Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 53, 737

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» muutmine

Vastu võetud 24.04.2001 nr 263

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69) § 11 lõike 1 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja» (RTL 2000, 21, 298; 87, 1328; 131, 2127) järgmiselt:

1. Nimekirja täiendatakse järgmise mittetulundusühingu ja sihtasutusega:

14. Tartu maakond Reg. kood
Balti Investeeringute Grupi Mittetulundusühing 80134329
Sihtasutus Korp! Sakala Stipendiumifond 90001902

2. Käesolevat korraldust rakendatakse 1. jaanuarist 2001. a.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json