Teksti suurus:

Priit Pirsko ametisse nimetamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Priit Pirsko ametisse nimetamine

Vastu võetud 24.10.2000 nr 854
RTL 2000, 111, 1761
jõustumine 24.10.2000

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
29.01.2002 nr 82-k (RTL 2002, 22, 302) 29.01.2002
11.02.2005 nr 79 (RTL 2005, 20, 275) 11.02.2005

«Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271) paragrahvi 18 lõike 2 ja «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167) paragrahvi 20 lõike 2 ja paragrahvi 37 lõike 2 alusel ning vastavalt «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552; 1999, 95, 843; 97, 858; 2000, 51, 320; 58, 376) paragrahvi 10 lõikele 4 ja Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2000. a määrusele nr 3 «Riigiteenistujate töötasustamine 2000. aastal» (RT I 2000, 3, 19):

1. Nimetada Priit PIRSKO riigiarhivaari ametikohale määratud ajaks 24. oktoobrist 2000. a kuni 24. oktoobrini 2005. a.

2. Määrata 1. jaanuarist 2005. a Priit Pirsko ametipalgaks 23 400 krooni 34. palgaastme järgi.

[RTL 2005, 20, 275 – jõust. 11.02.2005]

3. Maksta Priit Pirskole lisatasu teenistusaastate eest vastavalt teenistusstaažile.

4. Maksta Priit Pirskole lisatasu magistrikraadi eest 10% ametipalgast.

[RTL 2005, 20, 275 – jõust. 11.02.2005]

 

/otsingu_soovitused.json