Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Elva-Peedu metsapargis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 32, 460

Maamaksu korrigeerimine Elva-Peedu metsapargis

Vastu võetud 14.03.2005 nr 143

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284; 2003, 71, 472; 88, 587, 589 ja 591; 2004, 84, 572) § 4 lõike 2 alusel ja arvestades metsa kaitse-eesmärki säilitada metsa bioloogiline mitmekesisus ja maastikuilme ning metsa osakaalu piiranguvööndis, kehtestada, et Elva linnas asuvas Elva-Peedu metsapargis makstakse 1. jaanuarist 2005. a maamaksu 50% maamaksumäärast piiranguvööndilt, mille pindala Elva linna piires on 188,1 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329; 56, 403) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json