Teksti suurus:

Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 27

Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

Vastu võetud 29.11.2001 nr 111
RTL 2001, 130, 1881
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2011RT I, 22.12.2011, 1401.01.2012
31.10.2012RT I, 06.11.2012, 101.01.2013
22.09.2014RT I, 24.09.2014, 327.09.2014
16.03.2017RT I, 21.03.2017, 1024.03.2017
29.06.2022RT I, 01.07.2022, 3104.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022, osaliselt 30.06.2022
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab üldarstiabi tegevusloa omaja (edaspidi üleandja) poolt perearsti nimistut (edaspidi nimistu) puudutavate dokumentide üleandmise korra (edaspidi kord) perearstilt nimistu äravõtmisel.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (2) Nimistut puudutavateks dokumentideks käesoleva määruse tähenduses loetakse:
  1) isikute avaldused nimistusse registreerumiseks,
  2) nimistusse kuulunud isikutele tervishoiuteenuste osutamist tõendavad dokumendid,
  3) arhiivi andmata asjaajamis- ja raamatupidamise toimikud.

  (3) Korras käsitlemata juhtudel tuleb juhinduda „Arhiiviseaduse”, „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirja ja tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise korra asjakohastest nõuetest.
[RT I, 22.12.2011, 14 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine

  (1) Üleandja, mille kaudu perearst nimistut teenindas, säilitab nimistut puudutavaid dokumente kuni nende üleandmiseni üleandja tegevuskohas või muudes ruumides, milles on tagatud dokumentide hoidmiseks ja eriliiki isikuandmete kaitseks sobivad tingimused.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 30.06.2022]

  (2) Üleandmise ettevalmistamisel üleandja korrastab asjaajamistoimikud ja vormistab toimikute loetelud ning pakib ja tähistab need.

  (3) Üleandja annab nimistut puudutavad dokumendid üle sellele füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, mille kaudu jätkub üldarstiabi osutamine nimistusse kuuluvatele isikutele, või viimase puudumisel Tervisekassale perearstilt nimistu äravõtmise otsuses esitatud tähtajaks.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (4) Tervisekassa võib kohustada nimistut puudutavaid dokumente kas täielikult või osaliselt üle võtma nimistusse kuuluvate isikute ja perearsti teeninduspiirkonna teenindamiseks Tervisekassa nimetatud perearsti asendajat või perearsti, kellele Tervisekassa on kinnitanud perearstilt nimistu äravõtmisel vabanenud nimistu.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (5) Nimistut puudutavad dokumendid antakse teisele üldarstiabi tegevusloa omajale või viimase puudumisel Tervisekassale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (6) Nimistut puudutavate dokumentide üleandmiseks ettevalmistamine ja üleandmine toimub üleandja kulul.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json