Teksti suurus:

Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2014, 8

Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord

Vastu võetud 07.03.2005 nr 40
RTL 2005, 32, 457
jõustumine 25.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.10.2010RT I 2010, 76, 58501.01.2011
14.02.2014RT I, 21.02.2014, 224.02.2014

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 83 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab ravimi müügiloa hoidja poolt proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele «Ravimiseaduse» § 86 lõigetes 2 ja 5 nimetatud toetuste andmise, § 86 lõikes 6 nimetatud ürituste ja patsientide teavitusürituste korraldamise, raviminäidiste jagamise ning allahindluste tegemise kohta Ravimiametile esitatava aruande vormi ja aruande esitamise korra.

  (2) Edastatud andmed on avalik teave ja kokkuvõtlikud andmed avalikustatakse iga aasta 1. juuniks Ravimiameti veebilehel.

§ 2.   Ravimireklaami aruande esitamise kord

  (1) Ravimi müügiloa hoidja esitab iga aasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande käesoleva määruse lisas toodud vormis või teavitab Ravimiametit, kui eelmisel aastal aruandes kajastatavaid tegevusi ei tehtud.
[RT I, 21.02.2014, 2 - jõust. 24.02.2014]

  (2) Ravimi müügiloa hoidja esitab ravimireklaami aruande Ravimiametile elektrooniliselt Ravimiameti veebikeskkonna (Kliendiportaal) kaudu.
[RT I, 21.02.2014, 2 - jõust. 24.02.2014]

§ 3.   Ravimireklaami aruandes esitatavad andmed

  (1) Ravimireklaami aruandes esitatakse käsimüügiravimite reklaami kohta järgmised andmed:
  1) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused Eestis;
  2) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused väljaspool Eestit, mille sihtgrupiks olid Eesti kodanikud;
  3) raviminäidiste arvestus preparaatide kaupa;
  4) ravimite allahindlused preparaatide kaupa, välja arvatud riigihangete raames tehtud või ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 4 alusel sõlmitud hinnakokkuleppest tulenevad allahindlused;
[RT I, 21.02.2014, 2 - jõust. 24.02.2014]
  5) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud patsientide teavitusüritused.

  (2) Ravimireklaami aruandes esitatakse retseptiravimite reklaami kohta järgmised andmed:
  1) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused Eestis;
  2) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused väljaspool Eestit, mille sihtgrupiks olid Eesti kodanikud;
  3) raviminäidiste arvestus preparaatide kaupa;
  4) ravimite allahindlused preparaatide kaupa, välja arvatud riigihangete raames tehtud või ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 4 alusel sõlmitud hinnakokkuleppest tulenevad allahindlused.
[RT I, 21.02.2014, 2 - jõust. 24.02.2014]

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele esitatakse ravimireklaami aruandes järgmised andmed:
  1) arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste läbiviimise toetamine vastavalt «Ravimiseaduse» § 86 lõikele 5 ürituste kaupa, sh näidates toetuse saaja, ürituse nimetuse, toetuse kasutamise eesmärgi ning toetuse summa;
  2) arstiteaduslikel üritustel osalemise toetamine vastavalt «Ravimiseaduse» § 86 lõikele 2 toetuste kaupa, sh näidates toetuse saaja, ürituse nimetuse, toetuse kasutamise eesmärgi ning toetuse summa;
  3) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud tervisealased teavitusüritused, mis müügiloa hoidja hinnangul ei ole seotud käsimüügi- või retseptiravimi reklaamiga, sh näidates sihtrühma, ürituse eesmärgi ning osalejate arvu.

Lisa Ravimireklaami aruande vorm
[RT I, 21.02.2014, 2 - jõust. 24.02.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json