Teksti suurus:

Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2005, 32, 457

Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord

Vastu võetud 07.03.2005 nr 40

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» (RT I 2005, 2, 4) § 83 lõike 7 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev määrus kehtestab ravimi müügiloa hoidja poolt proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele «Ravimiseaduse» § 86 lõigetes 2 ja 5 nimetatud toetuste andmise, § 86 lõikes 6 nimetatud ürituste ja patsientide teavitusürituste korraldamise, raviminäidiste jagamise ning allahindluste tegemise kohta Ravimiametile esitatava aruande vormi ja aruande esitamise korra.

(2) Edastatud andmed on avalik teave ja kokkuvõtlikud andmed avalikustatakse iga aasta 1. juuniks Ravimiameti veebilehel.

§ 2. Ravimireklaami aruande esitamise kord

(1) Ravimi müügiloa hoidja esitab iga aasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande käesoleva määruse lisas toodud vormis.

(2) Ravimi müügiloa hoidja esitab ravimireklaami aruande elektrooniliselt MS Excel formaadis ja paberkandjal.

§ 3. Ravimireklaami aruandes esitatavad andmed

(1) Ravimireklaami aruandes esitatakse käsimüügiravimite reklaami kohta järgmised andmed:
1) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused Eestis;
2) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused väljaspool Eestit, mille sihtgrupiks olid Eesti kodanikud;
3) raviminäidiste arvestus preparaatide kaupa;
4) ravimite allahindlused preparaatide kaupa, sh allahindluste saajad;
5) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud patsientide teavitusüritused.

(2) Ravimireklaami aruandes esitatakse retseptiravimite reklaami kohta järgmised andmed:
1) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused Eestis;
2) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused väljaspool Eestit, mille sihtgrupiks olid Eesti kodanikud;
3) raviminäidiste arvestus preparaatide kaupa;
4) ravimite allahindlused preparaatide kaupa, sh allahindluste saajad.

(3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele esitatakse ravimireklaami aruandes järgmised andmed:
1) arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste läbiviimise toetamine vastavalt «Ravimiseaduse» § 86 lõikele 5 ürituste kaupa, sh näidates toetuse saaja, ürituse nimetuse, toetuse kasutamise eesmärgi ning toetuse summa;
2) arstiteaduslikel üritustel osalemise toetamine vastavalt «Ravimiseaduse» § 86 lõikele 2 toetuste kaupa, sh näidates toetuse saaja, ürituse nimetuse, toetuse kasutamise eesmärgi ning toetuse summa;
3) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud tervisealased teavitusüritused, mis müügiloa hoidja hinnangul ei ole seotud käsimüügi- või retseptiravimi reklaamiga, sh näidates sihtrühma, ürituse eesmärgi ning osalejate arvu.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 7. märtsi 2005. a määruse nr 40 «Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord»
lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json