Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 102, 1402

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» muutmine

Vastu võetud 13.08.2001 nr 57

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 5 lg 3 alusel.

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2001, 18, 247) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 4 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «paigutatakse» sõnadega «Tallinna Vanglasse,».
2) paragrahvis 6 asendatakse sõnad «Tallinna Vanglasse» sõnaga «Keskvanglasse».

Minister Märt RASK

Justiitshalduse asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Priit KAMA

/otsingu_soovitused.json