Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20.novembri 2001.a määruse nr 67 «Marutaudi tõrje eeskiri» muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 104, 1435

Põllumajandusministri 20.novembri 2001.a määruse nr 67 «Marutaudi tõrje eeskiri» muutmine

Vastu võetud 17.08.2001 nr 55

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 97, 861; 2000, 82, 526; 2001, 3, 4) § 43 lõike 2 alusel.

Muudan põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrust nr 67 «Marutaudi tõrje eeskiri» (RTL 2000, 120, 1876) järgmiselt:

1) sõnastan paragrahvi 7 lõike 2 järgmiselt:

« (2) Esimest korda vaktsineeritakse koeri ja kasse 3–4 kuu vanuselt. Edaspidi vaktsineeritakse loomi üks kord aastas, soovitavalt iga 12 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest.»;

2) asendan paragrahvi 18 lõikes 5 sõna «puretud» sõnaga «purenud».

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json