Teksti suurus:

Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 28, 390

Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid

Vastu võetud 25.02.2005 nr 26

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005, 11, 44) § 5 lõike 3 alusel.

Määrusega kinnitatakse riigimaanteede nimekiri teeliikide jaotuses (juurde lisatud).

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 «Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid»
lisa

RIIGIMAANTEEDE NIMEKIRI JA RIIGIMAANTEEDE LIIGID

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km  lõpp
km
1 2 3 4 5 6 7
             
1   Põhimaanteed        
             
1.1.1 E20    1 Tallinn–Narva 212,287 10,375 208,838 198,463
             
1.2.1 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa 288,534 5,505 250,349 282,432
1.2.2       250,946 288,534  
             
1.3.1 3 Jõhvi–Tartu–Valga 219,257 3,463 130,230 208,417
1.3.2       137,607 219,257  
             
1.4.1 E67    4 Tallinn–Pärnu–Ikla 192,708 13,040 124,572 174,598
1.4.2       125,191 130,875  
1.4.3       134,866 192,248  
             
1.5.1 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru 184,340 1,666 95,268 182,555
1.5.2       95,387 184,340  
             
1.6.1 6 Valga–Uulu 124,710 1,280 124,710 123,430
             
1.7.1 E77    7 Riia–Pihkva (181.5-202.853) 21,965 181,500 202,853 21,353
             
1.8.1 8 Tallinn–Paldiski 47,187 11,300 47,187 35,887
             
1.9.1 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80,867 0,983 70,350 76,519
1.9.2       73,505 80,657  
             
1.10.1 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare 143,728 0,000 67,450 140,788
1.10.2       68,102 141,440  
             
1.11.1 11 Tallinna ringtee 38,418 0,000 38,418 38,418
             
1.12.1 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme 122,569 0,000 71,128 117,722
1.12.2       75,975 122,569  
             
2   Tugimaanteed        
             
2.1.1 12 Kose–Jägala 36,155 0,000 36,155 36,155
             
2.2.1 13 Jägala–Käravete 52,800 0,000 52,800 52,800
             
2.3.1 14 Kose–Purila 39,140 0,000 39,140 39,140
2.4.1 15 Tallinn–Rapla–Türi 97,131 4,518 8,542 91,877
2.4.2       9,278 97,131  
             
2.5.1 17 Keila–Haapsalu 68,795 2,760 68,795 66,035
             
2.6.1 18 Niitvälja–Kulna 4,736 0,000 4,736 4,736
             
2.7.1 20 Põdruse–Kunda–Pada 28,337 0,000 13,380 24,830
2.7.2       16,887 28,337  
             
2.8.1 21 Rakvere–Luige 69,586 3,388 69,586 66,198
             
2.9.1 22 Rakvere–Väike-Maarja–Vägeva 52,025 2,959 52,025 49,066
             
2.10.1 23 Rakvere–Haljala 8,333 0,000 8,333 8,333
             
2.11.1 24 Tapa–Loobu 25,993 2,310 25,993 23,683
             
2.12.1 25 Mäeküla–Koeru–Kapu 25,292 0,000 25,292 25,292
             
2.13.1 26 Türi–Arkma 21,228 0,000 21,228 21,228
             
2.14.1 27 Rapla–Järvakandi–Kergu 40,836 0,000 40,836 40,836
             
2.15.1 28 Rapla–Märjamaa 21,610 0,000 21,610 21,610
             
2.16.1 29 Märjamaa–Koluvere 25,150 0,000 25,150 25,150
             
2.17.1 31 Haapsalu–Laiküla 35,955 2,509 35,955 33,446
             
2.18.1 32 Jõhvi–Vasknarva 49,559 0,000 49,559 49,559
             
2.19.1 33 Jõhvi–Kose 3,560 1,633 3,560 1,927
             
2.20.1 34 Kiviõli–Varja 8,706 0,000 8,706 8,706
             
2.21.1 35 Iisaku–Tudulinna–Avinurme 33,520 0,000 33,520 33,520
             
2.22.1 36 Jõgeva–Mustvee 38,910 0,000 38,910 38,910
             
2.23.1 37 Jõgeva–Põltsamaa 26,068 0,000 25,117 25,117
             
2.24.1 38 Põltsamaa–Võhma 27,575 0,000 2,240 26,076
2.24.2       3,739 27,575  
             
2.25.1 39 Tartu–Jõgeva–Aravete 108,039 0,000 108,039 108,039
             
2.26.1 40 Tartu–Tiksoja 6,979 4,052 6,979 2,927
             
2.27.1 41 Kärevere–Kärkna 12,945 0,000 12,945 12,945
             
2.28.1 42 Kärkna–Kobratu 7,142 0,000 7,142 7,142
2.29.1 43 Aovere–Kallaste–Omedu 57,008 0,000 57,008 57,008
             
2.30.1 44 Aovere–Luunja 11,352 0,000 11,352 11,352
             
2.31.1 45 Tartu–Räpina–Värska 85,490 3,136 85,490 82,354
             
2.32.1 46 Tatra–Otepää–Sangaste 46,642 0,000 46,642 46,642
             
2.33.1 47 Sangla–Rõngu 22,384 0,000 22,384 22,384
             
2.34.1 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia 82,081 0,000 82,081 82,081
             
2.35.1 50 Viljandi ühendustee 4,398 0,000 2,644 2,644
             
2.36.1 51 Viljandi–Põltsamaa 43,410 0,596 43,410 42,814
             
2.37.1 52 Viljandi–Rõngu 61,107 0,000 61,107 61,107
             
2.38.1 53 Laidu tee 3,568 0,000 3,568 3,568
             
2.39.1 54 Karksi-Nuia–Lilli 17,011 0,000 17,011 17,011
             
2.40.1 55 Mõisaküla tee 4,425 0,000 4,425 4,425
             
2.41.1 57 Mudiste–Suure-Jaani–Vändra 42,840 0,000 42,840 42,840
             
2.42.1 58 Aluste–Kergu 12,228 0,000 12,228 12,228
             
2.43.1 59 Pärnu–Tori 23,450 1,532 23,450 21,918
             
2.44.1 60 Pärnu–Lihula 56,072 2,494 56,072 53,578
             
2.45.1 61 Põlva–Reola 37,059 0,621 37,059 36,438
             
2.46.1 62 Kanepi–Leevaku 41,751 0,000 19,196 39,202
2.46.2       21,745 41,751  
             
2.47.1 63 Karisilla–Petseri 17,800 0,000 17,800 17,800
             
2.48.1 64 Võru–Põlva 24,692 0,715 23,811 23,096
             
2.49.1 65 Võru–Räpina 43,956 2,142 43,956 41,814
             
2.50.1 66 Võru–Verijärve 6,518 3,808 6,518 2,710
             
2.51.1 67 Võru–Mõniste–Valga 83,258 3,326 77,214 73,888
             
2.52.1 68 Mõniste–Ape 8,926 0,000 8,926 8,926
             
2.53.1 69 Võru–Kuigatsi–Tõrva 71,252 0,000 56,994 71,060
2.53.2       57,186 71,252  
2.54.1 70 Antsla–Vaabina 6,942 0,000 6,942 6,942
             
2.55.1 71 Rõngu–Otepää–Kanepi 39,289 0,000 39,289 39,289
             
2.56.1 72 Sangaste–Tõlliste 16,627 0,000 16,627 16,627
             
2.57.1 73 Tõrva–Pikasilla 11,980 0,000 11,980 11,980
             
2.58.1 75 Tumala–Orissaare–Väike väin 8,257 0,000 8,257 8,257
             
2.59.1 76 Kuressaare ringtee 13,531 0,000 13,531 13,531
             
2.60.1 77 Kuressaare–Sääre 47,388 2,820 47,388 44,568
             
2.61.1 78 Kuressaare–Kihelkonna–Veere 47,827 2,333 47,827 45,494
             
2.62.1 79 Upa–Leisi 36,809 0,000 36,809 36,809
             
2.63.1 80 Heltermaa–Kärdla–Luidja 50,210 0,000 50,210 50,210
             
2.64.1 81 Kärdla–Käina 21,700 0,000 21,700 21,700
             
2.65.1 82 Lehtma sadama tee 6,980 0,000 6,980 6,980
             
2.66.1 83 Suuremõisa–Käina–Emmaste 31,150 0,000 31,150 31,150
             
2.67.1 84 Emmaste–Luidja 29,940 0,000 29,940 29,940
             
2.68.1 85 Liiapeksi–Loksa 15,491 0,000 15,491 15,491
             
2.69.1 86 Kuressaare–Võhma–Panga 36,839 0,000 36,839 36,839
             
2.70.1 87 Põlva ringtee 6,010 0,000 6,010 6,010
             
2.71.1 88 Rakvere–Rannapungerja 70,780 2,893 70,780 67,887
             
2.72.1 89 Põlva–Saverna 20,368 0,000 20,368 20,368
             
2.73.1 90 Põlva–Karisilla 34,219 0,000 34,219 34,219
             
2.74.1 91 Narva–Narva-Jõesuu–Hiiemetsa 26,440 7,028 11,725 11,950
2.74.2       19,187 26,440  
             
3   Kõrvalmaanteed        
             
3.1.1 11101 Kallavere–Ülgase 3,650 0,715 3,650 2,935
3.2.1 11102 Maardu mõisa tee 3,101 0,000 3,101 3,101
3.3.1 11103 Maardu–Raasiku 12,033 0,000 12,033 12,033
3.4.1 11104 Kodasoo–Kaberla 3,557 0,000 3,557 3,557
3.5.1 11105 Kiiu–Soodla 9,356 0,000 9,356 9,356
3.6.1 11106 Kuusalu tee 1,935 0,000 1,935 1,935
3.7.1 11107 Kahala tee 3,198 0,000 3,198 3,198
3.8.1 11108 Valgejõe tee 5,124 0,000 5,124 5,124
3.9.1 11109 Jõelähtme–Kostivere 2,573 0,000 2,573 2,573
3.10.1 11110 Nehatu–Loo–Lagedi 3,904 0,000 3,904 3,904
3.11.1 11111 Lagedi jaama tee 0,805 0,000 0,805 0,805
3.12.1 11112 Lagedi–Jüri 4,711 0,000 4,711 4,711
3.13.1 11113 Assaku–Jüri 5,085 0,000 5,085 5,085
3.14.1 11114 Jüri–Vaida 8,471 0,000 8,471 8,471
3.15.1 11115 Kurna–Tuhala 20,710 0,000 20,710 20,710
3.16.1 11116 Kanama–Jõgisoo 6,118 0,000 6,118 6,118
3.17.1 11117 Valingu–Jõgisoo 5,058 0,000 5,058 5,058
3.18.1 11121 Kose tee 0,134 0,000 0,134 0,134
3.19.1 11122 Kose sanatooriumi tee 2,075 0,000 2,075 2,075
3.20.1 11123 Kose–Ravila–Nõmbra 8,165 0,000 8,165 8,165
3.21.1 11124 Viskla–Pikavere 10,075 0,000 10,075 10,075
3.22.1 11125 Perila–Jäneda 34,970 0,000 34,970 34,970
3.23.1 11126 Alavere tee 1,251 0,000 1,251 1,251
3.24.1 11127 Kaunissaare–Kehra 2,998 0,000 2,998 2,998
3.25.1 11128 Kehra jaama tee 1,228 0,000 1,228 1,228
3.26.1 11129 Kehra tee 3,497 0,000 3,497 3,497
3.27.1 11131 Anija tee 1,668 0,000 1,668 1,668
3.28.1 11132 Soodla–Kehra 6,078 0,000 6,078 6,078
3.29.1 11133 Soodla tee 0,927 0,000 0,927 0,927
3.30.1 11134 Raudoja–Vikipalu–Kehra 10,766 0,000 10,766 10,766
3.31.1 11136 Alavere ring 0,848 0,000 0,848 0,848
3.32.1 11137 Alavere–Voose 9,865 0,000 9,865 9,865
3.33.1 11141 Ojasoo–Ardu 9,957 0,000 9,957 9,957
3.34.1 11142 Kõue–Virla 6,933 0,000 6,933 6,933
3.35.1 11143 Triigi–Kõue 1,360 0,000 1,360 1,360
3.36.1 11151 Tõdva–Nabala 8,924 0,000 8,924 8,924
3.37.1 11152 Kirdalu–Kiisa 5,005 0,000 5,005 5,005
3.38.1 11153 Kirdalu tee 2,025 0,000 2,025 2,025
3.39.1 11154 Tagadi–Kurtna 3,745 0,000 3,745 3,745
3.40.1 11155 Vaida tee 1,479 0,000 1,479 1,479
3.41.1 11156 Innu–Saare 2,029 0,000 2,029 2,029
3.42.1 11157 Sausti–Kiili 5,100 0,000 5,100 5,100
3.43.1 11158 Lähtse–Paekna 4,058 0,000 4,058 4,058
3.44.1 11159 Jäätmehoidla tee 0,823 0,000 0,823 0,823
3.45.1 11161 Ruila–Laitse 5,813 0,000 5,813 5,813
3.46.1 11162 Riisipere–Nurme 6,610 0,000 6,610 6,610
3.47.1 11164 Riisipere jaama tee 0,320 0,000 0,320 0,320
3.48.1 11165 Viruküla–Riisipere 3,646 0,000 3,646 3,646
3.49.1 11166 Turba–Lehetu 5,129 0,000 5,129 5,129
3.50.1 11167 Ellamaa–Koluvere 20,440 0,000 20,440 20,440
3.51.1 11168 Lehetu–Nurme 6,191 0,000 6,191 6,191
3.52.1 11169 Ellamaa jaama tee 0,888 0,000 0,888 0,888
3.53.1 11171 Kulna–Vasalemma 6,873 0,000 6,873 6,873
3.54.1 11172 Vasalemma karjääri tee 1,407 0,000 1,407 1,407
3.55.1 11173 Vasalemma jaama tee 1,403 0,000 1,403 1,403
3.56.1 11174 Paldiski–Padise 15,232 0,000 15,232 15,232
3.57.1 11175 Viruküla–Padise 19,097 0,000 19,097 19,097
3.58.1 11176 Padise–Kurkse–Harju-Risti 15,140 0,000 15,140 15,140
3.59.1 11177 Kurkse tee 1,014 0,000 1,014 1,014
3.60.1 11178 Ämari tee 3,255 0,000 3,255 3,255
3.61.1 11179 Ellamaa–Lehetu 5,410 0,000 5,410 5,410
3.62.1 11180 Paldiski lõunasadama tee 0,677 0,000 0,677 0,677
3.63.1 11181 Laoküla tee 0,845 0,000 0,845 0,845
3.64.1 11182 Järvekalda tee 1,056 0,000 1,056 1,056
3.65.1 11183 Paldiski majaka tee 3,753 0,000 3,753 3,753
3.66.1 11184 Alliku–Laagri–Hüüru 6,848 0,000 6,848 6,848
3.67.1 11185 Hüüru–Alliku 4,575 0,000 4,575 4,575
3.68.1 11186 Tutermaa–Vanamõisa 4,098 0,000 4,098 4,098
3.69.1 11188 Kumna tee 2,616 0,000 2,616 2,616
3.70.1 11191 Harku–Rannamõisa 5,913 0,000 5,913 5,913
3.71.1 11192 Hüüru–Saue 6,521 0,000 6,521 6,521
3.72.1 11193 Kumna–Vääna 8,455 0,000 8,455 8,455
3.73.1 11194 Karjaküla tee 2,500 0,000 2,500 2,500
3.74.1 11195 Keila–Keila-Joa 9,052 0,000 9,052 9,052
3.75.1 11196 Klooga jaama tee 2,500 0,000 2,500 2,500
3.76.1 11197 Kloogaranna tee 1,037 0,000 1,037 1,037
3.77.1 11198 Klooga tee 1,854 0,000 1,854 1,854
3.78.1 11199 Põllküla–Madise 8,677 0,000 8,677 8,677
3.79.1 11201 Vaida–Pajupea 9,500 0,000 9,500 9,500
3.80.1 11202 Vaida–Urge 24,912 0,000 24,912 24,912
3.81.1 11203 Kolu–Tammiku 7,086 0,000 7,086 7,086
3.82.1 11204 Kolu–Habaja 12,751 0,000 12,751 12,751
3.83.1 11205 Kuivajõe–Kose-Uuemõisa 2,004 0,000 2,004 2,004
3.84.1 11206 Vardja–Ravila 3,157 0,000 3,157 3,157
3.85.1 11207 Paunküla–Vetla 14,040 0,000 14,040 14,040
3.86.1 11208 Paunküla–Kiruvere–Ardu 7,750 0,000 7,750 7,750
3.87.1 11220 Kernu–Kohila 16,968 0,000 16,968 16,968
3.88.1 11230 Harju-Risti–Riguldi–Võntküla 75,724 0,000 75,724 75,724
3.89.1 11231 Kõmmaste–Hatu 11,649 0,000 11,649 11,649
3.90.1 11232 Vihterpalu tee 1,467 0,000 1,467 1,467
3.91.1 11233 Keibu–Alliklepa 3,048 0,000 3,048 3,048
3.92.1 11234 Harju-Risti–Paeküla 2,543 0,000 2,543 2,543
3.93.1 11235 Harju-Risti tee 1,603 0,000 1,603 1,603
3.94.1 11240 Tõdva–Hageri 14,877 0,000 14,877 14,877
3.95.1 11241 Kasemetsa–Kiisa 2,800 0,000 2,800 2,800
3.96.1 11242 Kasemetsa tee 2,600 0,000 2,600 2,600
3.97.1 11243 Kiisa jaama tee 0,573 0,000 0,573 0,573
3.98.1 11244 Kiisa–Maidla 8,456 0,000 8,456 8,456
3.99.1 11245 Kiisa–Kohila 7,080 0,000 6,544 6,544
3.100.1 11247 Ääsmäe–Hageri 13,284 0,000 13,284 13,284
3.101.1 11250 Viimsi–Randvere 10,925 0,000 10,925 10,925
3.102.1 11251 Viimsi–Rohuneeme 7,330 0,000 7,330 7,330
3.103.1 11252 Leppneeme tee 3,080 0,000 3,080 3,080
3.104.1 11253 Leppneeme sadama tee 0,376 0,000 0,376 0,376
3.105.1 11254 Muuga tee 2,585 0,000 2,585 2,585
3.106.1 11259 Jõelähtme tee 0,110 0,000 0,110 0,110
3.107.1 11260 Jõelähtme–Kemba 40,965 0,000 40,965 40,965
3.108.1 11261 Jägala-Joa tee 1,112 0,000 1,112 1,112
3.109.1 11262 Ruu–Ihasalu 11,287 0,000 11,287 11,287
3.110.1 11263 Kaberla–Kaberneeme 6,544 0,000 6,544 6,544
3.111.1 11264 Kalevi-Liiva tee 0,666 0,000 0,666 0,666
3.112.1 11265 Valkla–Haapse 3,703 0,000 3,703 3,703
3.113.1 11266 Kiiu–Kaberneeme 9,830 0,000 9,830 9,830
3.114.1 11267 Kuusalu–Valkla 8,765 0,000 8,765 8,765
3.115.1 11268 Kolga–Pudisoo 7,433 0,000 7,433 7,433
3.116.1 11270 Kuusalu–Leesi 22,080 0,000 22,080 22,080
3.117.1 11271 Hara tee 5,935 0,000 5,935 5,935
3.118.1 11272 Leesi–Hara 8,710 0,000 8,710 8,710
3.119.1 11273 Kahala–Andineeme 3,463 0,000 3,463 3,463
3.120.1 11274 Hirvli–Mustmetsa 6,292 0,000 6,292 6,292
3.121.1 11280 Loksa–Viinistu 9,664 0,000 9,664 9,664
3.122.1 11281 Kotka–Valgejõe 9,606 0,000 9,606 9,606
3.123.1 11282 Kemba–Kolgaküla 8,120 0,000 8,120 8,120
3.124.1 11283 Loksa–Hara 7,856 0,000 7,856 7,856
3.125.1 11284 Mere tee 1,340 0,000 1,340 1,340
3.126.1 11285 Loksa–Pärispea 10,500 0,000 10,500 10,500
3.127.1 11286 Kasispea–Ilumäe 8,134 0,000 8,134 8,134
3.128.1 11287 Viinistu–Pärispea 3,334 0,000 3,334 3,334
3.129.1 11288 Ulliallika–Kolga 2,120 0,000 2,120 2,120
3.130.1 11290 Tallinn–Lagedi 8,478 4,924 8,478 3,554
3.131.1 11300 Lagedi–Aruküla–Peningi 16,353 0,000 16,353 16,353
3.132.1 11301 Lagedi tee 0,745 0,000 0,745 0,745
3.133.1 11302 Lagedi–Kostivere 9,577 0,000 9,577 9,577
3.134.1 11303 Jüri–Aruküla 8,346 0,000 8,346 8,346
3.135.1 11304 Aruküla–Kostivere 9,215 0,000 9,215 9,215
3.136.1 11306 Kalesi–Töhelgi 1,827 0,000 1,827 1,827
3.137.1 11307 Kostivere tee 1,320 0,000 1,320 1,320
3.138.1 11310 Aruvalla–Jägala 28,339 0,000 28,339 28,339
3.139.1 11311 Perila tee 2,215 0,000 2,215 2,215
3.140.1 11312 Raasiku kaubajaama tee 0,284 0,000 0,284 0,284
3.141.1 11313 Raasiku–Kehra 10,845 0,000 10,845 10,845
3.142.1 11314 Raasiku haigla tee 0,514 0,000 0,514 0,514
3.143.1 11315 Raasiku–Anija 5,900 0,000 5,900 5,900
3.144.1 11316 Raasiku jaama tee 1,808 0,000 1,808 1,808
3.145.1 11317 Raasiku Elektri tee 1,690 0,000 1,690 1,690
3.146.1 11318 Raasiku meistripunkti tee 0,376 0,000 0,376 0,376
3.147.1 11330 Järveküla–Jüri 9,597 2,415 9,597 7,182
3.148.1 11332 Jüri bensiinijaama tee 0,930 0,000 0,930 0,930
3.149.1 11333 Veski tee 0,839 0,000 0,839 0,839
3.150.1 11334 Raeküla tee 3,173 0,000 3,173 3,173
3.151.1 11340 Tallinn–Saku–Laagri 18,458 2,800 18,458 15,658
3.152.1 11342 Saku–Tõdva 7,380 0,000 7,380 7,380
3.153.1 11343 Kanama tee 2,427 0,000 2,427 2,427
3.154.1 11344 Kanama–Üksnurme 4,376 0,000 4,376 4,376
3.155.1 11345 Rahula–Saku 7,720 0,000 7,720 7,720
3.156.1 11360 Riisipere–Kernu 12,073 0,000 12,073 12,073
3.157.1 11361 Kernu tee 0,500 0,000 0,500 0,500
3.158.1 11362 Nissi tee 0,970 0,000 0,970 0,970
3.159.1 11370 Keila–Ääsmäe 9,155 1,100 9,155 8,055
3.160.1 11371 Keila–Ohtu 5,223 1,700 5,223 3,523
3.161.1 11380 Riisipere–Vasalemma 14,153 0,000 14,153 14,153
3.162.1 11381 Munalaskme–Laitse 8,399 0,000 8,399 8,399
3.163.1 11382 Laitse aiandusühistute tee 4,632 0,000 4,632 4,632
3.164.1 11383 Jaanika jaama tee 1,688 0,000 1,688 1,688
3.165.1 11384 Kibuna jaama tee 2,670 0,000 2,670 2,670
3.166.1 11385 Laitse–Kibuna 2,476 0,000 2,476 2,476
3.167.1 11389 Viti metsavahi tee 1,722 0,000 1,722 1,722
3.168.1 11390 Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna 36,828 2,612 36,828 34,216
3.169.1 11391 Rannamõisa siseteed 6,120 0,000 6,120 6,120
3.170.1 11392 Suurupi tee 4,705 0,000 4,705 4,705
3.171.1 11393 Vääna-Jõesuu suvelaagri tee 0,949 0,000 0,949 0,949
3.172.1 11394 Keila-Joa siseteed 1,614 0,000 1,614 1,614
3.173.1 11395 Laulasmaa–Lohusalu 3,756 0,000 3,756 3,756
3.174.1 11396 Lohusalu puhkekodu tee 0,733 0,000 0,733 0,733
3.175.1 11397 Klooga aiandusühistu tee 1,790 0,000 1,790 1,790
3.176.1 11398 Kloogaranna mere tee 1,090 0,000 1,090 1,090
3.177.1 11399 Klooga suvilate tee 1,148 0,000 1,148 1,148
3.178.1 11401 Laagri–Harku 6,279 0,000 6,279 6,279
3.179.1 11402 Ääsmäe tee 1,094 0,000 1,094 1,094
3.180.1 11403 Ääsmäe mõisa tee 1,536 0,000 1,536 1,536
3.181.1 11404 Ääsmäe traktori tee 0,843 0,000 0,843 0,843
3.182.1 11406 Ääsmäe–Kernu 10,157 0,000 10,157 10,157
3.183.1 11407 Kernu invakodu tee 0,830 0,000 0,830 0,830
3.184.1 11410 Kiia–Vääna-Viti 13,597 0,000 13,597 13,597
3.185.1 11411 Vääna–Keila-Joa 6,464 0,000 6,464 6,464
3.186.1 11412 Liikva–Rannamõisa 5,174 0,000 5,174 5,174
3.187.1 11413 Ranna tee 1,049 0,000 1,049 1,049
3.188.1 12101 Heltermaa–Sarve–Aruküla 9,200 0,000 9,200 9,200
3.189.1 12102 Hilleste–Hellamaa 11,140 0,000 11,140 11,140
3.190.1 12103 Suuremõisa tee 1,395 0,000 1,395 1,395
3.191.1 12104 Tempa–Suuresadama 6,580 0,000 6,580 6,580
3.192.1 12105 Tammela–Hellamaa 9,650 0,000 9,650 9,650
3.193.1 12106 Partsi–Kuri 3,040 0,000 3,040 3,040
3.194.1 12107 Partsi karjääri tee 1,395 0,000 1,395 1,395
3.195.1 12108 Palade–Kõlunõmme 5,400 0,000 5,400 5,400
3.196.1 12109 Palade–Tubala 5,030 0,000 5,030 5,030
3.197.1 12110 Lennujaama tee 2,290 0,000 2,290 2,290
3.198.1 12111 Rehemäe tee 2,355 0,000 2,355 2,355
3.199.1 12112 Kidaste küla tee 2,645 0,000 2,645 2,645
3.200.1 12113 Tahkuna majaka tee 10,640 0,000 10,640 10,640
3.201.1 12114 Posti–Malvaste 3,700 0,000 3,700 3,700
3.202.1 12115 Kõrgessaare–Hüti–Puski 16,485 0,000 16,485 16,485
3.203.1 12116 Kõrgessaare sadama tee 2,115 0,000 2,115 2,115
3.204.1 12117 Jõeranna–Kõrgessaare 2,155 0,000 2,155 2,155
3.205.1 12118 Nõmba–Silde 10,630 0,000 10,630 10,630
3.206.1 12119 Nõmba–Vilivalla 2,920 0,000 2,920 2,920
3.207.1 12120 Ristivälja–Kolga–Käina 6,990 0,000 6,990 6,990
3.208.1 12121 Allika–Vaemla 4,260 0,000 4,260 4,260
3.209.1 12122 Suuremõisa–Salinõmme 5,060 0,000 5,060 5,060
3.210.1 12123 Vaemla–Kassari–Luguse 13,400 0,000 13,400 13,400
3.211.1 12124 Sääre tirbi tee 2,540 0,000 2,540 2,540
3.212.1 12125 Nasva küla tee 1,330 0,000 1,330 1,330
3.213.1 12126 Käina–Ühtri–Aadma–Kuriste 14,705 0,000 14,705 14,705
3.214.1 12127 Ühtri–Lelu 1,920 0,000 1,920 1,920
3.215.1 12128 Luguse–Aadma 4,155 0,000 4,155 4,155
3.216.1 12129 Valgu–Lelu–Leemeti 20,180 0,000 20,180 20,180
3.217.1 12130 Nurste–Kuriste 8,505 0,000 8,505 8,505
3.218.1 12131 Harju–Leisu 8,685 0,000 8,685 8,685
3.219.1 12132 Emmaste–Tohvri 7,964 0,000 7,964 7,964
3.220.1 12133 Metsalauka–Viiri 2,060 0,000 2,060 2,060
3.221.1 12134 Haldi sadama tee 2,000 0,000 2,000 2,000
3.222.1 12135 Käina–Hüti 20,495 0,000 20,495 20,495
3.223.1 12136 Puski–Kõpu–Ristna 20,820 0,000 20,820 20,820
3.224.1 12137 Luidja–Pärnaku 4,560 0,000 4,560 4,560
3.225.1 12138 Märjakaasiku–Kiduspe–Kõpu 8,800 0,000 8,800 8,800
3.226.1 12139 Kõpu majaka tee 1,640 0,000 1,640 1,640
3.227.1 12140 Ristna majaka tee 2,145 0,000 2,145 2,145
3.228.1 12141 Kalana sadama tee 1,130 0,000 1,130 1,130
3.229.1 12142 Ristna–Hirmuste 4,285 0,000 4,285 4,285
3.230.1 12143 Mõisa–Lepiku 2,790 0,000 2,790 2,790
3.231.1 12144 Viiterna–Mõisa 1,665 0,000 1,665 1,665
3.232.1 12145 Kanala–Lundi–Mõisa 2,150 0,000 2,150 2,150
3.233.1 12146 Vana Jausa tee 0,920 0,000 0,920 0,920
3.234.1 12147 Jausa II–Jausa III 3,325 0,000 3,325 3,325
3.235.1 12148 Tilga–Ollima 2,480 0,000 2,480 2,480
3.236.1 12149 Kassari surnuaia tee 1,390 0,000 1,390 1,390
3.237.1 12150 Esiküla–Kassari 2,465 0,000 2,465 2,465
3.238.1 12151 Moostre tee 0,815 0,000 0,815 0,815
3.239.1 12152 Moostre–Moka 1,245 0,000 1,245 1,245
3.240.1 12153 Ristivälja–Moka 0,870 0,000 0,870 0,870
3.241.1 12154 Nõmme tee 1,185 0,000 1,185 1,185
3.242.1 12155 Niidiküla tee 1,375 0,000 1,375 1,375
3.243.1 12156 Kaasiku tee 3,225 0,000 3,225 3,225
3.244.1 12157 Luguse–Kakumaa 1,510 0,000 1,510 1,510
3.245.1 12158 Utuküla tee 1,110 0,000 1,110 1,110
3.246.1 12159 Malvaste–Koidma–Kidaste 2,430 0,000 2,430 2,430
3.247.1 12160 Suureranna tee 3,225 0,000 3,225 3,225
3.248.1 12161 Ojaküla tee 3,000 0,000 3,000 3,000
3.249.1 12162 Poama tee 3,200 0,000 3,200 3,200
3.250.1 12163 Reigi küla tee 1,830 0,000 1,830 1,830
3.251.1 12164 Padu–Alato tee 0,605 0,000 0,605 0,605
3.252.1 12165 Kärdla–Hausma–Lennujaam 4,080 0,000 4,080 4,080
3.253.1 12166 Sakla–Loja–Vilivalla 6,070 0,000 6,070 6,070
3.254.1 12167 Pühalepa–Kerema 3,790 0,000 3,790 3,790
3.255.1 13101 Jõhvi–Ereda 9,201 0,000 9,201 9,201
3.256.1 13102 Ahtme–Rausvere 7,250 4,615 7,250 2,635
3.257.1 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu 26,501 0,000 26,501 26,501
3.258.1 13104 Rannu–Aseri 2,407 0,000 2,407 2,407
3.259.1 13105 Kõrve–Toila 5,398 0,000 5,398 5,398
3.260.1 13106 Sillamäe–Viivikonna 9,060 0,000 9,060 9,060
3.261.1 13107 Müdiküla–Sirgala 5,305 0,000 5,305 5,305
3.262.1 13109 Narva–Mustajõe 23,285 6,535 23,285 16,750
3.263.1 13110 Väike-Pungerja–«Estonia» kaevandus 2,702 0,000 2,702 2,702
3.264.1 13111 Kauksi–Vasknarva 29,631 0,000 29,631 29,631
3.265.1 13112 Iisaku–Alajõe 10,649 0,000 10,649 10,649
3.266.1 13113 Kougu–Kalvi 4,500 0,000 4,500 4,500
3.267.1 13114 Kalma–Mustvee 7,315 0,000 7,315 7,315
3.268.1 13115 Kohtla–Kohtla-Nõmme 3,346 0,000 3,346 3,346
3.269.1 13116 Vanaküla–Kohtla jaam 2,000 0,000 2,000 2,000
3.270.1 13118 Purtse–Lüganuse 5,080 0,000 5,080 5,080
3.271.1 13119 Purtse–Hiie 3,216 0,000 3,216 3,216
3.272.1 13121 Voorepere–Saka 6,783 0,000 6,783 6,783
3.273.1 13123 Aa-Hooldekodu 0,785 0,000 0,785 0,785
3.274.1 13124 Kiviõli–Maidla 3,575 0,000 3,575 3,575
3.275.1 13125 Maidla–Hirmuse 6,835 0,000 6,835 6,835
3.276.1 13126 Kohtla-Järve–Mäetaguse 23,962 2,200 23,962 21,762
3.277.1 13127 Sonda–Oandu 15,602 0,000 15,602 15,602
3.278.1 13128 Oandu–Rääsa 5,540 0,000 5,540 5,540
3.279.1 13129 Savala–Arvila 24,238 0,000 24,238 24,238
3.280.1 13130 Savala–Uniküla 2,279 0,000 2,279 2,279
3.281.1 13131 Sonda tee 0,994 0,000 0,994 0,994
3.282.1 13132 Kõrkküla–Erra 10,519 0,000 10,519 10,519
3.283.1 13133 Saka–Ontika–Toila 19,933 0,000 19,933 19,933
3.284.1 13134 Kukruse–Tammiku 8,072 0,000 8,072 8,072
3.285.1 13135 Pagari–Illuka 9,572 0,000 9,572 9,572
3.286.1 13136 Jõhvi–Uikala 7,950 0,000 7,950 7,950
3.287.1 13137 Järve–Ontika 2,222 0,000 2,222 2,222
3.288.1 13138 Lagedi–Oru 1,640 0,000 1,640 1,640
3.289.1 13139 Lagedi–Pühajõe 2,472 0,000 2,472 2,472
3.290.1 13140 Toila kooli tee 1,152 0,000 1,152 1,152
3.291.1 13141 Sillamäe–Vaivara 2,675 0,000 2,675 2,675
3.292.1 13142 Mototreki tee 1,850 0,000 1,850 1,850
3.293.1 13143 Vaivara jaama tee 0,463 0,000 0,463 0,463
3.294.1 13144 Sillamäe–Sinimäe 5,765 0,000 5,765 5,765
3.295.1 13145 Hiiemetsa–Auvere 6,498 0,000 6,498 6,498
3.296.1 13146 Vodava–Meriküla 4,312 0,000 4,312 4,312
3.297.1 13147 Peeterristi–Kudruküla 5,116 0,000 5,116 5,116
3.298.1 13148 Narva–Arumäe 8,332 0,000 8,332 8,332
3.299.1 13149 Lapiotsa–Soldina 3,475 0,000 3,475 3,475
3.300.1 13150 Jõuga–Raudi 12,853 0,000 12,853 12,853
3.301.1 13151 Mäetaguse–Iisaku 19,777 0,000 19,777 19,777
3.302.1 13152 Sälliku–Kuru 6,637 0,000 6,637 6,637
3.303.1 13153 Kauksi–Kuru 3,885 0,000 3,885 3,885
3.304.1 13154 Iisaku–Varesmetsa 7,079 0,000 7,079 7,079
3.305.1 13155 Tärivere–Iisaku 3,376 0,000 3,376 3,376
3.306.1 13156 Iisaku haigla tee 0,540 0,000 0,540 0,540
3.307.1 13157 Kuremäe–Soompea 2,354 0,000 2,354 2,354
3.308.1 13158 Agusalu–Permisküla 5,430 0,000 5,430 5,430
3.309.1 13159 Karjamaa–Remniku 2,644 0,000 2,644 2,644
3.310.1 13161 Lohusuu–Maetsma 12,485 0,000 12,485 12,485
3.311.1 13162 Kalma–Avinurme 14,980 0,000 14,980 14,980
3.312.1 13163 Vadi–Jõemetsa 6,177 0,000 6,177 6,177
3.313.1 13164 Avinurme–Paadenurme 4,020 0,000 4,020 4,020
3.314.1 13165 Oonurme–Aadomäe 8,270 0,000 8,270 8,270
3.315.1 13166 Kruusoja–Peressaare 5,224 0,000 5,224 5,224
3.316.1 13167 Ulvi–Laekannu 8,878 0,000 8,878 8,878
3.317.1 13168 Ulvi–Lilastvere–Torma 14,505 0,000 14,505 14,505
3.318.1 13169 Alekere–Laekannu 3,827 0,000 3,827 3,827
3.319.1 13170 Ulvi–Tõnussaare 8,888 0,000 8,888 8,888
3.320.1 13171 Lüganuse kalmistu tee 3,253 0,000 3,253 3,253
3.321.1 13172 Kõrve tee 1,085 0,000 1,085 1,085
3.322.1 13173 Sahargu tee 2,301 0,000 2,301 2,301
3.323.1 13174 Avinurme tee 0,402 0,000 0,402 0,402
3.324.1 13175 Tudulinna medpunkti tee 0,555 0,000 0,555 0,555
3.325.1 13176 Sonda jaama tee 1,505 0,000 1,505 1,505
3.326.1 13177 Lüganuse tee 0,615 0,000 0,615 0,615
3.327.1 13178 Püssi jaama tee 1,931 0,000 1,931 1,931
3.328.1 13179 Püssi tee 0,536 0,000 0,536 0,536
3.329.1 13180 Vanaküla–Sininõmme 2,200 0,000 2,200 2,200
3.330.1 13181 Jõetaguse–Aruküla–Mäetaguse 8,892 0,000 8,892 8,892
3.331.1 13182 Jaama–Kuningaküla 14,463 0,000 14,463 14,463
3.332.1 13183 Tudulinna–Sahargu 3,514 0,000 3,514 3,514
3.333.1 13184 Sompa tee 0,700 0,000 0,700 0,700
3.334.1 13185 Uljaste tee 2,979 0,000 2,979 2,979
3.335.1 13186 Sirgala tee 0,510 0,000 0,510 0,510
3.336.1 13187 Toila–Oru 5,976 0,000 5,976 5,976
3.337.1 13188 Noorte laagri tee 1,115 0,000 1,115 1,115
3.338.1 13189 Soldina jaama tee 0,729 0,000 0,729 0,729
3.339.1 13190 Purtse–Liimala–Kõrkküla 4,590 0,000 4,590 4,590
3.340.1 13191 Soodumäe–Moldova–Aa 6,369 0,000 6,369 6,369
3.341.1 13192 Varja–Moldova 2,324 0,000 2,324 2,324
3.342.1 13193 Moldova karjäär 1,800 0,000 1,800 1,800
3.343.1 13194 Aa–Aa rand 2,003 0,000 2,003 2,003
3.344.1 13195 Järveküla–Valaste 5,094 0,000 5,094 5,094
3.345.1 13196 Martsa–Allküla 2,427 0,000 2,427 2,427
3.346.1 13197 Toila–Voka 3,680 0,000 3,680 3,680
3.347.1 13198 Voka–Sillamäe 7,500 0,000 7,500 7,500
3.348.1 13199 Konju–Voka 1,693 0,000 1,693 1,693
3.349.1 13200 Pimestiku–Udria 3,577 0,000 3,577 3,577
3.350.1 13201 Sonda–Satsu 3,135 0,000 3,135 3,135
3.351.1 13202 Aruvälja–Soonurme 2,510 0,000 2,510 2,510
3.352.1 13203 Aru–Rebu 2,181 0,000 2,181 2,181
3.353.1 13204 Pagari–Tarakuse–Illuka 7,644 0,000 7,644 7,644
3.354.1 13205 Ereda–Võrnu–Sala 4,360 0,000 4,360 4,360
3.355.1 13206 Apandiku–Võrnu–Kiikla 5,107 0,000 5,107 5,107
3.356.1 13207 Jõuga–Koldamäe 3,627 0,000 3,627 3,627
3.357.1 13208 Kuremäe–Kaidma 2,980 0,000 2,980 2,980
3.358.1 13209 Mäetaguse tee 3,816 0,000 3,816 3,816
3.359.1 13210 Puhkova tee 0,697 0,000 0,697 0,697
3.360.1 13211 Peeterristi tee 1,002 0,000 1,002 1,002
3.361.1 13212 Kudruküla–Puhkova 2,025 0,000 2,025 2,025
3.362.1 14101 Saare–Pala–Kodavere 24,876 0,000 24,876 24,876
3.363.1 14102 Lümati–Kadrina 1,786 0,000 1,786 1,786
3.364.1 14103 Esku–Pilistvere–Arussaare 13,868 0,000 13,868 13,868
3.365.1 14104 Assikvere–Pala 5,965 0,000 5,965 5,965
3.366.1 14105 Halliku–Pala 7,114 0,000 7,114 7,114
3.367.1 14106 Ranna–Saare 16,448 0,000 16,448 16,448
3.368.1 14107 Vanassaare–Ruskavere 10,215 0,000 10,215 10,215
3.369.1 14108 Sepa–Koogi–Laeva 15,532 0,000 15,532 15,532
3.370.1 14109 Otsa–Koseveski 1,981 0,000 1,981 1,981
3.371.1 14110 Murru–Mustvee 7,387 0,000 7,387 7,387
3.372.1 14111 Raja tee 0,687 0,000 0,687 0,687
3.373.1 14112 Saare–Torma 17,897 0,000 17,897 17,897
3.374.1 14113 Vanassaare tee 1,100 0,000 1,100 1,100
3.375.1 14115 Voore–Levala 3,456 0,000 3,456 3,456
3.376.1 14116 Linnutaja tee 3,945 0,000 3,945 3,945
3.377.1 14117 Torma–Kivijärve 13,587 0,000 13,587 13,587
3.378.1 14118 Vaiatu–Mälaja 2,362 0,000 2,362 2,362
3.379.1 14119 Võidivere–Torma 2,283 0,000 2,283 2,283
3.380.1 14120 Näduvere–Sadala 7,136 0,000 7,136 7,136
3.381.1 14121 Kantküla–Sadala 4,497 0,000 4,497 4,497
3.382.1 14122 Kantküla–Rääbise 5,065 0,000 5,065 5,065
3.383.1 14123 Kääpa–Levala–Putu 7,212 0,000 7,212 7,212
3.384.1 14124 Kilbavere–Lilastvere 2,361 0,000 2,361 2,361
3.385.1 14125 Tähkvere–Oti 6,379 0,000 6,379 6,379
3.386.1 14126 Sadala–Tuimõisa–Reastvere 7,074 0,000 7,074 7,074
3.387.1 14127 Kodismaa–Leedi–Reastvere 6,431 0,000 6,431 6,431
3.388.1 14128 Leedi–Sadala 3,185 0,000 3,185 3,185
3.389.1 14129 Rassiku–Näduvere 3,790 0,000 3,790 3,790
3.390.1 14130 Liikatku–Lullikatku 1,304 0,000 1,304 1,304
3.391.1 14131 Kivijärve–Varbevere 7,517 0,000 7,517 7,517
3.392.1 14132 Varbevere–Süvalepa 4,732 0,000 4,732 4,732
3.393.1 14133 Palamuse–Veia–Otsa 18,255 0,000 18,255 18,255
3.394.1 14134 Laiusevälja–Toovere 12,064 0,000 12,064 12,064
3.395.1 14135 Laiuse–Kuremaa 7,691 0,000 7,691 7,691
3.396.1 14136 Kuremaa–Soomevere 3,575 0,000 3,575 3,575
3.397.1 14137 Jõgeva–Palamuse–Saare 27,293 0,000 27,293 27,293
3.398.1 14138 Kassinurme–Änkküla 5,334 0,000 5,334 5,334
3.399.1 14139 Jõgeva–Mutso 2,464 0,795 2,464 1,669
3.400.1 14140 Jõgeva–Jõgeva alevik 1,815 0,791 1,815 1,024
3.401.1 14142 Jõgeva–Tooba 4,043 0,344 4,043 3,699
3.402.1 14143 Õuna–Mutso 4,329 0,000 4,329 4,329
3.403.1 14144 Kaera–Liivoja 5,262 0,000 5,262 5,262
3.404.1 14145 Vaimastvere–Laiuse 13,552 0,000 13,552 13,552
3.405.1 14146 Vägeva–Pedja 12,590 0,000 12,590 12,590
3.406.1 14147 Lauluväljaku tee 2,198 0,000 2,198 2,198
3.407.1 14148 Siimusti–Kaave 6,088 0,000 6,088 6,088
3.408.1 14149 Siimusti–Härjanurme 4,323 0,000 4,323 4,323
3.409.1 14150 Painküla–Puurmani 17,881 0,000 17,881 17,881
3.410.1 14151 Tammiku–Pööra 4,512 0,000 4,512 4,512
3.411.1 14152 Kursi tee 1,402 0,000 1,402 1,402
3.412.1 14153 Põdra tee 0,300 0,000 0,300 0,300
3.413.1 14154 Tooma tee 1,380 0,000 1,380 1,380
3.414.1 14155 Kärde tee 0,700 0,000 0,700 0,700
3.415.1 14156 Vaimastvere–Endla 3,559 0,000 3,559 3,559
3.416.1 14157 Paduvere–Kõola 3,705 0,000 3,705 3,705
3.417.1 14158 Kaude–Soomevere 3,586 0,000 3,586 3,586
3.418.1 14159 Palupere–Kivijärve 4,869 0,000 4,869 4,869
3.419.1 14160 Vaiatu–Tõikvere 2,659 0,000 2,659 2,659
3.420.1 14162 Aidu–Kalana–Põltsamaa 17,425 0,000 17,425 17,425
3.421.1 14163 Adavere–Rutikvere 10,251 0,000 10,251 10,251
3.422.1 14164 Lahavere–Jõeküla 12,355 0,000 12,355 12,355
3.423.1 14165 Tapiku–Kõrkküla 7,699 0,000 7,699 7,699
3.424.1 14166 Mõhküla–Eistvere 8,384 0,000 8,384 8,384
3.425.1 14167 Pisisaare–Kalana 5,168 0,000 5,168 5,168
3.426.1 14169 Pajusi–Loopre 5,253 0,000 5,253 5,253
3.427.1 14170 Põltsamaa–Pajusi–Luige 15,348 1,332 15,348 14,016
3.428.1 14171 Sulustvere–Lustivere 2,726 0,000 2,726 2,726
3.429.1 14172 Põltsamaa–Lustivere–Pudivere 9,566 0,000 9,566 9,566
3.430.1 14173 Kaliküla–Lustivere 2,578 0,000 2,578 2,578
3.431.1 14174 Annikvere–Põltsamaa 4,792 0,000 3,733 3,733
3.432.1 14175 Pikknurme–Põltsamaa 21,852 0,000 20,037 20,037
3.433.1 14176 Annikvere–Umbusi 8,477 0,000 8,477 8,477
3.434.1 14177 Neanurme–Umbusi 6,944 0,000 6,944 6,944
3.435.1 14178 Pikknurme–Härjanurme 14,467 0,000 14,467 14,467
3.436.1 14179 Puurmani–Jüriküla–Kirna 5,873 0,000 5,873 5,873
3.437.1 14180 Puurmani–Tabivere 22,723 0,000 22,723 22,723
3.438.1 14181 Esku–Võisiku 2,625 0,000 2,625 2,625
3.439.1 14183 Rõstla–Vitsjärve 2,272 0,000 2,272 2,272
3.440.1 14184 Vitsjärve–Räsna 4,259 0,000 4,259 4,259
3.441.1 14185 Viruvere–Kureküla 3,889 0,000 3,889 3,889
3.442.1 14186 Adavere–Puiatu 2,990 0,000 2,990 2,990
3.443.1 14187 Pajusi–Sepasaase–Mällu 6,129 0,000 6,129 6,129
3.444.1 14188 Kolmeristi–Pisisaare 1,506 0,000 1,506 1,506
3.445.1 14189 Kolmeristi–Vorsti–Pajusi 3,022 0,000 3,022 3,022
3.446.1 14190 Kõpu–Tapiku 11,560 0,000 11,560 11,560
3.447.1 14191 Neanurme–Tõrenurme–Pudivere 5,219 0,000 5,219 5,219
3.448.1 14193 Puurmani–Ässa–Tõrve 7,426 0,000 7,426 7,426
3.449.1 14194 Tammiku–Tõrve 4,635 0,000 4,635 4,635
3.450.1 14195 Pööraküla tee 2,455 0,000 2,455 2,455
3.451.1 14196 Saarevälja–Kurukse–Saduküla 4,862 0,000 4,862 4,862
3.452.1 14199 Kaarepere–Visusti 6,263 0,000 6,263 6,263
3.453.1 14200 Pikkjärve–Tõrve 9,803 0,000 9,803 9,803
3.454.1 14201 Tabivere–Visusti 9,121 0,000 9,121 9,121
3.455.1 14202 Mullavere–Visusti 6,541 0,000 6,541 6,541
3.456.1 14203 Tabivere jaama tee 1,715 0,000 1,715 1,715
3.457.1 14204 Kaarepere–Palamuse 4,604 0,000 4,604 4,604
3.458.1 14205 Pikkjärve–Sääsküla 3,530 0,000 3,530 3,530
3.459.1 14206 Nava–Luua–Palamuse 8,529 0,000 8,529 8,529
3.460.1 14207 Pataste–Kaiavare–Luua 11,042 0,000 11,042 11,042
3.461.1 14208 Kärksi–Elistvere 6,121 0,000 6,121 6,121
3.462.1 14209 Tabivere–Uhmardu 15,209 0,000 15,209 15,209
3.463.1 14210 Luua–Vaidavere 6,918 0,000 6,918 6,918
3.464.1 14211 Kudina–Maarja 7,364 0,000 7,364 7,364
3.465.1 14212 Maardla–Saarejärve 7,697 0,000 7,697 7,697
3.466.1 14213 Pataste–Maarja 3,349 0,000 3,349 3,349
3.467.1 14214 Igavere tee 1,738 0,000 1,738 1,738
3.468.1 14215 Lilu tee 3,027 0,000 3,027 3,027
3.469.1 14216 Saarejärve tee 1,141 0,000 1,141 1,141
3.470.1 14217 Koogi–Pirusi 2,933 0,000 2,933 2,933
3.471.1 14218 Voldi tee 1,333 0,000 1,333 1,333
3.472.1 14219 Nava–Kärksi 3,111 0,000 3,111 3,111
3.473.1 14221 Äksi–Kukulinna 3,607 0,000 3,607 3,607
3.474.1 14222 Raadivere–Sääsküla 2,397 0,000 2,397 2,397
3.475.1 14223 Mullavere–Saadjärve 9,518 0,000 9,518 9,518
3.476.1 14224 Kivimäe–Ehavere 3,506 0,000 3,506 3,506
3.477.1 14225 Kudina–Ehavere 3,838 0,000 3,838 3,838
3.478.1 14226 Ehavere–Otslava–Pataste 10,725 0,000 10,725 10,725
3.479.1 14227 Maarja–Otslava 3,555 0,000 3,555 3,555
3.480.1 14228 Elistvere–Juula 3,830 0,000 3,830 3,830
3.481.1 14230 Pataste–Välgi–Alatskivi 24,799 0,000 24,799 24,799
3.482.1 14231 Jaama–Tuulavere–Voore 6,454 0,000 6,454 6,454
3.483.1 14232 Halliku–Kose 3,558 0,000 3,558 3,558
3.484.1 14235 Nõva tee 5,099 0,000 5,099 5,099
3.485.1 14236 Pala–Moku 2,727 0,000 2,727 2,727
3.486.1 14239 Tõnsu tee 1,670 0,000 1,670 1,670
3.487.1 14240 Metsanurga tee 4,083 0,000 4,083 4,083
3.488.1 14241 Sassukvere–Kadrina 2,155 0,000 2,155 2,155
3.489.1 14242 Rõstla–Paenasti 6,834 0,000 6,834 6,834
3.490.1 14243 Piirivalve tee 0,348 0,000 0,348 0,348
3.491.1 14244 Nõmme tee 0,704 0,000 0,704 0,704
3.492.1 15103 Ollepa jaama tee 0,636 0,000 0,636 0,636
3.493.1 15105 Kabala tee 0,716 0,000 0,716 0,716
3.494.1 15106 Taikse–Tori–Türi-Alliku 6,137 0,000 6,137 6,137
3.495.1 15107 Türi–Näsuvere 3,380 1,837 3,380 1,543
3.496.1 15108 Kirna–Virika–Änari 7,585 0,000 2,693 7,416
3.496.2       2,862 7,585  
3.497.1 15109 Väätsa–Lõõla–Saueaugu 13,982 0,000 13,982 13,982
3.498.1 15110 Kolu jaama tee 0,500 0,000 0,500 0,500
3.499.1 15111 Lokuta–Roovere 8,700 0,000 8,700 8,700
3.500.1 15113 Väinjärve–Ervita–Rõhu 3,426 0,000 3,426 3,426
3.501.1 15114 Koeru–Visusti 3,592 0,000 3,592 3,592
3.502.1 15115 Rõhu–Norra 3,724 0,000 3,724 3,724
3.503.1 15116 Vao kooli tee 1,275 0,000 1,275 1,275
3.504.1 15117 Müüsleri–Ataste 2,393 0,000 2,393 2,393
3.505.1 15118 Räsna–Ambla 1,518 0,000 1,518 1,518
3.506.1 15119 Jalalõpe–Rava 10,357 0,000 10,357 10,357
3.507.1 15120 Roosna-Alliku–Järva-Jaani 10,773 0,000 10,773 10,773
3.508.1 15121 Lehtse jaama tee 0,632 0,000 0,632 0,632
3.509.1 15122 Kurge–Pruuna 2,162 0,000 2,162 2,162
3.510.1 15123 Tapa–Lehtse–Jäneda 17,983 2,037 17,983 15,946
3.511.1 15124 Kapu–Rakke–Paasvere 41,370 0,000 41,370 41,370
3.512.1 15126 Ambla–Tamsalu 16,811 0,000 16,811 16,811
3.513.1 15127 Järva-Jaani–Pikevere–Ebavere 23,166 0,000 23,166 23,166
3.514.1 15128 Järva-Jaani–Tamsalu–Kullenga 30,885 0,000 30,885 30,885
3.515.1 15129 Paide–Roovere–Kuimetsa 37,593 0,000 37,593 37,593
3.516.1 15130 Mäo tee 0,858 0,000 0,858 0,858
3.517.1 15131 Albu tee 2,170 0,000 2,170 2,170
3.518.1 15132 Seidla–Kaalepi 0,914 0,000 0,914 0,914
3.519.1 15133 Käravete–Aravete 4,155 0,000 4,155 4,155
3.520.1 15141 Kaalepi–Lehtmetsa 16,832 0,000 16,832 16,832
3.521.1 15142 Järva-Madise–Simisalu 7,536 0,000 7,536 7,536
3.522.1 15143 Seidla–Järva-Jaani 13,879 0,000 13,879 13,879
3.523.1 15144 Järva-Madise–Ahula–Orgmetsa 7,839 0,000 7,839 7,839
3.524.1 15145 Aravete–Järva-Madise 6,309 0,000 6,309 6,309
3.525.1 15146 Ambla–Käravete–Albu 12,170 0,000 12,170 12,170
3.526.1 15147 Käravete–Lehtse 7,956 0,000 7,956 7,956
3.527.1 15148 Lehtse–Kurge–Läste 4,439 0,000 4,439 4,439
3.528.1 15149 Jootme–Lehtse 5,713 0,000 5,713 5,713
3.529.1 15150 Ambla–Rava 12,680 0,000 12,680 12,680
3.530.1 15151 Jootme–Koeru 28,558 0,000 16,239 27,547
3.530.2       16,608 21,103  
3.530.3       21,745 28,558  
3.531.1 15152 Kalitsa–Koeru–Udeva–Preedi 21,638 0,000 21,638 21,638
3.532.1 15153 Peetri–Järva-Jaani 11,297 0,000 11,297 11,297
3.533.1 15154 Järva-Jaani–Kodasema 9,146 0,000 9,146 9,146
3.534.1 15155 Peetri–Roosna-Alliku 12,230 0,000 12,230 12,230
3.535.1 15156 Anna–Peetri–Huuksi 30,315 0,000 30,315 30,315
3.536.1 15157 Vodja–Esna 11,128 0,000 11,128 11,128
3.537.1 15158 Vodja–Viisu 3,654 0,000 3,654 3,654
3.538.1 15159 Tarbja–Eivere–Korba 8,729 0,000 8,729 8,729
3.539.1 15160 Köisi–Koigi 8,795 0,000 8,795 8,795
3.540.1 15161 Vao–Päinurme–Sulustvere 35,505 0,000 35,505 35,505
3.541.1 15162 Koigi–Päinurme 15,292 0,000 15,292 15,292
3.542.1 15164 Imavere–Kiigevere 4,274 0,000 4,274 4,274
3.543.1 15165 Anna–Purdi 3,010 0,000 3,010 3,010
3.544.1 15166 Eistvere tee 3,573 0,000 3,573 3,573
3.545.1 15167 Koigi–Laimetsa–Käsukonna 10,780 0,000 10,780 10,780
3.546.1 15168 Laimetsa tee 0,714 0,000 0,714 0,714
3.547.1 15169 Kabala–Ollepa–Kahala 5,475 0,000 5,475 5,475
3.548.1 15170 Parasi–Põikva–Rassi 18,788 0,000 18,788 18,788
3.549.1 15171 Laupa–Suurejõe 25,001 0,000 25,001 25,001
3.550.1 15172 Kolu–Jändja 8,450 0,000 8,450 8,450
3.551.1 15173 Oisu–Kärevere–Taikse 12,040 0,000 12,040 12,040
3.552.1 15174 Türi–Väätsa 8,253 0,000 8,253 8,253
3.553.1 15175 Paide–Mündi–Mäeküla 11,424 0,000 11,424 11,424
3.554.1 15176 Paide–Nahkmetsa 4,384 0,000 4,384 4,384
3.555.1 15177 Võõbu–Matsimäe–Kõrgemäe 6,475 0,000 6,475 6,475
3.556.1 15178 Mäo ABT tee 0,629 0,000 0,629 0,629
3.557.1 15179 Otiku–Eivere 7,207 0,000 7,207 7,207
3.558.1 15180 Sillaotsa–Tarbja 2,648 0,000 2,648 2,648
3.559.1 15181 Kriilevälja–Kirila–Mündi 8,144 0,000 8,144 8,144
3.560.1 15182 Mäe–Prandi 3,375 0,000 3,375 3,375
3.561.1 15183 Koordi ringtee 5,353 0,000 5,353 5,353
3.562.1 15184 Kareda–Ammuta 3,483 0,000 3,483 3,483
3.563.1 15185 Tammiku–Kalitsa 3,426 0,000 3,426 3,426
3.564.1 15186 Vao–Kalitsa 3,115 0,000 3,115 3,115
3.565.1 15187 Ervita–Liusvere 1,325 0,000 1,325 1,325
3.566.1 15188 Vahuküla–Väinjärve 2,810 0,000 2,810 2,810
3.567.1 15189 Kuusna–Tudre–Visusti 5,307 0,000 5,307 5,307
3.568.1 15190 Kagavere–Illevere 2,960 0,000 2,960 2,960
3.569.1 15191 Seliküla–Paistevälja 3,173 0,000 3,173 3,173
3.570.1 15192 Rava–Roosna 3,679 0,000 3,679 3,679
3.571.1 15193 Reinevere–Koigi 1,947 0,000 1,947 1,947
3.572.1 15194 Ambla–Jõgisoo 1,164 0,000 1,164 1,164
3.573.1 15195 Sipelga surnuaia tee 1,881 0,000 1,881 1,881
3.574.1 15196 Rägavere–Linnape–Räsna 3,923 0,000 3,923 3,923
3.575.1 15197 Läpi–Aru–Ojaküla 5,034 0,000 5,034 5,034
3.576.1 15198 Jäneda–Kalijärve 0,826 0,000 0,826 0,826
3.577.1 15199 Eero–Napu 5,528 0,000 5,528 5,528
3.578.1 15200 Aravete–Orgmetsa 2,050 0,000 2,050 2,050
3.579.1 15201 Aravete–Maarjamõisa 1,642 0,000 1,642 1,642
3.580.1 15202 Aravete–Aniste 4,578 0,000 4,578 4,578
3.581.1 15203 Aravete–Vistla 3,021 0,000 3,021 3,021
3.582.1 15204 Käravete–Raka 3,598 0,000 1,113 3,462
3.582.2       1,249 3,598  
3.583.1 15205 Kukevere–Käravete 2,382 0,000 2,382 2,382
3.584.1 15206 Lõõla–Piiumetsa 7,136 0,000 7,136 7,136
3.585.1 15207 Väätsa–Nõmme 1,753 0,000 1,753 1,753
3.586.1 15208 Kirna–Poaka 1,180 0,000 1,180 1,180
3.587.1 15209 Saatre–Lokuta 3,140 0,000 3,140 3,140
3.588.1 15210 Aruküla–Põikva 2,732 0,000 2,732 2,732
3.589.1 15211 Põikva–Pikkmetsa 3,608 0,000 3,608 3,608
3.590.1 15212 Raukla–Äiamaa–Oisu 7,594 0,000 7,594 7,594
3.591.1 15213 Oisu–Retla–Rulli teerist–
Saareotsa
8,837 0,000 4,823 8,788
3.591.2       4,872 8,837  
3.592.1 15214 Kabala–Väljaotsa 1,750 0,000 1,750 1,750
3.593.1 15215 Meossaare tee 2,246 0,000 2,246 2,246
3.594.1 15216 Ollepa–Pibari 2,195 0,000 2,195 2,195
3.595.1 16102 Oru–Tagavere 4,302 0,000 4,302 4,302
3.596.1 16103 Ridala–Nigula 13,796 0,000 13,796 13,796
3.597.1 16104 Taebla–Kirimäe 3,092 0,000 3,092 3,092
3.598.1 16105 Tagavere–Vidruka 5,408 0,000 5,408 5,408
3.599.1 16106 A. Laikmaa muuseumi tee 1,293 0,000 1,293 1,293
3.600.1 16107 Herjava tee 2,646 0,000 2,646 2,646
3.601.1 16108 Herjava–Võnnu 7,031 0,000 7,031 7,031
3.602.1 16109 Saanika–Martna 10,692 0,000 10,692 10,692
3.603.1 16110 Haeska tee 5,764 0,000 5,764 5,764
3.604.1 16111 Parila–Kiideva 13,241 0,000 13,241 13,241
3.605.1 16112 Tuuru–Puise 7,872 0,000 7,872 7,872
3.606.1 16113 Rohuküla–Ahli–Ridala 12,379 0,000 12,379 12,379
3.607.1 16114 Valgevälja–Ahli 5,160 0,000 5,160 5,160
3.608.1 16115 Ahli–Topu sadam 4,140 0,000 4,140 4,140
3.609.1 16116 Ahli tee 0,712 0,000 0,712 0,712
3.610.1 16117 Tanska tee 1,210 0,000 1,210 1,210
3.611.1 16118 Mäeküla tee 1,170 0,000 1,170 1,170
3.612.1 16119 Rohuküla haigla tee 0,325 0,000 0,325 0,325
3.613.1 16120 Paralepa tee 5,257 1,787 5,257 3,470
3.614.1 16121 Valgevälja tee 3,046 0,000 3,046 3,046
3.615.1 16122 Nõmmküla–Aulepa–Österby 19,536 0,000 19,536 19,536
3.616.1 16123 Hosby–Einby 5,208 0,000 5,208 5,208
3.617.1 16124 Paslepa rand 1,857 0,000 1,857 1,857
3.618.1 16125 Hara–Kudani 4,047 0,000 4,047 4,047
3.619.1 16126 Hara tee 1,865 0,000 1,865 1,865
3.620.1 16127 Riguldi–Dirhami 9,671 0,000 9,671 9,671
3.621.1 16128 Tuksi–Spithami 6,500 0,000 6,500 6,500
3.622.1 16129 Nõva–Rannaküla 3,365 0,000 3,365 3,365
3.623.1 16130 Sviby sadama tee 1,189 0,000 1,189 1,189
3.624.1 16131 Vormsi ringtee 32,828 0,000 32,828 32,828
3.625.1 16132 Hullo tee 1,266 0,000 1,266 1,266
3.626.1 16133 Pürksi–Paslepa 3,268 0,000 3,268 3,268
3.627.1 16134 Oru–Soolu–Jalukse 12,263 0,000 12,263 12,263
3.628.1 16150 Vaisi–Kuijõe 21,488 0,000 21,488 21,488
3.629.1 16151 Risti–Kuijõe 12,234 0,000 12,234 12,234
3.630.1 16152 Risti jaama tee 0,557 0,000 0,557 0,557
3.631.1 16153 Risti tee 2,176 0,000 2,176 2,176
3.632.1 16154 Kullamaa–Silla 0,883 0,000 0,883 0,883
3.633.1 16155 Silla–Jädivere 30,047 0,000 30,047 30,047
3.634.1 16156 Lemmikküla–Jõgisoo 5,256 0,000 5,256 5,256
3.635.1 16157 Kirimäe–Kirna–Kullamaa 26,537 0,000 26,537 26,537
3.636.1 16158 Kaasiku–Liivi 10,449 0,000 10,449 10,449
3.637.1 16159 Ehmja–Martna–Kurevere 9,218 0,000 9,218 9,218
3.638.1 16160 Palivere–Oonga 20,782 0,000 20,782 20,782
3.639.1 16161 Palivere–Keedika 9,146 0,000 9,146 9,146
3.640.1 16162 Ollimäe–Koluvere 6,455 0,000 6,455 6,455
3.641.1 16163 Liivi–Üdruma 8,641 0,000 8,641 8,641
3.642.1 16164 Tabra–Maalse 3,503 0,000 3,503 3,503
3.643.1 16176 Vanamõisa–Koonga–Ahaste 30,639 0,000 30,639 30,639
3.644.1 16177 Hälvati–Lihula 2,165 0,000 2,165 2,165
3.645.1 16178 Tuudi–Risti 13,946 0,000 13,946 13,946
3.646.1 16179 Vatla–Nehatu 4,430 0,000 4,430 4,430
3.647.1 16180 Karuse–Kalli 23,468 0,000 23,468 23,468
3.648.1 16181 Karuse–Nehatu 4,846 0,000 4,846 4,846
3.649.1 16182 Nurmsi–Risti 4,280 0,000 4,280 4,280
3.650.1 16183 Risti–Hallivanni 6,346 0,000 6,346 6,346
3.651.1 16184 Rame–Paatsalu 8,800 0,000 8,800 8,800
3.652.1 16185 Hanila–Hõbesalu 13,641 0,000 13,641 13,641
3.653.1 16186 Puhtu tee 3,304 0,000 3,304 3,304
3.654.1 16187 Kõmsi–Mõisaküla–Salevere 14,168 0,000 14,168 14,168
3.655.1 16188 Massu tee 1,333 0,000 1,333 1,333
3.656.1 16189 Rannaküla tee 1,088 0,000 1,088 1,088
3.657.1 16190 Karuse–Saastna 12,825 0,000 12,825 12,825
3.658.1 16191 Tuudi–Saastna 15,427 0,000 15,427 15,427
3.659.1 16192 Meelva–Matsalu 4,449 0,000 4,449 4,449
3.660.1 16193 Lihula–Kloostri–Kirbla 11,421 0,000 11,421 11,421
3.661.1 16194 Penijõe–Suitsu 3,784 0,000 3,784 3,784
3.662.1 16195 Sipa–Suitsu 4,317 0,000 4,317 4,317
3.663.1 16196 Kirbla–Rumba–Vana-Vigala 20,194 0,000 20,194 20,194
3.664.1 16197 Hanila–Massu 6,163 0,000 6,163 6,163
3.665.1 16198 Kasari vana silla tee 1,118 0,000 1,118 1,118
3.666.1 17101 Roela–Rahkla 7,662 0,000 7,662 7,662
3.667.1 17102 Viru-Jaagupi–Simuna 26,773 0,000 26,773 26,773
3.668.1 17103 Mõdriku–Kehala 8,063 0,000 8,063 8,063
3.669.1 17104 Koeravere–Viru-Jaagupi 7,307 0,000 7,307 7,307
3.670.1 17105 Laekvere–Rahkla 3,987 0,000 3,987 3,987
3.671.1 17106 Laekvere–Muuga 4,944 0,000 4,944 4,944
3.672.1 17107 Laekvere–Arukse 7,022 0,000 7,022 7,022
3.673.1 17108 Äntu–Määri 8,738 0,000 8,738 8,738
3.674.1 17109 Ebavere–Simuna 11,822 0,000 11,822 11,822
3.675.1 17110 Tammiku–Salla–Käru 11,237 0,000 11,237 11,237
3.676.1 17111 Olju–Salla 7,305 0,000 7,305 7,305
3.677.1 17112 Piibe–Preedi–Koeru 12,144 0,000 12,144 12,144
3.678.1 17113 Ao–Vahuküla 4,813 0,000 4,813 4,813
3.679.1 17114 Rägavere–Mõedaka 2,866 0,000 2,866 2,866
3.680.1 17115 Nurkse–Põlula 5,130 0,000 5,130 5,130
3.681.1 17116 Põlula–Liiva 5,000 0,000 5,000 5,000
3.682.1 17117 Pada–Sonda 12,434 0,000 12,434 12,434
3.683.1 17118 Saueaugu–Kantküla 4,280 0,000 4,280 4,280
3.684.1 17119 Sõmeru–Kabala 16,574 0,000 16,574 16,574
3.685.1 17120 Sämi–Sonda–Kiviõli 23,147 0,000 23,147 23,147
3.686.1 17121 Roela–Anguse 10,632 0,000 10,632 10,632
3.687.1 17123 Mõdriku–Vilgu–Väike-Maarja 22,064 0,000 22,064 22,064
3.688.1 17125 Vilgu–Vinni–Pajusti 3,373 0,000 3,373 3,373
3.689.1 17129 Vaeküla jaama tee 0,881 0,000 0,881 0,881
3.690.1 17130 Tudu kalmistu tee 0,346 0,000 0,346 0,346
3.691.1 17131 Puhmu–Pikevere 5,131 0,000 5,131 5,131
3.692.1 17132 Kullenga–Veadla 3,552 0,000 3,552 3,552
3.693.1 17133 Tõrma–Koeravere 8,014 0,000 8,014 8,014
3.694.1 17134 Raigu–Vajangu 8,300 0,000 8,300 8,300
3.695.1 17135 Saksi–Porkuni 9,379 0,000 9,379 9,379
3.696.1 17136 Porkuni–Loksa 3,713 0,000 3,713 3,713
3.697.1 17137 Uudeküla–Lasila 8,227 0,000 8,227 8,227
3.698.1 17138 Levala–Karitsa 5,289 0,000 5,289 5,289
3.699.1 17139 Kiltsi jaama tee 0,932 0,000 0,932 0,932
3.700.1 17140 Vao tee 0,900 0,000 0,900 0,900
3.701.1 17141 Assamalla–Kadrina 15,807 0,000 15,807 15,807
3.702.1 17142 Kadrina–Viitna 14,551 0,000 14,551 14,551
3.703.1 17143 Moe–Nõmmküla 10,696 0,000 10,696 10,696
3.704.1 17144 Imastu tee 2,305 0,000 2,305 2,305
3.705.1 17145 Vanamõisa–Veltsi–Päide 8,523 0,000 8,523 8,523
3.706.1 17146 Lasila–Saksi 8,590 0,000 8,590 8,590
3.707.1 17147 Lasila–Levala 4,218 0,000 4,218 4,218
3.708.1 17148 Tapa–Koigi 11,016 0,791 11,016 10,225
3.709.1 17149 Rakvere–Jõepere 12,984 1,231 12,984 11,753
3.710.1 17150 Udriku–Saksi 4,979 0,000 4,979 4,979
3.711.1 17151 Põima–Kadrina 8,785 0,000 8,785 8,785
3.712.1 17152 Vohnja–Kadrina 9,398 0,000 9,398 9,398
3.713.1 17153 Kadrina jaama tee 1,133 0,000 1,133 1,133
3.714.1 17154 Kihlevere–Aaspere 9,676 0,000 9,676 9,676
3.715.1 17155 Kadrina–Undla 1,529 0,000 1,529 1,529
3.716.1 17156 Hõbeda–Võipere 2,866 0,000 2,866 2,866
3.717.1 17157 Kunda mõis–Sämi 15,583 0,000 15,583 15,583
3.718.1 17158 Kunda–Malla–Ojaküla 11,393 1,554 11,393 9,839
3.719.1 17159 Unnukse–Mahu 6,989 0,000 6,989 6,989
3.720.1 17160 Viru-Nigula–Aseri 11,804 0,000 11,804 11,804
3.721.1 17161 Koovälja–Kohala 6,827 0,000 6,827 6,827
3.722.1 17162 Ubja–Kohala 5,500 0,000 5,500 5,500
3.723.1 17163 Sõmeru–Katela 10,493 0,000 10,493 10,493
3.724.1 17164 Arkna–Rakvere 3,076 0,000 3,076 3,076
3.725.1 17165 Vanamõisa tee 0,553 0,000 0,553 0,553
3.726.1 17166 Haljala–Karepa 17,382 0,000 17,382 17,382
3.727.1 17167 Varangu–Essu 4,553 0,000 4,553 4,553
3.728.1 17168 Varangu–Kandle 6,298 0,000 6,298 6,298
3.729.1 17169 Eisma–Kandle 10,328 0,000 10,328 10,328
3.730.1 17170 Võle–Vainupea–Kunda 31,927 0,000 31,927 31,927
3.731.1 17171 Võle–Vanamõisa 3,495 0,000 3,495 3,495
3.732.1 17172 Kunda–Selja 6,236 0,000 6,236 6,236
3.733.1 17173 Vainupea ranna tee 1,194 0,000 1,194 1,194
3.734.1 17174 Liiguste–Põdruse 14,774 0,000 14,774 14,774
3.735.1 17175 Põdruse–Tatruse 4,901 0,000 4,901 4,901
3.736.1 17176 Viitna–Koljaku 13,508 0,000 13,508 13,508
3.737.1 17177 Haljala–Käsmu 32,058 0,000 32,058 32,058
3.738.1 17178 Palmse–Vatku 9,526 0,000 9,526 9,526
3.739.1 17179 Aaspere–Kõldu 2,150 0,000 2,150 2,150
3.740.1 17180 Liiguste–Salatse 5,409 0,000 5,409 5,409
3.741.1 17181 Võsu–Vergi–Söeaugu 19,197 0,000 19,197 19,197
3.742.1 17182 Palmse–Sagadi 6,320 0,000 6,320 6,320
3.743.1 17183 Karula–Vihula–Sagadi 11,542 0,000 11,542 11,542
3.744.1 17184 Potsu–Vihula 9,616 0,000 9,616 9,616
3.745.1 17186 Ilumäe–Koljaku 6,693 0,000 6,693 6,693
3.746.1 17187 Koljaku–Altja 7,902 0,000 7,902 7,902
3.747.1 17188 Sagadi tee 3,273 0,000 3,273 3,273
3.748.1 17189 Rakvere sissesõit 0,787 0,000 0,787 0,787
3.749.1 17190 Uudeküla–Väike-Maarja 7,740 0,000 7,740 7,740
3.750.1 17191 Väike-Maarja–Simuna 15,515 0,000 15,515 15,515
3.751.1 17192 Simuna–Vaiatu 31,088 0,000 31,088 31,088
3.752.1 17193 Sagadi mõisa tee 1,558 0,000 1,558 1,558
3.753.1 17194 Kulina–Viru-Jaagupi 0,969 0,000 0,969 0,969
3.754.1 17195 Jõepere–Vahakulmu 9,951 0,000 9,951 9,951
3.755.1 17196 Vergi sadama tee 1,100 0,000 1,100 1,100
3.756.1 17197 Rägavere mõisa tee 0,864 0,000 0,864 0,864
3.757.1 17198 Ulvi mõisa tee 0,700 0,000 0,700 0,700
3.758.1 17199 Küti–Aravuse 7,450 0,000 7,450 7,450
3.759.1 17200 Pajusti–Inju 1,510 0,000 1,510 1,510
3.760.1 17201 Kadrina valla keskuse tee 0,730 0,000 0,730 0,730
3.761.1 17202 Teedevalitsuse sissesõit 0,305 0,000 0,305 0,305
3.762.1 17203 Rasivere tee 3,690 0,000 3,690 3,690
3.763.1 17204 Kautvere–Auküla 3,145 0,000 3,145 3,145
3.764.1 17205 Vinni–Mõdriku 2,080 0,000 2,080 2,080
3.765.1 17210 Võsu–Kotka 11,759 0,000 11,759 11,759
3.766.1 18101 Ilumetsa–Rõssa 8,698 0,000 8,698 8,698
3.767.1 18102 Orava–Lepassaare 10,960 0,000 10,960 10,960
3.768.1 18103 Hanikase–Tamme 8,083 0,000 8,083 8,083
3.769.1 18104 Mõntsi tee 1,157 0,000 1,157 1,157
3.770.1 18105 Sillaotsa–Restu 18,357 0,000 18,357 18,357
3.771.1 18106 Saatse–Petseri 9,303 0,000 9,303 9,303
3.772.1 18107 Põlva–Lutsu 4,676 0,000 4,676 4,676
3.773.1 18108 Leevi–Soohara 8,420 0,000 8,420 8,420
3.774.1 18109 Veriora–Soohara 11,827 0,000 11,827 11,827
3.775.1 18110 Rosma–Tiike–Leevi 17,085 0,000 17,085 17,085
3.776.1 18111 Kiuma–Peraküla 4,775 0,000 4,775 4,775

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km  lõpp
km
1 2 3 4 5 6 7
3.777.1 18113 Ridali–Joosu 7,671 0,000 7,671 7,671
3.778.1 18114 Tilsi–Mustajõe 2,412 0,000 2,412 2,412
3.779.1 18115 Vooreküla–Puskaru 24,158 0,000 24,158 24,158
3.780.1 18116 Erastvere–Sillaotsa 7,959 0,000 7,959 7,959
3.781.1 18117 Kähri–Mustajõe 6,222 0,000 6,222 6,222
3.782.1 18118 Karilatsi–Heisri 15,211 0,000 15,211 15,211
3.783.1 18119 Varbuse–Kindapalu 5,825 0,000 5,825 5,825
3.784.1 18120 Kanepi–Varbuse 10,068 0,000 10,068 10,068
3.785.1 18121 Lauriorg–Muhulaane 3,700 0,000 3,700 3,700
3.786.1 18122 Erastvere–Piigandi 3,881 0,000 3,881 3,881
3.787.1 18123 Silgu–Jõksi 2,009 0,000 2,009 2,009
3.788.1 18124 Magari–Soodoma 2,329 0,000 2,329 2,329
3.789.1 18125 Erastvere–Ridali 11,436 0,000 11,436 11,436
3.790.1 18126 Suurküla–Parksepa 3,599 0,000 3,599 3,599
3.791.1 18127 Saverna–Krootuse 6,603 0,000 6,603 6,603
3.792.1 18128 Mooste–Viisli 4,699 0,000 4,699 4,699
3.793.1 18129 Karste–Mügra 2,925 0,000 2,925 2,925
3.794.1 18130 Sirvasre–Kitse 8,206 0,000 8,206 8,206
3.795.1 18131 Karste–Kitse 7,909 0,000 7,909 7,909
3.796.1 18132 Kaagvere–Kooraste 5,162 0,000 5,162 5,162
3.797.1 18133 Pusu tee 3,361 0,000 3,361 3,361
3.798.1 18134 Sulaoja–Krüüdneri 3,052 0,000 3,052 3,052
3.799.1 18135 Veski–Prangli 7,473 0,000 7,473 7,473
3.800.1 18136 Maaritsa–Prangli 4,934 0,000 4,934 4,934
3.801.1 18137 Kurvitsa–Hutita 12,117 0,000 8,576 12,019
3.801.2       8,674 12,117  
3.802.1 18138 Akste–Häätaru 14,984 0,000 14,984 14,984
3.803.1 18139 Mõtsküla–Mustakurmu 5,630 0,000 5,630 5,630
3.804.1 18141 Kosova–Vooreküla 14,021 0,000 14,021 14,021
3.805.1 18143 Vissi–Vooreküla 9,554 0,000 9,554 9,554
3.806.1 18145 Vastse-Kuuste tee 0,978 0,000 0,978 0,978
3.807.1 18146 Kanariku–Kiidjärve 6,596 0,000 6,596 6,596
3.808.1 18147 Saverna–Pilkuse 14,294 0,000 14,294 14,294
3.809.1 18148 Maaritsa–Otepää 17,119 0,000 17,119 17,119
3.810.1 18149 Adiste–Kooskora 3,605 0,000 3,605 3,605
3.811.1 18150 Mooste–Kauksi 7,212 0,000 7,212 7,212
3.812.1 18151 Meemaste–Tännassilma 4,119 0,000 4,119 4,119
3.813.1 18152 Meemaste–Peri 2,537 0,000 2,537 2,537
3.814.1 18153 Peri–Partsi 4,248 0,000 4,248 4,248
3.815.1 18154 Tilsi–Naruski 9,521 0,000 9,521 9,521
3.816.1 18155 Kähri–Koorvere 11,374 0,000 11,374 11,374
3.817.1 18156 Leevi–Jantra 10,441 0,000 10,441 10,441
3.818.1 18157 Miiaste–Kanasaare 9,854 0,000 9,854 9,854
3.819.1 18158 Holvandi–Partsi 6,043 0,000 6,043 6,043
3.820.1 18159 Tilsi–Tsolgo 8,887 0,000 8,887 8,887
3.821.1 18160 Leevijõe–Karilatsi 2,202 0,000 2,202 2,202
3.822.1 18161 Valgemetsa tee 2,272 0,000 2,272 2,272
3.823.1 18162 Himmaste–Rasina 18,107 0,000 18,107 18,107
3.824.1 18164 Tännassilma–Kiuma 2,235 0,000 2,235 2,235
3.825.1 18165 Piigaste–Häätaru 5,076 0,000 5,076 5,076
3.826.1 18166 Keramäe–Ritsiku 1,005 0,000 1,005 1,005
3.827.1 18167 Kanepi–Ihamaru 12,068 0,000 12,068 12,068
3.828.1 18168 Saverna–Jõksi 8,203 0,000 8,203 8,203
3.829.1 18169 Partsi–Timo 5,593 0,000 5,593 5,593
3.830.1 18170 Loko–Peetrimõisa 5,284 0,000 5,284 5,284
3.831.1 18171 Valgjärve–Aiaste 2,157 0,000 2,157 2,157
3.832.1 18172 Valgjärve–Tamme 2,522 0,000 2,522 2,522
3.833.1 18173 Sikajala–Heisri 10,225 0,000 10,225 10,225
3.834.1 18174 Saverna–Tillundi 7,586 0,000 7,586 7,586
3.835.1 18175 Põlgaste–Roosi 4,481 0,000 4,481 4,481
3.836.1 18176 Piigaste–Sulaoja 5,682 0,000 5,682 5,682
3.837.1 18177 Valgjärve–Krüüdneri 5,450 0,000 5,450 5,450
3.838.1 18178 Värska–Ulitina 12,918 0,000 12,918 12,918
3.839.1 18179 Värska sanatooriumi tee 3,068 0,000 3,068 3,068
3.840.1 18180 Ahja–Vastse-Kuuste 11,182 0,000 11,182 11,182
3.841.1 18181 Kärsa–Eoste 12,075 0,000 12,075 12,075
3.842.1 18184 Ahja–Rasina 11,249 0,000 11,249 11,249
3.843.1 18186 Räpina–Rasina 18,642 0,000 18,642 18,642
3.844.1 18187 Tammistu–Tootsi 3,827 0,000 3,827 3,827
3.845.1 18188 Räpina–Raigla 2,802 0,000 2,802 2,802
3.846.1 18189 Miiaste–Nooritsmetsa 3,760 0,000 3,760 3,760
3.847.1 18190 Põlva–Vanaküla 5,826 0,000 5,826 5,826
3.848.1 18191 Leevaku–Rahumäe 4,415 0,000 4,415 4,415
3.849.1 18192 Jaama–Rahumäe 3,029 0,000 3,029 3,029
3.850.1 18193 Räpina–Kahkva 11,590 0,000 11,590 11,590
3.851.1 18194 Võõpsu–Käre 5,662 0,000 5,662 5,662
3.852.1 18195 Võõpsu–Audjasaare 5,611 0,000 5,611 5,611
3.853.1 18196 Tõgonitsa–Suure-Veerksu 6,337 0,000 6,337 6,337
3.854.1 18197 Värska–Podmotsa 7,461 0,000 7,461 7,461
3.855.1 18199 Viluste–Lindora 22,851 0,000 22,851 22,851
3.856.1 18200 Lepassaare–Otsa 3,863 0,000 3,863 3,863
3.857.1 18201 Kauksi–Terepi 12,520 0,000 12,520 12,520
3.858.1 18202 Raadama tee 0,884 0,000 0,884 0,884
3.859.1 18203 Meelva tee 1,349 0,000 1,349 1,349
3.860.1 18204 Toolamaa–Kureküla 6,394 0,000 6,394 6,394
3.861.1 18205 Kirmsi–Väike-Veerksu 2,725 0,000 2,725 2,725
3.862.1 18206 Rahumäe–Kahkva 9,832 0,000 9,832 9,832
3.863.1 18207 Niitsiku–Kahkva 4,038 0,000 4,038 4,038
3.864.1 18208 Mikitamäe–Kahkva 4,930 0,000 4,930 4,930
3.865.1 18209 Karisilla–Rõsna 3,201 0,000 3,201 3,201
3.866.1 18210 Orava jaam–Soe 5,507 0,000 5,507 5,507
3.867.1 18211 Vardja–Tilsi 2,873 0,000 2,873 2,873
3.868.1 18212 Piusa jaama tee 0,476 0,000 0,476 0,476
3.869.1 18213 Ritsiku–Hino 3,795 0,000 3,795 3,795
3.870.1 18214 Karisilla–Usinitsa 3,157 0,000 3,157 3,157
3.871.1 18215 Mikitamäe kooli tee 0,239 0,000 0,239 0,239
3.872.1 18216 Veriora jaama tee 0,800 0,000 0,800 0,800
3.873.1 18217 Suure-Veerksu–Väike-Veerksu 2,749 0,000 2,749 2,749
3.874.1 18218 Kirmsi–Kanasaare 8,496 0,000 8,496 8,496
3.875.1 18219 Bresje tee 2,256 0,000 2,256 2,256
3.876.1 18220 Piiri–Ala-Jakobi 3,814 0,000 3,814 3,814
3.877.1 18221 Värska–Reha 2,424 0,000 2,424 2,424
3.878.1 18223 Vanamõisa tee 2,322 0,000 2,322 2,322
3.879.1 18225 Pusta–Ruusa 5,885 0,000 5,885 5,885
3.880.1 18226 Rahumäe–Võuküla 4,942 0,000 4,942 4,942
3.881.1 18227 Linte–Kõnnu–Kureküla 6,169 0,000 6,169 6,169
3.882.1 18228 Leevaku–Saareküla 3,351 0,000 3,351 3,351
3.883.1 18229 Koidula–Võmmorski 4,014 0,000 4,014 4,014
3.884.1 18230 Viluste–Metsavaara–Adleri 3,013 0,000 3,013 3,013
3.885.1 18233 Matsuri–Vaartsi 1,259 0,000 1,259 1,259
3.886.1 18234 Saatse–Pattina 1,586 0,000 1,586 1,586
3.887.1 18235 Saatse–Perdaku 1,381 0,000 1,381 1,381
3.888.1 18236 Hanikase–Oro 1,590 0,000 1,590 1,590
3.889.1 18237 Hanikase–Luuska 2,475 0,000 2,475 2,475
3.890.1 18240 Puskaru–Väimela 14,856 0,000 14,856 14,856
3.891.1 18243 Niitsiku–Võmmorski 17,290 0,000 17,290 17,290
3.892.1 18244 Piiri–Sulbi 4,730 0,000 4,730 4,730
3.893.1 18284 Ahja–Võnnu 8,400 0,000 8,400 8,400
3.894.1 18292 Räpina–Aravu 15,548 0,000 15,548 15,548
3.895.1 18293 Veski–Piusa–Tuderna 6,607 0,000 6,607 6,607
3.896.1 18294 Kanepi teepiirkonna tee 0,449 0,000 0,449 0,449
3.897.1 19101 Audru–Tõstamaa–Nurmsi 76,772 0,000 76,772 76,772
3.898.1 19102 Nurme–Vana-Pärnu 8,912 0,000 8,912 8,912
3.899.1 19103 Audru–Lavassaare–Vahenurme 25,861 0,000 11,600 25,583
3.899.2       11,878 25,861  
3.900.1 19104 Põldeotsa tee 2,140 0,000 2,140 2,140
3.901.1 19105 Audru tee 4,316 0,000 4,316 4,316
3.902.1 19106 Sauga–Jõõpre 9,652 0,000 9,652 9,652
3.903.1 19107 Kõima–Seliste 17,172 0,000 17,172 17,172
3.904.1 19108 Kihlepa–Lepaspea 18,565 0,000 18,565 18,565
3.905.1 19109 Kärbu–Kõima 9,166 0,000 9,166 9,166
3.906.1 19110 Lindi–Liu–Järve 10,570 0,000 10,570 10,570
3.907.1 19111 Lavassaare tee 2,100 0,000 2,100 2,100
3.908.1 19112 Valgeranna tee 2,842 0,000 2,842 2,842
3.909.1 19113 Ranna tee 0,460 0,000 0,460 0,460
3.910.1 19114 Audru–Valgeranna 2,880 0,000 0,934 0,934
3.911.1 19115 Kuldlõvi tee 0,315 0,000 0,315 0,315
3.912.1 19117 Liu–Kavaru 3,734 0,000 3,734 3,734
3.913.1 19118 Audru–Sanga 3,424 0,000 3,424 3,424
3.914.1 19119 Ridalepa–Lavassaare 6,600 0,000 6,600 6,600
3.915.1 19120 Lindi–Sarvi 1,532 0,000 1,532 1,532
3.916.1 19121 Rebasefarmi tee 1,637 0,000 0,685 1,465
3.916.2       0,857 1,637  
3.917.1 19130 Pootsi–Lao 3,460 0,000 3,460 3,460
3.918.1 19131 Kalli–Tõstamaa–Värati 28,101 0,000 25,208 27,988
3.918.2       25,321 28,101  
3.919.1 19132 Varbla–Kilgi–Rammuka 15,152 0,000 15,152 15,152
3.920.1 19133 Saulepi–Pärlselja 3,374 0,000 3,374 3,374
3.921.1 19134 Varbla–Väänja 15,848 0,000 15,848 15,848
3.922.1 19135 Tõhela–Alu–Murru 7,360 0,000 7,360 7,360
3.923.1 19136 Tõstamaa–Lõuka–Tõstamaa 5,172 0,000 5,172 5,172
3.924.1 19137 Munalaiu tee 0,650 0,000 0,650 0,650
3.925.1 19138 Sadam–Haigla 2,082 0,000 2,082 2,082
3.926.1 19139 Lennujaam–Suigu 3,315 0,000 3,315 3,315
3.927.1 19140 Nõmme–Lennujaam 0,730 0,000 0,730 0,730
3.928.1 19141 Sadam–Kaasiku 3,983 0,000 3,983 3,983
3.929.1 19142 Turu–Kaasiku 0,850 0,000 0,850 0,850
3.930.1 19143 Liiva–Jäätee 0,685 0,000 0,685 0,685
3.931.1 19144 Saulepi–Raheste 5,093 0,000 5,093 5,093
3.932.1 19201 Pärnu-Jaagupi–Kalli 32,172 0,000 32,172 32,172
3.933.1 19202 Pärnu-Jaagupi–Kergu 19,531 0,000 19,531 19,531
3.934.1 19203 Are–Suigu 14,156 0,000 14,156 14,156
3.935.1 19204 Mihkli–Oidrema 12,205 0,000 12,205 12,205
3.936.1 19205 Tammaru–Mihkli 6,930 0,000 6,930 6,930
3.937.1 19206 Vee–Sõõrike 6,800 0,000 6,800 6,800
3.938.1 19207 Pärnu-Jaagupi tee 3,520 0,000 3,520 3,520
3.939.1 19208 Salu–Kaelase 5,301 0,000 5,301 5,301
3.940.1 19209 Libatse tee 0,550 0,000 0,550 0,550
3.941.1 19210 Uduvere–Suigu–Nurme 33,134 0,000 33,134 33,134
3.942.1 19211 Mõisaküla–Metsavere 7,333 0,000 7,333 7,333
3.943.1 19212 Pärivere tee 0,900 0,000 0,900 0,900
3.944.1 19213 Sauga tee 0,855 0,000 0,855 0,855
3.945.1 19214 Jänesselja–Urge 9,877 0,000 9,877 9,877
3.946.1 19215 Irta–Kiisamaa 4,128 0,000 4,128 4,128
3.947.1 19216 Libatse–Langerma 2,600 0,000 2,600 2,600
3.948.1 19217 Libatse–Enge 4,685 0,000 4,685 4,685
3.949.1 19218 Halinga–Uduvere 5,023 0,000 5,023 5,023
3.950.1 19219 Are–Elbu 2,176 0,000 2,176 2,176
3.951.1 19220 Kilksama tee 1,544 0,000 1,544 1,544
3.952.1 19221 Kilksama–Räägu 2,345 0,000 2,345 2,345
3.953.1 19240 Vändra–Vihtra 6,870 0,000 6,870 6,870
3.954.1 19241 Suurejõe–Vihtra–Jõesuu 19,598 0,000 19,598 19,598
3.955.1 19242 Suurejõe–Kullimaa 11,540 0,000 11,540 11,540
3.956.1 19243 Vihtra–Aesoo 8,566 0,000 8,566 8,566
3.957.1 19244 Rõusa–Käru 19,268 0,000 19,268 19,268
3.958.1 19245 Vändra–Kalmaru 2,494 0,000 2,494 2,494
3.959.1 19246 Vändra–Lokuta–Lelle 29,506 0,000 29,506 29,506
3.960.1 19247 Massu tee 5,066 0,000 5,066 5,066
3.961.1 19248 Rõusa–Säästla 3,950 0,000 3,950 3,950
3.962.1 19249 Kadjaste–Suurejõe 10,430 0,000 10,430 10,430
3.963.1 19250 Kurgja tee 3,165 0,000 3,165 3,165
3.964.1 19251 Samliku–Kurgja 4,820 0,000 4,820 4,820
3.965.1 19252 Kaansoo–Tori 28,919 0,000 28,919 28,919
3.966.1 19253 Pärnjõe tee 0,900 0,000 0,900 0,900
3.967.1 19254 Aluste tee 0,850 0,000 0,850 0,850
3.968.1 19255 Viluvere jaama tee 0,340 0,000 0,340 0,340
3.969.1 19256 Kõnnu jaama tee 0,965 0,000 0,965 0,965
3.970.1 19257 Vändra–Võidula 8,663 0,000 8,663 8,663
3.971.1 19270 Suigu–Tootsi 8,176 0,000 8,176 8,176
3.972.1 19271 Tootsi–Piistaoja 10,772 0,560 10,772 10,212
3.973.1 19272 Tori–Massu 23,640 0,000 23,640 23,640
3.974.1 19273 Sikana–Kullimaa 3,216 0,000 3,216 3,216
3.975.1 19274 Urge–Kuiaru 9,042 0,000 9,042 9,042
3.976.1 19275 Urge–Sindi 2,450 0,000 1,230 1,926
3.976.2       1,395 2,091  
3.977.1 19276 Taali–Põlendmaa–Seljametsa 20,410 0,000 20,410 20,410
3.978.1 19277 Paikuse–Tammuru 9,388 0,000 9,388 9,388
3.979.1 19278 Sindi-Lodja–Silla 3,725 0,000 3,725 3,725
3.980.1 19279 Politseikooli tee 0,515 0,000 0,515 0,515
3.981.1 19280 Sindi tee 0,612 0,000 0,612 0,612
3.982.1 19281 Tammiste jaama tee 0,240 0,000 0,240 0,240
3.983.1 19282 Oore tee 0,500 0,000 0,500 0,500
3.984.1 19283 Tori jaama tee 0,330 0,000 0,330 0,330
3.985.1 19284 Tootsi jaama tee 0,200 0,000 0,200 0,200
3.986.1 19285 Tori–Rütavere 11,830 0,000 11,830 11,830
3.987.1 19286 Tori–Võlli 5,550 0,000 5,550 5,550
3.988.1 19287 Selja–Muraka 1,815 0,000 1,815 1,815
3.989.1 19288 Paikuse tee 0,420 0,000 0,420 0,420
3.990.1 19289 Luige tee 1,510 0,000 1,510 1,510
3.991.1 19301 Kilingi-Nõmme–Tali–Laiksaare 24,450 0,912 24,450 23,538
3.992.1 19302 Kilingi-Nõmme–Kiisa 16,728 0,000 16,728 16,728
3.993.1 19303 Jäärja–Tali 17,530 0,000 17,530 17,530
3.994.1 19304 Tihemetsa–Leipste 3,500 0,000 3,500 3,500
3.995.1 19305 Tihemetsa–Kärsu 5,192 0,000 5,192 5,192
3.996.1 19306 Tõlla–Kamali 10,149 0,000 10,149 10,149
3.997.1 19307 Kanaküla–Kamali 5,050 0,000 5,050 5,050
3.998.1 19308 Kargoja–Veelikse 6,550 0,000 6,550 6,550
3.999.1 19309 Kilingi-Nõmme–Marana 0,730 0,000 0,730 0,730
3.1000.1 19310 Lodja–Saunametsa 13,720 0,000 3,216 10,688
3.1000.2       6,248 13,720  
3.1001.1 19311 Lanksaare tee 6,892 0,000 6,892 6,892
3.1002.1 19312 Kilingi-Nõmme tee 0,532 3,700 4,232 0,532
3.1003.1 19330 Tõitoja–Häädemeeste 23,885 0,000 23,885 23,885
3.1004.1 19331 Rannametsa–Ikla 30,491 0,000 30,491 30,491
3.1005.1 19332 Häädemeeste tee 1,700 0,000 1,700 1,700
3.1006.1 19333 Uulu–Soometsa–Häädemeeste 23,967 0,000 23,967 23,967
3.1007.1 19334 Laiksaare–Massiaru–Teaste 19,329 0,000 19,329 19,329
3.1008.1 19335 Jaagupi–Urissaare 8,788 0,000 8,788 8,788
3.1009.1 19336 Kabli–Massiaru 8,640 0,000 8,640 8,640
3.1010.1 19337 Tali–Tuuliku–Massiaru 22,553 0,000 22,553 22,553
3.1011.1 19338 Lemme tee 2,300 0,000 2,300 2,300
3.1012.1 19339 Võiste tee 0,650 0,000 0,650 0,650
3.1013.1 19340 Uulu–Laadi 3,720 0,000 3,720 3,720
3.1014.1 19341 Laadi–Männiku 4,086 0,000 4,086 4,086
3.1015.1 19342 Reiu tee 0,575 0,000 0,575 0,575
3.1016.1 19343 Surju–Seljametsa 10,170 0,000 10,170 10,170
3.1017.1 19344 Surju–Saunametsa 11,330 0,000 11,330 11,330
3.1018.1 19345 Surju jaama tee 0,370 0,000 0,370 0,370
3.1019.1 19346 Vaskrääma jaama tee 1,000 0,000 1,000 1,000
3.1020.1 19347 Ristiküla tee 0,620 0,000 0,620 0,620
3.1021.1 19348 Ikla–Piiri 1,484 0,000 1,334 1,334
3.1022.1 19349 Lepaküla–Leina 5,455 0,000 5,455 5,455
3.1023.1 19350 Metsaküla–Leina 1,556 0,000 1,556 1,556
3.1024.1 19351 Tahkuranna tee 0,800 0,000 0,800 0,800
3.1025.1 20101 Hageri–Kodila–Kuusiku 21,940 0,000 21,940 21,940
3.1026.1 20102 Kelba–Ohulepa 7,910 0,000 7,910 7,910
3.1027.1 20103 Pihali–Adila–Rabivere 7,727 0,000 7,727 7,727
3.1028.1 20105 Kohila jaama tee 0,190 0,000 0,190 0,190
3.1029.1 20106 Kohila liivalao tee 0,310 0,000 0,310 0,310
3.1030.1 20107 Lohu–Kohila 6,058 0,000 6,058 6,058
3.1031.1 20108 Lohu jaama tee 0,193 0,000 0,193 0,193
3.1032.1 20109 Seli–Angerja 9,930 0,000 9,930 9,930
3.1033.1 20110 Juuru–Järlepa 16,738 0,000 16,738 16,738
3.1034.1 20111 Juuru–Pirgu 6,958 0,000 6,958 6,958
3.1035.1 20112 Härgla tee 0,930 0,000 0,930 0,930
3.1036.1 20113 Hagudi–Kodila 7,976 0,000 7,976 7,976
3.1037.1 20114 Kuku–Hagudi 1,278 0,000 1,278 1,278
3.1038.1 20115 Hagudi jaama tee 0,177 0,000 0,177 0,177
3.1039.1 20116 Juuru tee 3,424 0,000 3,424 3,424
3.1040.1 20117 Juuru–Rapla 11,899 0,000 11,899 11,899
3.1041.1 20118 Ingliste tee 3,250 0,000 3,250 3,250
3.1042.1 20119 Nõmme–Hõreda 4,564 0,000 4,564 4,564
3.1043.1 20120 Keava–Hõreda 14,433 0,000 14,433 14,433
3.1044.1 20121 Lau–Kaiu 7,903 0,000 7,903 7,903
3.1045.1 20122 Kaiu–Vahastu 17,605 0,000 17,605 17,605
3.1046.1 20123 Aranküla–Juuru 5,822 0,000 5,822 5,822
3.1047.1 20124 Vaopere tee 0,648 0,000 0,648 0,648
3.1048.1 20125 Rapla ümbersõit 4,047 0,000 4,047 4,047
3.1049.1 20126 Toomja tee 3,573 0,000 3,573 3,573
3.1050.1 20127 Aandu tee 5,476 0,000 5,476 5,476
3.1051.1 20128 Pae–Ingliste 1,600 0,000 1,600 1,600
3.1052.1 20130 Vaopere–Tamsi–Kuimetsa 8,395 0,000 8,395 8,395
3.1053.1 20131 Seli-Koigi–Alu 6,290 0,000 6,290 6,290
3.1054.1 20141 Rapla–Varbola 25,790 0,000 25,790 25,790
3.1055.1 20142 Alu keskuse tee 0,702 0,000 0,702 0,702
3.1056.1 20143 Rapla–Aranküla 4,982 0,000 4,982 4,982
3.1057.1 20144 Uusküla tee 1,701 0,000 1,701 1,701
3.1058.1 20145 Ülejõe–Ridaküla 2,830 0,000 2,830 2,830
3.1059.1 20146 Rapla jaama tee 0,270 0,000 0,270 0,270
3.1060.1 20148 Koikse–Purku 14,295 0,000 14,295 14,295
3.1061.1 20149 Kehtna–Põlma 5,973 0,000 5,973 5,973
3.1062.1 20150 Valtu–Kumma 2,318 0,000 2,318 2,318
3.1063.1 20151 Nadalama–Kalbu 0,543 0,000 0,543 0,543
3.1064.1 20152 Lokuta–Kehtna 12,848 0,000 12,848 12,848
3.1065.1 20153 Lelle jaama tee 1,125 0,000 1,125 1,125
3.1066.1 20154 Lelle–Vahastu 21,444 0,000 21,444 21,444
3.1067.1 20156 Käru–Kädva 11,227 0,000 11,227 11,227
3.1068.1 20157 Lokuta–Jõeküla 11,280 0,000 11,280 11,280
3.1069.1 20158 Eidapere–Mukri 8,677 0,000 8,677 8,677
3.1070.1 20159 Eidapere jaama tee 0,400 0,000 0,400 0,400
3.1071.1 20160 Lokuta–Kõnnu 13,027 0,000 13,027 13,027
3.1072.1 20161 Eidapere–Kõnnu 3,282 0,000 3,282 3,282
3.1073.1 20162 Vardi–Nurme 6,333 0,000 6,333 6,333
3.1074.1 20163 Vaimõisa–Nurme 16,990 0,000 16,990 16,990
3.1075.1 20164 Järvakandi–Lokuta 6,690 0,000 6,690 6,690
3.1076.1 20165 Raikküla–Päärdu 29,660 0,000 29,660 29,660
3.1077.1 20166 Lipa–Mõisamaa 18,130 0,000 18,130 18,130
3.1078.1 20168 Laukna tee 2,135 0,000 2,135 2,135
3.1079.1 20169 Sääla tee 2,758 0,000 2,758 2,758
3.1080.1 20170 Märjamaa–Konuvere 14,029 0,000 14,029 14,029
3.1081.1 20171 Märjamaa–Valgu 14,470 0,000 14,470 14,470
3.1082.1 20172 Märjamaa–Haimre 2,553 0,000 2,553 2,553
3.1083.1 20173 Haimre–Moka 3,632 0,000 3,632 3,632
3.1084.1 20174 Konuvere–Sulu 5,345 0,000 5,345 5,345
3.1085.1 20175 Valgu–Libatse 23,359 0,000 23,359 23,359
3.1086.1 20176 Haimre–Sulu–Velise 11,573 0,000 11,573 11,573
3.1087.1 20177 Jädivere–Kivi-Vigala 4,905 0,000 4,905 4,905
3.1088.1 20178 Päärdu–Leibre 7,102 0,000 7,102 7,102
3.1089.1 20179 Manni–Kivi-Vigala 3,582 0,000 3,582 3,582
3.1090.1 20180 Päärdu–Tõnumaa 10,844 0,000 10,844 10,844
3.1091.1 20181 Kivi-Vigala–Avaste–Vana-Vigala 15,055 0,000 15,055 15,055
3.1092.1 20182 Maidla–Ollimäe 1,796 0,000 1,796 1,796
3.1093.1 20183 Tika karjääri tee 0,823 0,000 0,823 0,823
3.1094.1 20184 Paeküla–Vana-Vigala 12,660 0,000 12,660 12,660
3.1095.1 20185 Loodna–Teenuse 8,586 0,000 8,586 8,586
3.1096.1 20186 Sipa–Varbola 14,685 0,000 14,685 14,685
3.1097.1 20187 Sipa–Mõraste 5,142 0,000 5,142 5,142
3.1098.1 20188 Teenuse–Urevere 1,045 0,000 1,045 1,045
3.1099.1 20189 Teenuse–Tolli 3,450 0,000 3,450 3,450
3.1100.1 20190 Hirvepargi–Tiduvere 3,028 0,000 3,028 3,028
3.1101.1 20191 Oese–Vanamõisa 3,965 0,000 3,965 3,965
3.1102.1 20192 Ojapere tee 1,936 0,000 1,936 1,936
3.1103.1 20193 Kesk-Vigala–Vängla 4,672 0,000 4,672 4,672
3.1104.1 20194 Vana-Vigala–Läti 4,713 0,000 4,713 4,713
3.1105.1 20195 Nurtu–Kohtru 4,251 0,000 4,251 4,251
3.1106.1 20197 Mõisamaa–Kümniku 5,116 0,000 5,116 5,116
3.1107.1 20198 Mõisamaa–Moka 0,568 0,000 0,568 0,568
3.1108.1 20199 Metsküla–Jaaniveski 4,333 0,000 4,333 4,333
3.1109.1 20200 Naistevalla–Märjamaa 5,775 0,000 4,900 4,900
3.1110.1 20201 Palu tee 0,445 0,000 0,445 0,445
3.1111.1 20203 Velise–Palu 5,385 0,000 5,385 5,385
3.1112.1 20204 Konuvere–Kilgi 4,274 0,000 4,274 4,274
3.1113.1 20225 Väljataguse tee 3,552 0,552 3,552 3,000
3.1114.1 20241 Kuusiku–Palamulla 7,208 0,000 7,208 7,208
3.1115.1 20242 Koikse–Jalase–Riidaku 8,953 0,000 8,953 8,953
3.1116.1 20248 Tamme–Loe–Tamme 8,225 0,000 8,225 8,225
3.1117.1 20249 Lellapere–Kokuta 4,418 0,000 4,418 4,418
3.1118.1 20250 Hertu–Põrsaku–Keava 4,706 0,000 4,706 4,706
3.1119.1 20251 Kehtna–Koogimäe 1,623 0,000 1,623 1,623
3.1120.1 20252 Rõue–Keava 7,100 0,000 7,100 7,100
3.1121.1 20253 Kastna tee 1,343 0,000 1,343 1,343
3.1122.1 20254 Ahekõnnu tee 3,686 0,000 3,686 3,686
3.1123.1 20256 Käru–Pärniku 2,840 0,000 2,840 2,840
3.1124.1 21101 Tõlli–Mustjala–Tagaranna 32,559 0,000 32,559 32,559
3.1125.1 21102 Mustjala–Kihelkonna–Tehumardi 48,718 0,000 48,718 48,718
3.1126.1 21103 Läätsa–Jämaja–Sääre–Mäebe 41,674 0,000 41,674 41,674
3.1127.1 21104 Jämaja–Hänga 6,550 0,000 6,550 6,550
3.1128.1 21105 Mäebe–Kargi 6,706 0,000 6,706 6,706
3.1129.1 21106 Kaunispe–Viieristi 4,039 0,000 4,039 4,039
3.1130.1 21107 Kaimri–Lõu 2,034 0,000 2,034 2,034
3.1131.1 21108 Lõmala–Kaugatoma 10,784 0,000 10,784 10,784
3.1132.1 21109 Tiirimetsa–Lümanda 16,587 0,000 16,587 16,587
3.1133.1 21110 Koimla–Riksu 4,250 0,000 4,250 4,250
3.1134.1 21111 Tehumardi–Kogula 14,421 0,000 14,421 14,421
3.1135.1 21112 Käesla–Karala–Loona 32,665 0,000 32,665 32,665
3.1136.1 21113 Viidu–Liiva 7,527 0,000 7,527 7,527
3.1137.1 21114 Pidula–Veere 9,188 0,000 9,188 9,188
3.1138.1 21115 Tagamõisa–Undva 3,750 0,000 3,750 3,750
3.1139.1 21116 Üru–Pidula 9,160 0,000 9,160 9,160
3.1140.1 21117 Kärla–Karujärve 10,135 0,000 10,135 10,135
3.1141.1 21118 Sõmera–Kärla–Uduvere 21,993 0,000 21,993 21,993
3.1142.1 21119 Kärla–Sauvere 4,222 0,000 4,222 4,222
3.1143.1 21120 Karida–Kärla 7,180 0,000 7,180 7,180
3.1144.1 21121 Randvere–Ansi 2,955 0,000 2,955 2,955
3.1145.1 21122 Silla–Küdema 8,616 0,000 8,616 8,616
3.1146.1 21123 Kaarma–Sauvere 12,900 0,000 12,900 12,900
3.1147.1 21124 Laadjala–Karja 30,188 0,000 30,188 30,188
3.1148.1 21125 Eikla–Lussu 8,647 0,000 8,647 8,647
3.1149.1 21126 Järise–Asuka 9,091 0,000 9,091 9,091
3.1150.1 21127 Pahapilli–Panga 7,172 0,000 7,172 7,172
3.1151.1 21128 Metsküla–Meiuste 11,714 0,000 11,714 11,714
3.1152.1 21129 Orissaare–Leisi–Mustjala 67,229 0,000 67,229 67,229
3.1153.1 21130 Masa–Putla 4,826 0,000 4,826 4,826
3.1154.1 21131 Masa–Kaali 3,696 0,000 3,696 3,696
3.1155.1 21132 Masa–Laimjala–Tumala 33,570 0,000 33,570 33,570
3.1156.1 21133 Kuressaare–Püha–Masa 20,589 1,102 20,589 19,487
3.1157.1 21134 Püha–Sandla–Kangruselja 13,877 0,000 13,877 13,877
3.1158.1 21135 Püha–Vanamõisa 7,382 0,000 7,382 7,382
3.1159.1 21136 Vaivere–Vätta 9,442 0,000 9,442 9,442
3.1160.1 21137 Reo–Ilpla 4,236 0,000 4,236 4,236
3.1161.1 21138 Tahula–Upa 1,008 0,000 1,008 1,008
3.1162.1 21139 Kuressaare–Marientali 1,396 0,000 1,396 1,396
3.1163.1 21140 Kuressaare–Sikassaare 1,815 0,000 1,815 1,815
3.1164.1 21141 Tika–Ratla 7,076 0,000 7,076 7,076
3.1165.1 21142 Angla–Koikla 9,069 0,000 9,069 9,069
3.1166.1 21143 Võlupe–Pärsama 9,397 0,000 9,397 9,397
3.1167.1 21144 Leisi–Triigi 1,769 0,000 1,769 1,769
3.1168.1 21145 Tagavere–Randküla 11,200 0,000 11,200 11,200
3.1169.1 21146 Tagavere–Taaliku 10,622 0,000 10,622 10,622
3.1170.1 21147 Saikla–Tumala 3,301 0,000 3,301 3,301
3.1171.1 21148 Piiri–Koguva 5,494 0,000 5,494 5,494
3.1172.1 21149 Viira–Nõmmküla 9,474 0,000 9,474 9,474
3.1173.1 21150 Liiva–Suuremõisa–Piiri 7,156 0,000 7,156 7,156
3.1174.1 21151 Liiva–Nõmmküla 8,032 0,000 8,032 8,032
3.1175.1 21152 Hellamaa–Nõmmküla 12,228 0,000 12,228 12,228
3.1176.1 21153 Hellamaa–Võlla 2,045 0,000 2,045 2,045
3.1177.1 21154 Kuivastu–Pädaste–Liiva 12,559 0,000 12,559 12,559
3.1178.1 21155 Audla–Saareküla–Tornimäe–
Väike Väin
20,387 0,000 20,387 20,387
3.1179.1 21156 Pöide–Tornimäe–Kõrkvere 13,560 0,000 13,560 13,560
3.1180.1 21157 Valjala–Laimjala 15,436 0,000 15,436 15,436
3.1181.1 21158 Tõnija–Veeriku 7,559 0,000 7,559 7,559
3.1182.1 21159 Valjala–Kallemäe 7,476 0,000 7,476 7,476
3.1183.1 21160 Kallemäe–Turja 6,117 0,000 6,117 6,117
3.1184.1 21161 Tutku–Pärsama 2,951 0,000 2,951 2,951
3.1185.1 21162 Võlupe–Linnaka 5,516 0,000 5,516 5,516
3.1186.1 21163 Orinõmme–Saikla 6,240 0,000 6,240 6,240
3.1187.1 21164 Rootsivere–Koguva 5,410 0,000 5,410 5,410
3.1188.1 21165 Tagavere tee 0,680 0,000 0,680 0,680
3.1189.1 21166 Tagavere–Kareda 1,229 0,000 1,229 1,229
3.1190.1 21167 Sakla–Siiksaare 8,088 0,000 8,088 8,088
3.1191.1 21168 Kahtla–Ruhve 4,914 0,000 4,914 4,914
3.1192.1 21169 Sagariste–Kõljala 4,236 0,000 4,236 4,236
3.1193.1 21170 Muratsi sadama tee 3,470 0,000 3,470 3,470
3.1194.1 21171 Tahula–Vaivere 5,022 0,000 5,022 5,022
3.1195.1 21172 Pähkla tee 2,403 0,000 2,403 2,403
3.1196.1 21173 Aste–Haamse 2,895 0,000 2,895 2,895
3.1197.1 21174 Nasva sadama tee 1,529 0,000 1,529 1,529
3.1198.1 21175 Sääre majaka tee 0,950 0,000 0,950 0,950
3.1199.1 21176 Rahuste–Kaunispe 9,662 0,000 9,662 9,662
3.1200.1 21177 Tiirimetsa–Lassi 2,605 0,000 2,605 2,605
3.1201.1 21178 Kogula–Kärla 4,962 0,000 4,962 4,962
3.1202.1 21179 Hirmuste–Käesla 3,945 0,000 3,945 3,945
3.1203.1 21180 Kotlandi–Koki 4,971 0,000 4,971 4,971
3.1204.1 21181 Karala–Atla 4,899 0,000 4,899 4,899
3.1205.1 21182 Viki–Kurevere 8,108 0,000 8,108 8,108
3.1206.1 21183 Vana tammi tee 0,426 0,000 0,426 0,426
3.1207.1 22101 Tiksoja–Vorbuse 1,806 0,000 1,806 1,806
3.1208.1 22102 Vorbuse–Kardla 15,168 0,000 15,168 15,168
3.1209.1 22103 Tartu–Ilmatsalu–Rõhu 12,869 0,000 12,869 12,869
3.1210.1 22104 Rähni–Rahinge 2,940 0,000 2,940 2,940
3.1211.1 22105 Haage–Rahinge 3,704 0,000 3,704 3,704
3.1212.1 22106 Kardla–Tüki 2,737 0,000 2,737 2,737
3.1213.1 22107 Rootsi–Laeva–Siniküla 6,662 0,000 6,662 6,662
3.1214.1 22110 Ulila–Võllinge 9,306 0,000 9,306 9,306
3.1215.1 22111 Ulila kesktänav 1,342 0,000 1,342 1,342
3.1216.1 22112 Kaimi–Uula 1,778 0,000 1,778 1,778
3.1217.1 22113 Puhja–Reku 6,676 0,000 6,676 6,676
3.1218.1 22114 Puhja–Vihavu 4,582 0,000 4,582 4,582
3.1219.1 22115 Leegi–Rämsi 2,648 0,000 2,648 2,648
3.1220.1 22116 Puhja–Rämsi 3,698 0,000 3,698 3,698
3.1221.1 22120 Puhja–Konguta 11,364 0,000 11,364 11,364
3.1222.1 22121 Puhja kalmistu tee 0,826 0,000 0,826 0,826
3.1223.1 22122 Ulila–Laane 11,013 0,000 11,013 11,013
3.1224.1 22123 Puhja–Mõisanurme 2,494 0,000 2,494 2,494
3.1225.1 22124 Oru–Kavilda 1,574 0,000 1,574 1,574
3.1226.1 22125 Erika–Kandiküla 0,905 0,000 0,905 0,905
3.1227.1 22126 Peedimäe–Ilmatsalu 3,586 0,000 3,586 3,586
3.1228.1 22127 Asusilla–Pärna 3,046 0,000 3,046 3,046
3.1229.1 22128 Lemmatsi–Leilovi 2,083 0,000 2,083 2,083
3.1230.1 22129 Tõrvandi–Lemmatsi 3,944 0,000 3,944 3,944
3.1231.1 22130 Tartu–Ülenurme 3,290 0,344 3,290 2,946
3.1232.1 22131 Tõrvandi rdt ülesõit 0,096 0,000 0,096 0,096
3.1233.1 22132 Ülenurme–Külitse 6,244 0,000 6,244 6,244
3.1234.1 22133 Reola–Unipiha 8,650 0,000 8,650 8,650
3.1235.1 22134 Tatra–Aarike 3,148 0,000 3,148 3,148
3.1236.1 22135 Kambja–Sirvaku 7,012 0,000 7,012 7,012
3.1237.1 22136 Kambja–Rebase 6,089 0,000 6,089 6,089
3.1238.1 22137 Kambja–Reolasoo 3,528 0,000 3,528 3,528
3.1239.1 22138 Kopamäe–Reolasoo 2,787 0,000 2,787 2,787
3.1240.1 22140 Tõrvandi–Roiu–Uniküla 14,640 0,000 14,640 14,640
3.1241.1 22141 Haaslava–Vana-Kuuste 9,624 0,000 9,624 9,624
3.1242.1 22142 Vana-Kuuste–Lootvina 10,007 0,000 10,007 10,007
3.1243.1 22150 Elva–Puhja 14,288 0,384 14,288 13,904
3.1244.1 22152 Vapramäe–Elva–Kalme 10,080 0,000 2,199 5,810
3.1244.2       6,469 10,080  
3.1245.1 22153 Vapramäe–Vellavere 5,427 0,000 5,427 5,427
3.1246.1 22154 Aiamaa–Nõo 4,614 0,000 4,614 4,614
3.1247.1 22155 Nõo–Tamsa 9,155 0,000 9,155 9,155
3.1248.1 22156 Vapramäe–Peedu–Uuta 4,270 0,000 1,271 1,271
3.1249.1 22157 Uuta–Pangodi 8,032 0,000 8,032 8,032
3.1250.1 22158 Elva–Kintsli 17,589 2,859 17,589 14,730
3.1251.1 22159 Elva–Palupera–Kähri 20,878 1,463 20,878 19,415
3.1252.1 22160 Elva–Rannu 14,119 0,000 14,119 14,119
3.1253.1 22161 Ervu–Konguta 5,352 0,000 5,352 5,352
3.1254.1 22162 Metsalaane–Kulli 9,222 0,000 9,222 9,222
3.1255.1 22163 Uueküla–Annikoru 2,935 0,000 2,935 2,935
3.1256.1 22164 Kureküla tee 1,214 0,000 1,214 1,214
3.1257.1 22165 Rannu puiestee 1,062 0,000 1,062 1,062
3.1258.1 22166 Rannu ringtee 1,424 0,000 1,424 1,424
3.1259.1 22167 Rannu–Paju 3,584 0,000 3,584 3,584
3.1260.1 22168 Kalme–Uderna 2,568 0,000 2,568 2,568
3.1261.1 22169 Kalme–Uderna jaam 2,152 0,000 2,152 2,152
3.1262.1 22170 Kirepi–Teedla–Valguta 8,055 0,000 8,055 8,055
3.1263.1 22171 Kalme–Tammiste–Teedla 4,687 0,000 4,687 4,687
3.1264.1 22172 Kirepi–Palupera 3,889 0,000 3,889 3,889
3.1265.1 22173 Rõngu kooli tee 0,910 0,000 0,910 0,910
3.1266.1 22174 Valguta–Koruste 5,027 0,000 5,027 5,027
3.1267.1 22175 Valguta–Rannaküla 6,761 0,000 6,761 6,761
3.1268.1 22176 Vallapalu–Rannaküla 8,908 0,000 8,908 8,908
3.1269.1 22179 Käärdi–Kalme 3,154 0,000 3,154 3,154
3.1270.1 22180 Nõo–Kambja 10,637 0,000 10,637 10,637
3.1271.1 22182 Järiste–Luke mõis 4,822 0,000 4,822 4,822
3.1272.1 22183 Luke–Unipiha 5,118 0,000 5,118 5,118
3.1273.1 22184 Pangodi–Luke mõis 4,292 0,000 4,292 4,292
3.1274.1 22185 Pangodi–Vissi 8,834 0,000 8,834 8,834
3.1275.1 22186 Pangodi–Kodijärve 3,648 0,000 3,648 3,648
3.1276.1 22187 Nõo vanadekodu tee 1,389 0,000 1,389 1,389
3.1277.1 22188 Kambja–Kodijärve 12,269 0,000 12,269 12,269
3.1278.1 22190 Rõhu–Meeri–Tõravere 12,097 0,000 12,097 12,097
3.1279.1 22191 Nõo–Meeri 3,408 0,000 3,408 3,408
3.1280.1 22192 Soosilla–Nõgiaru 3,090 0,000 3,090 3,090
3.1281.1 22193 Külitse kaupluse tee 0,383 0,000 0,383 0,383
3.1282.1 22194 Külitse järve tee 1,924 0,000 1,924 1,924
3.1283.1 22195 Külitse–Haage 4,636 0,000 4,636 4,636
3.1284.1 22196 Uueküla–Karijärve 3,465 0,000 3,465 3,465
3.1285.1 22197 Poolemõisa–Annikoru 3,159 0,000 3,159 3,159
3.1286.1 22198 Nõo–Keeri 5,690 0,000 5,690 5,690
3.1287.1 22199 Rõngu pargi tee 0,562 0,000 0,562 0,562
3.1288.1 22200 Tartu–Vahi 5,548 1,833 5,548 3,715
3.1289.1 22210 Kõrveküla–Lähte 10,847 0,000 10,847 10,847
3.1290.1 22211 Kõrveküla–Vesneri 3,185 0,000 3,185 3,185
3.1291.1 22212 Väägvere–Tammistu 6,055 0,000 6,055 6,055
3.1292.1 22213 Kaarli–Ätte 3,890 0,000 3,890 3,890
3.1293.1 22214 Kaarli–Truhha–Sookalduse 9,614 0,000 9,614 9,614
3.1294.1 22215 Lammiku–Lähte 5,339 0,000 5,339 5,339
3.1295.1 22216 Võibla–Erala 2,758 0,000 2,758 2,758
3.1296.1 22217 Kärkna jaama tee 1,770 0,000 1,770 1,770
3.1297.1 22220 Lähte–Elistvere 9,814 0,000 9,814 9,814
3.1298.1 22222 Vedu–Kukulinna 5,504 0,000 5,504 5,504
3.1299.1 22224 Igavere–Saadjärve 3,352 0,000 3,352 3,352
3.1300.1 22226 Meoma–Kirepi 4,813 0,000 4,813 4,813
3.1301.1 22227 Koosa–Kirepi–Metsakivi 5,052 0,000 5,052 5,052

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km  lõpp
km
1 2 3 4 5 6 7
3.1302.1 22228 Kolkja–Sipelga 1,734 0,000 1,734 1,734
3.1303.1 22229 Lulli–Kikivere 3,419 0,000 3,419 3,419
3.1304.1 22231 Kobratu–Ellia 2,611 0,000 2,611 2,611
3.1305.1 22232 Vedu–Kikivere 5,075 0,000 5,075 5,075
3.1306.1 22233 Nigula–Pataste 8,410 0,000 8,410 8,410
3.1307.1 22234 Vara–Kaitsemõisa 9,607 0,000 9,607 9,607
3.1308.1 22235 Sookalduse–Selgise 6,718 0,000 6,718 6,718
3.1309.1 22236 Välgi–Sepa 2,198 0,000 2,198 2,198
3.1310.1 22237 Alatskivi–Pala 10,974 0,000 10,974 10,974
3.1311.1 22238 Kallaste–Kokora–Sõõru 16,157 0,000 16,157 16,157
3.1312.1 22239 Peatskivi–Savastvere 5,163 0,000 5,163 5,163
3.1313.1 22240 Koosa–Varnja 10,730 0,000 10,730 10,730
3.1314.1 22241 Alatskivi–Nina 4,061 0,000 4,061 4,061
3.1315.1 22242 Alatskivi–Varnja 15,115 0,000 15,115 15,115
3.1316.1 22243 Metsakivi–Kolkja 6,679 0,000 6,679 6,679
3.1317.1 22244 Kolkja tee 8,026 0,000 8,026 8,026
3.1318.1 22245 Sookalduse–Tammistu 7,776 0,000 7,776 7,776
3.1319.1 22246 Pilka–Tähemaa 13,957 0,000 13,957 13,957
3.1320.1 22247 Pilka–Kõivu 2,572 0,000 2,572 2,572
3.1321.1 22248 Kolkja parkla tee 0,428 0,000 0,428 0,428
3.1322.1 22249 Koosa tee 0,804 0,000 0,804 0,804
3.1323.1 22250 Luunja–Kavastu–Koosa 26,355 0,000 26,355 26,355
3.1324.1 22251 Põvvatu–Luunja 4,858 0,000 4,858 4,858
3.1325.1 22252 Lohkva–Kabina–Vanamõisa 6,915 0,000 6,915 6,915
3.1326.1 22253 Rõõmu–Viira 19,231 0,000 19,231 19,231
3.1327.1 22254 Põvvatu–Sahkapuu 2,489 0,000 2,489 2,489
3.1328.1 22255 Haki–Savikoja 2,570 0,000 2,570 2,570
3.1329.1 22256 Sava–Sääsküla 3,662 0,000 3,662 3,662
3.1330.1 22260 Vana-Kastre–Roiu 10,545 0,000 10,545 10,545
3.1331.1 22261 Kaagvere kooli tee 2,468 0,000 2,468 2,468
3.1332.1 22262 Haaslava–Aadami–Uniküla 12,009 0,000 12,009 12,009
3.1333.1 22263 Igevere–Vana-Kuuste 2,745 0,000 2,745 2,745
3.1334.1 22264 Uniküla–Vastse-Kuuste 11,909 0,000 11,909 11,909
3.1335.1 22265 Reola–Hammaste 14,465 0,000 14,465 14,465
3.1336.1 22266 Sillaotsa–Kriimani 4,861 0,000 4,861 4,861
3.1337.1 22267 Melliste–Heiti 6,278 0,000 6,278 6,278
3.1338.1 22268 Kurista–Kolli 6,418 0,000 6,418 6,418
3.1339.1 22269 Sooru–Kure 2,603 0,000 2,603 2,603
3.1340.1 22270 Vana-Kastre–Kastre–Võnnu 21,604 0,000 21,604 21,604
3.1341.1 22271 Võõpste kooli tee 0,271 0,000 0,271 0,271
3.1342.1 22272 Võnnu–Ibaste 0,714 0,000 0,714 0,714
3.1343.1 22273 Melliste–Võõpste 6,779 0,000 6,779 6,779
3.1344.1 22274 Mäksa–Tammevaldma 4,424 0,000 4,424 4,424
3.1345.1 22275 Vana-Kastre–Miku 2,288 0,000 2,288 2,288
3.1346.1 22280 Hammaste–Rasina 18,677 0,000 18,677 18,677
3.1347.1 22281 Poka–Issaku 1,962 0,000 1,962 1,962
3.1348.1 22282 Võnnu haigla tee 0,772 0,000 0,772 0,772
3.1349.1 22285 Lääniste–Vanamõisa 7,227 0,000 7,227 7,227
3.1350.1 22286 Kõnnu–Ahunapalu 14,791 0,000 14,791 14,791
3.1351.1 22287 Liispõllu–Järvselja–Aravu 13,339 0,000 13,339 13,339
3.1352.1 22288 Saki–Parapalu 6,372 0,000 6,372 6,372
3.1353.1 22289 Sikakurmu–Järvselja 5,156 0,000 5,156 5,156
3.1354.1 22290 Rasina–Meeksi 12,284 0,000 12,284 12,284
3.1355.1 22291 Meeksi–Mehikoorma 3,649 0,000 3,649 3,649
3.1356.1 22294 Mehikoorma–Meerapalu 20,619 0,000 20,619 20,619
3.1357.1 22295 Laaksaare tee 2,426 0,000 2,426 2,426
3.1358.1 22296 Jõepera tee 1,788 0,000 1,788 1,788
3.1359.1 23101 Koikküla–Koiva–Laanemetsa 9,178 0,000 9,178 9,178
3.1360.1 23103 Kaagjärve–Pugritsa 3,077 0,000 3,077 3,077
3.1361.1 23104 Kaagjärve kool–Rautina 1,034 0,000 1,034 1,034
3.1362.1 23106 Kirbu–Koikküla 11,073 0,000 11,073 11,073
3.1363.1 23107 Pikkjärve–Karula–Tollari 3,060 0,000 3,060 3,060
3.1364.1 23108 Kõpsi–Mõttuse 5,343 0,000 5,343 5,343
3.1365.1 23109 Lüllemäe–Kiiviti 3,220 0,000 3,220 3,220
3.1366.1 23110 Koikküla–Metsoja 8,659 0,000 8,659 8,659
3.1367.1 23111 Laanemetsa–Kirikuküla 0,839 0,000 0,839 0,839
3.1368.1 23112 Sooblase–Tsirgumäe 1,195 0,000 1,195 1,195
3.1369.1 23113 Taheva–Läti piir 4,900 0,000 4,900 4,900
3.1370.1 23114 Laatre–Lüllemäe–Hargla 34,123 0,000 34,123 34,123
3.1371.1 23115 Kirbu–Valtina 6,030 0,000 6,030 6,030
3.1372.1 23116 Väheru–Tilsi 1,897 0,000 1,897 1,897
3.1373.1 23117 Tilsi–Soka 1,824 0,000 1,824 1,824
3.1374.1 23119 Valga–Suurekõrtsi 16,829 3,621 16,829 13,208
3.1375.1 23120 Jaanikese tee 2,158 0,000 2,158 2,158
3.1376.1 23121 Paju tee 1,926 0,000 1,926 1,926
3.1377.1 23122 Sooru–Piiri 5,256 0,000 5,256 5,256
3.1378.1 23123 Tõlliste–Uniküla–Õruste 11,070 0,000 11,070 11,070
3.1379.1 23124 Õruste–Laatre 5,566 0,000 5,566 5,566
3.1380.1 23125 Tsirguliina–Mõneku 3,291 0,000 3,291 3,291
3.1381.1 23126 ABT tee 0,869 0,000 0,869 0,869
3.1382.1 23127 Londi–Raavitsa 7,688 0,000 7,688 7,688
3.1383.1 23128 Lepa tee 3,145 0,000 3,145 3,145
3.1384.1 23129 Laatre–Antsla 16,436 0,000 16,436 16,436
3.1385.1 23130 Laksi–Vastsemõisa–Ansi 4,237 0,000 4,237 4,237
3.1386.1 23131 Õru–Keeni–Sikstina 10,507 0,000 10,507 10,507
3.1387.1 23132 Killinge–Lota 4,554 0,000 4,554 4,554
3.1388.1 23133 Keeni jaama tee 1,001 0,000 1,001 1,001
3.1389.1 23134 Vaalu–Siimu 2,728 0,000 2,728 2,728
3.1390.1 23135 Väheru–Tagula–Lauküla 16,200 0,000 16,200 16,200
3.1391.1 23136 Pringi–Restu 9,363 0,000 9,363 9,363
3.1392.1 23137 Puka tsehhi tee 0,613 0,000 0,613 0,613
3.1393.1 23138 Puka jaama tee 0,430 0,000 0,430 0,430
3.1394.1 23139 Mägiste jaama tee 0,450 0,000 0,450 0,450
3.1395.1 23140 Sihva–Vidrike–Kärgula–Järvere 35,575 0,000 35,575 35,575
3.1396.1 23142 Ruuna–Pringi 6,172 0,000 6,172 6,172
3.1397.1 23143 Oona–Puka–Kõrepi 10,086 0,000 10,086 10,086
3.1398.1 23144 Ametmäe–Punga–Rebaste 9,056 0,000 9,056 9,056
3.1399.1 23145 Ädu–Aalde 2,065 0,000 2,065 2,065
3.1400.1 23146 Puka–Meegaste 6,497 0,000 6,497 6,497
3.1401.1 23149 Salaku–Kengu 2,242 0,000 2,242 2,242
3.1402.1 23150 Aakre–Pühaste 6,832 0,000 6,832 6,832
3.1403.1 23151 Priipalu–Kuigatsi 3,423 0,000 3,423 3,423
3.1404.1 23152 Pukamõisa–Purtsi 7,676 0,000 7,676 7,676
3.1405.1 23153 Kuigatsi–Põru 2,478 0,000 2,478 2,478
3.1406.1 23154 Ilmjärve–Kontsu 5,562 0,000 5,562 5,562
3.1407.1 23155 Marjamäe–Tõutsi 6,295 0,000 6,295 6,295
3.1408.1 23156 Vastsemõisa–Truuta 6,220 0,000 6,220 6,220
3.1409.1 23157 Alaküla–Rüa 4,774 0,000 4,774 4,774
3.1410.1 23160 Otepää–Nüpli–Sihva 6,338 0,000 6,338 6,338
3.1411.1 23161 Poslovitsa–Pühajärve 2,345 0,000 2,345 2,345
3.1412.1 23163 Alajaam–Vana-Otepää 1,050 0,000 1,050 1,050
3.1413.1 23164 Palupera jaama tee 1,115 0,000 1,115 1,115
3.1414.1 23165 Tehase tee 0,770 0,000 0,770 0,770
3.1415.1 23166 Kaarna tee 0,418 0,000 0,418 0,418
3.1416.1 23167 Tõrva–Kirikuküla–Karjatnurme 10,629 0,000 10,629 10,629
3.1417.1 23168 Neeruti–Makita 7,035 0,000 7,035 7,035
3.1418.1 23169 Nõuni–Lasteaed 3,569 0,000 3,569 3,569
3.1419.1 23170 Kintsli–Nõuni 4,032 0,000 4,032 4,032
3.1420.1 23171 Lutike–Saluala 2,700 0,000 2,700 2,700
3.1421.1 23173 Hellenurme–Päidla 6,865 0,000 6,865 6,865
3.1422.1 23174 Hellenurme–Middendorff 1,580 0,000 1,580 1,580
3.1423.1 23175 Pühajärve–Pukamõisa 17,980 0,000 17,980 17,980
3.1424.1 23176 Kannistiku–Koolitare 3,823 0,000 3,823 3,823
3.1425.1 23177 Palu–Arula 6,706 0,000 6,706 6,706
3.1426.1 23178 Arula–Sihva 4,891 0,000 4,891 4,891
3.1427.1 23179 Arula–Pringi 6,408 0,000 6,408 6,408
3.1428.1 23180 Restu–Sihva 7,674 0,000 7,674 7,674
3.1429.1 23181 Vana-Otepää–Kintsli 3,937 0,000 3,937 3,937
3.1430.1 23182 Rulli–Leebiku 4,166 0,000 4,166 4,166
3.1431.1 23183 Rulli–Jõgeveste 7,262 0,000 7,262 7,262
3.1432.1 23184 Asu–Soe 2,151 0,000 2,151 2,151
3.1433.1 23185 Rulli tee 1,006 0,000 1,006 1,006
3.1434.1 23186 Jõgeveste–Soe 9,000 0,000 9,000 9,000
3.1435.1 23187 Lõve–Riidaja 4,211 0,000 4,211 4,211
3.1436.1 23188 Helme–Oru 7,949 0,000 7,949 7,949
3.1437.1 23189 Põrga–Leebiku–Pikasilla 19,594 0,000 19,594 19,594
3.1438.1 23190 Tõrva–Jeti–Valgjärve 12,840 0,485 12,840 12,355
3.1439.1 23191 Käärikmäe–Koorküla 6,798 0,000 6,798 6,798
3.1440.1 23192 Jeti–Kiinimäe 4,791 0,000 4,791 4,791
3.1441.1 23193 Piiri–Jeti 12,948 0,000 12,948 12,948
3.1442.1 23194 Helme–Kirikuküla–Holdre 22,092 0,000 22,092 22,092
3.1443.1 23195 Otepää–Kääriku–Kurevere 17,125 0,000 17,125 17,125
3.1444.1 23197 Tõrva–Savi 2,668 1,667 2,668 1,001
3.1445.1 23198 Ala–Taagepera–Raiksilla 7,262 0,000 7,262 7,262
3.1446.1 23199 Karjatnurme–Holdre 7,869 0,000 7,869 7,869
3.1447.1 23200 Ala–Kähu 3,292 0,000 3,292 3,292
3.1448.1 23201 Puurina–Lüllemäe–Litsmetsa 32,649 0,000 32,649 32,649
3.1449.1 23202 Holdre–Läti piir 2,983 0,000 2,983 2,983
3.1450.1 23203 Puide–Aitsra 5,849 0,000 5,849 5,849
3.1451.1 23204 Puka–Kuigatsi 5,617 0,000 5,617 5,617
3.1452.1 23205 Lustimõisa–Valtina 6,473 0,000 6,473 6,473
3.1453.1 23206 Rautina–Kaulina 3,633 0,000 3,633 3,633
3.1454.1 23207 Mäekalli–Aosilla 1,785 0,000 1,785 1,785
3.1455.1 23208 Hargla kool–Kõivu 2,175 0,000 2,175 2,175
3.1456.1 23209 Laanemetsa–Taheva sanatoorium 12,621 0,000 12,621 12,621
3.1457.1 23210 Laanemetsa–Koobassaare 8,184 0,000 8,184 8,184
3.1458.1 23211 Loosu–Vasila 4,183 0,000 4,183 4,183
3.1459.1 23212 Koobassaare–Rebasemõisa 9,968 0,000 9,968 9,968
3.1460.1 23213 Koikküla–Sarba 4,609 0,000 4,609 4,609
3.1461.1 23214 Kõpsi–Lepa 3,830 0,000 3,830 3,830
3.1462.1 23215 Karula–Ringiste 3,498 0,000 3,498 3,498
3.1463.1 23216 Nahapessja–Lilu 3,843 0,000 3,843 3,843
3.1464.1 23217 Tuulemäe–Meiga 2,097 0,000 2,097 2,097
3.1465.1 23218 Võime–Valtina 6,247 0,000 6,247 6,247
3.1466.1 23219 Tsili–Matu 2,121 0,000 2,121 2,121
3.1467.1 23220 Kaku–Mürgi–Leetuse 7,531 0,000 7,531 7,531
3.1468.1 23221 Tõlliste–Kaku 3,970 0,000 3,970 3,970
3.1469.1 23222 Vilaski–Tinuküla 4,263 0,000 4,263 4,263
3.1470.1 23223 Vilaski–Iigaste 1,508 0,000 1,508 1,508
3.1471.1 23224 Laatre–Kuiksilla 3,831 0,000 3,831 3,831
3.1472.1 23225 Lauküla tee 0,690 0,000 0,690 0,690
3.1473.1 23226 Lossiküla–Tiidu–Kooba 4,351 0,000 4,351 4,351
3.1474.1 23227 Lemmiku–Tiidu–Metsapark 4,369 0,000 4,369 4,369
3.1475.1 23228 Elia tee 2,747 0,000 2,747 2,747
3.1476.1 23229 Lugu–Kraavi 4,100 0,000 4,100 4,100
3.1477.1 23230 Priipalu–Noorkõivu 2,834 0,000 2,834 2,834
3.1478.1 23231 Kuigatsi–Pikaantsu 3,000 0,000 3,000 3,000
3.1479.1 23232 Kuigatsi–Savikoja 4,006 0,000 4,006 4,006
3.1480.1 23233 Pedaste–Tagapää 1,849 0,000 1,849 1,849
3.1481.1 23234 Mihkli–Piiri 4,546 0,000 4,546 4,546
3.1482.1 23235 Pülme–Vanamõisa 4,653 0,000 4,653 4,653
3.1483.1 23236 Männiku–Pühajärve 3,770 0,000 3,770 3,770
3.1484.1 23237 Pedajamäe–Pühajärve 2,181 0,000 2,181 2,181
3.1485.1 23238 Raiga–Räbi–Nõuni–Lutike 13,045 0,000 13,045 13,045
3.1486.1 23239 Hellenurme–Mäelooga 4,276 0,000 4,276 4,276
3.1487.1 23240 Villemisilla–Pajumaa 3,896 0,000 3,896 3,896
3.1488.1 23241 Ülpre–Kure 7,544 0,000 7,544 7,544
3.1489.1 23242 Pühaste–Kure 4,620 0,000 4,620 4,620
3.1490.1 23243 Pikasilla–Karuküla 4,000 0,000 4,000 4,000
3.1491.1 23244 Kaubi–Maardina 3,640 0,000 3,640 3,640
3.1492.1 23245 Uhendi–Aedniku 2,740 0,000 2,740 2,740
3.1493.1 23246 Riidaja–Sälgu 3,152 0,000 3,152 3,152
3.1494.1 23247 Tõnise–Rilli 1,131 0,000 1,131 1,131
3.1495.1 23248 Suureküla tee 3,376 0,000 3,376 3,376
3.1496.1 23249 Mäidu–Vanamõisa 3,086 0,000 3,086 3,086
3.1497.1 23250 Raudsepa–Löövi 6,167 0,000 6,167 6,167
3.1498.1 23251 Ritsu–Mäeotsa 4,378 0,000 4,378 4,378
3.1499.1 23252 Keisripalu–Upruse 4,078 0,726 4,078 3,352
3.1500.1 23253 Solli–Pitstepuu 5,057 0,000 5,057 5,057
3.1501.1 23254 Kalme–Roobe 3,486 0,000 3,486 3,486
3.1502.1 23255 Kirikumõisa–Keskuse 0,574 0,000 0,574 0,574
3.1503.1 23256 Patküla–Savi 1,627 0,000 1,627 1,627
3.1504.1 23257 Patküla–Kimma 1,793 0,000 1,793 1,793
3.1505.1 23258 Roobe–Kimma 1,545 0,000 1,545 1,545
3.1506.1 24101 Pilistvere–Imavere 8,222 0,000 8,222 8,222
3.1507.1 24102 Pilistvere–Kabala 8,330 0,000 8,330 8,330
3.1508.1 24104 Põhjaka–Tõrvaaugu–Võhma 22,414 0,000 22,414 22,414
3.1509.1 24105 Võhma lihakombinaadi tee 1,413 0,000 1,413 1,413
3.1510.1 24107 Võhmasaare–Jälevere 7,160 0,000 7,160 7,160
3.1511.1 24109 Kõo–Kolga-Jaani 19,155 0,000 19,155 19,155
3.1512.1 24110 Venevere–Tääksi 13,568 0,000 13,568 13,568
3.1513.1 24111 Tässi tee 3,868 0,000 3,868 3,868
3.1514.1 24112 Jaska–Võhma 14,333 0,000 14,333 14,333
3.1515.1 24113 Olustvere tee 1,482 0,000 1,482 1,482
3.1516.1 24115 Suure-Jaani–Navesti 5,103 0,000 5,103 5,103
3.1517.1 24116 Suure-Jaani–Olustvere 6,086 0,000 6,086 6,086
3.1518.1 24117 Lembitu linnuse tee 1,135 0,000 1,135 1,135
3.1519.1 24118 Olustvere jaama tee 0,236 0,000 0,236 0,236
3.1520.1 24119 Jaska tee 3,378 0,000 3,378 3,378
3.1521.1 24120 Jaska–Aimla 12,904 0,000 12,904 12,904
3.1522.1 24121 Ülde tee 1,135 0,000 1,135 1,135
3.1523.1 24122 Mudiste–Tääksi 3,407 0,000 3,407 3,407
3.1524.1 24123 Vastemõisa–Võlli–Suure-Jaani 19,973 0,000 19,973 19,973
3.1525.1 24124 Viljandi–Suure-Jaani 22,515 0,000 22,515 22,515
3.1526.1 24125 Epra–Kildu 5,515 0,000 5,515 5,515
3.1527.1 24126 Epra–Sürgavere–Klaassepa 15,962 0,000 15,962 15,962
3.1528.1 24127 Mudiste–Kobruvere 9,455 0,000 9,455 9,455
3.1529.1 24128 Kildu–Oksa–Tõramaa 24,671 0,000 24,671 24,671
3.1530.1 24129 Vöivaku–Kuhjavere 5,623 0,000 5,623 5,623
3.1531.1 24130 Auksi tee 3,550 0,000 3,550 3,550
3.1532.1 24131 Taari–Auksi 11,509 0,000 11,509 11,509
3.1533.1 24132 Kolga-Jaani–Oiu 15,722 0,000 15,722 15,722
3.1534.1 24133 Kolga-Jaani–Leie 16,012 0,000 16,012 16,012
3.1535.1 24134 Päovere tee 3,043 0,000 3,043 3,043
3.1536.1 24135 Lalsi–Vaibla 11,668 0,000 11,668 11,668
3.1537.1 24136 Kuudeküla tee 3,234 0,000 3,234 3,234
3.1538.1 24137 Peetrimõisa–Karula–Kile 5,403 0,000 5,403 5,403
3.1539.1 24138 Karula tee 1,656 0,000 1,656 1,656
3.1540.1 24140 Vana-Võidu tee 3,097 0,000 3,097 3,097
3.1541.1 24141 Jakobi tee 2,552 0,000 2,552 2,552
3.1542.1 24142 Tusti tee 0,812 0,000 0,812 0,812
3.1543.1 24143 Uusna tee 1,907 0,000 1,907 1,907
3.1544.1 24144 Uusna–Saareküla 3,870 0,000 3,870 3,870
3.1545.1 24145 Valma–Väluste 11,506 0,000 11,506 11,506
3.1546.1 24147 Jämejala tee 2,570 0,000 2,570 2,570
3.1547.1 24148 Oksa–Pärsti 4,768 0,000 4,768 4,768
3.1548.1 24149 Vastemõisa–Kõpu 16,227 0,000 9,000 16,015
3.1548.2       9,212 16,227  
3.1549.1 24150 Viljandi–Metsküla 10,571 0,000 10,571 10,571
3.1550.1 24151 Kõpu–Tõramaa–Jõesuu 37,458 0,000 37,458 37,458
3.1551.1 24152 Päri–Alustre–Lõmsi 8,051 0,000 8,051 8,051
3.1552.1 24153 Tohvri tee 5,630 0,000 5,630 5,630
3.1553.1 24155 Viljandi–Väluste–Mustla 28,261 0,000 28,261 28,261
3.1554.1 24156 Viiratsi–Mustapali 12,829 0,000 12,829 12,829
3.1555.1 24157 Raudna–Loodi 9,376 0,000 9,376 9,376
3.1556.1 24158 Ramsi tee 2,912 0,000 2,912 2,912
3.1557.1 24159 Viljandi–Heimtali 5,777 0,000 5,777 5,777
3.1558.1 24160 Loodi–Nõmme 6,479 0,000 6,479 6,479
3.1559.1 24161 Nõmme–Supsimari 6,271 0,000 6,271 6,271
3.1560.1 24162 Loodi–Helme 37,999 0,000 37,999 37,999
3.1561.1 24163 Mustla–Mõnnaste 9,530 0,000 9,530 9,530
3.1562.1 24164 Holstre–Mõnnaste 8,124 0,000 8,124 8,124
3.1563.1 24165 Paistu–Holstre 5,086 0,000 5,086 5,086
3.1564.1 24166 Paistu–Sultsi 3,178 0,000 3,178 3,178
3.1565.1 24167 Heimtali–Uue-Kariste–
Abja-Paluoja
26,851 0,000 26,851 26,851
3.1566.1 24168 Uue-Kariste–Supsi 6,117 0,000 6,117 6,117
3.1567.1 24169 Päidre tee 6,668 0,000 6,668 6,668
3.1568.1 24170 Kaarli–Rimmu 11,530 0,000 11,530 11,530
3.1569.1 24171 Niguli–Sammaste 5,202 0,000 5,202 5,202
3.1570.1 24172 Sultsi–Abja-Paluoja 20,247 0,000 20,247 20,247
3.1571.1 24173 Kärstna–Raassilla 11,930 0,000 11,930 11,930
3.1572.1 24174 Mustla–Pahuvere 12,917 0,000 6,343 12,549
3.1572.2       6,711 12,917  
3.1573.1 24176 Mustla–Kärstna 11,930 0,000 11,930 11,930
3.1574.1 24179 Kivilõppe tee 3,983 0,000 3,983 3,983
3.1575.1 24180 Veelikse–Vana-Kariste 7,975 0,000 7,975 7,975
3.1576.1 24181 Abja-Paluoja–Sarja–Tõlla 14,098 0,000 7,090 13,804
3.1576.2       7,384 14,098  
3.1577.1 24182 Abja-Paluoja–Vana-Kariste–
Kamali
14,930 0,000 14,930 14,930
3.1578.1 24183 Ahimäe tee 3,195 0,000 3,195 3,195
3.1579.1 24184 Ahimäe–Pahuvere 7,557 0,000 7,557 7,557
3.1580.1 24185 Morna–Tuhalaane 5,294 0,000 5,294 5,294
3.1581.1 24186 Õisu tee 4,106 0,000 4,106 4,106
3.1582.1 24187 Ülemõisa–Polli 7,146 0,000 7,146 7,146
3.1583.1 24188 Karksi-Nuia–Halliste 9,678 0,000 9,678 9,678
3.1584.1 24189 Kulla–Pöögle 5,172 0,000 5,172 5,172
3.1585.1 24190 Kaali tee 3,520 0,000 3,520 3,520
3.1586.1 24191 Polli tee 2,473 0,000 2,473 2,473
3.1587.1 24193 Karksi-Nuia–Anikatsi 13,241 0,000 13,241 13,241
3.1588.1 24194 Karksi–Ainja 4,438 0,000 4,438 4,438
3.1589.1 24195 Sudiste tee 3,834 0,000 3,834 3,834
3.1590.1 24196 Suislepa–Leebiku 8,529 0,000 8,529 8,529
3.1591.1 24197 Suislepa tee 0,762 0,000 0,762 0,762
3.1592.1 24198 Kärstna–Vooru 10,992 0,000 10,992 10,992
3.1593.1 24199 Lopa–Äriküla 10,084 0,000 10,084 10,084
3.1594.1 24201 Abja-Paluoja–Läti piir 9,843 0,000 9,843 9,843
3.1595.1 24202 Penuja–Lilli 12,998 0,000 12,998 12,998
3.1596.1 24203 Veelikse–Laatre–Läti piir 14,974 0,000 14,974 14,974
3.1597.1 24205 Mõisaküla–Jäärja 10,834 0,675 10,834 10,159
3.1598.1 24207 Peetrimõisa–Peedi 2,070 0,000 2,070 2,070
3.1599.1 24210 Kirivere tee 1,807 0,000 1,807 1,807
3.1600.1 24212 Lalsi–Kaavere 3,280 0,000 3,280 3,280
3.1601.1 24213 Kaavere–Leie 8,799 0,000 8,799 8,799
3.1602.1 24214 Laane tee 1,010 0,000 1,010 1,010
3.1603.1 24215 Metsküla–Kildu 10,024 0,000 10,024 10,024
3.1604.1 24216 Tänassilma–Rebasteoja 5,700 0,000 5,700 5,700
3.1605.1 24217 Tänassilma–Treieri 7,624 0,000 7,624 7,624
3.1606.1 24218 Jänese–Pirmastu 5,923 0,000 5,923 5,923
3.1607.1 24219 Kipi tee 2,970 0,000 2,970 2,970
3.1608.1 24220 Väluste–Mõnnaste 3,681 0,000 3,681 3,681
3.1609.1 24221 Kiviküla tee 4,005 0,000 4,005 4,005
3.1610.1 24222 Ämmuste tee 3,802 0,379 3,802 3,423
3.1611.1 24223 Uue-Kariste–Vana-Kariste 9,894 0,000 9,894 9,894
3.1612.1 24224 Halliste–Rakitsa 5,789 0,000 5,789 5,789
3.1613.1 24225 Päigiste tee 0,766 0,000 0,766 0,766
3.1614.1 24226 Kamara–Peraküla 6,672 0,000 6,672 6,672
3.1615.1 24227 Abjamõisa tee 5,310 0,580 5,310 4,730
3.1616.1 24228 Metsaleeli tee 2,871 0,000 2,871 2,871
3.1617.1 24229 Penniküla tee 4,455 1,976 4,455 2,479
3.1618.1 24230 Sinijärve–Äriküla 5,375 0,000 5,375 5,375
3.1619.1 24231 Reegoldi–Kolgioja 7,198 0,000 7,198 7,198
3.1620.1 24232 Savikoti–Pärsti 3,981 0,000 3,981 3,981
3.1621.1 24233 Soolalao tee 1,207 0,000 1,207 1,207
3.1622.1 25101 Visela–Kuldre 4,245 0,000 4,245 4,245
3.1623.1 25102 Vana-Antsla–Lüllemäe 15,284 0,000 15,284 15,284
3.1624.1 25103 Vaabina–Sõmerpalu 13,891 0,000 13,891 13,891
3.1625.1 25104 Keema–Ruhingu 4,261 0,000 4,261 4,261
3.1626.1 25106 Plaani–Pari–Kündja 9,328 0,000 9,328 9,328
3.1627.1 25107 Visela–Kassi 4,032 0,000 4,032 4,032
3.1628.1 25108 Tsooru–Krabi 23,131 0,000 23,131 23,131
3.1629.1 25109 Tsooru–Kangsti 8,848 0,000 8,848 8,848
3.1630.1 25110 Sänna–Luhametsa–Tsooru 13,367 0,000 13,367 13,367
3.1631.1 25111 Jaama–Ristemäe 9,841 0,000 9,841 9,841
3.1632.1 25112 Rõuge–Vastse-Roosa 27,379 0,000 27,379 27,379
3.1633.1 25113 Ruhingu–Linnamäe 7,452 0,000 7,452 7,452
3.1634.1 25114 Lümatu–Urvaste–Koigu 6,818 0,000 6,818 6,818
3.1635.1 25115 Linnamäe–Säre 13,612 0,000 13,612 13,612
3.1636.1 25116 Rimmi–Keema 5,906 0,000 5,906 5,906
3.1637.1 25117 Vana-Antsla–Kraavi 2,370 0,000 2,370 2,370
3.1638.1 25118 Kuldre–Tagula 8,109 0,000 8,109 8,109
3.1639.1 25119 Urvaste kalmistu tee 0,312 0,000 0,312 0,312
3.1640.1 25120 Kikkaoja–Savira 1,864 0,000 1,864 1,864
3.1641.1 25121 Ahelo–Hürova 3,375 0,000 3,375 3,375
3.1642.1 25122 Vana-Roosa–Hürova 7,597 0,000 7,597 7,597
3.1643.1 25123 Linnamäe–Kärgula 4,587 0,000 4,587 4,587
3.1644.1 25124 Uue-Antsla–Vana-Antsla 2,458 0,000 2,458 2,458
3.1645.1 25125 Kapera–Härmä 5,288 0,000 5,288 5,288
3.1646.1 25126 Kobela–Ohkatsi 3,204 0,000 3,204 3,204
3.1647.1 25127 Holopi–Hellekunnu 11,215 0,000 11,215 11,215
3.1648.1 25128 Husari–Sooküla–Hinsa 10,739 0,000 10,739 10,739
3.1649.1 25130 Kääpa–Obinitsa–Võmmorski–
Petse
32,351 0,000 23,937 32,253
3.1649.2       24,035 32,351  
3.1650.1 25131 Rõuge–Verijärve 11,585 0,000 11,585 11,585
3.1651.1 25132 Rõuge–Vastseliina 25,256 0,000 25,256 25,256
3.1652.1 25133 Räpo–Uue-Saaluse 5,741 0,000 5,741 5,741
3.1653.1 25134 Sõmerpalu–Mustahamba 13,991 0,000 13,991 13,991
3.1654.1 25135 Kasaritsa–Kubja 4,362 0,000 4,362 4,362
3.1655.1 25136 Navi–Väimela 4,910 0,000 4,910 4,910
3.1656.1 25138 Tootsi–Kasaritsa 5,305 0,000 5,305 5,305
3.1657.1 25139 Palli–Ruusmäe 6,513 0,000 6,513 6,513
3.1658.1 25141 Kirikuküla–Koigu 7,814 0,000 2,810 7,718
3.1658.2       2,906 7,814  
3.1659.1 25142 Haanja–Kündja 9,311 0,000 9,311 9,311
3.1660.1 25143 Saarlasõ–Kääraku 9,885 0,000 9,885 9,885
3.1661.1 25144 Palometsa–Sammuka 1,974 0,000 1,974 1,974
3.1662.1 25145 Võru kaubajaama tee 1,441 0,000 1,441 1,441
3.1663.1 25146 Umbsaare tee 0,785 0,000 0,785 0,785
3.1664.1 25147 Parksepa–Väimela 1,194 0,000 1,194 1,194
3.1665.1 25148 Rõuge–Kurgjärve–Haanja 9,031 0,000 9,031 9,031
3.1666.1 25149 Väimela–Kääpa 9,116 0,000 9,116 9,116
3.1667.1 25150 Raiste–Osula–Varese 10,553 0,000 10,553 10,553
3.1668.1 25151 Mustassaare tee 2,790 0,000 2,790 2,790
3.1669.1 25152 Luutsniku–Ruusmäe 6,374 0,000 6,374 6,374
3.1670.1 25153 Kääpa–Tsolgo 4,680 0,000 4,680 4,680
3.1671.1 25154 Plaani–Kokõmäe 6,469 0,000 6,469 6,469
3.1672.1 25155 Otsa–Pindi 7,186 0,000 7,186 7,186
3.1673.1 25157 Rõuge rahvamaja tee 1,098 0,000 1,098 1,098
3.1674.1 25158 Viitka–Tiilige 6,769 0,000 6,769 6,769
3.1675.1 25160 Käätso–Kasaritsa 5,506 0,000 5,506 5,506
3.1676.1 25161 Kose–Käbli 28,547 0,000 28,547 28,547
3.1677.1 25162 Vastseliina–Loosi 8,676 0,000 8,676 8,676
3.1678.1 25163 Külaoru–Kapera 3,901 0,000 3,901 3,901
3.1679.1 25164 Vana-Vastseliina–Käänu 20,595 0,000 2,760 20,504
3.1679.2       2,851 20,595  
3.1680.1 25165 Vastseliina–Kirikumäe 5,994 0,000 5,994 5,994
3.1681.1 25166 Missokülä–Laura 6,847 0,000 6,847 6,847
3.1682.1 25167 Korski–Veretinä 2,301 0,000 2,301 2,301
3.1683.1 25168 Meremäe–Tsirgu–Antkruva 10,110 0,000 10,110 10,110
3.1684.1 25169 Kalatsova–Kuksina 2,622 0,000 2,622 2,622
3.1685.1 25170 Kitsõ–Sirgova 5,138 0,000 5,138 5,138
3.1686.1 25171 Vana-Saaluse–Kõo 8,344 0,000 8,344 8,344
3.1687.1 25172 Halla–Holsta 1,836 0,000 1,836 1,836
3.1688.1 25173 Pältre–Keldo 6,497 0,000 6,497 6,497
3.1689.1 25174 Miikse–Vatsa 4,338 0,000 4,338 4,338
3.1690.1 25175 Ruusmäe–Kuklase 3,715 0,000 3,715 3,715
3.1691.1 25176 Vastseliina–Vana-Saaluse 4,336 0,000 4,336 4,336
3.1692.1 25177 Tsiistre–Misso–Rammuka 14,330 0,000 14,330 14,330
3.1693.1 25178 Määsi–Kiviora 10,942 0,000 10,942 10,942
3.1694.1 25179 Vakari–Pari–Tsiistre 13,282 0,000 13,282 13,282
3.1695.1 25180 Tobrova–Uusvada–Kitsõ 3,601 0,000 3,601 3,601
3.1696.1 25181 Meremäe–Miikse 4,509 0,000 4,509 4,509
3.1697.1 25182 Vastseliina–Meremäe–Kliima 27,873 0,000 27,873 27,873
3.1698.1 25183 Antsla–Kanepi 28,023 0,000 28,023 28,023
3.1699.1 25184 Metstaga–Sadramõtsa 4,459 0,000 4,459 4,459
3.1700.1 25185 Riidmäe–Trolla 2,037 0,000 2,037 2,037
3.1701.1 25186 Rõuge–Rebäse–Haanja 8,302 0,000 8,302 8,302
3.1702.1 25187 Lasva–Pikakannu 4,021 0,000 4,021 4,021
3.1703.1 25188 Kaugu–Hurda 7,246 0,000 7,246 7,246
3.1704.1 25189 Varstu–Tagakolga 10,076 0,000 10,076 10,076
3.1705.1 25190 Vana-Vastseliina–Panikovitsi 5,364 0,000 5,364 5,364
3.1706.1 25191 Tobrova–Helbi 5,781 0,000 5,781 5,781
3.1707.1 25192 Veretinä–Polovina 2,055 0,000 2,055 2,055
3.1708.1 25193 Lindora–Vana-Vastseliina 10,575 0,000 10,575 10,575
3.1709.1 25194 Antsla–Haabsaare 9,934 0,000 9,934 9,934
3.1710.1 25195 Käätso–Rõuge–Luutsniku 24,716 0,000 24,716 24,716
3.1711.1 25196 Mehka–Saru 3,255 0,000 3,255 3,255
3.1712.1 25197 Kuutsi–Peebu 2,209 0,000 2,209 2,209
3.1713.1 25198 Mehka–Vastse-Roosa 8,963 0,000 8,963 8,963
3.1714.1 25199 Mõniste–Tiitsa–Karisöödi 12,174 0,000 12,174 12,174
3.1715.1 25202 Navi–Tagaküla 4,834 0,000 4,834 4,834
3.1716.1 25203 Rõuge haigla tee 0,766 0,000 0,766 0,766
3.1717.1 25204 Ööbikuoru tee 0,613 0,000 0,613 0,613
3.1718.1 25205 Pihleni–Kassi 3,932 0,000 3,932 3,932
3.1719.1 25206 Korski–Küllätüvä 1,610 0,000 1,610 1,610
3.1720.1 25207 Vaabina raudteejaama tee 2,135 0,000 2,135 2,135
3.1721.1 25208 Siksälä–Kiviora 3,438 0,000 3,438 3,438
3.1722.1 25209 Kaagu–Kerepäälse 3,853 0,000 3,853 3,853
3.1723.1 25210 Ortuma–Hinsa 4,254 0,000 4,254 4,254
3.1724.1 25211 Vastseliina koolimaja tee 0,736 0,000 0,736 0,736
3.1725.1 25212 Meremäe–Petseri 4,275 0,000 4,275 4,275
3.1726.1 25213 Parmupalu–Hintsiko 5,023 0,000 5,023 5,023
3.1727.1 25214 Muuga–Hänike 5,070 0,000 5,070 5,070
3.1728.1 25215 Nursi–Rõuge 6,367 0,000 6,367 6,367
3.1729.1 25216 Kubja–Roosisaare 7,562 0,000 7,562 7,562
3.1730.1 25217 Tursa tee 1,230 0,000 1,230 1,230
3.1731.1 25218 Mäe-Suhka–Puspuri 2,072 0,000 2,072 2,072
3.1732.1 25219 Tiilige–Ritsiko 6,994 0,000 6,994 6,994
3.1733.1 25220 Vastseliina–Heinasoo 3,154 0,000 3,154 3,154
3.1734.1 25221 Hinsa–Vana-Saaluse 2,666 0,000 2,666 2,666
3.1735.1 25222 Kollino tee 5,991 0,000 5,991 5,991
3.1736.1 25223 Puspuri–Hulaku 4,355 0,000 4,355 4,355
3.1737.1 25224 Kiislova tee 1,958 0,000 1,958 1,958
3.1738.1 25225 Holsta–Voki–Halla 3,328 0,000 3,328 3,328
3.1739.1 25226 Kellämäe tee 6,007 0,000 6,007 6,007
3.1740.1 25227 Viitina–Heibri 3,848 0,000 3,848 3,848
3.1741.1 25228 Murati–Sarise 4,133 0,000 4,133 4,133
3.1742.1 25229 Külaoru–Hinsa 4,261 0,000 4,261 4,261
3.1743.1 25230 Halla–Hinsa 2,201 0,000 2,201 2,201
3.1744.1 25231 Kikkaoja–Roosiku 3,063 0,000 3,063 3,063
3.1745.1 25232 Haabsaare–Kaika 1,437 0,000 1,437 1,437
3.1746.1 25233 Trei–Kirumpää 1,845 0,000 1,845 1,845
3.1747.1 25234 Luutsniku–Plaani 7,555 0,000 7,555 7,555
3.1748.1 25235 Vaabina–Ruhingu 6,072 0,000 6,072 6,072
3.1749.1 25236 Käbli–Murati 3,735 0,000 3,735 3,735
3.1750.1 25237 Savimäe tee 0,305 0,000 0,305 0,305
3.1751.1 25238 Võrumõisa tee 1,896 0,000 1,896 1,896
3.1752.1 25239 Pindi–Verijärve 14,045 0,000 14,045 14,045
3.1753.1 25241 Paidra–Tsolgo–Joosu 9,016 0,000 9,016 9,016
3.1754.1 25242 Varstu tee 2,236 0,000 2,236 2,236
3.1755.1 25245 Haabsaare–Saru 17,485 0,000 17,485 17,485
3.1756.1 25246 Saru–Kuutsi 1,148 0,000 1,148 1,148
3.1757.1 25247 Pikakannu–Madala 5,437 0,000 5,437 5,437
3.1758.1 25248 Antsla–Sänna 23,744 0,000 23,744 23,744
3.1759.1 25249 Sänna–Rõuge 8,117 0,000 8,117 8,117
3.1760.1 25250 Haanja–Vaskna–Uue-Saaluse 3,072 0,000 3,072 3,072
3.1761.1 25251 Vaabina–Turumõisa–Säre 5,422 0,000 5,422 5,422
             
4   Rambid ja ühendusteed        
             
4.1.1 1101 Jägala 4,059 0,000 4,059 4,059
4.2.1 1102 Kodasoo 0,878 0,000 0,878 0,878
4.3.1 1103 Kiiu 1,548 0,000 1,548 1,548
4.4.1 1104 Kuusalu 2,507 0,000 2,507 2,507
4.5.1 1105 Kahala 1,431 0,000 1,431 1,431
4.6.1 1106 Assaku 1,304 0,000 1,304 1,304
4.7.1 1107 Jüri 2,706 0,000 2,706 2,706
4.8.1 1108 Kanama 3,642 0,000 3,642 3,642
4.9.1 1110 Ääsmäe 3,632 0,000 3,632 3,632
4.10.1 1115 Iru 0,688 0,000 0,688 0,688
4.11.1 1116 Lagedi 0,505 0,000 0,505 0,505
4.12.1 1117 Saku 1,812 0,000 1,812 1,812
4.13.1 1118 Patika 2,731 0,000 2,731 2,731
4.14.1 1301 Jõhvi–Ereda 0,330 0,000 0,330 0,330
4.15.1 1305 Võrnu 0,600 0,000 0,600 0,600
4.16.1 1382 Jaamaküla 0,407 0,000 0,407 0,407
4.17.1 1401 Aidu 0,332 0,000 0,332 0,332
4.18.1 1402 Kolmnurga 0,077 0,000 0,077 0,077
4.19.1 1403 Omedu 0,058 0,000 0,058 0,058
4.20.1 1404 Kuningamäe 0,161 0,000 0,161 0,161
4.21.1 1405 Mustvee 0,506 0,000 0,506 0,506
4.22.1 1406 Jõgeva läänering 0,257 0,000 0,257 0,257
4.23.1 1407 Jõgeva idaring 0,254 0,000 0,254 0,254
4.24.1 1408 Mõhküla 0,140 0,000 0,140 0,140
4.25.1 1701 Haljala 0,087 0,000 0,087 0,087
4.26.1 1702 Muuga 0,221 0,000 0,221 0,221
4.27.1 1703 Kabala 0,204 0,000 0,204 0,204
4.28.1 1704 Loobu 1,036 0,000 1,036 1,036
4.29.1 1705 Arkna 0,096 0,000 0,096 0,096
4.30.1 1706 Moonaküla 0,184 0,000 0,184 0,184
4.31.1 1707 Põdruse 0,133 0,000 0,133 0,133
4.32.1 1708 Ebavere 0,102 0,000 0,102 0,102
4.33.1 1801 Karisilla 0,061 0,000 0,061 0,061
4.34.1 1802 Visse 0,068 0,000 0,068 0,068
4.35.1 1804 Koorvere 0,135 0,000 0,135 0,135
4.36.1 1807 Puuri 0,451 0,000 0,451 0,451
4.37.1 1808 Himmaste 0,098 0,000 0,098 0,098
4.38.1 1809 Leevi 0,136 0,000 0,136 0,136
4.39.1 1810 Tilsi 0,083 0,000 0,083 0,083
4.40.1 1812 Mooste 0,087 0,000 0,087 0,087
4.41.1 1901 Valgu 0,120 0,000 0,120 0,120
4.42.1 1903 Pärnu-Jaagupi 0,170 0,000 0,170 0,170
4.43.1 1904 Niidu 0,888 0,000 0,888 0,888
4.44.1 1905 Uuesilla 0,589 0,000 0,589 0,589
4.45.1 1906 Halinga 0,100 0,000 0,100 0,100
4.46.1 1947 Põldeotsa 0,140 0,000 0,140 0,140
4.47.1 1960 Sanga 0,440 0,000 0,440 0,440
4.48.1 1975 Aluste 0,140 0,000 0,140 0,140
4.49.1 2101 Põri tee 0,411 0,000 0,411 0,411
4.50.1 2201 Siniküla 0,752 0,000 0,752 0,752
4.51.1 2202 Rootsi 0,180 0,000 0,180 0,180
4.52.1 2203 Tiksoja 0,188 0,000 0,188 0,188
4.53.1 2204 Ilmatsalu ring 0,505 0,000 0,505 0,505
4.54.1 2205 Viljandi ring 0,150 0,000 0,150 0,150
4.55.1 2210 Riia ring 0,532 0,000 0,532 0,532
4.56.1 2220 Aru 0,418 0,000 0,418 0,418
4.57.1 2230 Kulbilohu 1,161 0,000 1,161 1,161
4.58.1 2231 Kalme 0,150 0,000 0,150 0,150
4.59.1 2251 Puhja 0,040 0,000 0,040 0,040
4.60.1 2252 Võnnu 0,113 0,000 0,113 0,113
4.61.1 2411 Klaassepa 0,308 0,000 0,308 0,308
4.62.1 2412 Pinska 0,689 0,000 0,689 0,689
4.63.1 2413 Viiratsi 0,174 0,000 0,174 0,174
4.64.1 2414 Lilli 0,097 0,000 0,097 0,097
4.65.1 2451 Lahmuse 0,274 0,000 0,274 0,274
4.66.1 2452 Ramsi 0,122 0,000 0,122 0,122
4.67.1 2453 Sultsi 0,216 0,000 0,216 0,216
4.68.1 2454 Loodi 0,099 0,000 0,099 0,099
4.69.1 2455 Mustla 0,080 0,000 0,080 0,080
4.70.1 2456 Kõpu 0,088 0,000 0,088 0,088
4.71.1 2501 Vastseliina 0,102 0,000 0,102 0,102
4.72.1 2502 Mõniste 0,092 0,000 0,092 0,092
4.73.1 2503 Sõmerpalu 0,086 0,000 0,086 0,086

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json