Teksti suurus:

Eriarstiabi erialade loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2001, 130, 1880

Eriarstiabi erialade loetelu

Vastu võetud 28.11.2001 nr 110

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284) § 20 lõike 2 alusel.

§ 1. Määrusega kehtestatakse eriarstide ja erihambaarstide erialade loetelu.

§ 2. Erihambaarsti erialad on:
1) suu-, näo- ja lõualuukirurgia;
2) ortodontia.

§ 3. Eriarstide erialad on:
1) anestesioloogia;
2) dermatoveneroloogia;
3) endokrinoloogia;
4) erakorraline meditsiin;
5) gastroenteroloogia;
6) hematoloogia;
7) infektsioonhaigused;
8) kardioloogia;
9) kardiovaskulaarkirurgia;
10) laborimeditsiin;
11) lastekirurgia;
12) nefroloogia;
13) neurokirurgia;
14) neuroloogia;
15) oftalmoloogia;
16) onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi tähenduses);
17) ortopeedia;
18) otorinolarüngoloogia;
19) patoloogia;
20) pediaatria;
21) peremeditsiin;
22) plastika- ja rekonstruktiivkirurgia;
23) psühhiaatria;
24) pulmonoloogia;
25) radioloogia;
26) reumatoloogia;
27) sisehaigused;
28) sünnitusabi ja günekoloogia;
29) taastusravi ja füsiaatria;
30) torakaalkirurgia;
31) töötervishoid;
32) uroloogia;
33) üldkirurgia.

§ 4. Tunnistada kehtetuks sotsiaalministri 11. septembri 2000. a määrus nr 57 «Arstide ja hambaarstide erialade nimetused» (RTL 2000, 99, 1563).

§ 5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json