Teksti suurus:

Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kinnitamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RTL 2001, 22, 309

Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kinnitamine

Vastu võetud 09.02.2001 nr 9

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19) paragrahvi 13 lõike 9 alusel.

§1. Kinnitada Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekiri järgmiselt:
1) Ülemiste järv;
2) Pirita jõe Paunküla ja Vaskjala profiilide vaheline lõik koos Pirita– Ülemiste veejuhtmega;
3) Jägala jõe lõik alates 60 km kauguselt suudmest kuni Kaunissaare profiilini koos Jägala–Jõelähtme–Pirita veejuhtmega;
4) Paunküla veehoidla koos Jägala–Paunküla veejuhtmega ja Kiruvere järv;
5) Soodla veehoidla;
6) Raudoja veehoidla koos Raudoja–Aavoja veejuhtmega;
7) Aavoja veehoidla koos Aavoja–Jägala veejuhtmega;
8) Pärnu jõe ülemjooks Purdi profiilini;
9) Männiku liivakarjääri järvistu (Raku ja Männiku järved) koos Männiku–Ülemiste veejuhtmega.

§2. Keskkonnaministri 9. oktoobri 1996. a määrus nr 49 «Tallinna linna pinnaveesüsteemi olmeveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kinnitamine» (RTL 1996, 116, 622) tunnistatakse kehtetuks.

§3. Määrus jõustub 1. aprillil 2001. a.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json