Teksti suurus:

Riigietalonide nimistu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2006
Avaldamismärge:

Riigietalonide nimistu

Vastu võetud 21.04.2004 nr 111
RTL 2004, 47, 821
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

19.01.2005 nr 6 (RTL 2005, 14, 132) 28.01.2005

Määrus kehtestatakse « Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) § 4 lõike 6 punkti 3 alusel.

§1. Mõõtetulemuste jälgitavuse ja rahvusvahelise seostatuse tagamiseks kinnitatakse riigietalonid järgmiste füüsikaliste suuruste valdkonnas:
1) mass, ühik kilogramm – sekundaartaseme etalon;
2) pikkus, ühik meeter – sekundaartaseme etalon.

3) temperatuur, ühik kelvin – sekundaartaseme etalon.

[RTL 2005, 14, 132 - jõust. 28.01.2005]

§2. Paragrahvis 1 nimetatud riigietalonide metroloogilised omadused on sätestatud käesoleva määruses lisas.

§3. Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 111 «Riigietalonide nimistu»
lisa
Mõõdetav suurus Mõõteväärtus/piirkond Parim mõõtevõime
(k = 2)
Pikkus, otsmõõdud 0–100 mm (0,05+0,5L* ) µm
Pikkus, otsmõõdud 100–500 mm (0,2+0,9L) µm
Füüsikaline mass ja kokkuleppeline mass 1–20 mg 0,002 mg
  50 mg 0,003 mg
  100 mg 0,004 mg
  200 mg 0,005 mg
  500 mg 0,006 mg
  1 g 0,003 mg
  2 g 0,004 mg
  5 g 0,005 mg
  10 g 0,006 mg
  20 g 0,008 mg
  50 g 0,010 mg
  100 g 0,015 mg
  200 g 0,030 mg
  500 g 0,075 mg
  1 kg 0,100 mg
Kokkuleppeline mass 2 kg 1,0 mg
  5 kg 2,5 mg
  10 kg 15 mg
  20 kg 30 mg
  50 kg 75 mg
Temperatuur, plaatinatakistustermomeeter vee kolmikpunktis 0,01 °C** 0,001 °C
Temperatuur, plaatinatakistustermomeeter galliumi sulamispunktis 29,76460 °C 0,001 °C
Temperatuur, plaatinatakistustermomeeter vee ja galliumi kinnispunktide vahelises piirkonnas (0...+29,76460) °C 0,002 °C
Temperatuur, plaatinatakistustermomeeter võrdlusmeetodil (–40...+200) °C 0,008 °C
Temperatuur, plaatinatakistustermomeeter võrdlusmeetodil (+200...+400) °C 0,04 °C
* L on otsmõõdu pikkus meetrites ** Temperatuuri ühik «kraadi Celsiust» on seotud ühikuga «kelvin» järgmise seose kaudu: t(°C)=T (K)–273,15

[RTL 2005, 14, 132 - jõust. 28.01.2005]

/otsingu_soovitused.json