Teksti suurus:

Sotsiaalministri 27. märtsi 1996. a määruse nr 11 «Vene Föderatsiooni mittetöötavate sõjaväepensionäride meditsiiniline teenindamine» muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 62, 858

Sotsiaalministri 27. märtsi 1996. a määruse nr 11 «Vene Föderatsiooni mittetöötavate sõjaväepensionäride meditsiiniline teenindamine» muutmine

Vastu võetud 08.05.2001 nr 45

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise lepingu Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimisest Eesti Vabariigi territooriumilt ja nende ajutise sealviibimise tingimustest ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil ratifitseerimise seaduse» (RT II 1995, 46, 203) paragrahvi 3 alusel ning kooskõlas «Kokkuleppega Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ja Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi vahel Eesti Vabariigis elavate Vene Föderatsiooni relvajõudude mittetöötavate pensionäride meditsiinilise teenindamise ja proteesimise eest tasumise korra» ja «Eesti Haigekassa seaduse» (RT I 2000, 57, 374) paragrahvi 5 lõikega 7.

§ 1. Sotsiaalministri 27. märtsi 1996. a määrust nr 11 «Vene Föderatsiooni mittetöötavate sõjaväepensionäride meditsiiniline teenindamine» (RTL 1996, 50, 313) muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse sõna «Keskhaigekassa» sõnadega «Eesti Haigekassa» vastavas käändes;

2) määruse punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Sõjaväepensionäride meditsiinilise teenindamise eest tasumiseks:
3.1. perearstil või üldarstil esitada Eesti Haigekassale oma nimistusse kantud sõjaväepensionäride nimekirjad ja nende muudatused igal aastal 10. juuniks ja 10. oktoobriks 1. juuni ja 1. oktoobri seisuga;
3.2. raviteenuste arve esitamisel lähtuda nimistusse kantud sõjaväepensionäride arvust ja kehtestatud pearaha suurusest. Raviteenuste arvele kantakse ka terviseuuringud ja raviteenused;
3.2. ambulatoorse eriarstiabi osutajatel, välja arvatud psühhiaater, günekoloog, dermatoveneroloog, silmaarst, ftisiaater, stomatoloog ja traumade puhul traumatoloog või kirurg, nõuda sõjaväepensionäridele arstiabi osutamisel perearsti või üldarsti saatekirja.»

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json