Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 18, 247

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» muutmine

Vastu võetud 24.01.2001 nr 10

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) paragrahvi 5 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016) tehakse järgmised muudatused:

1) § 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Kinnipeetava paigutamise üldjuhud

Kinnipeetav paigutatakse vanglasse järgmiselt:
1) naissoost kinnipeetav paigutatakse Harku Vanglasse;
2) noorem kui kahekümne ühe aastane meessoost kinnipeetav paigutatakse Viljandi Vanglasse või Murru Vanglasse;
3) esimest korda reaalse vabadusekaotusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru Vanglasse või Tallinna Vanglasse;
4) vähemalt teist korda reaalse vabadusekaotusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru Vanglasse, Ämari Vanglasse, Pärnu Vanglasse või Keskvanglasse;
5) kinnipeetava ümberpaigutamisel kinnisest vanglast avavanglasse paigutatakse ta Rummu Avavanglasse.»;

2) § 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Kinnipeetava paigutamise erandjuhud

(1) Justiitsministeerium võib kinnipeetavat vanglasse paigutades kalduda paragrahvis 4 sätestatust kõrvale, kui see on vajalik vangla ülekoormuse tõttu või kinnipeetava julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.

(2) Kinnipeetav, keda on karistatud eluaegse vabadusekaotusega, paigutatakse Justiitsministeeriumi määratud vanglasse.

(3) Kui süüdimõistetut ei ole võetud kohtumenetluse ajaks vahi alla, peab ta ilmuma vabadusekaotusliku karistuse kandmiseks Keskvanglasse.»;

3) tunnistatakse kehtetuks määruse lisad 1 ja 2.

Minister Märt RASK

Kantsler Mihkel OVIIR

/otsingu_soovitused.json