Teksti suurus:

Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kinnitamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RTL 2001, 22, 309

Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kinnitamine

Vastu võetud 09.02.2001 nr 9

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19) paragrahvi 13 lõike 9 alusel.

§1. Kinnitada Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekiri järgmiselt:
1) Ülemiste järv;
2) Pirita jõe Paunküla ja Vaskjala profiilide vaheline lõik koos Pirita– Ülemiste veejuhtmega;
3) Jägala jõe lõik alates 60 km kauguselt suudmest kuni Kaunissaare profiilini koos Jägala–Jõelähtme–Pirita veejuhtmega;
4) Paunküla veehoidla koos Jägala–Paunküla veejuhtmega ja Kiruvere järv;
5) Soodla veehoidla;
6) Raudoja veehoidla koos Raudoja–Aavoja veejuhtmega;
7) Aavoja veehoidla koos Aavoja–Jägala veejuhtmega;
8) Pärnu jõe ülemjooks Purdi profiilini;
9) Männiku liivakarjääri järvistu (Raku ja Männiku järved) koos Männiku–Ülemiste veejuhtmega.

§2. Keskkonnaministri 9. oktoobri 1996. a määrus nr 49 «Tallinna linna pinnaveesüsteemi olmeveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kinnitamine» (RTL 1996, 116, 622) tunnistatakse kehtetuks.

§3. Määrus jõustub 1. aprillil 2001. a.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json