaarlep, A. Skuin. Muusikaõpetuse töövihik gümnaasiumile – Tln: AS Bit 2000;

91) L. Jung, J. Mäemat. Kunstikultuuri ajalugu I. Ürgajast gootikani. Töövihik 10. klassile – Tln: Kunst, piirhind 65 kr 2004;

92) S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumi töövihik – Tln: AS Bit, 2004; piirhind 40 krooni;

93) B. Obee, V. Evans. Upstream Upper Intermediate. Workbook (A-keel) – Express Publishing; Allecto, 2004; piirhind 62 krooni;

94) S. Burgess, J. Newbrook, J. Wilson. New First Certificate Gold. Exam Maximiser (A-keel) – Pearson Education; Accendo, Allecto AS Bit, Dialoog, 2004; piirhind 87 krooni;

95) G. Capelle, N. Gidon. Reflets Niveau 1 Cahier D’ Exercices (B- või C-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 114 krooni;

96) G. Capelle, N. Gidon. Reflets Niveau 2 Cahier D’ Exercices (B- või C-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 117 krooni;

97) C. Dollez, S. Pons. Reflets Niveau 3 Cahier D’ Exercices (A-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 120 krooni;

98) T. Kilumets. Eesti ajalugu. Töövihik 10.–11. klassile – Tln: Ilo, 2004; piirhind 53 krooni;

99) G. Capelle, R Menand, P. Guédon. Taxi! Niveau 1 Cahier D’ Exercices (C-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 107 krooni;

100) G. Capelle, R Menand, P. Guédon. Taxi! Niveau 2 Cahier D’ Exercices (C-keel) – Hachette; Allecto, 2004; piirhind 111 krooni.

[RTL 2005, 12, 99 - jõust 23.01.2005]

 

§ 3. Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale (abiõppe õppekavale) vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 2004./2005. õppeaastaks

(1) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 1. klassis: 1) K. Karlep, A. Kontor, E. Vihm. Aabits – Tln: Kabral & Co 1995;

2) E. Värv. Matemaatika õpik-tööraamat 1. klassile, 1., 2., 3. osa – Tln: TEA Kirjastus 2000–2001.

(2) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 2. klassis: 1) K. Karlep, A. Kontor. Emakeele õpik-tööraamat 2. klassile. I–IV – Tartu: Studium 2001;

2) E. Värv. Matemaatika tööraamat 2. klassile, 1. ja 2. osa – Tln: TEA Kirjastus 2003.

(3) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 3. klassis: 1) K. Karlep, A. Kontor. Emakeele õpik – Tln: Valgus 1990;

2) I. Mutso. Matemaatika tööraamat 3. klassile, 1. osa – Tartu: Atlex 2003.

(4) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 4. klassis: 1) K. Sunts. Emakeele tööraamat IV klassile – Tartu: Studium 2002;

2) K. Karlep, A. Kontor. Emakeele õpik, 1. ja 2. osa – Tln: Kabral & Co 1993;

3) I. Mutso. Matemaatika tööraamat IV klassile, 1. ja 2. osa – Tartu: Atlex 2002.

(5) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 5. klassis: K. Karlep, A. Kontor. Emakeele õpik-tööraamat I–II – Tln: TEA Kirjastus 1999.

(6) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 6. klassis: 1) K. Karlep, E. Vihm. Eesti keele õpik – Tln: Valgus 1989;

2) H. Palamets. Minevik jutustab – Tln: Koolibri 1993.

(7) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 7. klassis: 1) A. Skrjabino, T. Porotskaja. Mandrite geograafia 1990;

2) M. Lõiv. Maakera loodusvööndid I–III – Tartu: Studium 2001;

3) H. Palamets. Minevik jutustab – Tln: Koolibri 1993.

(8) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 8. klassis: 1) A. Skrjabino, T. Porotskaja. Mandrite geograafia 1990;

2) H. Palamets, H. Randmäe. Minevik jutustab – Tln: Koolibri 1994.

(9) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 9. klassis: M. Lõiv. Eesti geograafia õpik-tööraamat – Tartu: Studium 2001.

 

§ 4. Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale (abiõppe õppekavale) vastavate töövihikute loetelu 2004./2005. õppeaastaks

(1) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 1. klassis: H. Kivipõld. Ettevalmistavaid harjutusi lugema-kirjutama õppimiseks – Tartu: OÜ Helmalaid 2001.

(2) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 2. klassis: E. Hiiepuu. Kirjatehnika vihik I–II – Tln: AS Bit 2000.

(3) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 3. klassis: V. Matesen, I. Muhel. Kirjatehnika vihik I–II – Tln: Koolibri 1998.

(4) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 7. klassis: A. Ostrat. Ajaloo töövihik 7. klassile – Tartu: Studium 2001.

(5) Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu 8. klassis: A. Ostrat. Ajaloo töövihik 8. klassile – Tartu: Studium 2001.

 

§ 41. Toimetuleku riiklikule õppekavale vastavate tööraamatute loetelu 2004/2005. õppeaastaks

Toimetuleku riiklikule õppekavale vastavate tööraamatute loetelu:

1) E. Roon, M. Pajos. Olustikuõppe tööraamat 2. kooliastmele. SÜGIS – Tln: TEA Kirjastus, 2004; piirhind 137 krooni

[RTL 2004, 153, 2311 - jõust 19.12.2004]

 

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Käesolevast tekstist välja jäetud