Teksti suurus:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.03.2005
Avaldamismärge:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri

Vastu võetud 08.02.2000 nr 94
RTL 2000, 21, 298
jõustumine 08.02.2000

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse korraldustega (vastuvõtmise kuupäev, number, avaldamine Riigi Teataja Lisas, jõustumise/rakendamise aeg):

25. 07. 2000 nr 624-k

(RTL 2000, 87, 1328)

vastavalt §-le 6

 

19. 12. 2000 nr 1045-k

(RTL 2000, 131, 2127)

1. 01. 2001

 

24. 04. 2001 nr 263-k

(RTL 2001, 53, 737)

1. 01. 2001

 

19. 06. 2001 nr 418-k

(RTL 2001, 78, 1078)

1. 07. 2001

 

28. 12. 2001 nr 852-k

(RTL 2002, 4, 48)

1. 01. 2002

 

10. 07. 2002 nr 464-k

(RTL 2002, 81, 1249)

1. 07. 2002

 

10. 07. 2002 nr 467-k

(RTL 2002, 81, 1252)

1. 07. 2002

 

17. 12. 2002 nr 868-k

(RTL 2003, 2, 11)

17. 12. 2002

rakendatakse alates 1. 01. 2003

17. 12. 2002 nr 869-k

(RTL 2003, 2, 12)

17. 12. 2002

rakendatakse alates 1. 01. 2003

1. 07. 2003 nr 406-k

(RTL 2003, 81, 1191)

1. 07. 2003

 

1. 07. 2003 nr 407-k

(RTL 2003, 81, 1192)

1. 07. 2003

 

5. 09. 2003 nr 544-k

(RTL 2003, 100, 1517)

5. 09. 2003

rakendatakse 1.07.2003

22. 12. 2003 nr 853-k

(RTL 2003, 133, 2173)

22.12.2003

rakendatakse 1.01.2004

22. 12. 2003 nr 854-k

(RTL 2003, 133, 2174)

22.12.2003

rakendatakse 1.01.2004

27.02.2004 nr 119-k

(RTL 2004, 24, 376)

27.02.2004

kohaldatakse alates 1.01.2004

1.07.2004 nr 474-k

(RTL 2004, 93, 1453)

1.07.2004

 

1.07.2004 nr 475-k

(RTL 2004, 94, 1468)

1.07.2004

 

6.01.2005 nr 2

(RTL 2005, 6, 48)

6.01.2005

rakendatakse 1.01.2005

6.01.2005 nr 3

(RTL 2005, 6, 49)

6.01.2005

rakendatakse 1.01.2005

14.02.2005 nr 83

(RTL 2005, 21, 289)

14.02.2005

rakendatakse 1.01.2004

Muudatusi sisaldaval real on sulgudes viide korraldus(t)e kuupäeva(de)le, millega kehtestati praegune sõnastus.

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544) paragrahvi 11 lõike 1 alusel:

1. Kinnitada «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» (juurde lisatud).

2. Nimekirja kantud isikutele kingituste ja annetuste tegijate suhtes rakendatakse tulumaksusoodustust alates 1. jaanuarist 2000. a.

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k

TULUMAKSUSOODUSTUSEGA MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE NIMEKIRI

1. Tallinn

Reg. kood

Anna Levandi Iluuisutamisklubi

80070888

Ansambel-Stuudio Linnamuusikud

80043615

Arheoloogiakeskus [22.12.2003]

80177600

ASSITEJ Eesti Keskus [25.07.2000]

80013436

Audentese Spordiklubi [19.06.2001]

80132187

Audentese Ülikooli Võrkpalliklubi [19.06.2001]

80132193

Avalik Sõna

80013146

Avatud Eesti Fond

90000334

Avatud Piibli Ühing

80064971

Balthasar Russowi Ühing

80100000

Balti Haridus- ja Kultuuriühing

80007387

Budoklubi Mitsubachi [1.07.2004]

80201706

Caritas Eesti [22.12.2003]

80005460

EELK Kirikumuusika Liit [1.07.2004]

80199501

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus [1.07.2004]

80197040

Eesti 470 Klassiliit

80086323

Eesti Afaasialiit [28.12.2001]

80023972

Eesti Allergialiit

80048848

Eesti Allveeliit

80088109

Eesti Assotsiatsioon Anti-Aids

80010219

Eesti Automudelspordi Klubi [28.12.2001]

80039588

Eesti Autospordi Liit

80076023

Eesti Beneventum Grupp [6.01.2005]

80188182

Eesti Diabeediliit

80044520

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus

80064741

Eesti Filmi Sihtasutus

90000357

Eesti Genealoogia Selts

80027817

Eesti Gregoriaani Ühing

80018445

Eesti Harrastusteatrite Liit

80070776

Eesti Homöopaatia Ühing [1.07.2003]

80010886

Eesti Indiaca Liit

80102134

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus [19.12.2000]

90005872

Eesti Inseneride Liit

80007571

Eesti Interpreetide Liit

80085453

Eesti Invaspordi Liit

80018936

Eesti Jahispordi Liit

80011710

Eesti Jahtklubide Liit

80074834

Eesti Jalgratturite Liit

80057497

Eesti Judoliit

80056457

Eesti Jungi Selts [19.12.2000]

80119732

Eesti Jääpurjetamise Liit

80075822

Eesti Kabeliit

80070233

Eesti Kahevõistluse ja Suusahüpete Veteranide Klubi

80014878

Eesti Kandleliit [22.12.2003]

80166855

Eesti Karate Föderatsioon

80066792

Eesti Kardioloogide Selts [19.12.2000]

80086412

Eesti Kaubandus-, Ärindus-, Rahandus- ja Majanduskoolide Vilistlaskogu Kärm [19.06.2001]

80032592

Eesti Kergejõustikuliit

80079122

Eesti Kick-Boxingu Liit

80043348

Eesti Kinoliit

80064853

Eesti Kirikute Nõukogu [17.12.2002]

80044678

Eesti Kirjanike Liit

80080786

Eesti Klavessiinisõprade Tsunft [19.06.2001]

80140882

Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskselts

80107338

Eesti Koolispordi Liit

80086369

Eesti Koolitusettevõtete Keskliit [1.07.2003]

80177161

Eesti Kooriühing

80039536

Eesti Korvpalliliit

80007140

Eesti Kristlik Konfessioonidevaheline Misjon Agape

80063807

Eesti Kujurite Ühendus [19.12.2000]

80086820

Eesti Kurtide Liit

80007861

Eesti Kurtide Spordiliit

80092803

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit

80000540

Eesti Käsipalliliit

80066355

Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant

80036845

Eesti Langevarjuklubi [19.12.2000]

80049612

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon [6.01.2005]

80086033

Eesti Laskurliit [25.07.2000]

80059094

Eesti Laste Südameliit

80100773

Eesti Lastemisjon

80048417

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

90005188

Eesti Lennuspordi Föderatsioon

80060967

Eesti Lihasehaigete Selts

80043118

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

80067455

Eesti Looduskaitse Selts

80015004

Eesti Loomakaitse Selts [1.07.2004]

80118299

Eesti Lugemisühing [19.06.2001]

80111084

Eesti Maaspordi Liit Jõud

80040031

Eesti Meestelaulu Selts

80071327

Eesti Metallikunstnike Liit

80071511

Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Sihtasutus [22.12.2003]

90008181

Eesti Moodsa Viievõistluse Liit

80071758

Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts

80085654

Eesti Muusika Infokeskus [22.12.2003]

80092430

Eesti Muusikaühing Classic [19.12.2000]

80115013

Eesti Mälumänguliit

80075012

Eesti Naabrivalve [19.12.2000]

80130248

Eesti Naislaulu Selts

80035521

Eesti Naisliit

80106161

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

80005690

Eesti Neeruhaigete Liit

80022694

Eesti Noorteühenduste Liit [22.12.2003]

80174062

Eesti Olümpiakomitee

80059467

Eesti Olümpiasportlaste Ühendus [22.12.2003]

80188974

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing

80091554

Eesti Orienteerumisliit

80040568

Eesti Paraolümpiakomitee

80097278

Eesti Patsientide Esindusühing [1.07.2004]

80071184

Eesti Pensionäride Liit [6.01.2005]

80100649

Eesti Pensionäride Ühendus

80000528

Eesti Pereplaneerimise Liit

80102393

Eesti Piibliselts

80040723

Eesti Pimedate Liit

80000600

Eesti Pimekurtide Tugiliit

80096296

Eesti Pimemassööride Ühing [28.12.2001]

80067596

Eesti Poksiliit [19.12.2000]

80089586

Eesti Psoriaasi Liit

80048127

Eesti Punane Rist

80064706

Eesti Puuetega Inimeste Koda

80014660

Eesti Raadioamatööride Ühing [1.07.2003]

80064729

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium [25.07.2000]

80013459

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts [19.12.2000]

80075472

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu [19.06.2001]

80007921

Eesti Rannavolle Klubi

80028840

Eesti Reservohvitseride Kogu

80018646

Eesti Reumaliit

80035225

Eesti Saalihoki Liit [6.01.2005]

80089971

Eesti Samboliit [17.12.2002]

80067900

Eesti Sclerosis Multiplex-I Tugiliit [17.12.2002]

80167659

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts [6.01.2005]

80115579

Eesti Skautide Ühing

80048529

Eesti Spordiselts Põhjakotkas [25.07.2000]

80080734

Eesti Spordiseltsi «Kalev» Veteranide Ühendus

80044611

Eesti Spordiveteranide Liit

80018066

Eesti Sportlaste Ühendus

80099248

Eesti Squashiföderatsioon [22.12.2003]

80188609

Eesti Suurperede Abistamise Selts

80000037

Eesti Suusaliit [28.12.2001]

80071971

Eesti Sõjainvaliidide Abistamise Sihtasutus [10. 07. 2002]

90006453

Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing

80028679

Eesti Sõudeliit

80071221

Eesti Südameliit

80004294

Eesti Tauramusoryu Kobujutsu Liit [1.07.2004]

80201675

Eesti Tehnika- ja Spordiliit

80017724

Eesti Tekstiilikunstnike Liit

80085418

Eesti Tennise Liit

80064221

Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing [19.12.2000]

80085594

Eesti Triatloni Liit [22.12.2003]

80075839

Eesti Turniiribrid˛iliit

80088457

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras [19.12.2000]

80070339

Eesti Uimastipreventsiooni Sihtasutus

90000593

Eesti Uisuliit

80048860

Eesti Ujumisliit

80086145

Eesti Vabadusvõitlejate Liit

80089014

Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus

80028292

Eesti Vabagraafikute Ühendus

80091117

Eesti Vaimse Tervise Ühingute Liit [22.12.2003]

80017411

Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit

80032400

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit

80023392

Eesti Vehklemisliit

80044804

Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing

80048400

Eesti Võimlemisliit [25.07.2000]

80036970

Eesti Võistlustantsu Liit [5.09.2003]

80088821

Eesti Võrkpalli Föderatsioon

80023481

Eesti Vähiliit

80010716

Eesti Väitlusselts

80039660

Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu MEMENTO Tallinna Ühendus

80071244

Eestimaa Rahvuste Ühendus

80085737

EKE Inseneride Meeskoor

80052657

Elioni Spordiklubi [22.12.2003]

80013034

Ellerheina Selts

80044046

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus «Innove» [6.01.2005]

90008287

E-riigi Akadeemia Sihtasutus [1.07.2003]

90007000

Euroopa Noorsooparlamendi Eesti Komitee [28.12.2001]

80005268

Gošhin Klubi [6.01.2005]

80022814

Harjumaa Huvijuhtide Ühendus [19.06.2001]

80123892

Hea Muusika Selts

80097640

Heateo Sihtasutus [22.12.2003]

90008175

HI-TO Ühing

80040829

Hokiklubi Viiking Sport [22.12.2003]

80022949

Huvi- ja spordiklubi ABC-SPORT [17.12.2002]

80167624

Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK [17.12.2002]

80064095

Iluuisutamise Klubi SKATING [22.12.2003]

80017150

Iluuisutamise Klubi Hõbeuisk [28.12.2001]

80099840

Iluuisutamise Klubi Serpantiin [19.12.2000]

80123969

Iluuisutamisklubi Medal [19.06.2001]

80039648

Iluuisutamisklubi Oiler

80044230

Inglise Kolled˛i Sihtasutus

90000883

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus [19.12.2000]

90005219

Jaan Künnapi alpinismiklubi [28.12.2001]

80091652

Jaan Tõnissoni Instituut

80088411

Jalgpalliklubi Ajax TLMK [28.12.2001]

80100885

Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool [6.01.2005]

80059220

Jalgpalliklubi Tondi [1.07.2003]

80166466

Johannes Aaviku Selts

80092559

Jäähokiklubi T.H.S.K.2002 [22.12.2003]

80167903

Kalevi Kammerkoor [19.12.2000]

80135085

Karate-do Klubi Nüke

80060826

Karateklubi IVL [22.12.2003]

80079470

Karla Auto Racing Club [28.12.2001]

80130099

Katleri Lastekaitsekeskus [1.07.2003]

80130366

Keskhaigla Sisehaiguste Kliiniku Arenduskeskus

80048481

Kesklinna Lastekaitse Ühing

80011549

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus

90000951

Kodanikuhariduse Sihtasutus

80110607

Korvpalliklubi Kalev

80048908

Korvpalliklubi Kalevi Pojad

80052614

Korvpalliklubi Meelis [19.06.2001]

80044974

Kristliku Muusika Ühing SONICO [10. 07. 2002]

80157419

Kultuuriselts Hirvepark [17.12.2002]

80167168

Kunsti ja Käsitööklubi TÄRN

80018190

Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi

80088552

Lasnamäe Jumalaema Kiriku Sihtasutus [1.07.2003]

90006976

Lasnamäe Male-Kabeklubi

80092542

Laste- ja Noortekeskus Tuluke

80017533

Lasteansambel Neposedõ

80005371

Lastekaitse Liit

80013442

Laste Teatrikunstikeskus Grotesk [19.12.2000]

80052347

Lions-Klubi LC Tallinn Eesti 1

80079398

Liturgilise Muusika Ühing Scandicus

80106089

Ma kuulan teid

80010863

Maadlusklubi Dünamo [28.12.2001]

80122817

Maadlusklubi Nelson

80115680

Magistrite Klubi [28.12.2001]

80153151

Merimetsa Tugikeskus

80014281

Metsanoorte Ühendus

80052531

Mitmespordiklubi [19.06.2001]

80111914

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

90000788

Mittetulundusühing AIESEC Eesti [1.07.2004]

80052592

Mittetulundusühing Aitado Klubi

80080316

Mittetulundusühing Ansambel Romanss [17.12.2002]

80103079

Mittetulundusühing Arno Tali Sihtkapital

80107290

Mittetulundusühing Eesti Demograafia Assotsiatsioon

80031954

Mittetulundusühing Eesti Eriolümpia

80039022

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum [19.06.2001]

80135866

Mittetulundusühing Eesti Instituut

80007298

Mittetulundusühing Eesti Iseseisva Elu Keskus

80027616

Mittetulundusühing Eesti Juudi Kogukond

80086091

Mittetulundusühing Eesti Koolinoorte Segakoor EKNS [6.01.2005]

80166996

Mittetulundusühing Eesti Kristlik Televisioon [25.07.2000]

80097686

Mittetulundusühing Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus

80031948

Mittetulundusühing Eesti Maadlusliit

80040381

Mittetulundusühing Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

80005069

Mittetulundusühing Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon

80087009

Mittetulundusühing Eesti Muusikakultuuri Jäädvustamise Fond

80100253

Mittetulundusühing Eesti Muusikanõukogu [17.12.2002]

80088291

Mittetulundusühing Eesti Spordiselts Kalev

80028946

Mittetulundusühing Eesti Vaimse Tervise Ühing

80010432

Mittetulundusühing Eesti Õpetajate Meeskoor [25.07.2000]

80106244

Mittetulundusühing Eksperimentaalse Liikumise Keskus

80060223

Mittetulundusühing Eluliin

80011957

Mittetulundusühing Ensemble Voces Musicales [1.07.2004]

80195265

Mittetulundusühing Evald Kree Spordimaailm [19.12.2000]

80043199

Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum [1.07.2003]

80140867

Mittetulundusühing Fenno-Ugria Asutus

80057988

Mittetulundusühing Fond Rõõmukuulutus [28.12.2001]

80066450

Mittetulundusühing Gals [22.12.2003]

80099805

Mittetulundusühing Golfiklubi Mark I [1.07.2003]

80182446

Mittetulundusühing Harrastajate Hokiliiga [22.12.2003]

80123716

Mittetulundusühing Halastaja Samariitlane [19.12.2000]

80133169

Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus ZLATA [6.01.2005]

80099662

Mittetulundusühing HC Panter [28.12.2001]

80149041

Mittetulundusühing Hea Laps

80022234

Mittetulundusühing HEREDITAS

80103926

Mittetulundusühing Iluuisutamisklubi Kristalluisk

80088894

Mittetulundusühing Inimõiguste Instituut [19.12.2000]

80013293

Mittetulundusühing Inimõiguste Teabekeskus

80005922

Mittetulundusühing I.V.K. Estonian Sitting Volleyball Club [1.07.2003]

80118615

Mittetulundusühing Jüriöö Park [17.12.2002]

80119425

Mittetulundusühing Kuljus Klubi [17.12.2002]

80027579

Mittetulundusühing Lapsele Oma Kodu

80060341

Mittetulundusühing Laste ja Noorte Kriisiprogramm [28.12.2001]

80154088

Mittetulundusühing Laste Rõõm [22.12.2003]

80191770

Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn [28.12.2001]

80142599

Mittetulundusühing Maarjamaa Konvent

80060602

Mittetulundusühing Mauritiuse Instituut [19.12.2000]

80075928

Mittetulundusühing Miikaeli Ühendus

80017581

Mittetulundusühing Motorex

80031150

Mittetulundusühing Mustpeade Maja [17.12.2002]

80157572

Mittetulundusühing Männiku Lastepäevakeskus [10. 07. 2002]

80161600

Mittetulundusühing Noor Muusik [28.12.2001]

80143653

Mittetulundusühing Noorte Kodupaik [19.06.2001]

80080042

Mittetulundusühing Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes

80099366

Mittetulundusühing Olde Hansa Keskaja Kool [10. 07. 2002]

80157069

Mittetulundusühing Oleviste Hoolekanne [1.07.2004]

80196431

Mittetulundusühing Pelgulinna Tantsurühmad

80096824

Mittetulundusühing Perekeskus Varjulill

80013169

Mittetulundusühing Peterburi Jaani Kiriku Fond [19.12.2000]

80119413

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival [22.12.2003]

80044767

Mittetulundusühing Pro Jalgratturite Klubi [6.01.2005]

80112339

Mittetulundusühing Põhja- ja Baltimaade Arhitektuuritriennaal

80018356

Mittetulundusühing Päikeselapsed [28.12.2001]

80147125

Mittetulundusühing Riho Pätsi Koolimuusika Fond [22.12.2003]

80187550

Mittetulundusühing Ratsaspordiklubi GKG [10. 07. 2002]

80151730

Mittetulundusühing Saagu Valgus [28.12.2001]

80131495

Mittetulundusühing Segakoor Noorus [19.06.2001]

80011101

Mittetulundusühing S-KESKUS [19.12.2000]

80091488

Mittetulundusühing Slaavi Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis [19.12.2000]

80031440

Mittetulundusühing Soome Mereväes Teeninud Eestlaste Gild

80079079

Mittetulundusühing Spordiklubi Meduus [1.07.2004]

80174122

Mittetulundusühing Spordiklubi “Rafter” [22.12.2003]

80115935

Mittetulundusühing Stuudio Theatrum

80092246

Mittetulundusühing Subboteja [17.12.2002]

80171572

Mittetulundusühing Suitsidoloogia Instituut

80011851

Mittetulundusühing Suurte Tegude Fond [1.07.2003]

80187412

Mittetulundusühing Tallinna Allergiaühendus [19.12.2000]

80043644

Mittetulundusühing Tallinna Iluuisutamiskool [1.07.2004]

80141387

Mittetulundusühing Tallinna Jalgpalliklubi [22.12.2003]

80107947

Mittetulundusühing Tallinna Kohanemiskeskus Danko

80049279

Mittetulundusühing Tallinna Loomaaia Sõprade Selts [6.01.2005]

80088767

Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital

80070960

Mittetulundusühing Tallinna Rakenduskunsti Triennaali Ühendus

80085878

Mittetulundusühing Tallinna Töö- ja Tehnikaõpetajate Selts

80040025

Mittetulundusühing TALLINNMEETING [6.01.2005]

80178002

Mittetulundusühing Tantsustuudio KREEDO DANCE [22.12.2003]

80151302

Mittetulundusühing Teater BEL-ETAGE [1.07.2004]

80142642

Mittetulundusühing Teine Tants [17.12.2002]

80097812

Mittetulundusühing Tolaram Foundation [17.12.2002]

80173453

Mittetulundusühing Triatloniklubi 21,CC

80023357

Mittetulundusühing UNIC [25.07.2000]

80039987

Mittetulundusühing Vanglamisjon [10. 07. 2002]

80151747

Mittetulundusühing VAT Teater [25.07.2000]

80071149

Mittetulundusühing Vene Koorikapell [1.07.2004]

80133034

Mittetulundusühing Venemaa Kultuurifondi Balti Osakond

80060536

Mittetulundusühing Viivo Muusika [19.12.2000]

80028509

Mittetulundusühing Võrgustik

80039312

Mittetulundusühing Ökoskaudid [19.06.2001]

80142843

Mittetulundusühing YFU Eesti [25.07.2000]

80011526

MTÜ Eesti Jäähoki Liit [1.07.2003]

80048096

MTÜ H. Spordiklubi [1.07.2004]

80188822

MTÜ Noorte Kardiklubi Kardistart [6.01.2005]

80213135

MTÜ Sõjaväemuusika Sõprade Selts [22.12.2003]

80188704

MTÜ Tallinna Tõnismäe Reaalkooli Sõprade Selts [22.12.2003]

80187129

Mulkide Selts Tallinnas

80067136

Munkācsy M. nimeline Eestimaa Ungarlaste Ühing

80089631

Murelaste ja Probleemsete Noorukite Toetajate Ühing OMOS [19.12.2000]

80053507

Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus

90000096

Muusikute Täiendõppe Keskus [1.07.2004]

80182742

Mäe Ratturite Klubi

80071959

Naiskoor BALTIKA [1.07.2003]

80184327

Natalja Zentšenko vokaal- ja tantsukeskus Diapasoon [28.12.2001]

80004512

Noorte Spordi- ja Tehnikaklubi Master [17.12.2002]

80150156

Noorteühing Eesti Pyladese Liit [10. 07. 2002]

80040516

Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis [19.12.2000]

80131288

Nõmme Erahariduse Sihtasutus [17.12.2002]

90006549

Nõmme Kergejõustikuklubi

80011532

Nõmme Lastekaitse Liit

80067076

Nõmme Vaegkuuljate Selts

80107508

Nõmme Vanurite Abistamise Selts VALGE RIST [25.07.2000]

80023305

Orienteerumisklubi Kooperaator [28.12.2001]

80063078

Orienteerumisklubi Orion

80080875

Orienteerumisklubi TON [10. 07. 2002]

80004058

Patsiendikaitse Keskus RADIX

80040858

Paul Kerese Maleklubi

80056026

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus [1.07.2003]

80118750

Perekonna ja Lapse Rehabilitatsiooni ning Integratsiooni Keskus Logosvita

80040730

Pirita Palliklubi [1.07.2003]

80172353

Poiste Kooristuudio Cantilena [19.12.2000]

80088776

Positiivse Mõtlemise ja Kultuuri Edendamise Sihtasutus [19.06.2001]

90005679

Purjetamisklubi 470

80086180

Põhja-Eesti Neeruhaigete Selts

80007683

Põhja-Eesti Pimedate Ühing

80059823

Päästearmee Eestis

80057936

Püha Nikolause Õigeusuühing [10. 07. 2002]

80070138

Raadio 7

80072002

Rahvajooksu Klubi

80086547

Rahvakunsti Klubi

80011615

Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing [17.12.2002]

80140376

Rahvusvaheline Integraalteaduste Instituut

80107077

Rahvusvahelise Teabe Ühing Pimedatele [22.12.2003]

80193007

Ratsaspordiklubi CAF [6.01.2005]

80198654

Riveta Spordiklubi [28.12.2001]

80089273

Rocca al Mare Kooli Sihtasutus [25.07.2000]

90005828

Sally Stuudio

80036012

Sathya Sai Baba Ühendus Eestis

80017902

Seiklusklubi Xdream [6.01.2005]

80212615

Sihtasutus Anti-Liew &Hingehooldus [1.07.2003]

90005685

Sihtasutus Balti Meedia- ja Kultuuriarenduse Fond [19.12.2000]

90006064

Sihtasutus Children’s Fire & Burn Trust Estonia [1.07.2003]

90007017

Sihtasutus DHARMA [10. 07. 2002]

90006518

Sihtasutus EBS Vilistlasfond [25.07.2000]

90000972

Sihtasutus Edukool

90000736

Sihtasutus EELK Misjonikeskus [1.07.2004]

90008407

Sihtasutus Eesti Krediidipanga Suurperede Fond [19.12.2000]

90006041

Sihtasutus Eesti Kunsti Toetusfond [1.07.2004]

90008301

Sihtasutus Eesti Kutsehariduse Reform

90000722

Sihtasutus Eesti Lastefond

90000653

Sihtasutus Eesti Migratsioonifond [10. 07. 2002]

90000937

Sihtasutus Eesti Muusikafond

90000742

Sihtasutus Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond

90000535

Sihtasutus Eesti Polaarfond [17.12.2002]

90000191

Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond

90000145

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

90000340

Sihtasutus Eesti – Rumeenia Suhete Arendamise Fond [28.12.2001]

90005998

Sihtasutus Eesti Sotsiaalarengukeskus

90000943

Sihtasutus Eesti Tantsuagentuuri Tantsukeskus [1.07.2003]

90006822

Sihtasutus Eesti Teatri Festival [6.01.2005]

90008560

Sihtasutus Eesti Vabadusvõitlejate Abistamise Fond

90005389

Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut [17.12.2002]

90006087

Sihtasutus EHF [22.12.2003]

90005120

Sihtasutus Erki Noole kümnevõistluse fond [22.12.2003]

90006682

Sihtasutus Fine 5 Tantsuteater [1.07.2003]

90006845

Sihtasutus JCI Estonia Heategevusfond [6.01.2005]

90008620

Sihtasutus Junior Achievement’i Arengufond

90000587

Sihtasutus Kaarli Kiriku Remondifond [28.12.2001]

90006302

Sihtasutus Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

90000920

Sihtasutus Kuningas Arturi Fond [28.12.2001]

90006265

Sihtasutus Lootsi Koda [22.12.2003]

90006905

Sihtasutus Lutreola [28.12.2001]

90005573

Sihtasutus MDAC [28.12.2001]

90006288

Sihtasutus Mänguväljaku Fond [10. 07. 2002]

90000564

Sihtasutus Neeme Järvi Fond [28.12.2001]

90006147

Sihtasutus Niguliste Pastoraat [22.12.2003]

90006785

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

90000676

Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond [19.12.2000]

90005937

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus PRAXIS [14.02.2005]

90005952

Sihtasutus Professor Heinrich Laulu Nimeline Fond [22.12.2003]

90008212

Sihtasutus Pühavaimu Seek

90005277

Sihtasutus Robin et Marion

90005610

Sihtasutus Sipelgad [6.01.2005]

90008577

Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus [17.12.2002]

90000966

Sihtasutus Tallinna Graafikatriennaal [19.12.2000]

90005892

Sihtasutus Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fond

90005295

Sihtasutus Tallinna Kunstihoone Fond

90000127

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond

90000647

Sihtasutus Tallinna Poistekoori Fond

90000185

Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus

90005596

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond

90000771

Sihtasutus Tuletorn Fond [22.12.2003]

90008241

Sihtasutus UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon [10. 07. 2002]

90005797

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu [25.07.2000]

90005780

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo [28.12.2001]

90006236

Sihtasutus Õpilasmalev [1.07.2003]

90006271

Sihtasutus Ühtsus [25.07.2000]

90005538

Slaavi Kultuuride ühing

80048668

Soomepoiste Pärimusühing [25.07.2000]

80123981

SOS Lasteküla Eesti Ühing

80088606

SOS-Kinderdorf International Koordinatsioonikeskus

80039565

Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Edendamise Sihtasutus SORES [1.07.2003]

90006957

Spordiklubi Aeg [19.12.2000]

80079205

Spordiklubi Biathlon [22.12.2003]

80177913

Spordiklubi Budo

80007694

Spordiklubi Bu-Sport 2000 [22.12.2003]

80127393

Spordiklubi Condor

80050006

Spordiklubi Dvigatel

80067254

Spordiklubi Elite Sport [28.12.2001]

80005046

Spordiklubi Erger

80086139

Spordiklubi Garant [19.12.2000]

80066757

Spordiklubi HC Tallas [19.06.2001]

80022688

Spordiklubi HOOLER [25.07.2000]

80011992

Spordiklubi Impact

80107858

Spordiklubi Kivilind

80048216

Spordiklubi KLAVIS [1.07.2003]

80174464

Spordiklubi Leksi 44 [19.12.2000]

80063983

Spordiklubi Marcus [19.12.2000]

80131727

Spordiklubi MENS SPORT [17.12.2002]

80111601

Spordiklubi Raua [17.12.2002]

80135122

Spordiklubi Reval-Sport

80092565

Spordiklubi Roi [19.06.2001]

80135493

Spordiklubi RULLEST

80028277

Spordiklubi Sinimäe [19.12.2000]

80013962

Spordiklubi Taifu [19.12.2000]

80040717

Spordiklubi THK-88 [22.12.2003]

80080378

Spordimeditsiini Sihtasutus [28.12.2001]

90000682

Spordiürituste Korraldamise Klubi [28.12.2001]

80140548

Stuudio Sonare

80052502

Sylvesteri Spordiklubi [10. 07. 2002]

80154450

Šmigunide Suusaklubi

80011874

TA Orienteerumisklubi

80071899

Tallinna 21. Keskkooli Arengu Edendamise Ühing [1.07.2003]

80099627

Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugühing [1.07.2004]

80066836

Tallinna Botaanikaaia Sõprade Selts

80075638

Tallinna Epilepsiaühendus

80088440

Tallinna Humanitaargümnaasiumi Arengu Sihtasutus [6.01.2005]

90006992

Tallinna Invaspordiühing

80064793

Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing [1.07.2004]

80099165

Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühing [19.06.2001]

80118321

Tallinna Jahtklubi

80097657

Tallinna Jalgpalliklubi Stivet [19.12.2000]

80126726

Tallinna Joogaühing

80096095

Tallinna Keskhaigla Sünnitusabi Sihtasutus

90005231

Tallinna Kolmikute Pereklubi

80031380

Tallinna Kurtide Spordiselts Talkur

80044916

Tallinna Laste Tugikeskus

80036549

Tallinna Lastekaitse Ühing

80064818

Tallinna Lauatenniseklubi Kalev

80100827

Tallinna Liikumispuuetega Inimeste Ühing

80048601

Tallinna Noorteklubi Kodulinn

80080125

Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing [22.12.2003]

80007720

Tallinna Parkinsonihaiguse Selts [22.12.2003]

80044796

Tallinna Pensionäride Ühendus

80004259

Tallinna Pereraadio Ühing [10. 07. 2002]

80075975

Tallinna Psüühikahäiretega Inimeste Tugikeskus [10. 07. 2002]

80164164

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

80010550

Tallinna Raskejõustiku Liit

80070368

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts [6.01.2005]

80007163

Tallinna Saarlaste Segakoor

80036153

Tallinna Saarlaste Ühendus

80056664

Tallinna Sadama Puhkpilliorkester [19.12.2000]

80036064

Tallinna Sparta Käsipalliklubi [17.12.2002]

80153114

Tallinna Spordiklubi Jõud

80091531

Tallinna spordiklubi MELLA [10. 07. 2002]

80132448

Tallinna Spordiselts Kalev

80031960

Tallinna Spordiveteranide Koondis

80036928

Tallinna Suhkruhaigete Selts

80039507

Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus [6.01.2005]

80035509

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor [22.12.2003]

80106706

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor

80040999

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi

80011466

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu

80086122

Tantsuansambel Sõprus

80064468

Tiigrihüppe Sihtasutus

90000200

Tiit Soku Korvpallikool

80007329

TOP-i Ujumisklubi

80080869

TTÜ Korvpalliklubi [6.01.2005]

80177787

Vaata Maailma Sihtasutus [28.12.2001]

90006377

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing

80007335

Vehklemisklubi Espada [28.12.2001]

80140287

Vehklemisklubi Rünnak [1.07.2003]

80079636

Vehklemisklubi Tallinna Mõõk

80052904

Veloplus Klubi Mittetulundusühing [10. 07. 2002]

80160083

Vene Romansi Klubi [28.12.2001]

80048653

Võimlemisklubi Janika Tallinn [1.07.2004]

80192545

Ühendus Alkoholivaba Eesti [22.12.2003]

80112575

Ühendus R.A.A.A.M. [19.06.2001]

80127306

Ühendus Sinilind [1.07.2004]

80192232

Ühendus Sport Kõigile [22.12.2003]

80064333

Ühiskondliku Leppe Sihtasutus [22.12.2003]

90007081

Üliõpilaskorporatsioon Tehnola Vilistlaskogu [22.12.2003]

80118543

Üliõpilaste Praktikavahetuse Rahvusvahelise Assotsiatsiooni Eesti Rahvuskomitee

80064445

2. Harju maakond

 

Aruküla Kultuuriselts [19.12.2000]

80057480

Diabeetikute toetusklubi AIREIN [19.12.2000]

80118313

Eesti Kurnimänguliit

80086889

Haiba Lastekodu Sihtasutus [19.12.2000]

90005414

Haiba Spordiklubi

80057155

Harju Kehalise Kasvatuse Õpetajate Ühendus

80085111

Harju KEK Ralliklubi

80070894

Harju Matkaklubi

80039499

Harju Spordiliit Jõud

80035780

Harju Spordiveteranide Klubi

80104050

Harjumaa Diabeetikute Selts

80043555

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda

80064801

Ida-Harjumaa Invaühing

80052235

Jalgpalliklubi FS Junior

80031368

Jalgpalliklubi Kernu Kadakas [19.12.2000]

80049227

Jalgpalliklubi Tempori

80039625

Jooksuklubi Jotai [1.07.2003]

80028722

Keila Kabeklubi

80056687

Keila Korvpalliklubi [19.12.2000]

80127016

Keila Maleklubi

80074277

Keila Mudellennu Klubi

80100738

Keila Pesapalliklubi

80070173

Keila Suusaklubi [19.12.2000]

80000422

Kergejõustikuklubi Kose 2000 [19.12.2000]

80133933

Kergejõustikuklubi TIPP [19.06.2001]

80043489

Kindral Johan Laidoneri Selts

80102697

Kolgaküla Spordiklubi Rada

80040812

Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus [19.06.2001]

80140637

Koroonaklubi Tirts

80048452

Koroonamänguklubi Kehra

80049322

Koroonamänguklubi KeSa

80023088

Koroonamänguklubi KiiNa

80031026

Koroonamänguklubi Purekkari

80044827

Koroonamänguklubi Vaida

80028656

Koroonamänguklubi Viimsi

80048765

Koroonamänguklubi Viinistu

80040189

Kose Korvpalliklubi

80048759

Kose Orienteerumisklubi

80040098

Kose RG Ujumisklubi

80040746

Kose Võimula Maadlusklubi [19.12.2000]

80059214

Kuusalu Karateklubi

80075271

Kuusalu Koroonaklubi Litter

80032764

Kuusalu Spordiklubi [19.06.2001]

80052850

Loksa Rahvaspordiklubi

80040485

Maardu Gümnaasiumi Käsipalliklubi [28.12.2001]

80126985

Maardu Kabeklubi

80089505

Maleklubi Olympic

80070925

Mittetulundusühing Aktiivsünnituse Perekeskus [1.07.2003]

80005483

Mittetulundusühing Ecologia Eesti [28.12.2001]

80154237

Mittetulundusühing Eesti Heategu [22.12.2003]

80188377

Mittetulundusühing Eestimaa Puhtaks [19.06.2001]

80142352

Mittetulundusühing Harju KEK Rahvaspordiklubi [1.07.2004]

80039861

Mittetulundusühing Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester [19.06.2001]

80136498

Mittetulundusühing Keila Gümnaasiumi Õpilasomavalitsus [28.12.2001]

80133761

Mittetulundusühing Ohtu Külaselts [19.12.2000]

80118425

Mittetulundusühing Saku Suusaklubi [1.07.2004]

80010745

Mittetulundusühing Silver Spur Equestrian Team [28.12.2001]

80066823

Mittetulundusühing Uks Ellu [6.01.2005]

80111096

Nissi Noorte Spordiklubi

80070397

Oru Külaarendamise Selts [28.12.2001]

80127157

Paldiski Ujumisklubi Majakas [17.12.2002]

80063948

Pakri Spordiklubi [10. 07. 2002]

80005626

Peningi Koroonamänguklubi

80027154

Raasiku Jalgpalliklubi

80040479

Rae Rahvaspordi Orienteerumisklubi [19.12.2000]

80133175

Rahvaspordiklubi Kuuse

80036532

Rahvaspordiklubi Loo

80044744

Rahvaspordiklubi Rae

80080065

Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus [19.06.2001]

80136825

Rävälä Skautide Malev [19.06.2001]

80114835

Saku Jalgpalliklubi [19.12.2000]

80115964

Saku Maleklubi

80032221

Saku Orienteerumisklubi

80079317

Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing [28.12.2001]

80136630

Saue Gümnaasiumi spordiklubi KS Saue

80059970

Saue Naisselts [19.12.2000]

80114829

Saue Orienteerumisklubi

80063109

Sihtasutus Alma Fond

90001003

Sihtasutus Kuusalu Almakeskus [10. 07. 2002]

90006526

Spordiklubi Kehra Käsipall

80096505

Spordiklubi Saue Tammed

80040491

Spordiklubi Talke

80049380

Sulgpalliklubi Saku Sulg

80060335

TA Raasiku valla orienteerujate ühing

80074395

Tabasalu Palliklubi

80044905

Tabasalu Triatloniklubi [25.07.2000]

80079837

Tallinna Rahvusvaheline Naiste Klubi [1.07.2004]

80131360

Vaimupuuetega Laste Vanemate Ühing [10. 07. 2002]

80115734

Vasalemma Aedlinna Selts

80010194

Veljo Tormise Kultuuriselts [17.12.2002]

80027763

Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise Sihtasutus [17.12.2002]

90006213

Viimsi Maleklubi

80036584

Viimsi Perekodu

80100170

Viimsi Võrkpalliklubi

80060358

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus [28.12.2001]

90005834

Ühendus Maardu Sport

80079228

3. Hiiu maakond

 

Emmaste Spordiklubi [19.06.2001]

80135524

Haridusselts EDU [19.12.2000]

80067509

Hiiu Purjelaeva Selts [25.07.2000]

80027444

Hiiumaa Arengupuuetega Laste Tugiliit

80011638

Hiiumaa Diabeediselts [19.12.2000]

80127819

Hiiumaa Laskespordi Klubi [19.12.2000]

80027473

Hiiumaa Maleklubi [19.06.2001]

80091169

Hiiumaa Orienteerujate Klubi [25.07.2000]

80031701

Hiiumaa Võrkpalliklubi [19.06.2001]

80035254

Jalgpalliklubi Kärdla Linnameeskond [17.12.2002]

80167211

Mittetulundusühing Kassari Haridusselts [19.06.2001]

80031859

Mittetulundusühing Kassari Ratsamatkad [19.06.2001]

80023512

Pühalepa Suusaklubi Põhjakotkas [22.12.2003]

80150127

Sihtasutus Hiiumaa Lastefond

90000601

Soera kodu-uurimise selts [28.12.2001]

80150311

Ühendus Hiiumaa EELK Diakooniakeskus

80067001

Ühendus Hiiumaa Spordiliit [25.07.2000]

80075905

Ühendus Kodukant Hiiumaa [22.12.2003]

80177020

Ühendus Käina Valla Harrastusteater [1.07.2004]

80135665

Ühing Meedia Misjon [1.07.2004]

80199062

4. Narva

 

Heategevusselts ALGUS [17.12.2002]

80162455

Hokiklubi Idasport [19.06.2001]

80113907

Ida-Eesti Pimedate Ühing [22.12.2003]

80054048

Jalgpalliklubi Narva Trans [28.12.2001]

80069833

Laste Päevakeskus LAD

80069371

Mittetulundusühing Campus Caritas Estonia [17.12.2002]

80170360

Mittetulundusühing Narva Heategevuse Kultuuriselts

80015412

Narva Elektrijaamade Spordiklubi

80105405

Narva Evangeelsete Kristlaste-Nelipühilaste Misjon HALASTUS

80045465

Narva Iluuisutamise Klubi Pääsuke [28.12.2001]

80033947

Narva Invaliidide Ühing EENAR

80029874

Narva Juudi Kogukond [19.06.2001]

80038040

Narva Linna Slaavi Kultuuriselts SVÄTOGOR  [10. 07. 2002]

80033315

Narva Muusikaselts [17.12.2002]

80162685

Narva Paljulapseliste Perede Ühendus Suur Perekond

80076655

Narva Spordiveteranide Koondis [1.07.2003]

80082118

Narva Võistlustantsu Liit

80070003

Poksiklubi Mere [19.12.2000]

80069218

Sihtasutus Narva Elektrijaamade Sotsiaalfond [28.12.2001]

90003189

Spordiklubi Albatros [17.12.2002]

80077057

Spordiklubi Narva Ski Team [22.12.2003]

80170199

Spordiklubi Paemurru [1.07.2004]

80128719

Spordiklubi Viktoria [19.06.2001]

80061955

Spordiklubi White River [19.12.2000]

80113942

Õigusvastaselt Represseeritute Narva koondis [19.12.2000]

80113209

Üksikemade Selts Emme [19.12.2000]

80033210

5. Ida-Viru maakond

 

Alutaguse Suusaklubi

80069081

Aseri Spordiklubi

80061300

Avatud Hariduse Liidu Kohtla-Järve Õppekeskus

80045577

Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus [19.12.2000]

80121918

Eesti Koolimetsade Ühendus [1.07.2004]

80189773

Hokiklubi Järve Keemik [6.01.2005]

80189112

Ida-Viru Jahilaskurklubi [6.01.2005]

80076678

Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts

80082845

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit [6.01.2005]

80189879

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

80069916

Ida-Virumaa Spordiliit

80045596

Ida-Virumaa Spordiveteranide Ühendus [1.07.2004]

80170803

Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühing

80054625

Ida-Virumaa Uimastipreventsiooni Sihtasutus [10. 07. 2002]

90003226

Ida-Virumaa Valgevene Kultuuriselts BEZ

80069827

Jalgpalliklubi PENALTI [28.12.2001]

80137606

Jõhvi Muuseumi Selts [6.01.2005]

80121597

Jõhvi Puuetega Laste Vanemate Ühendus

80069520

Jõhvi Rahvatantsu ja Folklooriselts GEVI [17.12.2002]

80158778

Kergejõustikuklubi Visa

80045169

Kiviõli Suusaklubi [1.07.2003]

80175417

Kohtla-Järve Invaühing [1.07.2004]

80038028

Kohtla-Järve Kergejõustikuklubi Atleetika [19.12.2000]

80021134

Kohtla-Järve Spordiklubi EOLA [19.12.2000]

80008576

Kohtla-Järve Veespordiklubi [6.01.2005]

80170684

Maarahvaselts Vanatare [17.12.2002]

80113511

Mittetulundusühing Avatud Värav [19.06.2001]

80128435

Mittetulundusühing Ida-Virumaa Külade Esindus

80033723

Mittetulundusühing Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus [28.12.2001]

80145126

Mittetulundusühing Lille Turvakodu [19.12.2000]

80045643

Mittetulundusühing Miloserdie

80022010

Mittetulundusühing Sportpaintball Klubi X-Treme Games [19.06.2001]

80137629

Mittetulundusühing Teekond Elu Juurde [22.12.2003]

80189313

Mittetulundusühing Virumaa Info- ja Koolituskeskus [19.06.2001]

80128300

Mittetulundusühing Virumaa Teabekeskus [28.12.2001]

80145741

Muusika-lauluselts Metsakaja [19.12.2000]

80029615

Poksiklubi Järve Boxing [19.12.2000]

80054398

Poksiklubi Loit

80021950

Poksiveteranide Ühing [10. 07. 2002]

80137322

Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing [28.12.2001]

80138043

Rahvaspordiklubi Jõhvikas

80054033

Sihtasutus EMK Kristlik Laager Gideon [17.12.2002]

90003137

Spordiklubi Diagonaal

80054323

Spordiklubi Dilan [28.12.2001]

80137440

Spordiklubi EDU [6.01.2005]

80033551

Spordiklubi EVAIL-ATHLETICS [17.12.2002]

80145758

Spordiklubi Fööniks [19.12.2000]

80038324

Spordiklubi Indever [28.12.2001]

80137813

Spordiklubi INTRO [10. 07. 2002]

80137546

Spordiklubi Järve [28.12.2001]

80145474

Spordiklubi Kuldkaru [28.12.2001]

80129067

Spordiklubi Muskel-Sport

80025296

Spordiklubi TAISEI [19.06.2001]

80045471

Spordiklubi Valge Ratsu [6.01.2005]

80204461

Spordiklubi Viru Sputnik [22.12.2003]

80158933

Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi

80096043

Ühing Uus Elu [10. 07. 2002]

80137997

6. Jõgeva maakond

 

Avita Klubi

80041485

Esku Külaselts [6.01.2005]

80207421

Hiina võitluskunstide klubi

80109550

Jõgeva Diakooniakeskus

80072249

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda [17.12.2002]

80134476

Jõgeva meeskoor «Mehis»

80077382

Jõgeva Segarahvatantsurühm Kaaratsim

80087423

Jõgeva Spordiklubi Tähe

80051106

Jõgeva Spordiklubi Visa

80077637

Jõgeva Spordiveteranide Selts

80041697

Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing [1.07.2004]

80144894

Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus [1.07.2003]

80169291

Jõgevamaa Spordiliit Kalju

80087558

Kultuuri- ja Spordiklubi Torma

80019108

Linnamäe Krossiklubi [19.06.2001]

80139338

Lions-klubi Palamuse [19.12.2000]

80124851

Lustivere Hooldekodu [19.12.2000]

80134157

Mittetulundusühing MELIMAR [17.12.2002]

80166039

Mittetulundusühing Saduküla Hooldekodu [6.01.2005]

80101873

Mittetulundusühing The Alexandrine Christian Tradition Charitable Society [19.12.2000]

80041912

Mittetulundusühing Tootsi toa selts [22.12.2003]

80186728

Palamuse Naisselts

80012230

Palamuse Spordiklubi

80109411

Põltsamaa Emadeklubi [28.12.2001]

80046938

Põltsamaa Jalgpalliklubi Sport

80030073

Põltsamaa Käsitööselts [25.07.2000]

80077531

Põltsamaa LIONS-klubi [19.06.2001; 28.12.2001]

80016908

Sihtasutus Betti Alveri Fond

90001440

Sihtasutus Põltsamaa Lossi Fond [28.12.2001]

90001888

Spordiklubi «W-Willem»

80112115

Spordiklubi NIPI

80110027

7. Järva maakond

 

Imavere Sotsiaalkapital

80048357

Järva Diabeetikute Selts

80040462

Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts [25.07.2000]

80067700

Järva Noorte Maleklubi

80057178

Järvamaa Kabeklubi

80060499

Järvamaa Noorte Spordiliit

80092691

Järvamaa Pensionäride Koondis

80013264

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda [25.07.2000]

80027935

Järvamaa Spordiliit

80057126

Järvamaa Südamehaigete Ühing [28.12.2001]

80136191

Järvamaa Sümfoniettorkester

80052488

Järvamaa Vaegkuuljate Ühing [25.07.2000]

80115556

Järvamaa Vähihaigete Ühing [19.06.2001]

80022381

Järva Reumaselts [10. 07. 2002]

80160953

Kabala Kultuuri ja Spordi Selts [28.12.2001]

80136162

Karateklubi Täht [25.07.2000]

80052940

Kergejõustikuklubi JÄRVALA [10. 07. 2002]

80092766

Kesk-Eesti Noortekeskus [19.12.2000]

90005923

Koigi Kultuuriselts [10. 07. 2002]

80136087

Kodukant Järvamaa MTÜ [22.12.2003]

80000942

Kodumetsa Sihtasutus [25.07.2000]

90005840

Koigi Spordiklubi [19.12.2000]

80119175

Korvpalliklubi SEITSE

80056546

Linnape Küla Selts

80031138

Lions Klubi Paide Bastion [19.12.2000]

80070248

Mittetulundusühing Eesti Ringhäälingumuuseum

80100023

Mittetulundusühing Järvamaa Kutsehaigete Ühing

80036457

Mittetulundusühing Reaalsuse Misjon Eestis [1.07.2004]

80171448

Müüsleri Küla Selts [22.12.2003]

80110760

Orienteerumisklubi Järva Karud

80074627

Paide Linna Eakate Klubi Hämarik

80043443

Paide Vabatahtliku Tuletõrje Selts [10. 07. 2002]

80147674

Paide Võimlemisklubi

80074107

Paide Võrkpalliklubi [25.07.2000]

80115177

Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts

80032907

Sihtasutus Eesti Forell [1.07.2004]

90008413

Spordiklubi Esto

80070919

Spordiklubi Imavere

80056210

Spordiklubi Vargamäe [28.12.2001]

80127619

Taadikvere Küla Selts [17.12.2002]

80114108

Taastuskeskus Uuestisünd [1.07.2004]

80164112

Türi Inner Wheel Klubi

80032480

Türi Rotary Klubi

80072031

Türi Spordiklubide Liit

80049061

Ühiskonna Arhitektid [17.12.2002]

80167607

8. Lääne maakond

 

Eesti Koduabi Selts

80005052

Eesti Primaarse Immuunpuudulikkusega Patsientide Ühing [19.06.2001]

80027065

Eesti Raudteemuuseumi Selts

80060811

Haapsalu Jalgpalliklubi FC Haapsalu

80091502

Haapsalu Käsitööselts

80085967

Haapsalu Lauatenniseklubi [6.01.2005]

80126643

Haapsalu Pereraadio Ühing

80064913

Haapsalu Rotary Klubi [19.06.2001]

80096422

Haapsalu Vaegliikujate Ühendus Semud

80031078

Hanila Muuseumi Selts

80097195

Korvpalliklubi Haapsalu [19.06.2001]

80097901

Kristlik Pensionäride Ühing Eelim

80070285

Kullamaa Muusika Selts [6.01.2005]

80205377

Laste Koreograafiastuudio Lootos [19.12.2000]

80044833

Lihula LIONS Klubi

80052790

Lihula Meeskoor

80063546

Lossi Squashi Klubi [10. 07. 2002]

80161177

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela

80092335

Lääne Skautide Malev

80097172

Läänemaa Invaühing

80018095

Läänemaa Kergejõustikuklubi

80088629

Läänemaa Koolispordi Liit [25.07.2000]

80053720

Läänemaa Lasteabikeskus

80075124

Läänemaa Lastekaitse Ühing [28.12.2001]

80079607

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda

80059846

Läänemaa Reumaliit [19.12.2000]

80118158

Läänemaa Suhkruhaigete Selts

80044721

Läänemaa Suusaklubi Sula

80011911

Läänemaa Usaldustelefon

80014246

Mittetulundusühing Läänemaa Kriisiabikeskus [22.12.2003]

80119028

Mittetulundusühing Teater Randlane [10. 07. 2002]

80088121

Mittetulundusühing T-Stuudio [10. 07. 2002]

80160982

NMKÜ Haapsalu Liiga [1.07.2003]

80074159

Noarootsi Koolituskeskus

80014140

Orienteerumisklubi Okas

80070078

Ralliklubi Oru Ralli Team

80049345

Samaaria Eesti Misjon

80031109

Segarahvatantsurühm WEST

80089787

Sihtasutus Edward ja Madli Kirchhoff (Roosiorg) Stipendiumi Fond [19.12.2000]

90005981

Sihtasutus Läänemaa Kutseõpe [1.07.2004]

90008330

Silma Laskurklubi [19.06.2001]

80092045

Spordiklubi Nõva

80106586

Spordiklubi Palivere

80092128

Spordiklubi Reket

80048630

Spordiklubi Topten

80040841

Tantsuklubi Liilia

80007447

Tantsurühm Lustlik [28.12.2001]

80156466

Tenniseklubi Promenaad

80088664

Vehklemisklubi En Garde

80110412

Võrkpalliklubi Hani

80089712

9. Lääne-Viru maakond

 

A. J. von Krusensterni nimeline mittetulundusühing [19.06.2001]

80082443

Eesti Biokütuste Ühing

80038985

Eesti Leegioni Veteranide Virumaa Klubi

80076187

Helmi Elleri nimeline mittetulundusühing [1.07.2004]

80181010

Huviklubi NELSON [19.12.2000]

80121947

Imastu Kooli Selts [25.07.2000]

80121367

Jaaka Klubi [19.12.2000]

80095658

Kadrina Puuetega Inimeste Ühing [28.12.2001]

80121427

Korvpalliklubi Rakvere [19.12.2000]

80105954

Linnakalmistu Hoolduse Ühing [19.06.2001]

80105575

Lions-Klubi Tamsalu [25.07.2000]

80082093

Loominguline Selts Athena Maja [28.12.2001]

80021097

Lääne-Viru Maaspordi Selts «Jõud»

80069388

Lääne-Virumaa Kutsehaigete Ühing [19.12.2000]

80121255

Lääne-Virumaa Mõisakoolide Ühendus [19.06.2001]

80069767

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

80045838

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis

80033962

Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendus

80045459

Mittetulundusühing Arenduskoda

80015180

Mittetulundusühing Juhan Kunderi Selts

80054085

Mittetulundusühing Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu [17.12.2002]

80145422

Mittetulundusühing Kadrina Päevakeskus [17.12.2002]

80145646

Mittetulundusühing Kunda Elulõng [19.12.2000]

80128629

Mittetulundusühing Männikumägi

80008798

Mittetulundusühing Rahvamuusikaansambel Kungla [10. 07. 2002]

80152623

Mittetulundusühing Rakvere Diakooniakeskus

80076336

Mittetulundusühing Roela Rahva Maja [28.12.2001]

80015820

Mittetulundusühing Rõõmus päev [1.07.2003]

80175400

Mittetulundusühing Tamsalu Naiskoor [19.12.2000]

80076164

Mittetulundusühing Tarvanpää Selts [19.06.2001]

80054240

Mittetulundusühing Vajangu Noorsootöö Keskus [6.01.2005]

80189610

Mittetulundusühing Vinni Vaba Aja Keskus [1.07.2003]

80106008

Mittetulundusühing Viru Varjupaik [28.12.2001]

80152112

Nurmekund’i-nimeline Germanistika Sihtasutus

90003019

Puuetega Laste ja Noorte Toetajate Ühendus KIRILILL [19.12.2000]

80121396

Rahvaspordiklubi SPORTKUNDA

80038407

Rakvere Lastekaitse Ühing [22.12.2003]

80076750

Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühing [19.06.2001]

80050118

Rakvere Orienteerumisklubi

80082124

Rakvere Spordiselts Kalev

80045867

Rakvere Teatri Sihtasutus [25.07.2000]

90003108

Rakvere Tenniseklubi

80082489

Sihtasutus Roheline Maakond [6.01.2005]

90003249

Sihtasutus Vanamõisa Härrastemaja [10. 07. 2002]

90003114

Spordiklubi LOS TOROS

80021559

Spordiklubi Pinx [28.12.2001]

80003975

Spordiklubi Rakvere Kontra’99 [10. 07. 2002]

80106043

Spordiklubi Rakvere Koroonaklubi

80076514

Spordiklubi SAKURA

80045270

Spordiklubi STEV [22.12.2003]

80180312

Spordiklubi Tapa

80054837

Tamsalu AO suusaklubi [19.12.2000]

80128369

Tapa Lauluselts

80029733

Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing

80050242

Tapa linna Naisselts [28.12.2001]

80152480

Vajangu Tuletõrjeühing [28.12.2001]

80054854

Vinni Spordiklubi Tammed [1.07.2003]

80180795

Virumaa Noorteorkestri Selts

80025155

Virumaa Poistekoor [25.07.2000]

80061346

Võrkpalliklubi Rivaal [19.12.2000]

80021387

Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi [19.12.2000]

80114031

Õigeusuühing FILOTHEOS [1.07.2003]

80162946

10. Põlva maakond

 

 

AS Põlva Piim Spordiklubi MUMUU [10. 07. 2002]

80155550

 

Eesti-Vene Kultuuride Ühing [28.12.2001]

80139255

 

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts [19.12.2000]

80041604

 

Jalgpalliklubi «Lootos» [28.12.2001]

80031013

 

Kanepi Naiste Selts

80078714

 

Karateklubi Keiko [1.07.2004]

80062280

 

Korvpalliklubi Põlva Basket

80101353

 

Krootuse Kultuuriselts [17.12.2002]

80165608

 

Lumelauaklubi Mässer

80026054

 

Maadlusklubi LAPITI

80093547

 

Mittetulundusühing Mooste KülalisStuudio [19.06.2001]

80139485

 

Mittetulundusühing Põlva Valla Avatud Noortekeskus [6.01.2005]

80186823

 

Mittetulundusühing SÜRE [17.12.2002]

80144256

 

Orienteerumisklubi Põlva Kobras

80016512

 

Põlva Kergejõustikuklubi

80112144

 

Põlva Käsipalliklubi

80081834

 

Põlva Laskespordiklubi

80041579

 

Põlva Maakonna Spordiliit

80081544

 

Põlva Maleklubi [1.07.2003]

80084330

 

Põlva Matkaklubi [19.06.2001]

80068621

 

Põlva Naiste Terviseklubi [10. 07. 2002]

80155294

 

Põlva Vaegkuuljate Ühing [19.06.2001]

80139114

 

Põlva valla Spordiklubi Serviti

80072344

 

Põlva Võrkpalliklubi VOLLY

80084732

 

Põlva Väikese Kooli Selts

80046217

 

Põlvamaa Lastekaitse Ühing [25.07.2000]

80109231

 

Põlvamaa Nõustamiskeskus

80055736

 

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

80081797

 

Põlvamaa Reumaliit

80081290

 

Põlvamaa Spordiveteranide Klubi

80081076

 

Põlvamaa Suhkruhaigete Selts [28.12.2001]

80078111

 

Põlvamaa Südameliit [19.12.2000]

80110062

 

Põlvamaa Vaimse Tervise Selts [19.12.2000]

80078157

 

Räpina Spordiklubi

80055854

 

Seto Infoselts [1.07.2004]

80187064

 

Sihtasutus «Maarja küla» [28.12.2001]

90001990

 

Sihtasutus Nycomed Eesti Fond [25.07.2000]

90001724

 

Spordiklubi Põlva Piim [19.12.2000]

80078306

 

Spordiklubi VERKO [28.12.2001]

80144888

 

Tantsuklubi Maarja [28.12.2001]

80046513

 

Valgjärve Spordiklubi [28.12.2001]

80068638

 

Vastse-Kuuste naisteklubi «Kolmapäev»

80084815

 

Vastse-Kuuste valla Spordiklubi Känguru [19.06.2001]

80134884

 

Ühendus Roheline Meedia

80041734

 

11. Pärnu maakond

 

 

Aktiviseerimiskeskus Tulevik [19.12.2000]

80116656

 

Audru Lastekaitse Ühing

80104073

 

Avatud Hariduse Liidu Pärnumaa Keskus [19.06.2001]

80034846

 

C. R. Jakobsoni Sihtasutus [1.07.2004]

90004042

 

Eesti Lasterikaste Perede Liit

80090320

 

Eesti Muuseumraudtee Lavassaare Muuseum

80002088

 

Eesti Tulevikulapse Sihtasutus

90004390

 

Jalgrattaklubi Viko

80042449

 

Karateklubi Corpore

80065781

 

Kilingi-Nõmme Invaliidide Ühendus

80094825

 

Klubi Püha Loomaaed [17.12.2002]

80090307

 

Kollisti Selts [19.12.2000]

80117064

 

Korvpalliklubi Pärnu [19.12.2000]

80125744

 

Korvpalliklubi Viko [1.07.2003]

80168363

 

Lauluselts Endla

80073958

 

Lions Club Pärnu [25.07.2000; 19.12.2000]

80047435

 

Lääne-Eesti Pimedate Ühing

80065723

 

Mittetulundusühing Hingerahu

80020666

 

Mittetulundusühing Krims-Krams [1.07.2004]

80168601

 

Mittetulundusühing Linnutaja

80024173

 

Mittetulundusühing Lüster

80065203

 

Mittetulundusühing Maarjakodu [22.12.2003]

80125715

 

Mittetulundusühing Maleklubi Kuusiku [19.06.2001]

80138439

 

Mittetulundusühing Neptun Roadrunner

80094469

 

Mittetulundusühing Pärnu David Oistrahhi Festival [19.06.2001]

80116372

 

Mittetulundusühing Pärnu Kammerkoor [22.12.2003]

80042834

 

Mittetulundusühing Pärnu Kontserdibüroo [28.12.2001]

80116188

 

Mittetulundusühing Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival [22.12.2003]

80180045

 

Mittetulundusühing Raeküla Kooli Keldriteater

80002579

 

Mittetulundusühing Tulilind [17.12.2002]

80159536

 

Mittetulundusühing Varbla Muuseum [10. 07. 2002]

80159982

 

Orienteerumisklubi West

80098705

 

Purjespordiselts Maru [19.06.2001]

80138787

 

Pärnu Jahtklubi [25.07.2000]

80058516

 

Pärnu Jalgpalliklubi

80024919

 

Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus [19.06.2001]

80125566

 

Pärnu Kalevi kergejõustikuklubi [19.12.2000]

80020749

 

Pärnu Klubi «Tervisesport»

80090141

 

Pärnu Kurtide Spordiselts Eero

80042975

 

Pärnu Lastekaitseühing [22.12.2003]

80098378

 

Pärnu lauatenniseklubi Vint-90

80083514

 

Pärnu Loomakaitseselts

80094854

 

Pärnu Naisliit

80094587

 

Pärnu rahvatantsu ja rahvamuusika selts «Kiigeselts»

80083508

 

Pärnu Ratastooli Klubi

80083566

 

Pärnu Roheline Malev

80009765

 

Pärnu Shalomi Abikeskus

80020287

 

Pärnu Spordiklubi Junior K&V

80094943

 

Pärnu Spordiliit [19.06.2001]

80002786

 

Pärnu Spordiselts Kalev

80083879

 

Pärnu Spordiveteranide Koondis

80065338

 

Pärnu Suhkruhaigete Selts

80091005

 

Pärnu Sõudekeskus Kalev

80073504

 

Pärnu Vibuklubi Meelis [19.06.2001]

80073549

 

Pärnu Võrkpalliklubi

80020502

 

Pärnu Väikese Vabakooli Selts [19.12.2000]

80002384

 

Pärnumaa D-klubi

80020471

 

Pärnumaa Kurtide Ühing [17.12.2002]

80042937

 

Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit [17.12.2002]

80095055

 

Pärnumaa Maleklubi

80104995

 

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda

80065961

 

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts [22.12.2003]

80139025

 

Pärnumaa Sangpommiklubi Sapo

80105017

 

Pärnumaa Spordiliit [19.06.2001]

80083922

 

Pärnumaa Tšernobõli Ühendus «Gamma»

80065249

 

Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing [19.12.2000]

80034869

 

Pärnumaa Vaimsete Puuetega Noorte Ühing [10. 07. 2002]

80083164

 

Rahvatantsuselts Simuna

80073255

 

Sauga Lions Club

80083595

 

Sauga Valla Spordiklubi

80073757

 

Sihtasutus Aita Jätkata Elu [1.07.2004]

90004697

 

Sihtasutus Avatud Kihnu Fond

90004243

 

Sihtasutus Dr Aleksander Martinsoni mälestuseks

90004326

 

Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond [1.07.2004]

90004757

 

Sihtasutus Pärnu Uue Kunsti Muuseum

90004237

 

Spordiklubi Altius [25.07.2000]

80065732

 

Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi [1.07.2004]

80179651

 

Spordiklubi Raudmees

80047116

 

Spordiklubi Rääma

80042066

 

Spordiklubi Tervis

80065717

 

Sõudeklubi Pärnu [17.12.2002]

80090721

 

Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus [17.12.2002]

80058841

 

Tantsuklubi K&T

80098941

 

Tantsuklubi Sole

80090359

 

Tori Kiriku Taastajate Ühendus [19.12.2000]

80024291

 

Vaimse Rutiini Preventsiooni Sihtasutus [19.12.2000]

90004510

 

Võimlemisklubi Rüht

80073935

 

Vändra Gümnaasiumi E. Sokolowsky nimeline mittetulundusühing

80065172

 

Vändra Naisselts

80090371

 

12. Rapla maakond

 

 

Juuru Spordiklubi [19.12.2000]

80132129

 

Järvakandi Vibuklubi Ilves [22.12.2003]

80075437

 

Kohila Tantsu, Laulu ja Mängu Selts [6.01.2005]

80141097

 

Kohila Turvakeskus

80043319

 

Korvpalliklubi Rapla [22.12.2003]

80048897

 

Kristlik kodu PETRULA [28.12.2001]

80041007

 

Käru Hariduse Selts

80067403

 

Mahtra Rahvakooli Liit [19.12.2000]

80115289

 

Mittetulundusühing Elupuu

90005521

 

Mittetulundusühing Kapa Kohila [19.12.2000]

80118276

 

Mittetulundusühing Maidla Lastekodu Toetajate Ühendus [22.12.2003]

80182239

 

Mittetulundusühing Segakoor Cantus [6.01.2005]

80192930

 

Naiskoor ÕNNEHEIN [6.01.2005]

80184942

 

Pahkla Camphilli Küla Sihtasutus

90005337

 

Rapla Invaspordi Klubi Refleks

80049701

 

Rapla Maakonna Spordiliit [1.07.2004]

80085134

 

Rapla Meeskoor

80071451

 

Rapla Noorte Nõukoda [19.12.2000]

80123975

 

Rapla Spordiveteranide Koondis

80028745

 

Raplamaa Diabeetikute Selts

80064126

 

Raplamaa Kutsehaigete Ühing

80060364

 

Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus [28.12.2001]

80151032

 

Riinimanda Kooristuudio [6.01.2005]

80212041

 

Sihtasutus Eesti Camphilli Küla Fond

90000280

 

Sihtasutus Raplamaa Omavalitsuste Arengufond [1.07.2004]

90005544

 

13. Saare maakond

 

 

EELK Kuressaare Laurentiuse Kiriku Oreli Taastamise Sihtasutus Sauer

90002014

 

Eesti Hobuse Kaitse Ühing [19.12.2000]

80125649

 

Karala Külaelu Arendamise Selts

80094340

 

Kihelkonna Kiriku Oreli Restaureerimise Ühing

80002243

 

Kihelkonna Külakultuuriselts Rukkilill [19.06.2001]

80108668

 

Koigi küla arengu selts [25.07.2000]

80020614

 

Kuressaare Kristlik Diakooniapunkt [19.12.2000]

80020583

 

Kuressaare Kristlik Terviseklubi [19.06.2001]

80126063

 

Kuressaare Linnaorkester

80009274

 

Kuressaare Pereraadio

80073303

 

Saare Maakonna Arengupuuetega Inimeste Tugiühing [1.07.2004]

80108817

 

Saare Maakonna Invaühing

80090282

 

Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking [17.12.2002]

80098487

 

Saaremaa Maleklubi [19.06.2001]

80020264

 

Saaremaa Meeskoor SÜM [25.07.2000]

80047613

 

Saaremaa Merekultuuri Selts [19.12.2000]

80009891

 

Saaremaa Merispordi Selts [22.12.2003]

80094699

 

Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus [1.07.2003]

90002037

 

Saaremaa Pereklubi

80090566

 

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

80009535

 

Saaremaa Rahvateater [1.07.2004]

80109047

 

Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon [17.12.2002]

80116082

 

Saaremaa Tarbijate Ühistu Volleklubi [19.06.2001]

80138221

 

Sihtasutus Saaremaa Fond [28.12.2001]

90004562

 

SÜG Sihtasutus [17.12.2002]

90004556

 

14. Tartu maakond

 

 

Aita Eesti Peret [10. 07. 2002]

80012419

 

Alpiklubi Firn [19.12.2000]

80112471

 

Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus

80001232

 

Avatud Hariduse Liit [17.12.2002]

80096936

 

B. G. Forseliuse Selts

80012678

 

Balti Ajakirjandusuurijate Assotsiatsioon

80046341

 

Balti Investeeringute Grupi Mittetulundusühing [24.04.2001]

80134329

 

CP Mittetulundusühing

80062771

 

Eesti Aerutamisföderatsioon [10. 07. 2002]

80071801

 

Eesti Akadeemiline Spordiliit

80030498

 

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts [28.12.2001]

80062050

 

Eesti Arstiteadusõpilaste Selts [19.06.2001]

80068213

 

Eesti Autismiühing

80101488

 

Eesti Epilepsialiit

80068934

 

Eesti Evangeelne Allianss [10. 07. 2002]

80120847

 

Eesti Fenüülketonuuria Ühing

80041846

 

Eesti Füüsika Selts [28.12.2001]

80046424

 

Eesti Gaidide Liidu Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus [25.07.2000]

90001670

 

Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon [19.12.2000]

80012980

 

Eesti Goethe-Selts [19.12.2000]

80120416

 

Eesti Heade Templerite Organisatsioon

80117851

 

Eesti Hemofiiliaühing

80016222

 

Eesti Hüpertensiooni Ühing [19.12.2000]

80134080

 

Eesti Ingerisoomlaste Liit [10. 07. 2002]

80082012

 

Eesti Inimesegeneetika Ühing [19.12.2000]

80120770

 

Eesti Keele Kaitse Ühing [10. 07. 2002]

80120899

 

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit [19.12.2000]

80068963

 

Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon

80046306

 

Eesti Kiirabi Liit

80041941

 

Eesti Kirjanduse Selts

80085016

 

Eesti Kogelejate Ühing [6.01.2005]

80109395

 

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

80006672

 

Eesti Kutsehaigete Liit [25.07.2000]

80012632

 

Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts [1.07.2004]

80101712

 

Eesti Lastearstide Selts [19.12.2000]

80068265

 

Eesti Lastevanemate Liit [6.01.2005]

80046358

 

Eesti Loodusuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures [25.07.2000]

80006078

 

Eesti Matemaatika Selts

80051520

 

Eesti Mikrobioloogide Ühendus

80084809

 

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts [19.06.2001]

80112411

 

Eesti Ornitoloogiaühing

80041898

 

Eesti Perinatoloogia Selts

80101270

 

Eesti Psühhiaatrite Selts [1.07.2003]

80026686

 

Eesti Puuetega Naiste Ühing

80055707

 

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts

80077198

 

Eesti Reumatoloogide Selts [22.12.2003]

80072640

 

Eesti Roheline Liikumine

80001670

 

Eesti Straussi Ühing

80072491

 

Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing Lootus [1.07.2004]

80186303

 

Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing

80037879

 

Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus

80026367

 

Eesti Valu Selts [1.07.2003]

80165362

 

Eesti ÜRO Assotsiatsioon [1.07.2004]

80124532

 

Eesti-Tiibeti Kultuuriselts

80006436

 

Elva jalgrattaklubi VELORÕÕM

80068868

 

Elva Laskespordiklubi [25.07.2000]

80072775

 

Elva Naisselts [19.12.2000; 19.06.2001]

80012224

 

Elva Perekeskus [19.12.2000; 19.06.2001]

80093091

 

Elva Spordiliit [17.12.2002]

80149466

 

Elva Suusaklubi [17.12.2002]

80139965

 

Elva Võrkpalliklubi Sponte [10. 07. 2002]

80145037

 

Endiste Poliitvangide Tartu Ühendus [19.12.2000]

80019522

 

Jaan Praggi Koda

80001019

 

Jalgpalliklubi Fauna [28.12.2001]

80117696

 

Jalgpalliklubi «Tammeka» [22.12.2003]

80078915

 

Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts

80027007

 

Johannes Esto Ühing

80051201

 

Kambla Laulu- ja Mänguselts [19.12.2000]

80001485

 

Kammerkoor Solenne

80051879

 

Karateklubi FALCO

80068555

 

Keskkonnaklubi Scarabaeus

80084212

 

Klubi Tartu Maraton

80037038

 

Klubi Wiking-Narva [19.12.2000]

80078536

 

Korvpalliklubi Taba 89

80019077

 

Liivimaa Ratsaklubi

80087647

 

Lõuna-Eesti Invakeskus [19.12.2000]

80001580

 

Lõuna-Eesti Itaalia Selts

80016133

 

Lõuna-Eesti Pimedate Ühing

80016825

 

Maadlusklubi Jaan [19.12.2000]

80112865

 

Maarja Kooli Lastevanemate Ühendus [19.12.2000]

80051553

 

Metsahoiu Sihtasutus [17.12.2002]

90007193

 

Mittetulundusühing Agathe

80012402

 

Mittetulundusühing Anni Mängumaa [22.12.2003]

80178829

 

Mittetulundusühing Aus Mäng [1.07.2003]

80186409

 

Mittetulundusühing Eesti Folkloori Instituut [19.12.2000]

80134186

 

Mittetulundusühing Eesti Harjutuskohtu Selts [17.12.2002]

80019870

 

Mittetulundusühing Eesti Meeleelundite Rehabilitatsiooni Keskus AUDIERE [1.07.2004]

80200262

 

Mittetulundusühing ELSA [19.12.2000]

80101287

 

Mittetulundusühing Elu Liit

80078022

 

Mittetulundusühing Forselius Bowling [27.02.2004]

80135033

 

Mittetulundusühing «Hea Algus» [10. 07. 2002]

80072462

 

Mittetulundusühing Hokiklubi Rüütel [1.07.2004]

80186734

 

Mittetulundusühing «Iisraeli sõbrad»

80051023

 

Mittetulundusühing Invatakso

80082041

 

Mittetulundusühing Iseseisev Elu [17.12.2002]

80001775

 

Mittetulundusühing «Johannes Mihkelsoni Keskus» [10. 07. 2002]

80093754

 

Mittetulundusühing Kodukant Haage [1.07.2003]

80186444

 

Mittetulundusühing Kompass [19.06.2001]

80139769

 

Mittetulundusühing Kristlik Heategevus [10. 07. 2002]

80165643

 

Mittetulundusühing «Lasteaed Väike Pauline»

80026261

 

Mittetulundusühing LC Tartu Tamme

80081878

 

Mittetulundusühing LE-LU-LA [19.06.2001]

80144322

 

Mittetulundusühing Lendav Hollandlane [17.12.2002]

80165459

 

Mittetulundusühing Persona [25.07.2000]

80124503

 

Mittetulundusühing Puhkpilliorkester Tartu [22.12.2003]

80077488

 

Mittetulundusühing Stellaarium

80019404

 

Mittetulundusühing TAARATAR [1.07.2004]

80186645

 

Mittetulundusühing Tartu Pimedate Abi

80030914

 

Mittetulundusühing Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts [28.12.2001]

80149911

 

Mittetulundusühing Vanameistrid [22.12.2003]

80190919

 

Mittetulundusühing Vene Kool Eestis

80194805

 

Mittetulundusühing Vikerkaare Selts

80084436

 

Mittetulundusühing UFT-grupp [19.06.2001]

80062400

 

Mittetulundusühing «Öökull»

80084519

 

Mittetulundusühing Ühendus Abi

80046525

 

Mittetulundusühing WORLDLOPPET SKI FEDERATION [10. 07. 2002]

80149377

 

Mittetulundusühing ZZ Noortekas [17.12.2002]

80165583

 

MP Tempera MTÜ [6.01.2005]

80207749

 

MTÜ Generating Ideas [6.01.2005]

80194828

 

MTÜ Naabrusvalve Keskus [28.12.2001]

80124489

 

MTÜ Naiste Varjupaik [17.12.2002]

80169368

 

MTÜ Noored Toredate Mõtetega [1.07.2003]

80165885

 

MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem [22.12.2003]

80169931

 

MTÜ Noortekeskus KOHT [1.07.2004]

80155604

 

MTÜ Tartu Jaani Kiriku Kultuuriprojekt [1.07.2003]

80149696

 

MTÜ Tartumaa Korvpall [22.12.2003]

80190189

 

MTÜ Vahtramägi [6.01.2005]

80134677

 

Naiskoor Emajõe Laulikud [1.07.2004]

80191053

 

Noorteklubi «Händikäpp»

80046499

 

Nõo Sulgpalliklubi

80041191

 

Orienteerumisklubi Ilves

80101146

 

Peedu Kooli Selts [1.07.2003]

80186220

 

Peipsi Koostöö Keskus [25.07.2000; 19.06.2001]

80101672

 

Peipsiveere Arengu Sihtasutus

90001262

 

Poksiklubi Ring [19.12.2000]

80026672

 

Puhja Motoklubi [1.07.2004]

80190440

 

Puhkpillisõprade Selts

80016081

 

Püha Platoni ja Püha Issidori Õigeusu Vennaskond [10. 07. 2002]

80144902

 

Ratsaspordiklubi TAKERA

80085039

 

Reumahaigete Laste ja Noorte Ühing

80016802

 

Sclerosis Multiplex’i Ühing

80084181

 

Segakoor «Ave» [19.06.2001]

80139976

 

Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühing [22.12.2003]

80078080

 

Sihtasutus «Eesti Mõtteloo» Sihtkapital

90001285

 

Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik [17.12.2002]

90007336

 

Sihtasutus ARCHIMEDES [25.07.2000]

80011561

 

Sihtasutus Arstide Täiendkoolituse Fond [28.12.2001]

90007164

 

Sihtasutus B. G. Forseliuse Fond

90001210

 

Sihtasutus Bengt Björksten Fond [19.12.2000]

90001865

 

Sihtasutus Eesti Veresoontekirurgia Arendusfond

90001397

 

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus [25.07.2000]

90001411

 

Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond

90001457

 

Sihtasutus Geenikeskus [19.06.2001]

90001569

 

Sihtasutus Iuridicum

90001233

 

Sihtasutus Juht- ja Abikoerte Kool [19.12.2000]

90001718

 

Sihtasutus Korp! Sakala Stipendiumifond [24.04.2001]

90001902

 

Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism

90001256

 

Sihtasutus Mälestusfond Ristideta Hauad [10. 07. 2002]

90007158

 

Sihtasutus R-arhiiv [19.06.2001]

90001782

 

Sihtasutus Tartu Emajõe Kooli Tugikeskus [19.06.2001]

90001859

 

Sihtasutus Tartu Jaani Kirik

90001380

 

Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus [17.12.2002]

90007247

 

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital

90001291

 

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus [22.12.2003]

90007431

 

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond [19.06.2001]

90001931

 

Sihtasutus Teabe- ja Projektikeskus TERE

90001078

 

Sihtasutus Tuberkuloositõrje Programm

90001575

 

Sihtasutus Vara Sport [6.01.2005]

90007661

 

Spordiklubi 10 [6.01.2005]

80012141

 

Spordiklubi Airi

80051193

 

Spordiklubi «DO»

80051098

 

Spordiklubi Duo [28.12.2001]

80016669

 

Spordiklubi Livonia [1.07.2003]

80041622

 

Spordiklubi U-TEAM [19.12.2000]

80109751

 

Spordiklubi „Välk 494“ [17.12.2002]

80055340

 

Sportmängude Kohtunike Klubi Vile

80077778

 

Sulgpalliklubi Triiton [19.12.2000]

80081596

 

Supilinna Selts [1.07.2004]

80169180

 

Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus [6.01.2005]

80207502

 

Südamekirurgia Arendusühing

80041071

 

Tantsuklubi «STIIL» [6.01.2005]

80077420

 

Tantsuklubi Tango [19.06.2001]

80112196

 

Tantsuselts TOOME [19.12.2000]

80112227

 

Tantsuspordiklubi TEEMANT

80019700

 

Tartu Akadeemiline Meeskoor

80006011

 

Tartu Autismiühing [28.12.2001]

80109283

 

Tartu Diabeetikute Selts [28.12.2001]

80068584

 

Tartu Epilepsiaühendus

80001143

 

Tartu Esperanto Selts

80012359

 

Tartu Filosoofia Ring [10. 07. 2002]

80165123

 

Tartu Jalgpalliklubi

80072433

 

Tartu Juudi Kogukond

80051649

 

Tartu Kaasaegse Viievõistluse Klubi Pentathlon [19.12.2000]

80079004

 

Tartu Kalevi Jahtklubi [28.12.2001]

80101070

 

Tartu Kergejõustikuveteranide Klubi Kevek

80093079

 

Tartu Kivisilla Taastamise Selts

80101809

 

Tartu Klaveriõpetuse Arenduskeskus [10. 07. 2002]

80081573

 

Tartu Kristlik Kodu

80077459

 

Tartu Kristlik Noortekodu [19.12.2000]

80129096

 

Tartu Kultuuriülikooli Selts

80007007

 

Tartu Kurtide Spordiselts Kaar

80037661

 

Tartu Käimisklubi [17.12.2002]

80155082

 

Tartu Laste Tugikeskus

80001410

 

Tartu Lasteabi Ühing

80041929

 

Tartu Lastekaitse Ühing

80093719

 

Tartu Liikumispuuetega Inimeste Ühing

80072901

 

Tartu Linna ja Maakonna Noorte Nõustamiskeskus [19.12.2000]

80072812

 

Tartu Linna Maadlusselts

80101169

 

Tartu Linna Puuetega Eksmeedikute Ühing «Halastus»

80006092

 

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus [1.07.2004]

90007402

 

Tartu Maaspordi Liit

80046022

 

Tartu Motokrossiklubi

80026717

 

Tartu Mudelraudtee Klubi Miniekspress

80109685

 

Tartu naiskoor Ave

80055370

 

Tartu Norra Selts [19.06.2001]

80112517

 

Tartu Parkinsoni Haiguse Selts

80068928

 

Tartu Pereliit

80084885

 

Tartu Pereraadio Ühing

80062423

 

Tartu Puuetega Inimeste Koda

80041390

 

Tartu Rock Fännklubi [17.12.2002]

80169411

 

Tartu Saksa Kultuuri Instituut

80078045

 

Tartu Sclerosis Multiplex’i Ühing [28.12.2001]

80149360

 

Tartu spordi- ja mänguväljakud [25.07.2000]

80026924

 

Tartu Spordiselts «KALEV»

80068087

 

Tartu Spordiveteranide Koondis

80084637

 

Tartu Suusaklubi

80093530

 

Tartu Zonta Klubi

80078826

 

Tartu Toome Rotary Klubi [28.12.2001]

80144227

 

Tartu Tähetorni Astronoomiaring

80073065

 

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts [1.07.2004]

80078364

 

Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus [19.12.2000]

80120209

 

Tartu Vabatahtlike Keskus [1.07.2003]

80169730

 

Tartu Vaegurite Ühing

80006910

 

Tartu Vanalinna Spordikooli sõudmise ja aerutamise keskus «Tartu» [25.07.2000]

80006152

 

Tartu väikekoor «So-Le-Mi-Jo» [1.07.2003]

80186088

 

Tartu Ökoloogiaklubi Käblik [19.12.2000]

80046401

 

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi [17. 12. 2002]

80072321

 

Tartu Ülikooli Sihtasutus

90001138

 

Tartu Üliõpilasmaja [1.07.2003]

80087452

 

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering

80051218

 

Tartumaa Kurtide Ühing

80081521

 

Tartumaa Kutsehaigete Ühing

80068609

 

Tartumaa Lauljate ja Mängijate Liit [19.12.2000]

80077241

 

Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühing [19.06.2001]

80117549

 

Tartumaa Põllumeeste Liit [17.12.2002]

80062713

 

Tartumaa Spordiklubi Jõud

80041875

 

Tartumaa Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing

80041409

 

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis [22.12.2003]

90007342

 

Toomemäe Noorte Kommertskoda [28.12.2001]

80112765

 

Tähe noorteklubi [28.12.2001]

80144380

 

Tähtvere Lions Klubi

80062110

 

Vaegkuuljate Ühingu Tartu Organisatsioon

80019769

 

Vanatehnika Klubi «Levatek»

80101560

 

Vanemuise Selts

80041616

 

Vanemuise Tantsu- ja Balletikool [17.12.2002]

80155509

 

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

90001552

 

Vara Valla Lastekaitse Ühing [1.07.2004]

80194308

 

Võimlemisklubi «Rütmika»

80046097

 

Võimlemisklubi Janika [19.06.2001]

80072404

 

Võrkpalliklubi Panter

80041378

 

Võrtsjärve Sihtasutus [19.12.2000]

90001813

 

Õpetatud Eesti Selts [10. 07. 2002]

80084790

 

Õppekeskus Tõru

80041183

 

Ühendus Eesti Elulood [19.06.2001]

80041027

 

15. Valga maakond

 

 

Ansambel «ENELAS»

80084152

 

Jalgpalliklubi Warrior

80041295

 

Karula Muinsuskaitse Selts

80087305

 

Karula Naisselts [25.07.2000]

80120818

 

Klubi Kekkose rada [22.12.2003]

80144983

 

Käsipalliklubi KÄVAL

80093174

 

Mittetulundusühing Hellenurme Mõis [19.12.2000]

80112150

 

Mittetulundusühing Helme Valla Pensionäride Ühendus [19.12.2000]

80019278

 

Mittetulundusühing KUULUTAJA ÜHING [22.12.2003]

80190552

 

Mittetulundusühing Stuudio JOY

80051773

 

Otepää Naisselts

80037572

 

Oti-Audentes Spordiklubi [22.12.2003]

80087624

 

Segakoor Rõõm [25.07.2000; 19.12.2000]

80072976

 

Sihtasutus Tõrva Kirik-Kammersaal

90001204

 

Sihtasutus Valga Linna Arengufond