Teksti suurus:

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi asutamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2001, 84, 1165

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi asutamine

Vastu võetud 28.06.2001 nr 461

«Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse» (RT I 1996, 48, 942; 73, õiend; 1998, 59, 941) § 5 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 6 lõike 2 ning § 7 lõike 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1998. a määrusega nr 75 «Riigivara eraõiguslikule juriidilisele isikule üleandmise korra kinnitamine» (RT I 1998, 34, 491; 110, 1817; 2001, 18, 95):

1. Asutada riigi äriühing ärinimega Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.

2. Kehtestada Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitaliks 93 400 000 (üheksakümmend kolm miljonit nelisada tuhat) krooni, mis on jagatud 93 400 (üheksakümne kolme tuhande neljasajaks) nimeliseks lihtaktsiaks nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) krooni, mille omanik on riik.

3. Anda Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üle järgmine Rahandusministeeriumi valitsemisalas olev riigivara:
1) kinnistu, Suur-Ameerika 1, Tallinn, hariliku väärtusega 50 000 000 krooni (Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti kinnistusregistri registriosa nr 1506, riigivara registri registreerimisnumbrid: maa – 01000165, katastritunnus 78401:109:0210, administratiivhoone – 02000342);
2) kinnistu, Lõkke 4, Tallinn, hariliku väärtusega 16 000 000 krooni (Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti kinnistusregistri registriosa nr 2046, riigivara registri registreerimisnumbrid: maa – 01000142, katastritunnus 78401:109:0300, administratiivhoone – 02000844);
3) hoone, Lühike jalg 9a, Tallinn, hariliku väärtusega 7 300 000 krooni (riigivara registri registreerimisnumber – Neitsitorn, Tallitorn, nendevaheline müür koos galeriiga – 09000001) ja maa (riigivara registri registreerimisnumber 01010803, katastritunnus 78401:101:3370);
4) hoonete kompleks, Kopli 72, Tallinn, hariliku väärtusega 5 100 000 krooni (riigivara registri registreerimisnumbrid – endine energiaplokk 02001736, garaažide hoone 02001739, laohoone 02001740, põhitootmistsehh nr 1 02001742, pääsla 02001744, remondibokside hoone 02001746, saun-puhkemaja 02001747, endine sõjatehase abitootmistsehh 02001749, tehase nr 112 juhtkonna hoone 02001752, abihoone 02001780, kasvuhoone 02001781, katusealune 02001783, ladu 02001785, ladu-kuurid 02001787, laoplats sildkraanadega 06000351, laoplats pukk-kraanaga 06000352, piire 06000353, teed-platsid 06000354, vanametalli ladu sildkraanaga 1-lööviline 06000355, varjend 06000356, varjend 06000357, välistehnovõrgud 06000358) ja maa (riigivara registri registreerimisnumber 01010716, katastritunnus 78408:807:0630);
5) kinnistu, Kose tee 4, Tallinn, hariliku väärtusega 15 000 000 krooni (Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti kinnistusregistri registriosa nr 6799, riigivara registri registreerimisnumbrid: maa – 01000967, katastritunnus 78402:201:2610, spordikompleks – 06000332).

4. Kiita heaks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi asutamisotsuse ja põhikirja eelnõud.

5. Määrata Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiate valitsejaks Rahandusministeerium.

6. Volitada rahandusminister Siim Kallast esindama Eesti Vabariiki riigipoolsete asutajaõiguste teostamisel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi asutamisel.

7. Rahandusministeeriumil korraldada Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kandmine äriregistrisse.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json