Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 2000. a korralduse nr 854-k "Priit Pirsko ametisse nimetamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 20, 275

Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 2000. a korralduse nr 854-k "Priit Pirsko ametisse nimetamine" muutmine

Vastu võetud 11.02.2005 nr 79

«Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188) § 18 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552; 1999, 95, 843; 97, 858; 2000, 51, 320; 58, 376; 2002, 21, 117; 2003, 51, 349; 2004, 54, 390) § 10 lõikega 4, «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116; 51, 349; 58, 387; 90, 601; 2004, 22, 148; 29, 194) § 38 punktiga 1 ja Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määrusega nr 371 «Riigiteenistujate töötasustamine 2005. aastal» (RT I 2004, 91, 623) teha Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 2000. a korralduses nr 854-k «Priit Pirsko ametisse nimetamine» (RTL 2000, 111, 1761; 2002, 22, 302) järgmised muudatused:

1. Sõnastada punkt 2 järgmiselt:

« 2. Määrata 1. jaanuarist 2005. a Priit Pirsko ametipalgaks 23 400 krooni 34. palgaastme järgi.»

2. Täiendada korraldust punktiga 4 järgmiselt:

« 4. Maksta Priit Pirskole lisatasu magistrikraadi eest 10% ametipalgast.»

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json