Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine, kaitsevööndi määramine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 30, 442

Kultuurimälestiseks tunnistamine, kaitsevööndi määramine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine

Vastu võetud 04.03.2005 nr 85

«Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25, 171) § 12 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» (RT I 2002, 77, 454) §-dele 4 ja 5 käsin:

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks (järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht):

Saare maakonnas

1) Jaani kirik Orissaare vald Jaani küla
2) Taaliku mõisa peahoone Orissaare vald Taaliku küla
3) Tagavere algkooli hoone Orissaare vald Tagavere küla
4) Haldushoone Kuivastu mnt 35 maht ja fassaadid Orissaare vald Orissaare alevik, Kuivastu mnt 35
5) Orissaare kultuurimaja Kuivastu mnt 37 maht ja fassaadid Orissaare vald Orissaare alevik, Kuivastu mnt 37
6) Orissaare keskväljak ja Pärna tn puiestee Orissaare vald Orissaare alevik
7) Jämaja kirik Torgu vald Jämaja küla
8) Tiirimetsa palvemaja Salme vald Tiirimetsa küla
9) Tiirimetsa koolihoone Salme vald Tiirimetsa küla
10) Kõrkvere tuulik Pöide vald Kõrkvere küla
11) Laidunina tuletorn Laimjala vald Asva küla Kahtla laid
12) Leedri küla teedevõrk ja piirdeaiad Lümanda vald Leedri küla
13) Kihelkonna-Papissaare munakivitee Kihelkonna vald  
14) Elamu Hannuse tn 4 Kihelkonna vald Kihelkonna alevik, Hannuse tn 4
15) Võiküla munakivitee Muhu vald  
16) Soonda küla munakivitee Muhu vald Soonda küla
17) Levala küla munakivitee Pöide vald Levala küla
18) Haldushoone Ringtee 15 maht, fassaadid ja fuajee Kuressaare linn Ringtee 15
19) Kärla kirik Kärla vald Kärla küla
20) Sõmera klubihoone ja interjöör Kärla vald Kärla küla, Ohaka tn 1

Harju maakonnas

21 Elamu J. Vilmsi tn 7 Tallinn J. Vilmsi tn 7
22) Elamu koos tänavapoolse sepisaiaga J. Vilmsi tn 9 Tallinn J. Vilmsi tn 9
23) Elamu J. Vilmsi tn 18/Tina tn 1 Tallinn J. Vilmsi tn 18/Tina tn 1
24) Elamu J. Vilmsi tn 16/Tina tn 2 Tallinn J. Vilmsi tn 16/Tina tn 2

Pärnu maakonnas

25) Mardi tuuleveski Halinga vald Valistre küla

Mälestiste piirideks ja kaitsevööndiks määrata maa-ala vastavalt skeemile, mis asub Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

2. Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 «Kultuurimälestiseks tunnistamine» (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Narva Kreenholmi tööstuskompleksile ja alljärgnevatele selle asula mälestistele (järjekorranumber, nimetus, kultuurimälestiste riikliku registri number, omavalitsusüksus, asukoht):

1) Kreenholmi kudumisvabriku uus hoone 1870 14032 Narva Joala tn 21a
2) Kreenholmi ketrus- ja kudumisvabriku vana hoone, 1858–1862 14033 Narva Joala tn 21b
3) Kreenholmi ladude vana kompleks, 19. saj 14034 Narva Joala tn 21c
4) Kreenholmi elektrijaama hoone, 20. saj 14035 Narva Joala tn 21e
5) Kreenholmi Joala vabriku hoone, 1884–1890 14036 Narva Joala tn 23a
6) Kreenholmi Georgi vabriku hoone, 1899 14037 Narva Joala tn 23b
7) Kreenholmi vana pääsla kaks hoonet, 19. saj 14038 Narva Joala tn 23
8) Kreenholmi jõekalda tugimüür, 19. saj 14039 Narva Joala tn 23
9) Kreenholmi pritsimaja, 20. saj 14040 Narva Joala tn 19
10) Kreenholmi elukasarm Kalda tn 4, 20. saj 14008 Narva Kalda tn 4
11) Kreenholmi elukasarm Kalda tn 6, 19. saj 14009 Narva Kalda tn 6
12) Kreenholmi elukasarm Kalda tn 8, 19. saj 14010 Narva Kalda tn 8
13) Kreenholmi elukasarm Kalda tn 10, 19. saj 14011 Narva Kalda tn 10
14) Kreenholmi elukasarm Gerassimovi tn 3, 19. saj 14012 Narva Gerassimovi tn 3
15) Kreenholmi elukasarm Joala tn 10/Gerassimovi tn 1, 19. saj 14013 Narva Joala tn 10/ Gerassimovi tn 1
16) Kreenholmi elukasarm Joala tn 12/Haigla tn 2, 19. saj 14014 Narva Joala tn 12/Haigla tn 2
17) Kreenholmi elukasarm Haigla tn 4, 19. saj 14015 Narva Haigla tn 4
18) Kreenholmi elukasarm Haigla tn 6, 19. saj 14016 Narva Haigla tn 6
19) Kreenholmi direktori Karri elamu, 1893 14017 Narva Joala tn 18
20) Kreenholmi juhtkonna hoone, 1901 14018 Narva Joala tn 20
21) Kreenholmi juhtkonna elamu, 1896 14019 Narva Joala tn 24
22) Kreenholmi meistrite elamu Joala tn 26, 1906 14020 Narva Joala tn 26
23) Kreenholmi meistrite elamu Joala tn 28, 1901 14021 Narva Joala tn 28
24) Kreenholmi meistrite elamu Joala tn 30, 1906 14022 Narva Joala tn 30
25) Kreenholmi arestimaja, 1898 14023 Narva Joala tn 5b
26) Kreenholmi veetorn liituva hoonega, 1874–1898 14024 Narva Kose tn 12/14
27) Kreenholmi direktori Schowcrossi elamu, 1875 14025 Narva Kose tn 4
28) Kreenholmi meistrite vana elamu Kose tn 6, 1875 14026 Narva Kose tn 6
29) Kreenholmi meistrite vana elamu Kose tn 8, 1875 14027 Narva Kose tn 8
30) Kreenholmi leivatehas, 1893–1894 14028 Narva Kose tn 5
31) Kreenholmi vana haigla, 1906 14029 Narva Haigla tn 5
32) Kreenholmi elukasarmute prügipõletusahi, 19. saj 14030 Narva Gerassimovi tn 5
33) Kreenholmi juhtkonna vana hoone, 19. saj 14031 Narva Joala tn 17
34) Kreenholmi uus haigla, 1913 14046 Narva Haigla tn 7

Mälestiste kaitsevööndiks määrata maa-ala vastavalt lisatud skeemile, mis asub Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

3. Lõpetada kultuuriministri 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 «Kultuurimälestiseks tunnistamine» (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Narva-Jõesuus Vabaduse tn 35 asuva suvila (registri nr 13997) kultuurimälestiseks olemine, kuna asi on hävinud ja tema piisavalt autentsena taastamine ei ole võimalik.

4. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumis ja Muinsuskaitseametis.

5. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329; 56, 403) sätestatud korras.

Minister Urmas PAET

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json