Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 53, 737

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» muutmine

Vastu võetud 24.04.2001 nr 263

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69) § 11 lõike 1 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja» (RTL 2000, 21, 298; 87, 1328; 131, 2127) järgmiselt:

1. Nimekirja täiendatakse järgmise mittetulundusühingu ja sihtasutusega:

14. Tartu maakond Reg. kood
Balti Investeeringute Grupi Mittetulundusühing 80134329
Sihtasutus Korp! Sakala Stipendiumifond 90001902

2. Käesolevat korraldust rakendatakse 1. jaanuarist 2001. a.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json