Teksti suurus:

Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2005, 12, 55

Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord

Vastu võetud 21.02.2005 nr 36

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» (RT I 2005, 2, 4) § 15 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord.

2. peatükk
JUURDEHINDLUSE PIIRMÄÄRADE RAKENDAMISE KORD

§ 2. Ravimite juurdehindlus hulgimüügil

(1) Ravimite hulgimüügil rakendatakse proportsionaalset juurdehindlust. Juurdehindluse piirmäärad on toodud lisas.

(2) Ravimite hulgimüügil ei või juurdehindlus ületada 100 krooni müügipakendi kohta.

§ 3. Ravimite juurdehindlus jaemüügil

(1) Ravimite jaemüügil rakendatakse proportsionaalset juurdehindlust ja fikseeritud juurdehindlust. Juurdehindluse piirmäärad on toodud lisas.

(2) Ravimite jaemüügil ei või juurdehindlus ületada 100 krooni müügipakendi kohta.

(3) Ekstemporaalsete ja seeriaviisiliste ravimite juurdehindlus koosneb proportsionaalsest juurdehindlusest ja fikseeritud juurdehindlusest. Suurim proportsionaalne juurdehindlus tohib olla kuni 50% ravimi koostisainete ja pakendi kogumaksumusest. Suurim fikseeritud juurdehindlus tohib olla kuni 15 krooni müügipakendi kohta.

§ 4. Ravimite jaemüük perearstidele, hoolekandeasutustele ja haiglatele

Ravimite jaemüügil hoolekandeasutustele ja haiglatele korrutatakse alla 50-kroonise jaehinnaga ravimi jaehind koefitsiendiga 0,85 ja 50–500-kroonise jaehinnaga ravimi jaehind koefitsiendiga 0,9. Ravimite jaemüügil perearstidele rakendatakse samu koefitsiente ainult vaktsiinide jaemüügi osas.

§ 5. Ravimite müük hulgimüüjalt hulgimüüjale või apteegilt apteegile

Ravimite müügil hulgimüüjalt hulgimüüjale või apteegilt apteegile ei või ostja ja müüja poolt rakendatud juurdehindluse kogusumma ületada lisas toodud juurdehindluse piirmäärasid, ekstemporaalsetel ravimitel § 3 lõikes 3 nimetatud juurdehindluse piirmäärasid.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2005. a.

Peaminister Juhan PARTS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 21. veebruari 2005. a määruse nr 36 «Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ja nende rakendamise kord»
lisa

JUURDEHINDLUSE PIIRMÄÄRAD RAVIMITE HULGI- JA JAEMÜÜGIL

1. Ravimite hulgimüügil kehtivad juurdehindluse piirmäärad:

Ühe originaali
ostuhind (kroonides)
Juurdehindluse
piirmäär (%)
kuni 25.00 20
25.01–45.00 15
45.01–100.00 10
100.01–200.00 5
üle 200.00 3

2. Ravimite jaemüügil kehtivad juurdehindluse piirmäärad:


Ühe originaali
ostuhind
(kroonides)

Juurdehindluse piirmäär

Proportsionaalne
juurdehindlus (%)
Fikseeritud
juurdehindlus
(kroonides)
Kuni 10.00 0 6
10.01–20.00 40 6
20.01–30.00 35 0
30.01–40.00 30 0
40.01–50.00 25 0
50.01–100.00 20 0
100.01–700.00 15 0
üle 700.00 0 80

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json