HALDUSÕIGUSTollVälislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle protokollidega ühinemise seadus

Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle protokollidega ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle protokollidega ühinemise seadus

Vastu võetud 26.01.2005
RT II 2005, 5, 14
jõustumine 27.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010

§ 1. Konventsiooni ja selle protokollidega ühinemine

  Ühineda juurdelisatud:
 1) Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooniga (edaspidiinfotehnoloogia tollialase kasutamise konventsioon), mis on koostatud 1995. aasta 26. juulil Brüsselis;
 2) Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud protokolliga, mis käsitleb infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu eelotsuste abil ja mis on koostatud 1996. aasta 29. novembril Brüsselis;
 3) Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud protokolliga rahapesu reguleerimisala kohta infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsioonis ja transpordivahendite registreerimisnumbrite konventsiooni lisamise kohta ning mis on koostatud 1999. aasta 12. märtsil Brüsselis;
 4) Euroopa Liidu lepingu artikli 34 kohaselt koostatud protokolliga, millega muudetakse infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni tolli uurimisandmebaasi loomist silmas pidades ja mis on koostatud 2003. aasta 8. mail Brüsselis.

§ 2. Deklaratsioon

  Protokolli, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu eelotsuste abil, artikli 2 lõike 1 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et Eesti kohus võib taotleda pooleliolevas asjas Euroopa Ühenduste Kohtu eelotsust konventsiooni tõlgendamise kohta, kui Eesti kohtu arvates on tõlgendamise küsimus vaja lahendada otsuse tegemiseks.

§ 3. Pädevate asutuste määramine

  Määrata infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni:
 1) artikli 7 lõikes 1 ja artikli 10 lõikes 1 nimetatud riigiasutuseks Maksu- ja Tolliamet;
 2) artikli 8 lõikes 2 nimetatud riigiasutusteks Kaitsepolitseiamet ning Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]
 3) artikli 17 lõikes 1 nimetatud järelevalveasutuseks ja artikli 8 lõikes 4 nimetatud teabe edastajaks Andmekaitse Inspektsioon;
 4) artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõikes 3, artikli 10 lõikes 3 ja artikli 12a lõikes 3 nimetatud teabe edastajaks Maksu- ja Tolliamet.