Teksti suurus:

Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2001, 130, 1886

Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Vastu võetud 29.11.2001 nr 116

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284) § 10 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.

§ 2. Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele

(1) Perearsti tegevuskoha ruumid (edaspidi ruumid) võivad paikneda kas tervishoiuteenuste osutamiseks projekteeritud ja ehitatud ruumides või muus avaliku otstarbega hoones.

(2) Elumajadesse lubatakse planeerida ruume eraldatult eluruumidest tingimusel:
1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;
2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

(3) Perearsti tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised vajalikud ruumid:

Ruumi nimetus Pindala, m2
Vastuvõturuum 12 x 2 või 16
Protseduuriruum 16
Ooteruum 9
WC 3
Abiruum 2×2

(4) Ruumide pindala võib olla kuni 5% väiksem lubatud suurusest.

(5) Koos töötavatel perearstidel peab olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta.

(6) Vastuvõtu- ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi kõrgusest ja ruumides, mille kõrgus on alla 2,5 m.

(7) Ruumidesse peab olema võimalus siseneda ratastoolis ning tagatud võimalus haige kohaletoimetamiseks kanderaamil.

(8) Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Tervisekaitseinspektsioon.

(9) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni.

(10) Ruumides peab olema sooja ja külma vee varustus, kanalisatsioon.

(11) Ruumides peab olema väljatõmbeventilatsioon. Ventilatsioon peab tagama ruumide õhu mikrobioloogilise puhtuse.

(12) Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumides ning ooteruumis peab olema ka loomulik valgustus.

(13) Vastuvõturuumi(de)s peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

§ 3. Nõuded perearsti tegevuskoha sisustusele

(1) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
1) arsti töölaud ja tool,
2) õe töölaud ja tool,
3) toolid patsiendi ja tema saatja(te) jaoks,
4) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks,
5) meditsiiniline kušett ja günekoloogiline tool või universaalne läbivaatuslaud,
6) instrumentide laud,
7) imiku läbivaatuslaud,
8) töökoht nägemisteravuse määramiseks,
9) kaal täiskasvanutele ja lastele,
10) kaal imikutele
11) pikkusemõõtur,
12) arvuti ja printer,
13) lae- või teisaldatav meditsiinivalgusti,
14) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks.

(2) Vastuvõturuumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldatud ruumiosa.

§ 4. Nõuded perearsti tegevuskoha aparatuurile

(1) Perearsti tegevuskoha aparatuuri paigaldus ja kasutamine peab olema tööohutusnõuete kohane.

(2) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
1) stetofonendoskoop,
2) sfügmomanomeeter,
3) otoskoop,
4) oftalmoskoop,
5) rinoskoopia peeglid,
6) PEF-meeter,
7) stetoskoop lootetoonide kuulamiseks,
8) refleksihaamer,
9) helihark,
10) lahased,
11) pisikirurgia vahendid,
12) hemoglobiini ja glükoosi analüüsi võimalus,
13) nägemisteravuse tabelid ja värvitabelid,
14) EKG aparaat,
15) günekoloogilised peeglid,
16) vaagnasirkel,
17) kõrvaloputussüstal,
18) infusioonravi süsteemid ja statiiv,
19) laste ja täiskasvanute näomask ja S-toru,
20) ambukott.

(3) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 2 punktides 10–20 nimetatud aparatuuri võivad koos töötavad perearstid kasutada ühiselt.

§ 5. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

(2) Tunnistada kehtetuks sotsiaalministri 22. veebruari 1999. a määrus nr 10 «Perearstipraksise ruumide planeerimise nõuete kinnitamine» (RTL 1999, 34, 429).

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json