Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 38 "Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 6, 23

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 38 "Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 27.01.2005 nr 15

Määrus kehtestatakse «Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 15, 86; 2004, 53, 368; 85, 577) § 7 lõike 1 punkti 1 alusel ja seoses asjaoluga, et «Elamuseaduse» § 7 lõike 1 punkt 3 on tunnistatud kehtetuks.

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruses nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine» (RT I 1999, 9, 38; 2000, 66, 427; 2001, 67, 403; 97, 613; 2002, 66, 402) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

««Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 15, 86; 2004, 53, 368; 85, 577) § 7 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:»;

3) määruse punkti 1 alapunkt 2 «Üüri arvestamise kord» tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Juhan PARTS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json