Teksti suurus:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtse programmdokumendi 2004-2006" meetme 4.5 "Infoühiskonna arendamine" investeeringuteks ettenähtud toetuse kasutamise kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 18, 199

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtse programmdokumendi 2004-2006" meetme 4.5 "Infoühiskonna arendamine" investeeringuteks ettenähtud toetuse kasutamise kava kinnitamine

Vastu võetud 27.01.2005 nr 30

«Struktuuritoetuse seaduse» (RT I 2003, 82, 552) § 17 lõike 2 alusel kinnitada «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004–2006» meetme 4.5 «Infoühiskonna arendamine» investeeringuteks ettenähtud toetuse kasutamise kava vastavalt lisadele 1 ja 2.

Peaminister Juhan PARTS
Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2005. a korralduse nr 30
lisa 1

MEETME 4.5 «INFOÜHISKONNA ARENDAMINE» INVESTEERINGUTEKS ETTENÄHTUD TOETUSE KASUTAMISE KAVA PÕHINIMEKIRI

Nr Projekti nimetus Projekti maksumus
(tuh kr)
Toetuse määr
%
Toetuse maht (tuh kr) Kasusaaja
Rakendusaasta 2005
1. Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi (SAIS) väljatöötamine ja rakendamine
1038
100%
1038
Haridus- ja Teadusministeerium
2. Riiklike GISide (geoinfosüsteemid) reorganiseerimine OpenGis arhitektuurile
8596,8
100%
8596,8
Maa-amet
3. Maainfosüsteemi andmeteenuste arendamine
7192
100%
7192
Maa-amet
4. Digitaalne terviselugu
24 955,4
100%
24 955,4
Sotsiaalministeerium
5. Politsei põhiinfosüsteemi ümberkorraldamine ning isikutele ja ametiasutustele e-teenuste loomine
9330
100%
9330
Politseiamet
6. PRIA e-teenused
2800
100%
2800
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
7. Perekonnaregistri loomine
24 776,725
100%
24 776,725
Siseministeerium
8. Digitaalne ravijärjekorra registratuur
3028,08
100%
3028,08
Sotsiaalministeerium
9. Riigiportaal
7000,4
100%
7000,4
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
10. Digiretsept
3719,68
100%
3719,68
Sotsiaalministeerium
11. Riiklikult korraldatavatele eksamitele registreerimise ja tulemustest teavitamise teenus
480
100%
480
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
12. Rahvastikuregistri tarkvara täiendamine
11 450
100%
11 450
Siseministeerium
13. Paberivaba ARK
4000
100%
4000
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (ARK)
14. Riikliku ehitisregistri aadressandmete süsteem
2978
100%
2978
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
15. Riikliku ehitisregistri ehitiste geodeetiliste andmete reaalajas esitamine
3820
100%
3820
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
16. Kohalike omavalitsuste volikogude portaal
2805,28
100%
2805,28
Pärnu Maavalitsus
17. Digipildid
2974
100%
2974
Sotsiaalministeerium
18. Standardite ja standardimisega seotud avalike e-teenuste arendamine
835
100%
835
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rakendusaasta 2006
1. Rahvastikuregistri e-teenused
760
100%
760
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

Märkus:  1. Rakendusaasta all mõistetakse projekti eeldatavat algusaastat, mitte finantseerimisaastat.
                  2. Projekti maksumuse all mõistetakse projekti eeldatavat summaarset eelarvet ehk kogumaksumust.

Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Andrus ANSIP

Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2005. a korralduse nr 30
lisa 2

MEETME 4.5 «INFOÜHISKONNA ARENDAMINE» INVESTEERINGUTEKS ETTENÄHTUD TOETUSE KASUTAMISE KAVA LISANIMEKIRI

Nr Projekti nimetus
(prioriteetsuse järjekorras)
Projekti maksumus
(tuh kr)
Toetuse määr
%
Toetuse maht (tuh kr) Kasusaaja
1. Isiku teenindamine väljaspool politseiasutusi (sündmuskohal)
20 000
100%
20 000
Politseiamet
2. Vereinfosüsteemi väljaarendamine
2101,4
100%
2101,4
Sotsiaalministeerium
3. Kultuuripärandi digiteerimine
13 000
100%
13 000
Kultuuriministeerium
4. Interaktiivne muuseum
200
100%
200
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
5. Järelevalve infosüsteemi avalikud teenused
330
100%
330
Taimetoodangu Inspektsioon
6. Keskkonnaalase planeerimise kompleksteenuse arendamine
2159
100%
2159
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus
7. Regionaalsete e-teenuste arendamine
2471,186
100%
2471,186
Harju Maavalitsus
8. Maksuhalduri ühtse infosüsteemi integreerimine
25 000
100%
25 000
Maksu- ja Tolliamet
9. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogude digiteerimine ja IT-põhise külastajateenuse loomine
979,52
100%
979,52
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
10. MTR (majandustegevuse register) ja sellega seonduvate registrite arendus x-tee keskkonnas
1000
100%
1000
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
11. Tööinspektsiooni ja tööandjate vahelise infovahetuse digiteerimine
750
100%
750
Tööinspektsioon
12. Agroveeb
620
100%
620
Põllumajandusuuringute Keskus
13. Rahvusringhäälingu avatud infosüsteem
15 200
100%
15 200
Kultuuriministeerium
14. Numbribroneerimise andmekogu
498
100%
498
Sideamet
15. Pärnu Teatri Endla kodulehekülje uuendamine
25,5
100%
25,5
Pärnu Teater Endla
16. Sideameti ühtse infosüsteemi lahendamine
900
100%
900
Sideamet
17. Andmekaitse Inspektsiooni infosüsteem (AKI IS)
588,3
100%
588,3
Andmekaitse Inspektsioon
18. Kaubandusmeetmete registri loomine
650
100%
650
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
19. Konkurentsiameti infosüsteem (KAIS)
950
100%
950
Konkurentsiamet
20. Järelevalve infosüsteemi lisamooduli loomine
1100
100%
1100
Taimetoodangu Inspektsioon
21. Laboratooriumide integreeritud juhtimissüsteem
3000
100%
3000
Põllumajandusuuringute Keskus
22. Riiklike etendusasutuste ürituste kliendisõbralik netipõhine andmebaas-piletitellimiskeskus
2050
100%
2050
Eesti Kontsert

Märkus: Projekti maksumuse all mõistetakse projekti eeldatavat summaarset eelarvet ehk kogumaksumust.

Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Andrus ANSIP

/otsingu_soovitused.json