Teksti suurus:

Teehoiutööde ehitusjärelevalve töötajate koolituskursuse õppekava

Teehoiutööde ehitusjärelevalve töötajate koolituskursuse õppekava - sisukord
  Väljaandja:Teede- ja Sideminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2011
  Avaldamismärge:RTL 2001, 78, 1068

  Teehoiutööde ehitusjärelevalve töötajate koolituskursuse õppekava

  Vastu võetud 08.06.2001 nr 63

  Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283) paragrahvi 252 lõike 6 alusel.

  § 1.  Ehitusjärelevalve töötajate koolituskursuse õppekava teemad ja õppetundide maht nende käsitlemiseks on järgmine:

  1) «Teeseadus» ja seaduse alusel välja antud õigusaktid ning nendest tulenevad ehitusjärelevalve ülesanded
  1 õppetund;
  2) tee-ehitusmaterjalide nõuetele vastavuse tõendamine
  1 õppetund;
  3) liikluskorraldus teehoiutööde ajal
  3 õppetundi;
  4) teehoiutööde ettevalmistustööde, mullete ja sideainetega töötlemata aluste ehitamise järelevalve
  1 õppetund;
  5) sideainetega töödeldud aluste ja katete ehitamise järelevalve
  2 õppetundi;
  6) must- ja asfaltbetoonkatete ehitamise järelevalve
  2 õppetundi;
  7) tee kuivendussüsteemide, sildade, truupide, viaduktide, tunnelite ja estakaadide ehitamise ja remondi järelevalve
  1 õppetund;
  8) pindamistööde järelevalve
  1 õppetund;
  9) hooldetööde järelevalve
  2 õppetundi;
  10)  laboratoorsete katseseadmete ja -meetodite kasutamine
  2 õppetundi;
  11)  digitaalkaldemõõtja, INSPECTOR-tüüpi elastsusmooduli testri, pinnase penetromeetri ja teiste seadmetega töötamine  
  3 õppetundi;
  12)  teel saadud mõõtmistulemuste sisestamine arvutisse ja nende analüüs
  1 õppetund;
  13)  teehoiutööde dokumenteerimise nõuded
  1 õppetund.

  § 2.  Koolituse läbiviija võib vajaduse korral täiendada lõikes 1 märgitud teemade loetelu ja nende käsitlemise mahtu Maanteeameti nõusolekul.

  Toivo Jürgenson
  Minister

  Margus Leivo
  Kantsler

  /otsingu_soovitused.json