Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 21, 289

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 14.02.2005 nr 83

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414; 84, 568; 89, 604) § 11 lõike 1 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447; 81, 1249 ja 1252; 2003, 2, 11 ja 12; 81, 1191 ja 1192; 100, 1517; 133, 2173 ja 2174; 2004, 24, 376; 93, 1453; 94, 1468; 2005, 6, 48 ja 49) järgmiselt:

1. Nimekirja punkti 1 «Tallinn» lisatakse rida:

«Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 90005952».

2. Korraldust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json