Teksti suurus:

Siseministeeriumi valitsemisala asutuste määramine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 19, 213

Siseministeeriumi valitsemisala asutuste määramine

Vastu võetud 02.02.2005 nr 32

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 2004, 58, 410) § 2 ja § 1012 lõike 2 alusel.

§1. Viisa andmise kooskõlastamiseks on pädevad Kaitsepolitseiamet, Keskkriminaalpolitsei, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet ning Piirivalveamet.

§2. Paragrahvis 1 nimetatud asutuste juhtidel määrata nimetatud pädevust omavad ametnikud.

§3. Määrus jõustub 1. märtsil 2005. a.

Regionaalminister
siseministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json