Teksti suurus:

Määruse «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 114, 1614

Määruse «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 03.10.2001 nr 83

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480) paragrahvi 26 lõike 4, paragrahvi 43 lõike 3, paragrahvi 48 lõike 4 punkti 6, paragrahvi 48 lõike 7 ning paragrahvi 50 lõike 6 alusel.

§ 1. Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määrusega nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2) kinnitatud lisa «Erisoodustuste hinna määramise kord» punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4. Kui erisoodustuseks on tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, loetakse erisoodustuse hinnaks 1000 krooni kuus iga töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutatud sõiduauto kohta.»

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json