Teksti suurus:

Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määruse nr 62 «Soomaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 57, 786

Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määruse nr 62 «Soomaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 02.05.2001 nr 24

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) paragrahvi 43 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määruse nr 62 «Soomaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 109, 1678) paragrahvi 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Administratsioon asub Viljandi maakonnas Kõpu vallas. Administratsiooni postiaadress on Kõrtsi-Tõramaa, Tipu küla, 71211 Viljandi maakond.»

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json