Teksti suurus:

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määruse nr 79 «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 89, 1253

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määruse nr 79 «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 11.07.2001 nr 65

Määrus kehtestatakse «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841; 2000, 92, 600) paragrahvi 2 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 (RTL 1996, 121, 634; 1997, 40, 218; 1998, 143/144, 546; 2000, 10, 99; 46, 676; 2001, 39, 539) kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korras» asendatakse lisad 1 ja 2 uute lisadega 1 ja 2 (juurde lisatud).

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

Lisa 1
Kinnitatud

rahandusministri 11. juuli 2001. a määrusega nr 65

RIIGIVARA ERASTAMISE ERIARVETEL ÜLEKANNETE VIITENUMBRID

  Erastamisest laekunud raha Erastatud varaga seotud võlgade katteks Erastamise kulude katteks Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele Stabiliseerimisreservi KOV omandireformi reservfondi KOV eluasemefondi Muud
Riigimaa 11 112 X X 1119 X 1148 1151 X 1106
Riiklikud eluruumid 12 111 X X X X X X 1261 1203
Riiklikud mitteeluruumid 13 110 X 1397 X X X X 1368 1300
Riigivara (v.a riigimaa, riiklikud elu- ja mitteeluruumid) 14 119 1481 1494 1410 1423 1449 X X 1407

Lisa 2
Kinnitatud

rahandusministri 11. juuli 2001. a määrusega nr 65

MUNITSIPAALVARA ERASTAMISE ERIARVETEL ÜLEKANNETE VIITENUMBRID

  Erastamisest laekunud raha Erastatud varaga seotud võlgade katteks Erastamise kulude katteks Stabiliseerimisreservi KOV omandireformi reservfondi KOV eluasemefondi KOV eelarvesse Muud
Munitsipaalomandis olevad eluruumid 22 114 X X 2244 2257 2260 2273 2202
Munitsipaalomandis olevad mitteeluruumid 23 113 X 2396 2341 2354 2367 2370 2309
Munitsipaalvara (v.a munitsipaalelu- ja mitteeluruumid) 24 112 2480 2493 2448 2451 2464 2477 2406

/otsingu_soovitused.json