Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 2001, 103, 1410

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 15.08.2001 nr 10

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) § 3 lõigete 2 ja 4 ning § 12 lõike 1 alusel ja vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) punktidele 3 ja 5.

§ 1. Tunnistada Harju maakonna arhitektuurimälestiseks (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht):

1) Ellamaa elektrijaama maht ja fassaadid 1923 Nissi vald Turba alevik Tööstuse t 3
2) Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama keskusehoone koos säilinud originaal-
sisustusega ja ansambli
osana kujundatud maasti-
kuga kaitsevööndi ulatuses vastavalt skeemile
(juurde lisatud)*
1966 Saku vald Kurtna küla  
*Skeemiga saab tutvuda Muinsuskaitseinspektsioonis.

Minister Signe KIVI

Kantsler Margus ALLIKMAA