Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 33, 436

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine

Vastu võetud 17.01.2001 nr 4

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 3 lõigete 2 ja 4, paragrahvi 12 lõigete 2 ja 3 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1293) punktidele 3, 5 ja 7.

§ 1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Narva linnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht)

1) Kreenholmi sadamaladude hoonete maht ja fassaadid 19.–20. saj vahetus Narva Jõe 1
Jõe 3

§ 2. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht):

1) Sakraalehitise varemed piirdeaiaga hiline keskaeg Tallinn, Pirita linnaosa Kõrkja teel Pirita jõe harujõgede vahelisel saarel

§ 3. Kehtestada määruse paragrahvis 2 nimetatud mälestisele kaitsevöönd +4 m abs. samakõrgusjoonega piiratud alal mälestise ümber vastavalt määruse lisaks olevale plaanile*.

Mälestise kaitsevööndi ulatuses on Muinsuskaitseinspektsiooni loata keelatud maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide, trasside rajamine ning muud mulla- ja ehitustööd.

§ 4. Lõpetada järgmiste Tartu linnas asuvate mälestiste kultuurimälestiseks olemine seoses mälestise tunnuste täieliku kaotamisega (järjekorranumber, nimetus, dateering, aadress, registri nr, mälestise tunnuste kaotamise põhjus):

1) Elamu välisuks 19. saj I pool Tartu Oa 4/6 7051 hävinud tulekahjus
2) Puitelamu 1907–1919. a Tartu A. Kitzbergi 2 7116 ümber ehitatud
3) Tähe tn ringpoed 1914. a Tartu Tähe 28 7107 ümber ehitatud

* Plaaniga saab tutvuda Muinsuskaitseinspektsioonis.

Minister Signe KIVI

Kantsler Margus ALLIKMAA

/otsingu_soovitused.json