Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 "Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 7, 26

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 "Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas" muutmine

Vastu võetud 31.01.2005 nr 18

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138 ja 143; 88, 594; 2004, 25, 169; 30, 208; 81, 541; 87, 593) § 4 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 «Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas» (RT I 2000, 62, 400; 2002, 44, 288; 82, 485; 2003, 19, 114; 47, 338; 2004, 3, 10; 17, 127) 7. peatükk «Teenindusaegade jaotamine lennuväljadel» tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Juhan PARTS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json