Teksti suurus:

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 "Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 30, 413

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 "Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga" muutmine

Vastu võetud 04.03.2005 nr 11

Määrus kehtestatakse «Tõestamisseaduse» (RT I 2001, 93, 564; 2002, 53, 336; 2003, 18, 100) § 57 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 «Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga» § 4 täiendatakse punktiga 14 1 järgmiselt:

« 141) Singapuri Vabariik;».

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Jüri PIHL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json