Teksti suurus:

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. määruse nr 3 «Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 123, 1774

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. määruse nr 3 «Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 12.11.2001 nr 14

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) paragrahvi 43 lõike 5 ja «Etendusasutuse seaduse» (RT I 1997, 11, 94) paragrahvi 4 lõike 2 alusel.

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määrusega nr 3 (RTL 1998, 147/148, 553; 2000, 122, 1925) kinnitatud «Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruses» tehakse järgmine muudatus:

Punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4. EFK postiaadress on Toompuiestee 20, 10149 Tallinn.»

Minister Signe KIVI

Kantsler Margus ALLIKMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json